grzegorzbednarczyk

płeć: mężczyzna
wiek: 64 lat
dołączył/a: 2014-09-06
aktywności: 368


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 12:08 min/km 4.93 km/h wykres
2.0 km 00:58 min/km 61.24 km/h wykres
3.0 km 00:56 min/km 63.79 km/h wykres
4.0 km 00:54 min/km 66.18 km/h wykres
5.0 km 01:00 min/km 59.18 km/h wykres
6.0 km 02:06 min/km 28.52 km/h wykres
7.0 km 01:00 min/km 59.57 km/h wykres
8.0 km 00:50 min/km 71.45 km/h wykres
9.0 km 00:57 min/km 62.13 km/h wykres
10.0 km 00:47 min/km 75.22 km/h wykres
11.0 km 00:48 min/km 74.03 km/h wykres
12.0 km 00:44 min/km 80.13 km/h wykres
13.0 km 00:53 min/km 66.94 km/h wykres
14.0 km 00:48 min/km 74.88 km/h wykres
15.0 km 00:48 min/km 74.64 km/h wykres
16.0 km 00:46 min/km 77.34 km/h wykres
17.0 km 00:40 min/km 88.11 km/h wykres
18.0 km 00:48 min/km 74.49 km/h wykres
19.0 km 00:42 min/km 84.99 km/h wykres
20.0 km 00:39 min/km 91.08 km/h wykres
21.0 km 00:43 min/km 83.47 km/h wykres
22.0 km 00:43 min/km 83.15 km/h wykres
23.0 km 01:02 min/km 57.56 km/h wykres
24.0 km 00:53 min/km 66.99 km/h wykres
25.0 km 00:49 min/km 72.57 km/h wykres
26.0 km 00:46 min/km 77.02 km/h wykres
27.0 km 01:14 min/km 48.04 km/h wykres
28.0 km 00:58 min/km 61.70 km/h wykres
29.0 km 03:38 min/km 16.46 km/h wykres
30.0 km 01:52 min/km 31.98 km/h wykres
31.0 km 01:36 min/km 37.38 km/h wykres
32.0 km 01:52 min/km 32.02 km/h wykres
33.0 km 01:03 min/km 56.87 km/h wykres
34.0 km 01:01 min/km 58.58 km/h wykres
35.0 km 00:56 min/km 63.70 km/h wykres
36.0 km 00:58 min/km 61.14 km/h wykres
37.0 km 00:53 min/km 67.23 km/h wykres
38.0 km 00:51 min/km 70.03 km/h wykres
39.0 km 01:01 min/km 58.55 km/h wykres
40.0 km 00:54 min/km 66.12 km/h wykres
41.0 km 00:56 min/km 63.49 km/h wykres
42.0 km 01:00 min/km 59.96 km/h wykres
43.0 km 00:56 min/km 63.97 km/h wykres
44.0 km 00:54 min/km 65.72 km/h wykres
45.0 km 01:04 min/km 56.22 km/h wykres
46.0 km 01:09 min/km 51.51 km/h wykres
47.0 km 00:48 min/km 73.77 km/h wykres
48.0 km 00:58 min/km 61.29 km/h wykres
49.0 km 01:05 min/km 55.26 km/h wykres
50.0 km 00:55 min/km 65.01 km/h wykres
51.0 km 00:53 min/km 67.65 km/h wykres
52.0 km 00:59 min/km 60.41 km/h wykres
53.0 km 01:20 min/km 44.54 km/h wykres
54.0 km 01:50 min/km 32.70 km/h wykres
55.0 km 00:55 min/km 64.41 km/h wykres
56.0 km 00:56 min/km 63.20 km/h wykres
57.0 km 00:58 min/km 61.40 km/h wykres
58.0 km 01:10 min/km 51.22 km/h wykres
59.0 km 00:57 min/km 62.60 km/h wykres
60.0 km 01:02 min/km 57.78 km/h wykres
61.0 km 00:50 min/km 71.78 km/h wykres
62.0 km 01:02 min/km 57.42 km/h wykres
63.0 km 01:09 min/km 52.07 km/h wykres
64.0 km 01:06 min/km 54.28 km/h wykres
65.0 km 01:00 min/km 59.04 km/h wykres
66.0 km 00:52 min/km 68.82 km/h wykres
67.0 km 00:45 min/km 78.91 km/h wykres
68.0 km 00:48 min/km 73.96 km/h wykres
69.0 km 01:08 min/km 52.33 km/h wykres
70.0 km 01:13 min/km 48.84 km/h wykres
71.0 km 00:48 min/km 74.73 km/h wykres
72.0 km 01:34 min/km 38.27 km/h wykres
73.0 km 01:58 min/km 30.35 km/h wykres
74.0 km 01:10 min/km 51.08 km/h wykres
75.0 km 01:18 min/km 46.12 km/h wykres
76.0 km 02:23 min/km 25.08 km/h wykres
77.0 km 01:31 min/km 39.38 km/h wykres
78.0 km 00:46 min/km 78.02 km/h wykres
79.0 km 00:48 min/km 74.02 km/h wykres
80.0 km 00:40 min/km 89.42 km/h wykres
81.0 km 00:40 min/km 88.35 km/h wykres
82.0 km 00:40 min/km 88.12 km/h wykres
83.0 km 00:40 min/km 88.39 km/h wykres
84.0 km 00:40 min/km 88.31 km/h wykres
85.0 km 00:40 min/km 88.10 km/h wykres
86.0 km 00:40 min/km 88.11 km/h wykres
87.0 km 00:40 min/km 87.94 km/h wykres
88.0 km 00:41 min/km 87.75 km/h wykres
89.0 km 00:41 min/km 87.23 km/h wykres
90.0 km 00:41 min/km 86.35 km/h wykres
91.0 km 00:41 min/km 86.88 km/h wykres
92.0 km 00:41 min/km 86.36 km/h wykres
93.0 km 00:42 min/km 85.27 km/h wykres
94.0 km 00:41 min/km 86.68 km/h wykres
95.0 km 00:41 min/km 87.67 km/h wykres
96.0 km 00:43 min/km 83.58 km/h wykres
97.0 km 00:41 min/km 86.02 km/h wykres
98.0 km 00:41 min/km 87.00 km/h wykres
99.0 km 00:50 min/km 70.84 km/h wykres
100.0 km 01:00 min/km 59.07 km/h wykres
101.0 km 00:57 min/km 63.15 km/h wykres
102.0 km 00:54 min/km 65.57 km/h wykres
103.0 km 00:40 min/km 88.43 km/h wykres
104.0 km 00:44 min/km 81.40 km/h wykres
105.0 km 00:43 min/km 83.37 km/h wykres
106.0 km 00:51 min/km 70.40 km/h wykres
107.0 km 01:08 min/km 52.50 km/h wykres
108.0 km 01:12 min/km 49.91 km/h wykres
