grubymisiek

płeć: -
wiek: -
dołączył/a: 2013-04-14
aktywności: 230


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 03:47 min/km 15.82 km/h wykres
2.0 km 01:24 min/km 42.38 km/h wykres
3.0 km 00:44 min/km 80.91 km/h wykres
5.0 km 01:21 min/km 44.01 km/h wykres
6.0 km 01:07 min/km 52.95 km/h wykres
7.0 km 00:54 min/km 66.40 km/h wykres
8.0 km 00:48 min/km 73.68 km/h wykres
9.0 km 00:48 min/km 74.75 km/h wykres
10.0 km 00:51 min/km 70.53 km/h wykres
11.0 km 00:41 min/km 85.78 km/h wykres
12.0 km 01:07 min/km 53.20 km/h wykres
13.0 km 01:15 min/km 47.77 km/h wykres
14.0 km 00:57 min/km 62.49 km/h wykres
15.0 km 00:56 min/km 63.24 km/h wykres
16.0 km 00:49 min/km 72.81 km/h wykres
17.0 km 00:56 min/km 63.65 km/h wykres
18.0 km 00:56 min/km 63.90 km/h wykres
19.0 km 00:57 min/km 62.07 km/h wykres
20.0 km 00:57 min/km 62.56 km/h wykres
21.0 km 00:57 min/km 62.39 km/h wykres
22.0 km 00:58 min/km 61.94 km/h wykres
23.0 km 00:49 min/km 73.14 km/h wykres
24.0 km 00:42 min/km 85.51 km/h wykres
25.0 km 00:45 min/km 78.73 km/h wykres
26.0 km 00:45 min/km 79.10 km/h wykres
27.0 km 00:43 min/km 82.46 km/h wykres
28.0 km 01:01 min/km 58.35 km/h wykres
29.0 km 01:23 min/km 43.03 km/h wykres
30.0 km 00:58 min/km 62.03 km/h wykres
31.0 km 00:37 min/km 96.81 km/h wykres
32.0 km 00:49 min/km 72.03 km/h wykres
33.0 km 00:54 min/km 66.27 km/h wykres
34.0 km 00:47 min/km 76.38 km/h wykres
35.0 km 01:18 min/km 46.09 km/h wykres
36.0 km 00:49 min/km 72.71 km/h wykres
37.0 km 00:47 min/km 75.85 km/h wykres
38.0 km 01:11 min/km 50.54 km/h wykres
39.0 km 00:55 min/km 64.99 km/h wykres
40.0 km 00:50 min/km 71.51 km/h wykres
41.0 km 00:46 min/km 76.63 km/h wykres
42.0 km 01:28 min/km 40.50 km/h wykres
43.0 km 00:46 min/km 76.92 km/h wykres
44.0 km 02:24 min/km 24.97 km/h wykres
45.0 km 00:40 min/km 89.25 km/h wykres
46.0 km 00:39 min/km 91.26 km/h wykres
47.0 km 00:45 min/km 79.09 km/h wykres
48.0 km 01:02 min/km 58.04 km/h wykres
49.0 km 01:23 min/km 43.04 km/h wykres
50.0 km 00:55 min/km 64.89 km/h wykres
51.0 km 01:09 min/km 51.93 km/h wykres
52.0 km 01:03 min/km 56.70 km/h wykres
53.0 km 01:43 min/km 34.76 km/h wykres
54.0 km 01:11 min/km 50.64 km/h wykres
55.0 km 01:18 min/km 45.81 km/h wykres
56.0 km 03:55 min/km 15.27 km/h wykres
57.0 km 01:25 min/km 42.13 km/h wykres
58.0 km 01:17 min/km 46.39 km/h wykres
59.0 km 01:44 min/km 34.50 km/h wykres
60.0 km 01:59 min/km 30.15 km/h wykres
61.0 km 01:54 min/km 31.53 km/h wykres
62.0 km 03:13 min/km 18.63 km/h wykres
63.0 km 01:19 min/km 45.07 km/h wykres
64.0 km 01:19 min/km 45.17 km/h wykres
65.0 km 01:15 min/km 47.38 km/h wykres
