grubymisiek

płeć: -
wiek: -
dołączył/a: 2013-04-14
aktywności: 230


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 06:12 min/km 9.65 km/h wykres
2.0 km 01:02 min/km 57.96 km/h wykres
3.0 km 00:57 min/km 62.48 km/h wykres
4.0 km 02:35 min/km 23.17 km/h wykres
5.0 km 04:21 min/km 13.77 km/h wykres
6.0 km 01:42 min/km 35.28 km/h wykres
7.0 km 01:08 min/km 52.28 km/h wykres
8.0 km 01:23 min/km 42.96 km/h wykres
9.0 km 01:05 min/km 54.72 km/h wykres
10.0 km 00:51 min/km 69.42 km/h wykres
11.0 km 00:54 min/km 66.47 km/h wykres
12.0 km 00:52 min/km 69.08 km/h wykres
13.0 km 00:49 min/km 73.35 km/h wykres
14.0 km 00:47 min/km 75.21 km/h wykres
15.0 km 00:49 min/km 72.99 km/h wykres
16.0 km 01:01 min/km 58.15 km/h wykres
17.0 km 01:09 min/km 51.45 km/h wykres
18.0 km 00:54 min/km 66.38 km/h wykres
19.0 km 00:50 min/km 71.17 km/h wykres
20.0 km 00:49 min/km 72.92 km/h wykres
21.0 km 00:46 min/km 76.89 km/h wykres
22.0 km 00:47 min/km 76.37 km/h wykres
23.0 km 00:43 min/km 83.40 km/h wykres
24.0 km 00:43 min/km 83.37 km/h wykres
25.0 km 00:42 min/km 83.92 km/h wykres
26.0 km 00:42 min/km 85.09 km/h wykres
27.0 km 00:54 min/km 65.45 km/h wykres
28.0 km 00:55 min/km 65.29 km/h wykres
29.0 km 00:43 min/km 82.27 km/h wykres
30.0 km 00:45 min/km 79.13 km/h wykres
31.0 km 00:52 min/km 69.23 km/h wykres
32.0 km 00:50 min/km 71.59 km/h wykres
33.0 km 01:07 min/km 53.11 km/h wykres
34.0 km 00:51 min/km 69.32 km/h wykres
35.0 km 00:55 min/km 64.66 km/h wykres
36.0 km 01:42 min/km 35.13 km/h wykres
37.0 km 02:29 min/km 24.12 km/h wykres
38.0 km 02:23 min/km 25.09 km/h wykres
39.0 km 15:42 min/km 3.82 km/h wykres
40.0 km 01:15 min/km 47.56 km/h wykres
41.0 km 01:22 min/km 43.79 km/h wykres
42.0 km 00:59 min/km 60.17 km/h wykres
43.0 km 01:05 min/km 54.70 km/h wykres
44.0 km 00:56 min/km 63.79 km/h wykres
45.0 km 01:22 min/km 43.52 km/h wykres
46.0 km 00:48 min/km 73.55 km/h wykres
47.0 km 00:57 min/km 63.10 km/h wykres
48.0 km 01:07 min/km 53.57 km/h wykres
49.0 km 01:06 min/km 54.44 km/h wykres
50.0 km 00:59 min/km 60.81 km/h wykres
51.0 km 01:32 min/km 38.72 km/h wykres
52.0 km 01:17 min/km 46.41 km/h wykres
53.0 km 01:17 min/km 46.58 km/h wykres
54.0 km 01:47 min/km 33.47 km/h wykres
55.0 km 01:03 min/km 56.34 km/h wykres
56.0 km 00:47 min/km 75.25 km/h wykres
57.0 km 00:41 min/km 86.67 km/h wykres
58.0 km 00:56 min/km 63.80 km/h wykres
59.0 km 00:52 min/km 68.38 km/h wykres
60.0 km 00:47 min/km 75.51 km/h wykres
61.0 km 01:15 min/km 47.53 km/h wykres
62.0 km 01:02 min/km 57.57 km/h wykres
63.0 km 00:51 min/km 70.36 km/h wykres
64.0 km 01:15 min/km 47.69 km/h wykres
65.0 km 00:52 min/km 68.23 km/h wykres
66.0 km 00:48 min/km 74.78 km/h wykres
67.0 km 00:47 min/km 75.27 km/h wykres
68.0 km 01:02 min/km 57.48 km/h wykres
69.0 km 00:41 min/km 86.42 km/h wykres
70.0 km 00:40 min/km 89.03 km/h wykres
71.0 km 00:50 min/km 70.74 km/h wykres
72.0 km 00:50 min/km 71.57 km/h wykres
73.0 km 00:47 min/km 75.28 km/h wykres
74.0 km 00:49 min/km 72.70 km/h wykres
75.0 km 00:43 min/km 82.01 km/h wykres
76.0 km 00:44 min/km 80.94 km/h wykres
77.0 km 00:59 min/km 60.80 km/h wykres
78.0 km 01:11 min/km 50.59 km/h wykres
79.0 km 00:59 min/km 60.83 km/h wykres
80.0 km 01:01 min/km 58.49 km/h wykres
81.0 km 01:03 min/km 56.60 km/h wykres
82.0 km 00:52 min/km 68.93 km/h wykres
83.0 km 00:57 min/km 62.41 km/h wykres
84.0 km 00:57 min/km 62.21 km/h wykres
85.0 km 00:57 min/km 62.69 km/h wykres
86.0 km 00:56 min/km 63.82 km/h wykres
87.0 km 01:15 min/km 47.56 km/h wykres
88.0 km 01:19 min/km 45.49 km/h wykres
89.0 km 01:05 min/km 54.91 km/h wykres