109.0 km 00:52 min/km 68.48 km/h wykres
110.0 km 00:45 min/km 78.93 km/h wykres
111.0 km 00:51 min/km 69.52 km/h wykres
112.0 km 00:58 min/km 61.10 km/h wykres
113.0 km 01:51 min/km 32.37 km/h wykres
114.0 km 01:08 min/km 52.61 km/h wykres
115.0 km 01:08 min/km 52.37 km/h wykres
116.0 km 00:57 min/km 63.10 km/h wykres
117.0 km 01:09 min/km 51.81 km/h wykres
118.0 km 00:52 min/km 68.05 km/h wykres
119.0 km 00:41 min/km 87.15 km/h wykres
120.0 km 00:41 min/km 86.73 km/h wykres
121.0 km 00:41 min/km 86.69 km/h wykres
122.0 km 00:41 min/km 87.52 km/h wykres
123.0 km 00:40 min/km 87.89 km/h wykres
124.0 km 00:41 min/km 87.01 km/h wykres
125.0 km 00:41 min/km 86.77 km/h wykres
126.0 km 00:40 min/km 88.77 km/h wykres
127.0 km 00:42 min/km 84.32 km/h wykres
128.0 km 00:41 min/km 85.80 km/h wykres
129.0 km 00:42 min/km 85.48 km/h wykres
130.0 km 00:44 min/km 80.82 km/h wykres
131.0 km 00:51 min/km 69.89 km/h wykres
132.0 km 07:15 min/km 8.25 km/h wykres
133.0 km 01:08 min/km 52.67 km/h wykres
134.0 km 00:45 min/km 79.35 km/h wykres
135.0 km 00:44 min/km 80.45 km/h wykres
136.0 km 00:45 min/km 79.65 km/h wykres
137.0 km 00:45 min/km 79.59 km/h wykres
138.0 km 01:02 min/km 57.71 km/h wykres
139.0 km 01:02 min/km 58.00 km/h wykres
140.0 km 00:48 min/km 74.51 km/h wykres
141.0 km 00:46 min/km 77.11 km/h wykres
142.0 km 00:43 min/km 82.91 km/h wykres
143.0 km 00:44 min/km 81.58 km/h wykres
144.0 km 00:46 min/km 78.14 km/h wykres
145.0 km 00:50 min/km 70.90 km/h wykres
146.0 km 00:49 min/km 73.42 km/h wykres
147.0 km 00:50 min/km 71.48 km/h wykres
148.0 km 00:48 min/km 73.89 km/h wykres
149.0 km 00:48 min/km 74.06 km/h wykres
150.0 km 00:47 min/km 76.05 km/h wykres
151.0 km 00:44 min/km 80.26 km/h wykres
152.0 km 00:45 min/km 79.91 km/h wykres
153.0 km 00:46 min/km 77.60 km/h wykres
154.0 km 00:45 min/km 78.92 km/h wykres
167.0 km 00:55 min/km 65.02 km/h wykres
168.0 km 00:42 min/km 84.92 km/h wykres
169.0 km 00:43 min/km 82.06 km/h wykres
170.0 km 00:55 min/km 65.45 km/h wykres
171.0 km 01:20 min/km 44.45 km/h wykres
172.0 km 00:44 min/km 81.77 km/h wykres
173.0 km 00:44 min/km 80.80 km/h wykres
174.0 km 01:26 min/km 41.76 km/h wykres
175.0 km 00:55 min/km 65.36 km/h wykres
176.0 km 00:50 min/km 70.85 km/h wykres
177.0 km 01:18 min/km 46.09 km/h wykres
178.0 km 02:35 min/km 23.22 km/h wykres
179.0 km 01:10 min/km 50.73 km/h wykres
180.0 km 01:05 min/km 54.83 km/h wykres
181.0 km 00:58 min/km 61.12 km/h wykres
182.0 km 00:51 min/km 69.28 km/h wykres
183.0 km 01:06 min/km 54.40 km/h wykres
184.0 km 00:50 min/km 71.35 km/h wykres
185.0 km 00:46 min/km 77.13 km/h wykres
186.0 km 00:48 min/km 74.98 km/h wykres
187.0 km 00:44 min/km 81.35 km/h wykres
188.0 km 01:38 min/km 36.50 km/h wykres
189.0 km 01:35 min/km 37.68 km/h wykres
190.0 km 01:43 min/km 34.92 km/h wykres
191.0 km 00:44 min/km 81.64 km/h wykres
192.0 km 00:41 min/km 86.63 km/h wykres
193.0 km 00:42 min/km 83.81 km/h wykres
194.0 km 00:40 min/km 88.52 km/h wykres
195.0 km 00:41 min/km 86.52 km/h wykres
196.0 km 00:42 min/km 84.48 km/h wykres
197.0 km 00:41 min/km 86.85 km/h wykres
198.0 km 00:40 min/km 88.35 km/h wykres
199.0 km 00:40 min/km 88.39 km/h wykres
200.0 km 00:41 min/km 87.79 km/h wykres
201.0 km 00:41 min/km 87.41 km/h wykres
202.0 km 00:42 min/km 85.20 km/h wykres
203.0 km 00:49 min/km 72.50 km/h wykres
204.0 km 00:44 min/km 81.20 km/h wykres
205.0 km 00:44 min/km 81.67 km/h wykres
206.0 km 00:41 min/km 85.80 km/h wykres
207.0 km 00:40 min/km 88.12 km/h wykres
208.0 km 00:40 min/km 88.13 km/h wykres
209.0 km 00:41 min/km 87.52 km/h wykres
210.0 km 00:40 min/km 87.98 km/h wykres
211.0 km 00:46 min/km 78.07 km/h wykres
212.0 km 00:42 min/km 84.11 km/h wykres
213.0 km 00:41 min/km 87.39 km/h wykres
214.0 km 00:40 min/km 87.82 km/h wykres
215.0 km 00:43 min/km 83.51 km/h wykres
216.0 km 00:41 min/km 86.13 km/h wykres
217.0 km 00:42 min/km 83.76 km/h wykres
218.0 km 00:43 min/km 82.37 km/h wykres
219.0 km 01:05 min/km 55.28 km/h wykres
220.0 km 00:46 min/km 76.75 km/h wykres
221.0 km 00:40 min/km 88.19 km/h wykres
222.0 km 00:40 min/km 88.23 km/h wykres
223.0 km 00:41 min/km 86.43 km/h wykres
224.0 km 00:40 min/km 88.12 km/h wykres
225.0 km 00:40 min/km 88.13 km/h wykres
226.0 km 00:40 min/km 88.16 km/h wykres
227.0 km 00:40 min/km 87.98 km/h wykres
228.0 km 00:40 min/km 88.19 km/h wykres
229.0 km 00:41 min/km 87.13 km/h wykres