66.0 km 01:22 min/km 43.69 km/h wykres
67.0 km 01:53 min/km 31.81 km/h wykres
68.0 km 01:14 min/km 48.28 km/h wykres
69.0 km 00:56 min/km 63.81 km/h wykres
70.0 km 01:11 min/km 50.22 km/h wykres
71.0 km 01:27 min/km 41.21 km/h wykres
72.0 km 00:58 min/km 61.23 km/h wykres
73.0 km 00:41 min/km 86.21 km/h wykres
74.0 km 03:55 min/km 15.27 km/h wykres
75.0 km 01:16 min/km 47.28 km/h wykres
76.0 km 01:05 min/km 55.13 km/h wykres
77.0 km 00:41 min/km 86.19 km/h wykres
78.0 km 00:54 min/km 66.10 km/h wykres
79.0 km 00:52 min/km 68.14 km/h wykres
80.0 km 01:04 min/km 56.09 km/h wykres
81.0 km 01:01 min/km 58.62 km/h wykres
82.0 km 00:51 min/km 69.97 km/h wykres
83.0 km 01:02 min/km 57.45 km/h wykres
84.0 km 00:54 min/km 65.72 km/h wykres
85.0 km 01:16 min/km 47.24 km/h wykres
86.0 km 00:57 min/km 62.34 km/h wykres
87.0 km 00:56 min/km 64.15 km/h wykres
88.0 km 00:44 min/km 81.51 km/h wykres
89.0 km 00:49 min/km 73.25 km/h wykres
90.0 km 00:58 min/km 61.37 km/h wykres
91.0 km 00:46 min/km 76.95 km/h wykres
92.0 km 00:43 min/km 83.63 km/h wykres
93.0 km 00:43 min/km 82.19 km/h wykres
94.0 km 01:14 min/km 48.22 km/h wykres
95.0 km 01:05 min/km 55.04 km/h wykres
96.0 km 00:48 min/km 74.45 km/h wykres
97.0 km 00:47 min/km 75.43 km/h wykres
98.0 km 00:45 min/km 78.69 km/h wykres
99.0 km 00:49 min/km 72.17 km/h wykres
100.0 km 00:51 min/km 69.57 km/h wykres
101.0 km 00:58 min/km 61.33 km/h wykres
102.0 km 00:53 min/km 67.14 km/h wykres
103.0 km 01:01 min/km 58.77 km/h wykres
104.0 km 00:58 min/km 61.68 km/h wykres
105.0 km 00:57 min/km 62.35 km/h wykres
106.0 km 00:57 min/km 62.19 km/h wykres
107.0 km 01:00 min/km 59.92 km/h wykres
108.0 km 00:53 min/km 67.17 km/h wykres
109.0 km 00:59 min/km 60.53 km/h wykres
110.0 km 01:05 min/km 55.07 km/h wykres
111.0 km 01:22 min/km 43.43 km/h wykres
112.0 km 00:47 min/km 75.34 km/h wykres
113.0 km 00:51 min/km 70.09 km/h wykres
114.0 km 00:54 min/km 65.59 km/h wykres
115.0 km 01:01 min/km 58.22 km/h wykres
116.0 km 00:54 min/km 66.28 km/h wykres
117.0 km 01:14 min/km 48.18 km/h wykres
118.0 km 01:43 min/km 34.71 km/h wykres
120.0 km 00:36 min/km 97.43 km/h wykres
121.0 km 00:45 min/km 78.38 km/h wykres
122.0 km 01:28 min/km 40.80 km/h wykres
123.0 km 01:54 min/km 31.54 km/h wykres
124.0 km 01:46 min/km 33.81 km/h wykres
125.0 km 01:08 min/km 52.75 km/h wykres
126.0 km 03:11 min/km 18.75 km/h wykres
127.0 km 00:49 min/km 72.54 km/h wykres
128.0 km 01:05 min/km 55.26 km/h wykres
129.0 km 01:02 min/km 58.02 km/h wykres
130.0 km 00:50 min/km 71.82 km/h wykres
131.0 km 00:53 min/km 66.76 km/h wykres
132.0 km 00:46 min/km 78.15 km/h wykres