230.0 km 00:40 min/km 88.27 km/h wykres
231.0 km 00:40 min/km 88.23 km/h wykres
232.0 km 00:41 min/km 87.74 km/h wykres
233.0 km 00:40 min/km 88.20 km/h wykres
234.0 km 00:40 min/km 87.94 km/h wykres
235.0 km 00:40 min/km 88.12 km/h wykres
236.0 km 00:41 min/km 87.67 km/h wykres
237.0 km 00:41 min/km 87.14 km/h wykres
238.0 km 00:42 min/km 85.08 km/h wykres
239.0 km 00:41 min/km 87.63 km/h wykres
240.0 km 00:40 min/km 87.87 km/h wykres
241.0 km 00:45 min/km 79.23 km/h wykres
242.0 km 00:44 min/km 81.48 km/h wykres
243.0 km 00:44 min/km 80.36 km/h wykres
244.0 km 00:45 min/km 78.69 km/h wykres
245.0 km 00:41 min/km 85.95 km/h wykres
246.0 km 00:42 min/km 85.15 km/h wykres
247.0 km 00:44 min/km 81.68 km/h wykres
248.0 km 00:43 min/km 83.43 km/h wykres
249.0 km 00:42 min/km 85.21 km/h wykres
250.0 km 00:42 min/km 84.07 km/h wykres
251.0 km 00:42 min/km 85.65 km/h wykres
252.0 km 00:42 min/km 85.30 km/h wykres
253.0 km 00:43 min/km 81.83 km/h wykres
254.0 km 00:42 min/km 83.84 km/h wykres
256.0 km 00:43 min/km 83.40 km/h wykres
257.0 km 00:43 min/km 83.53 km/h wykres
258.0 km 00:42 min/km 85.01 km/h wykres
259.0 km 00:43 min/km 83.34 km/h wykres
260.0 km 00:43 min/km 83.43 km/h wykres
261.0 km 00:43 min/km 81.95 km/h wykres
262.0 km 03:03 min/km 19.66 km/h wykres
263.0 km 00:51 min/km 70.29 km/h wykres
264.0 km 00:42 min/km 84.66 km/h wykres
265.0 km 00:42 min/km 84.63 km/h wykres
266.0 km 00:43 min/km 83.67 km/h wykres
267.0 km 00:42 min/km 84.52 km/h wykres
268.0 km 00:42 min/km 85.17 km/h wykres
269.0 km 00:41 min/km 86.40 km/h wykres
270.0 km 00:42 min/km 84.18 km/h wykres
271.0 km 00:42 min/km 84.68 km/h wykres
272.0 km 00:42 min/km 84.59 km/h wykres
273.0 km 00:57 min/km 62.52 km/h wykres
274.0 km 01:40 min/km 35.97 km/h wykres
275.0 km 00:42 min/km 85.50 km/h wykres
276.0 km 00:42 min/km 84.75 km/h wykres
277.0 km 00:42 min/km 84.18 km/h wykres
278.0 km 00:43 min/km 83.60 km/h wykres
279.0 km 00:44 min/km 80.29 km/h wykres
280.0 km 00:43 min/km 82.19 km/h wykres
281.0 km 00:44 min/km 81.41 km/h wykres
282.0 km 00:44 min/km 81.77 km/h wykres
283.0 km 00:43 min/km 82.98 km/h wykres
284.0 km 00:44 min/km 81.74 km/h wykres
285.0 km 00:44 min/km 80.57 km/h wykres
286.0 km 00:42 min/km 84.85 km/h wykres
287.0 km 00:43 min/km 83.62 km/h wykres
288.0 km 00:41 min/km 85.97 km/h wykres
289.0 km 00:44 min/km 80.09 km/h wykres
290.0 km 00:43 min/km 83.15 km/h wykres
291.0 km 00:42 min/km 84.72 km/h wykres
292.0 km 00:42 min/km 84.25 km/h wykres
293.0 km 00:43 min/km 83.07 km/h wykres
294.0 km 00:41 min/km 85.82 km/h wykres
295.0 km 00:41 min/km 85.82 km/h wykres
296.0 km 00:41 min/km 85.83 km/h wykres
297.0 km 00:42 min/km 85.59 km/h wykres
298.0 km 00:50 min/km 70.81 km/h wykres
299.0 km 01:22 min/km 43.75 km/h wykres
300.0 km 00:55 min/km 65.25 km/h wykres
301.0 km 00:55 min/km 64.62 km/h wykres
302.0 km 00:58 min/km 61.57 km/h wykres
303.0 km 00:56 min/km 63.67 km/h wykres
304.0 km 02:12 min/km 27.20 km/h wykres
305.0 km 02:05 min/km 28.63 km/h wykres
306.0 km 02:45 min/km 21.77 km/h wykres
307.0 km 02:44 min/km 21.84 km/h wykres
308.0 km 01:13 min/km 49.20 km/h wykres
309.0 km 01:08 min/km 52.40 km/h wykres
310.0 km 00:52 min/km 68.99 km/h wykres
311.0 km 00:48 min/km 74.25 km/h wykres
312.0 km 00:50 min/km 71.38 km/h wykres
313.0 km 00:50 min/km 71.32 km/h wykres
314.0 km 00:57 min/km 62.62 km/h wykres
315.0 km 01:20 min/km 44.95 km/h wykres
316.0 km 01:54 min/km 31.38 km/h wykres
317.0 km 00:58 min/km 61.65 km/h wykres
318.0 km 01:47 min/km 33.37 km/h wykres
321.0 km 00:49 min/km 73.01 km/h wykres
322.0 km 00:47 min/km 75.31 km/h wykres
323.0 km 00:47 min/km 75.71 km/h wykres
324.0 km 00:48 min/km 73.63 km/h wykres
325.0 km 01:08 min/km 52.40 km/h wykres
326.0 km 01:25 min/km 42.00 km/h wykres
327.0 km 02:51 min/km 21.01 km/h wykres
328.0 km 01:15 min/km 47.59 km/h wykres
329.0 km 00:55 min/km 65.01 km/h wykres
330.0 km 00:52 min/km 68.94 km/h wykres
331.0 km 00:49 min/km 72.50 km/h wykres
332.0 km 00:53 min/km 67.78 km/h wykres
333.0 km 00:52 min/km 68.68 km/h wykres
334.0 km 00:51 min/km 69.69 km/h wykres
335.0 km 00:49 min/km 72.22 km/h wykres
336.0 km 00:52 min/km 68.07 km/h wykres
337.0 km 00:50 min/km 71.35 km/h wykres
338.0 km 00:51 min/km 69.83 km/h wykres
339.0 km 00:51 min/km 69.30 km/h wykres
340.0 km 01:24 min/km 42.79 km/h wykres
341.0 km 01:13 min/km 48.86 km/h wykres
342.0 km 00:59 min/km 60.05 km/h wykres
343.0 km 00:51 min/km 69.30 km/h wykres
344.0 km 00:52 min/km 68.30 km/h wykres
345.0 km 00:51 min/km 69.95 km/h wykres
346.0 km 00:49 min/km 72.54 km/h wykres
347.0 km 00:48 min/km 73.60 km/h wykres
348.0 km 00:47 min/km 75.98 km/h wykres
349.0 km 00:49 min/km 73.23 km/h wykres
350.0 km 00:49 min/km 72.41 km/h wykres
351.0 km 01:03 min/km 56.78 km/h wykres
352.0 km 00:56 min/km 63.77 km/h wykres
353.0 km 00:48 min/km 73.83 km/h wykres
354.0 km 01:02 min/km 57.83 km/h wykres
355.0 km 00:52 min/km 68.90 km/h wykres
356.0 km 00:50 min/km 71.60 km/h wykres
357.0 km 00:50 min/km 70.84 km/h wykres
358.0 km 00:55 min/km 64.43 km/h wykres
359.0 km 01:01 min/km 58.61 km/h wykres
360.0 km 00:56 min/km 63.53 km/h wykres
361.0 km 00:53 min/km 67.17 km/h wykres
362.0 km 00:52 min/km 68.37 km/h wykres
363.0 km 00:50 min/km 70.62 km/h wykres
364.0 km 00:54 min/km 66.42 km/h wykres
365.0 km 00:59 min/km 60.39 km/h wykres
366.0 km 09:02 min/km 6.63 km/h wykres
367.0 km 09:10 min/km 6.53 km/h wykres
368.0 km 00:57 min/km 62.86 km/h wykres
369.0 km 00:54 min/km 65.87 km/h wykres
370.0 km 00:56 min/km 63.35 km/h wykres
371.0 km 01:08 min/km 52.62 km/h wykres
372.0 km 01:37 min/km 36.84 km/h wykres
373.0 km 01:41 min/km 35.29 km/h wykres
374.0 km 01:50 min/km 32.59 km/h wykres
375.0 km 01:14 min/km 48.58 km/h wykres
376.0 km 01:21 min/km 44.02 km/h wykres
377.0 km 01:18 min/km 46.12 km/h wykres
378.0 km 01:19 min/km 45.40 km/h wykres
379.0 km 00:59 min/km 60.69 km/h wykres
380.0 km 00:51 min/km 70.20 km/h wykres
381.0 km 01:07 min/km 53.41 km/h wykres
382.0 km 01:00 min/km 59.95 km/h wykres
383.0 km 01:03 min/km 56.27 km/h wykres
384.0 km 00:49 min/km 72.51 km/h wykres
385.0 km 01:01 min/km 58.47 km/h wykres
386.0 km 00:52 min/km 68.20 km/h wykres
387.0 km 00:54 min/km 65.97 km/h wykres
388.0 km 00:59 min/km 60.44 km/h wykres
389.0 km 01:00 min/km 59.54 km/h wykres
390.0 km 00:59 min/km 60.86 km/h wykres
391.0 km 00:57 min/km 62.61 km/h wykres
392.0 km 00:55 min/km 64.57 km/h wykres
393.0 km 00:56 min/km 63.47 km/h wykres
394.0 km 01:01 min/km 58.75 km/h wykres
395.0 km 01:02 min/km 57.70 km/h wykres
396.0 km 01:01 min/km 58.90 km/h wykres
397.0 km 00:56 min/km 64.12 km/h wykres
398.0 km 01:01 min/km 58.43 km/h wykres
399.0 km 01:00 min/km 59.62 km/h wykres
400.0 km 01:22 min/km 43.62 km/h wykres
401.0 km 01:08 min/km 52.69 km/h wykres
402.0 km 01:22 min/km 43.62 km/h wykres
403.0 km 01:04 min/km 55.70 km/h wykres
404.0 km 00:53 min/km 67.11 km/h wykres
405.0 km 00:53 min/km 67.70 km/h wykres
406.0 km 00:57 min/km 62.94 km/h wykres
407.0 km 00:52 min/km 69.04 km/h wykres
408.0 km 01:00 min/km 59.68 km/h wykres
409.0 km 00:47 min/km 76.02 km/h wykres
410.0 km 00:55 min/km 65.39 km/h wykres
411.0 km 01:28 min/km 40.88 km/h wykres
412.0 km 01:16 min/km 46.93 km/h wykres
413.0 km 01:18 min/km 46.14 km/h wykres
414.0 km 00:57 min/km 62.16 km/h wykres
415.0 km 00:54 min/km 66.35 km/h wykres
416.0 km 01:10 min/km 51.04 km/h wykres
417.0 km 01:06 min/km 54.45 km/h wykres
418.0 km 01:03 min/km 56.51 km/h wykres
419.0 km 01:07 min/km 53.57 km/h wykres
420.0 km 00:59 min/km 60.20 km/h wykres
421.0 km 00:59 min/km 60.05 km/h wykres
422.0 km 00:54 min/km 66.10 km/h wykres
423.0 km 01:04 min/km 55.93 km/h wykres
424.0 km 01:07 min/km 53.35 km/h wykres
425.0 km 00:49 min/km 72.73 km/h wykres
426.0 km 00:55 min/km 65.05 km/h wykres
427.0 km 01:03 min/km 56.77 km/h wykres
428.0 km 01:00 min/km 59.63 km/h wykres
429.0 km 00:58 min/km 61.19 km/h wykres
430.0 km 00:57 min/km 63.01 km/h wykres
431.0 km 00:51 min/km 70.09 km/h wykres
432.0 km 00:57 min/km 63.10 km/h wykres
433.0 km 00:52 min/km 68.78 km/h wykres
434.0 km 00:45 min/km 79.01 km/h wykres
435.0 km 00:48 min/km 74.57 km/h wykres
436.0 km 00:59 min/km 60.66 km/h wykres
437.0 km 00:51 min/km 70.34 km/h wykres
438.0 km 00:53 min/km 67.83 km/h wykres
439.0 km 00:49 min/km 72.22 km/h wykres
440.0 km 00:48 min/km 73.66 km/h wykres
441.0 km 00:48 min/km 73.58 km/h wykres
442.0 km 00:49 min/km 72.07 km/h wykres
443.0 km 00:56 min/km 63.51 km/h wykres
444.0 km 00:55 min/km 64.46 km/h wykres
445.0 km 00:55 min/km 64.85 km/h wykres
446.0 km 01:08 min/km 52.35 km/h wykres
447.0 km 01:00 min/km 59.60 km/h wykres
448.0 km 01:13 min/km 48.78 km/h wykres
449.0 km 01:07 min/km 53.59 km/h wykres
450.0 km 01:15 min/km 47.54 km/h wykres