133.0 km 00:45 min/km 78.58 km/h wykres
134.0 km 04:23 min/km 13.67 km/h wykres
135.0 km 01:18 min/km 45.73 km/h wykres
136.0 km 00:52 min/km 68.76 km/h wykres
137.0 km 00:51 min/km 69.52 km/h wykres
138.0 km 00:42 min/km 83.75 km/h wykres
139.0 km 00:45 min/km 79.67 km/h wykres
140.0 km 00:42 min/km 84.11 km/h wykres
141.0 km 00:41 min/km 87.19 km/h wykres
142.0 km 00:37 min/km 95.55 km/h wykres
143.0 km 00:43 min/km 82.65 km/h wykres
144.0 km 00:41 min/km 86.44 km/h wykres
145.0 km 00:46 min/km 77.26 km/h wykres
146.0 km 00:36 min/km 98.25 km/h wykres
147.0 km 00:35 min/km 101.99 km/h wykres
148.0 km 00:33 min/km 106.98 km/h wykres
149.0 km 00:37 min/km 97.08 km/h wykres
150.0 km 00:35 min/km 100.63 km/h wykres
151.0 km 00:35 min/km 100.35 km/h wykres
152.0 km 00:44 min/km 81.78 km/h wykres
153.0 km 01:02 min/km 57.56 km/h wykres
154.0 km 00:42 min/km 84.56 km/h wykres
155.0 km 00:40 min/km 89.10 km/h wykres
156.0 km 00:51 min/km 69.59 km/h wykres
157.0 km 00:50 min/km 70.82 km/h wykres
158.0 km 00:55 min/km 65.25 km/h wykres
159.0 km 07:28 min/km 8.02 km/h wykres
160.0 km 00:48 min/km 73.47 km/h wykres
161.0 km 01:25 min/km 42.08 km/h wykres
162.0 km 01:03 min/km 56.64 km/h wykres
163.0 km 01:13 min/km 49.27 km/h wykres
164.0 km 01:17 min/km 46.73 km/h wykres
165.0 km 01:22 min/km 43.41 km/h wykres
166.0 km 00:55 min/km 64.58 km/h wykres
167.0 km 00:54 min/km 66.33 km/h wykres
168.0 km 00:40 min/km 89.91 km/h wykres
169.0 km 00:46 min/km 78.01 km/h wykres
170.0 km 01:11 min/km 50.65 km/h wykres
171.0 km 00:47 min/km 75.33 km/h wykres
172.0 km 01:07 min/km 53.46 km/h wykres
173.0 km 01:10 min/km 51.25 km/h wykres
174.0 km 00:54 min/km 65.61 km/h wykres
175.0 km 01:07 min/km 52.99 km/h wykres
176.0 km 01:22 min/km 43.81 km/h wykres
177.0 km 00:50 min/km 71.00 km/h wykres
178.0 km 00:48 min/km 74.91 km/h wykres
179.0 km 00:45 min/km 78.31 km/h wykres
180.0 km 01:04 min/km 56.18 km/h wykres
181.0 km 01:14 min/km 48.21 km/h wykres
182.0 km 00:45 min/km 78.68 km/h wykres
183.0 km 00:54 min/km 66.21 km/h wykres
184.0 km 00:55 min/km 65.16 km/h wykres
185.0 km 00:47 min/km 75.01 km/h wykres
186.0 km 00:53 min/km 66.74 km/h wykres
187.0 km 00:40 min/km 88.64 km/h wykres
188.0 km 00:49 min/km 72.96 km/h wykres
189.0 km 00:48 min/km 74.42 km/h wykres
190.0 km 00:56 min/km 63.92 km/h wykres
191.0 km 00:45 min/km 79.35 km/h wykres
192.0 km 00:57 min/km 62.24 km/h wykres
193.0 km 01:30 min/km 39.64 km/h wykres
194.0 km 01:06 min/km 54.12 km/h wykres
195.0 km 00:51 min/km 69.59 km/h wykres
196.0 km 00:46 min/km 77.09 km/h wykres
197.0 km 01:42 min/km 35.15 km/h wykres