451.0 km 00:58 min/km 61.66 km/h wykres
452.0 km 00:59 min/km 61.01 km/h wykres
453.0 km 00:43 min/km 82.76 km/h wykres
454.0 km 00:54 min/km 66.16 km/h wykres
455.0 km 00:55 min/km 64.67 km/h wykres
456.0 km 00:45 min/km 78.86 km/h wykres
457.0 km 00:42 min/km 84.12 km/h wykres
458.0 km 00:42 min/km 84.92 km/h wykres
459.0 km 00:43 min/km 82.99 km/h wykres
460.0 km 00:45 min/km 78.38 km/h wykres
461.0 km 00:43 min/km 82.01 km/h wykres
462.0 km 00:51 min/km 69.87 km/h wykres
463.0 km 00:50 min/km 70.63 km/h wykres
464.0 km 00:43 min/km 82.01 km/h wykres
465.0 km 00:42 min/km 84.51 km/h wykres
466.0 km 00:45 min/km 79.71 km/h wykres
467.0 km 00:42 min/km 85.08 km/h wykres
468.0 km 00:41 min/km 86.56 km/h wykres
469.0 km 00:40 min/km 88.59 km/h wykres
470.0 km 00:42 min/km 84.33 km/h wykres
471.0 km 00:43 min/km 83.57 km/h wykres
472.0 km 00:44 min/km 81.61 km/h wykres
473.0 km 00:42 min/km 84.89 km/h wykres
474.0 km 00:40 min/km 88.13 km/h wykres
475.0 km 00:40 min/km 88.01 km/h wykres
476.0 km 00:40 min/km 87.92 km/h wykres
477.0 km 00:41 min/km 86.24 km/h wykres
478.0 km 00:43 min/km 81.90 km/h wykres
479.0 km 00:43 min/km 82.91 km/h wykres
480.0 km 00:43 min/km 83.62 km/h wykres
481.0 km 00:48 min/km 74.68 km/h wykres
482.0 km 00:40 min/km 89.78 km/h wykres
483.0 km 00:39 min/km 91.22 km/h wykres
484.0 km 00:41 min/km 86.06 km/h wykres
485.0 km 00:39 min/km 92.13 km/h wykres
486.0 km 00:41 min/km 87.43 km/h wykres
487.0 km 00:44 min/km 81.41 km/h wykres
488.0 km 00:42 min/km 85.62 km/h wykres
489.0 km 00:42 min/km 84.89 km/h wykres
490.0 km 00:40 min/km 87.97 km/h wykres
491.0 km 00:41 min/km 86.81 km/h wykres
492.0 km 00:52 min/km 68.90 km/h wykres
493.0 km 01:10 min/km 50.96 km/h wykres
494.0 km 00:52 min/km 69.13 km/h wykres
495.0 km 01:14 min/km 48.53 km/h wykres
496.0 km 01:06 min/km 53.83 km/h wykres
497.0 km 01:07 min/km 53.05 km/h wykres
498.0 km 00:49 min/km 72.24 km/h wykres
499.0 km 00:51 min/km 70.39 km/h wykres
500.0 km 00:53 min/km 67.53 km/h wykres
501.0 km 00:48 min/km 74.99 km/h wykres
502.0 km 00:48 min/km 74.16 km/h wykres
503.0 km 00:47 min/km 75.15 km/h wykres
504.0 km 00:59 min/km 60.53 km/h wykres
505.0 km 01:00 min/km 59.40 km/h wykres
506.0 km 01:02 min/km 57.43 km/h wykres
507.0 km 00:53 min/km 66.86 km/h wykres
508.0 km 01:03 min/km 56.79 km/h wykres
509.0 km 01:13 min/km 49.12 km/h wykres
510.0 km 01:02 min/km 57.30 km/h wykres
511.0 km 00:58 min/km 61.68 km/h wykres
512.0 km 00:58 min/km 62.05 km/h wykres
513.0 km 01:07 min/km 53.52 km/h wykres
514.0 km 00:57 min/km 62.68 km/h wykres
515.0 km 00:52 min/km 68.12 km/h wykres
516.0 km 00:51 min/km 70.23 km/h wykres
517.0 km 00:52 min/km 68.48 km/h wykres
518.0 km 00:54 min/km 65.98 km/h wykres
519.0 km 00:49 min/km 72.35 km/h wykres
520.0 km 00:52 min/km 68.62 km/h wykres
521.0 km 00:54 min/km 65.87 km/h wykres
522.0 km 01:01 min/km 58.75 km/h wykres
523.0 km 01:01 min/km 58.72 km/h wykres
524.0 km 01:42 min/km 35.26 km/h wykres
525.0 km 02:05 min/km 28.69 km/h wykres
526.0 km 01:52 min/km 31.95 km/h wykres
527.0 km 00:57 min/km 63.14 km/h wykres
528.0 km 00:54 min/km 65.98 km/h wykres
529.0 km 00:51 min/km 69.27 km/h wykres
530.0 km 00:50 min/km 71.19 km/h wykres
531.0 km 00:51 min/km 69.55 km/h wykres
532.0 km 00:53 min/km 67.28 km/h wykres
533.0 km 01:06 min/km 53.93 km/h wykres
534.0 km 00:57 min/km 62.75 km/h wykres
535.0 km 06:31 min/km 9.20 km/h wykres
536.0 km 00:52 min/km 68.35 km/h wykres
537.0 km 01:16 min/km 46.83 km/h wykres
538.0 km 01:19 min/km 45.37 km/h wykres
539.0 km 00:54 min/km 65.50 km/h wykres
540.0 km 00:47 min/km 75.60 km/h wykres
541.0 km 00:52 min/km 68.65 km/h wykres
542.0 km 00:46 min/km 76.69 km/h wykres
543.0 km 00:50 min/km 70.76 km/h wykres
544.0 km 00:52 min/km 68.17 km/h wykres
545.0 km 00:57 min/km 62.55 km/h wykres
546.0 km 00:49 min/km 73.35 km/h wykres
547.0 km 00:55 min/km 65.02 km/h wykres
548.0 km 00:54 min/km 66.10 km/h wykres
549.0 km 00:53 min/km 67.69 km/h wykres
550.0 km 01:24 min/km 42.51 km/h wykres
551.0 km 00:55 min/km 65.14 km/h wykres
552.0 km 00:47 min/km 75.20 km/h wykres
553.0 km 00:49 min/km 72.23 km/h wykres
554.0 km 00:54 min/km 66.06 km/h wykres
555.0 km 00:51 min/km 69.69 km/h wykres
556.0 km 00:57 min/km 62.90 km/h wykres
557.0 km 01:01 min/km 58.68 km/h wykres
558.0 km 01:21 min/km 43.90 km/h wykres
559.0 km 01:14 min/km 48.35 km/h wykres
560.0 km 00:59 min/km 60.52 km/h wykres
561.0 km 00:59 min/km 60.50 km/h wykres
562.0 km 01:09 min/km 51.62 km/h wykres
563.0 km 00:51 min/km 70.09 km/h wykres
564.0 km 00:53 min/km 67.52 km/h wykres
565.0 km 01:12 min/km 49.73 km/h wykres
566.0 km 01:23 min/km 43.02 km/h wykres
567.0 km 02:09 min/km 27.71 km/h wykres
568.0 km 00:47 min/km 76.34 km/h wykres
569.0 km 00:41 min/km 87.04 km/h wykres
570.0 km 00:41 min/km 86.66 km/h wykres
571.0 km 00:40 min/km 87.83 km/h wykres
572.0 km 00:41 min/km 86.15 km/h wykres
573.0 km 00:42 min/km 84.22 km/h wykres
574.0 km 00:41 min/km 87.36 km/h wykres
575.0 km 00:40 min/km 87.84 km/h wykres
576.0 km 00:42 min/km 84.82 km/h wykres
577.0 km 00:40 min/km 88.05 km/h wykres
578.0 km 00:41 min/km 87.16 km/h wykres
579.0 km 00:40 min/km 88.15 km/h wykres
580.0 km 00:40 min/km 88.39 km/h wykres
581.0 km 00:43 min/km 83.62 km/h wykres
582.0 km 00:43 min/km 82.38 km/h wykres
583.0 km 00:42 min/km 85.35 km/h wykres
584.0 km 01:19 min/km 45.29 km/h wykres
585.0 km 01:10 min/km 50.91 km/h wykres
586.0 km 00:53 min/km 67.44 km/h wykres
587.0 km 00:50 min/km 71.87 km/h wykres
588.0 km 00:49 min/km 73.07 km/h wykres
589.0 km 00:56 min/km 63.70 km/h wykres
590.0 km 01:09 min/km 51.72 km/h wykres
591.0 km 01:13 min/km 48.96 km/h wykres
592.0 km 01:36 min/km 37.12 km/h wykres
593.0 km 00:58 min/km 61.32 km/h wykres
594.0 km 00:59 min/km 60.85 km/h wykres
595.0 km 00:50 min/km 71.27 km/h wykres
596.0 km 01:10 min/km 51.29 km/h wykres
597.0 km 01:11 min/km 50.00 km/h wykres
598.0 km 00:51 min/km 69.37 km/h wykres
599.0 km 01:04 min/km 56.19 km/h wykres
600.0 km 01:10 min/km 51.25 km/h wykres
601.0 km 01:26 min/km 41.37 km/h wykres
602.0 km 01:10 min/km 50.90 km/h wykres
603.0 km 01:01 min/km 58.10 km/h wykres
604.0 km 00:56 min/km 63.44 km/h wykres
605.0 km 01:25 min/km 42.34 km/h wykres
606.0 km 01:29 min/km 40.03 km/h wykres
607.0 km 00:43 min/km 81.85 km/h wykres
608.0 km 00:41 min/km 87.07 km/h wykres
609.0 km 00:41 min/km 86.77 km/h wykres
610.0 km 00:41 min/km 86.66 km/h wykres
611.0 km 00:44 min/km 80.88 km/h wykres
612.0 km 00:52 min/km 69.22 km/h wykres
613.0 km 00:38 min/km 94.48 km/h wykres
614.0 km 00:53 min/km 67.40 km/h wykres
615.0 km 00:42 min/km 85.50 km/h wykres
616.0 km 00:41 min/km 87.52 km/h wykres
617.0 km 00:46 min/km 76.74 km/h wykres
618.0 km 00:43 min/km 82.39 km/h wykres
619.0 km 00:43 min/km 82.27 km/h wykres
620.0 km 00:44 min/km 81.22 km/h wykres
621.0 km 00:44 min/km 81.67 km/h wykres
622.0 km 00:42 min/km 85.30 km/h wykres
623.0 km 00:41 min/km 87.49 km/h wykres
624.0 km 00:41 min/km 86.73 km/h wykres
625.0 km 00:43 min/km 81.96 km/h wykres
626.0 km 00:42 min/km 83.77 km/h wykres
627.0 km 00:40 min/km 87.82 km/h wykres
628.0 km 00:41 min/km 86.50 km/h wykres
629.0 km 00:42 min/km 84.82 km/h wykres
630.0 km 00:41 min/km 86.17 km/h wykres
631.0 km 00:46 min/km 77.27 km/h wykres
632.0 km 00:43 min/km 83.34 km/h wykres
633.0 km 00:41 min/km 86.36 km/h wykres
634.0 km 00:41 min/km 87.37 km/h wykres
635.0 km 00:43 min/km 83.08 km/h wykres
636.0 km 00:41 min/km 87.31 km/h wykres
637.0 km 00:41 min/km 86.56 km/h wykres
638.0 km 00:46 min/km 78.24 km/h wykres
639.0 km 01:01 min/km 58.78 km/h wykres
640.0 km 00:56 min/km 64.23 km/h wykres
641.0 km 01:11 min/km 50.69 km/h wykres
642.0 km 00:54 min/km 65.77 km/h wykres
643.0 km 00:55 min/km 64.43 km/h wykres
644.0 km 00:51 min/km 69.46 km/h wykres
645.0 km 01:10 min/km 50.94 km/h wykres
646.0 km 01:09 min/km 51.72 km/h wykres
647.0 km 01:04 min/km 55.68 km/h wykres
648.0 km 01:06 min/km 54.20 km/h wykres
649.0 km 01:28 min/km 40.86 km/h wykres
650.0 km 01:30 min/km 39.97 km/h wykres
651.0 km 01:19 min/km 45.15 km/h wykres
652.0 km 01:00 min/km 59.61 km/h wykres
653.0 km 00:46 min/km 76.71 km/h wykres
654.0 km 00:51 min/km 69.94 km/h wykres
655.0 km 01:04 min/km 55.85 km/h wykres
656.0 km 01:08 min/km 52.30 km/h wykres
657.0 km 01:05 min/km 55.32 km/h wykres
658.0 km 01:12 min/km 49.90 km/h wykres
659.0 km 01:03 min/km 56.75 km/h wykres
660.0 km 01:04 min/km 55.71 km/h wykres
661.0 km 01:06 min/km 53.77 km/h wykres
662.0 km 01:06 min/km 54.5 km/h wykres
663.0 km 01:16 min/km 46.80 km/h wykres
664.0 km 01:09 min/km 51.97 km/h wykres
665.0 km 01:21 min/km 44.30 km/h wykres
666.0 km 01:05 min/km 54.98 km/h wykres
667.0 km 01:01 min/km 58.27 km/h wykres
668.0 km 00:59 min/km 60.72 km/h wykres