198.0 km 15:20 min/km 3.91 km/h wykres
199.0 km 00:44 min/km 80.32 km/h wykres
200.0 km 00:55 min/km 64.76 km/h wykres
201.0 km 00:58 min/km 61.25 km/h wykres
202.0 km 02:11 min/km 27.44 km/h wykres
203.0 km 00:42 min/km 83.80 km/h wykres
204.0 km 01:14 min/km 48.63 km/h wykres
205.0 km 01:09 min/km 51.96 km/h wykres
206.0 km 01:03 min/km 56.86 km/h wykres
207.0 km 00:59 min/km 60.36 km/h wykres
208.0 km 01:00 min/km 59.20 km/h wykres
209.0 km 00:55 min/km 64.62 km/h wykres
210.0 km 01:01 min/km 58.10 km/h wykres
211.0 km 01:09 min/km 51.69 km/h wykres
212.0 km 00:45 min/km 79.52 km/h wykres
213.0 km 01:10 min/km 51.36 km/h wykres
214.0 km 01:03 min/km 56.43 km/h wykres
215.0 km 01:26 min/km 41.78 km/h wykres
216.0 km 01:05 min/km 55.02 km/h wykres
217.0 km 01:46 min/km 33.95 km/h wykres
218.0 km 01:45 min/km 34.13 km/h wykres
219.0 km 01:36 min/km 37.40 km/h wykres
220.0 km 01:23 min/km 43.29 km/h wykres
221.0 km 01:56 min/km 30.79 km/h wykres
222.0 km 02:53 min/km 20.73 km/h wykres
223.0 km 01:32 min/km 38.93 km/h wykres
224.0 km 01:29 min/km 40.44 km/h wykres
225.0 km 01:40 min/km 35.89 km/h wykres
226.0 km 01:25 min/km 42.23 km/h wykres
227.0 km 01:58 min/km 30.48 km/h wykres
228.0 km 01:39 min/km 36.24 km/h wykres
229.0 km 02:33 min/km 23.51 km/h wykres
230.0 km 01:23 min/km 43.00 km/h wykres
231.0 km 01:06 min/km 53.89 km/h wykres
232.0 km 01:15 min/km 47.62 km/h wykres
233.0 km 01:07 min/km 53.15 km/h wykres
234.0 km 00:49 min/km 72.44 km/h wykres
235.0 km 00:53 min/km 67.39 km/h wykres
236.0 km 00:54 min/km 66.23 km/h wykres
237.0 km 01:15 min/km 47.46 km/h wykres
238.0 km 01:43 min/km 34.90 km/h wykres
239.0 km 01:35 min/km 37.78 km/h wykres
240.0 km 01:22 min/km 43.72 km/h wykres
241.0 km 01:09 min/km 51.78 km/h wykres
242.0 km 01:16 min/km 47.15 km/h wykres
243.0 km 01:22 min/km 43.78 km/h wykres
244.0 km 01:16 min/km 46.82 km/h wykres
245.0 km 01:14 min/km 48.18 km/h wykres
246.0 km 01:09 min/km 51.68 km/h wykres
247.0 km 01:09 min/km 51.62 km/h wykres
248.0 km 01:05 min/km 54.98 km/h wykres
249.0 km 01:16 min/km 47.27 km/h wykres
250.0 km 01:29 min/km 40.19 km/h wykres
251.0 km 01:52 min/km 31.95 km/h wykres
252.0 km 01:09 min/km 52.16 km/h wykres
253.0 km 01:12 min/km 49.62 km/h wykres
254.0 km 01:10 min/km 50.80 km/h wykres
255.0 km 01:34 min/km 37.89 km/h wykres
256.0 km 01:01 min/km 58.19 km/h wykres
257.0 km 00:50 min/km 71.98 km/h wykres
258.0 km 01:28 min/km 40.45 km/h wykres
259.0 km 00:51 min/km 70.01 km/h wykres
260.0 km 00:57 min/km 63.02 km/h wykres
261.0 km 00:53 min/km 66.78 km/h wykres
262.0 km 01:00 min/km 59.42 km/h wykres