669.0 km 01:04 min/km 55.80 km/h wykres
670.0 km 01:05 min/km 54.56 km/h wykres
671.0 km 00:59 min/km 60.04 km/h wykres
672.0 km 01:01 min/km 58.65 km/h wykres
673.0 km 01:05 min/km 54.61 km/h wykres
674.0 km 00:59 min/km 60.65 km/h wykres
675.0 km 00:59 min/km 60.04 km/h wykres
676.0 km 00:52 min/km 68.31 km/h wykres
677.0 km 00:55 min/km 64.35 km/h wykres
678.0 km 00:54 min/km 66.19 km/h wykres
679.0 km 00:55 min/km 65.44 km/h wykres
680.0 km 01:03 min/km 56.32 km/h wykres
681.0 km 00:51 min/km 69.92 km/h wykres
682.0 km 00:43 min/km 82.08 km/h wykres
683.0 km 00:55 min/km 64.84 km/h wykres
684.0 km 00:59 min/km 60.48 km/h wykres
685.0 km 00:54 min/km 65.65 km/h wykres
686.0 km 00:58 min/km 61.87 km/h wykres
687.0 km 00:56 min/km 63.33 km/h wykres
688.0 km 00:55 min/km 65.16 km/h wykres
689.0 km 01:01 min/km 58.11 km/h wykres
690.0 km 01:02 min/km 57.90 km/h wykres
691.0 km 00:56 min/km 63.80 km/h wykres
692.0 km 00:52 min/km 68.40 km/h wykres
693.0 km 00:59 min/km 60.45 km/h wykres
694.0 km 00:56 min/km 63.28 km/h wykres
695.0 km 00:57 min/km 62.23 km/h wykres
696.0 km 01:00 min/km 59.38 km/h wykres
697.0 km 01:18 min/km 45.98 km/h wykres
698.0 km 00:57 min/km 62.92 km/h wykres
699.0 km 01:02 min/km 57.32 km/h wykres
700.0 km 01:00 min/km 59.40 km/h wykres
701.0 km 00:53 min/km 67.89 km/h wykres
702.0 km 01:03 min/km 56.53 km/h wykres
703.0 km 00:59 min/km 60.17 km/h wykres
704.0 km 01:04 min/km 55.57 km/h wykres
705.0 km 01:04 min/km 55.92 km/h wykres
706.0 km 01:09 min/km 52.15 km/h wykres
707.0 km 01:31 min/km 39.20 km/h wykres
708.0 km 00:52 min/km 68.91 km/h wykres
709.0 km 01:00 min/km 59.71 km/h wykres
710.0 km 00:55 min/km 64.77 km/h wykres
711.0 km 00:52 min/km 68.79 km/h wykres
712.0 km 01:10 min/km 51.06 km/h wykres
713.0 km 01:34 min/km 38.22 km/h wykres
714.0 km 01:25 min/km 41.91 km/h wykres
715.0 km 01:11 min/km 50.46 km/h wykres
716.0 km 00:56 min/km 63.65 km/h wykres
717.0 km 00:54 min/km 66.17 km/h wykres
718.0 km 00:55 min/km 64.97 km/h wykres
719.0 km 00:55 min/km 65.33 km/h wykres
720.0 km 01:02 min/km 57.61 km/h wykres
721.0 km 00:54 min/km 66.19 km/h wykres
722.0 km 00:55 min/km 65.03 km/h wykres
723.0 km 00:53 min/km 67.70 km/h wykres
724.0 km 01:01 min/km 58.18 km/h wykres
725.0 km 01:03 min/km 56.59 km/h wykres
726.0 km 00:57 min/km 62.50 km/h wykres
727.0 km 01:35 min/km 37.61 km/h wykres
728.0 km 01:10 min/km 51.16 km/h wykres
729.0 km 01:05 min/km 54.62 km/h wykres
730.0 km 01:02 min/km 57.87 km/h wykres
731.0 km 01:08 min/km 52.82 km/h wykres
732.0 km 01:20 min/km 44.90 km/h wykres
733.0 km 01:11 min/km 50.61 km/h wykres
734.0 km 01:07 min/km 53.10 km/h wykres
735.0 km 01:12 min/km 49.79 km/h wykres
736.0 km 01:06 min/km 54.48 km/h wykres
737.0 km 01:03 min/km 56.81 km/h wykres
738.0 km 01:05 min/km 55.11 km/h wykres
739.0 km 07:03 min/km 8.49 km/h wykres
740.0 km 01:05 min/km 55.06 km/h wykres
741.0 km 01:06 min/km 53.84 km/h wykres
742.0 km 01:14 min/km 48.11 km/h wykres
743.0 km 01:33 min/km 38.60 km/h wykres
744.0 km 01:07 min/km 52.94 km/h wykres
745.0 km 01:10 min/km 50.93 km/h wykres
746.0 km 01:06 min/km 54.19 km/h wykres
747.0 km 01:05 min/km 54.63 km/h wykres
748.0 km 01:00 min/km 59.40 km/h wykres
749.0 km 00:52 min/km 68.40 km/h wykres
750.0 km 00:55 min/km 65.01 km/h wykres
751.0 km 01:12 min/km 49.58 km/h wykres
752.0 km 01:20 min/km 44.98 km/h wykres
753.0 km 01:16 min/km 46.86 km/h wykres
754.0 km 01:39 min/km 36.21 km/h wykres
755.0 km 01:11 min/km 50.50 km/h wykres
756.0 km 01:00 min/km 59.16 km/h wykres
757.0 km 01:00 min/km 59.55 km/h wykres
758.0 km 00:52 min/km 68.20 km/h wykres
759.0 km 00:43 min/km 82.50 km/h wykres
760.0 km 01:02 min/km 58.00 km/h wykres
761.0 km 01:18 min/km 46.09 km/h wykres
762.0 km 01:27 min/km 41.20 km/h wykres
763.0 km 01:06 min/km 53.77 km/h wykres
764.0 km 00:46 min/km 78.04 km/h wykres
765.0 km 00:46 min/km 77.62 km/h wykres
766.0 km 00:49 min/km 72.87 km/h wykres
767.0 km 01:06 min/km 54.05 km/h wykres
768.0 km 00:55 min/km 64.46 km/h wykres
769.0 km 00:50 min/km 71.10 km/h wykres
770.0 km 00:54 min/km 65.55 km/h wykres
771.0 km 01:10 min/km 51.21 km/h wykres
772.0 km 00:59 min/km 60.53 km/h wykres
773.0 km 00:55 min/km 65.44 km/h wykres
774.0 km 01:03 min/km 56.45 km/h wykres
775.0 km 00:56 min/km 63.80 km/h wykres
776.0 km 00:49 min/km 72.31 km/h wykres
777.0 km 00:53 min/km 67.30 km/h wykres
778.0 km 00:54 min/km 66.60 km/h wykres
779.0 km 01:11 min/km 50.32 km/h wykres
780.0 km 02:22 min/km 25.18 km/h wykres
781.0 km 00:55 min/km 64.81 km/h wykres
782.0 km 00:55 min/km 64.94 km/h wykres
783.0 km 01:04 min/km 55.77 km/h wykres
784.0 km 01:03 min/km 56.72 km/h wykres
785.0 km 01:19 min/km 45.11 km/h wykres
786.0 km 01:08 min/km 52.39 km/h wykres
787.0 km 01:03 min/km 56.49 km/h wykres
788.0 km 01:01 min/km 58.55 km/h wykres
789.0 km 00:43 min/km 81.83 km/h wykres
790.0 km 00:41 min/km 87.40 km/h wykres
791.0 km 00:42 min/km 85.50 km/h wykres
792.0 km 00:44 min/km 81.29 km/h wykres
793.0 km 00:42 min/km 84.04 km/h wykres
794.0 km 00:42 min/km 84.05 km/h wykres
795.0 km 00:42 min/km 84.97 km/h wykres
796.0 km 00:44 min/km 80.16 km/h wykres
797.0 km 00:44 min/km 81.45 km/h wykres
798.0 km 00:43 min/km 82.39 km/h wykres
799.0 km 00:42 min/km 83.99 km/h wykres
800.0 km 00:44 min/km 81.62 km/h wykres
801.0 km 00:46 min/km 77.59 km/h wykres
802.0 km 00:45 min/km 79.20 km/h wykres
803.0 km 00:43 min/km 83.09 km/h wykres
804.0 km 00:45 min/km 78.52 km/h wykres
805.0 km 00:44 min/km 80.32 km/h wykres
806.0 km 00:43 min/km 83.02 km/h wykres
807.0 km 00:43 min/km 82.51 km/h wykres
808.0 km 00:43 min/km 82.65 km/h wykres
809.0 km 00:44 min/km 81.33 km/h wykres
810.0 km 00:43 min/km 82.16 km/h wykres
811.0 km 00:43 min/km 82.86 km/h wykres
812.0 km 00:43 min/km 83.18 km/h wykres
813.0 km 00:45 min/km 79.91 km/h wykres
814.0 km 00:42 min/km 83.81 km/h wykres
815.0 km 00:43 min/km 83.61 km/h wykres
816.0 km 00:43 min/km 82.98 km/h wykres
817.0 km 00:44 min/km 81.29 km/h wykres
818.0 km 00:44 min/km 81.77 km/h wykres
819.0 km 00:43 min/km 82.01 km/h wykres
820.0 km 00:43 min/km 81.96 km/h wykres
821.0 km 00:43 min/km 82.06 km/h wykres
822.0 km 00:43 min/km 82.18 km/h wykres
823.0 km 00:44 min/km 81.77 km/h wykres
824.0 km 00:43 min/km 82.57 km/h wykres
825.0 km 00:43 min/km 82.96 km/h wykres
826.0 km 00:43 min/km 83.44 km/h wykres
827.0 km 00:44 min/km 81.45 km/h wykres
828.0 km 00:43 min/km 83.34 km/h wykres
829.0 km 00:43 min/km 82.25 km/h wykres
830.0 km 00:43 min/km 82.99 km/h wykres
831.0 km 00:43 min/km 83.28 km/h wykres
832.0 km 00:44 min/km 81.67 km/h wykres
833.0 km 00:43 min/km 83.47 km/h wykres
834.0 km 00:40 min/km 87.89 km/h wykres
835.0 km 00:40 min/km 88.03 km/h wykres
836.0 km 00:40 min/km 87.97 km/h wykres
837.0 km 00:41 min/km 87.33 km/h wykres
838.0 km 00:40 min/km 88.39 km/h wykres
839.0 km 00:41 min/km 87.78 km/h wykres
840.0 km 00:40 min/km 88.23 km/h wykres
841.0 km 00:40 min/km 87.97 km/h wykres
842.0 km 00:40 min/km 88.16 km/h wykres
843.0 km 00:40 min/km 88.12 km/h wykres
844.0 km 00:40 min/km 88.61 km/h wykres
845.0 km 00:40 min/km 88.23 km/h wykres
846.0 km 00:41 min/km 87.65 km/h wykres
847.0 km 00:41 min/km 87.56 km/h wykres
848.0 km 00:40 min/km 88.08 km/h wykres
849.0 km 00:40 min/km 88.27 km/h wykres
850.0 km 00:40 min/km 88.23 km/h wykres
851.0 km 00:40 min/km 88.00 km/h wykres
852.0 km 00:41 min/km 87.67 km/h wykres
853.0 km 00:41 min/km 86.62 km/h wykres
854.0 km 00:41 min/km 87.55 km/h wykres
855.0 km 00:40 min/km 88.05 km/h wykres
856.0 km 00:40 min/km 88.01 km/h wykres
857.0 km 00:40 min/km 88.26 km/h wykres
858.0 km 00:40 min/km 88.31 km/h wykres
859.0 km 00:41 min/km 86.02 km/h wykres
860.0 km 00:40 min/km 87.94 km/h wykres
861.0 km 00:40 min/km 88.27 km/h wykres
862.0 km 00:41 min/km 86.69 km/h wykres
863.0 km 00:41 min/km 87.18 km/h wykres
864.0 km 00:40 min/km 87.90 km/h wykres
865.0 km 00:41 min/km 87.36 km/h wykres
866.0 km 00:41 min/km 86.70 km/h wykres
867.0 km 00:40 min/km 87.91 km/h wykres
868.0 km 00:41 min/km 87.21 km/h wykres
869.0 km 00:41 min/km 86.17 km/h wykres
870.0 km 00:41 min/km 86.21 km/h wykres
871.0 km 00:42 min/km 84.41 km/h wykres
872.0 km 00:43 min/km 81.83 km/h wykres
873.0 km 00:41 min/km 87.79 km/h wykres
874.0 km 00:40 min/km 88.05 km/h wykres
875.0 km 00:40 min/km 88.07 km/h wykres
876.0 km 00:41 min/km 86.81 km/h wykres
877.0 km 00:42 min/km 85.68 km/h wykres
878.0 km 00:41 min/km 86.88 km/h wykres
879.0 km 00:41 min/km 87.17 km/h wykres
880.0 km 00:41 min/km 87.75 km/h wykres
881.0 km 00:40 min/km 88.02 km/h wykres
882.0 km 00:40 min/km 88.01 km/h wykres
883.0 km 00:41 min/km 85.78 km/h wykres
884.0 km 00:45 min/km 78.87 km/h wykres
885.0 km 03:01 min/km 19.81 km/h wykres
Porównywarka aktywności