263.0 km 01:12 min/km 49.68 km/h wykres
264.0 km 01:23 min/km 42.96 km/h wykres
265.0 km 01:26 min/km 41.52 km/h wykres
266.0 km 01:24 min/km 42.68 km/h wykres
267.0 km 01:18 min/km 45.72 km/h wykres
268.0 km 01:23 min/km 42.98 km/h wykres
269.0 km 01:18 min/km 45.68 km/h wykres
270.0 km 01:13 min/km 49.02 km/h wykres
271.0 km 01:13 min/km 48.72 km/h wykres
272.0 km 01:30 min/km 39.83 km/h wykres
273.0 km 01:18 min/km 45.96 km/h wykres
274.0 km 01:22 min/km 43.67 km/h wykres
275.0 km 01:45 min/km 34.13 km/h wykres
276.0 km 01:53 min/km 31.73 km/h wykres
277.0 km 02:04 min/km 28.91 km/h wykres
278.0 km 01:30 min/km 39.73 km/h wykres
279.0 km 01:29 min/km 40.20 km/h wykres
280.0 km 01:19 min/km 45.55 km/h wykres
281.0 km 01:27 min/km 41.12 km/h wykres
282.0 km 01:21 min/km 44.18 km/h wykres
283.0 km 01:48 min/km 33.06 km/h wykres
284.0 km 01:41 min/km 35.47 km/h wykres
285.0 km 02:30 min/km 23.89 km/h wykres
286.0 km 01:49 min/km 32.78 km/h wykres
287.0 km 01:22 min/km 43.77 km/h wykres
288.0 km 01:20 min/km 44.48 km/h wykres
289.0 km 01:10 min/km 51.12 km/h wykres
290.0 km 01:20 min/km 44.95 km/h wykres
291.0 km 01:03 min/km 56.83 km/h wykres
292.0 km 01:01 min/km 58.06 km/h wykres
293.0 km 01:08 min/km 52.72 km/h wykres
294.0 km 01:29 min/km 40.11 km/h wykres
295.0 km 01:05 min/km 54.95 km/h wykres
296.0 km 01:04 min/km 55.92 km/h wykres
297.0 km 01:23 min/km 43.06 km/h wykres
298.0 km 01:12 min/km 49.78 km/h wykres
299.0 km 01:19 min/km 45.21 km/h wykres
300.0 km 01:01 min/km 58.68 km/h wykres
301.0 km 01:04 min/km 56.13 km/h wykres
302.0 km 01:43 min/km 34.63 km/h wykres
303.0 km 01:09 min/km 52.12 km/h wykres
304.0 km 01:01 min/km 58.49 km/h wykres
305.0 km 00:56 min/km 64.22 km/h wykres
306.0 km 01:16 min/km 47.35 km/h wykres
307.0 km 01:02 min/km 57.24 km/h wykres
308.0 km 00:44 min/km 81.16 km/h wykres
309.0 km 01:12 min/km 49.99 km/h wykres
310.0 km 01:08 min/km 52.93 km/h wykres
311.0 km 01:07 min/km 53.48 km/h wykres
312.0 km 00:59 min/km 60.87 km/h wykres
313.0 km 01:26 min/km 41.45 km/h wykres
314.0 km 01:25 min/km 41.90 km/h wykres
315.0 km 00:55 min/km 65.20 km/h wykres
316.0 km 00:44 min/km 80.46 km/h wykres
317.0 km 01:15 min/km 47.56 km/h wykres
318.0 km 01:09 min/km 51.73 km/h wykres
319.0 km 01:16 min/km 46.90 km/h wykres
320.0 km 00:59 min/km 60.96 km/h wykres
321.0 km 00:47 min/km 75.58 km/h wykres
322.0 km 00:46 min/km 78.06 km/h wykres
323.0 km 01:16 min/km 47.27 km/h wykres
324.0 km 01:11 min/km 50.30 km/h wykres
325.0 km 00:57 min/km 62.68 km/h wykres
326.0 km 00:57 min/km 62.61 km/h wykres
Porównywarka aktywności