90.0 km 01:09 min/km 51.52 km/h wykres
91.0 km 01:14 min/km 48.33 km/h wykres
92.0 km 02:27 min/km 24.34 km/h wykres
93.0 km 01:12 min/km 49.69 km/h wykres
94.0 km 01:19 min/km 45.05 km/h wykres
95.0 km 02:49 min/km 21.29 km/h wykres
96.0 km 01:20 min/km 44.72 km/h wykres
97.0 km 01:22 min/km 43.74 km/h wykres
98.0 km 00:53 min/km 66.98 km/h wykres
99.0 km 00:56 min/km 63.46 km/h wykres
100.0 km 00:56 min/km 63.24 km/h wykres
101.0 km 00:53 min/km 67.45 km/h wykres
102.0 km 00:52 min/km 68.20 km/h wykres
103.0 km 00:55 min/km 65.10 km/h wykres
104.0 km 01:09 min/km 52.01 km/h wykres
105.0 km 01:04 min/km 55.87 km/h wykres
106.0 km 01:11 min/km 50.06 km/h wykres
107.0 km 00:54 min/km 66.22 km/h wykres
108.0 km 00:49 min/km 72.81 km/h wykres
109.0 km 00:43 min/km 83.56 km/h wykres
110.0 km 00:43 min/km 83.28 km/h wykres
111.0 km 00:55 min/km 65.02 km/h wykres
112.0 km 00:55 min/km 64.49 km/h wykres
113.0 km 00:54 min/km 66.56 km/h wykres
114.0 km 00:56 min/km 64.07 km/h wykres
115.0 km 01:17 min/km 46.52 km/h wykres
116.0 km 00:53 min/km 66.76 km/h wykres
117.0 km 00:57 min/km 62.98 km/h wykres
118.0 km 08:55 min/km 6.72 km/h wykres
119.0 km 01:02 min/km 57.52 km/h wykres
120.0 km 00:51 min/km 69.84 km/h wykres
121.0 km 00:49 min/km 73.46 km/h wykres
122.0 km 00:53 min/km 67.19 km/h wykres
123.0 km 01:01 min/km 58.52 km/h wykres
124.0 km 00:42 min/km 85.18 km/h wykres
125.0 km 00:41 min/km 87.43 km/h wykres
126.0 km 00:46 min/km 78.23 km/h wykres
127.0 km 00:52 min/km 68.40 km/h wykres
128.0 km 00:48 min/km 73.53 km/h wykres
129.0 km 00:55 min/km 64.71 km/h wykres
130.0 km 00:47 min/km 75.37 km/h wykres
131.0 km 00:47 min/km 75.26 km/h wykres
132.0 km 00:47 min/km 76.09 km/h wykres
133.0 km 00:45 min/km 78.65 km/h wykres
134.0 km 03:15 min/km 18.43 km/h wykres
135.0 km 01:21 min/km 44.04 km/h wykres
136.0 km 00:58 min/km 61.26 km/h wykres
137.0 km 00:44 min/km 80.72 km/h wykres
138.0 km 00:47 min/km 75.96 km/h wykres
139.0 km 01:08 min/km 52.40 km/h wykres
140.0 km 01:05 min/km 55.33 km/h wykres
141.0 km 00:43 min/km 82.75 km/h wykres
142.0 km 00:52 min/km 68.26 km/h wykres
143.0 km 00:52 min/km 67.92 km/h wykres
144.0 km 00:55 min/km 64.99 km/h wykres
145.0 km 00:54 min/km 65.56 km/h wykres
146.0 km 00:53 min/km 67.63 km/h wykres
147.0 km 00:46 min/km 77.53 km/h wykres
148.0 km 01:03 min/km 57.09 km/h wykres
149.0 km 01:08 min/km 52.25 km/h wykres
150.0 km 01:42 min/km 35.24 km/h wykres
151.0 km 01:15 min/km 47.47 km/h wykres
152.0 km 01:00 min/km 59.39 km/h wykres
153.0 km 00:50 min/km 71.28 km/h wykres
154.0 km 00:54 min/km 66.40 km/h wykres
155.0 km 00:55 min/km 64.70 km/h wykres
156.0 km 00:51 min/km 70.11 km/h wykres
157.0 km 00:49 min/km 72.60 km/h wykres
158.0 km 00:49 min/km 73.43 km/h wykres
159.0 km 00:48 min/km 74.47 km/h wykres
160.0 km 01:00 min/km 59.87 km/h wykres
161.0 km 01:01 min/km 58.90 km/h wykres
162.0 km 00:57 min/km 62.61 km/h wykres
163.0 km 01:06 min/km 54.21 km/h wykres
164.0 km 00:53 min/km 67.20 km/h wykres
165.0 km 01:02 min/km 57.16 km/h wykres
166.0 km 01:02 min/km 57.93 km/h wykres
167.0 km 01:02 min/km 57.73 km/h wykres
168.0 km 00:57 min/km 63.15 km/h wykres
169.0 km 00:58 min/km 61.19 km/h wykres
170.0 km 00:57 min/km 62.59 km/h wykres
171.0 km 00:51 min/km 70.17 km/h wykres
172.0 km 00:46 min/km 78.08 km/h wykres
173.0 km 00:45 min/km 78.59 km/h wykres
174.0 km 00:46 min/km 77.99 km/h wykres
175.0 km 00:52 min/km 68.54 km/h wykres
176.0 km 05:15 min/km 11.41 km/h wykres
177.0 km 00:58 min/km 61.72 km/h wykres
178.0 km 00:46 min/km 78.15 km/h wykres
179.0 km 00:46 min/km 78.01 km/h wykres
180.0 km 00:47 min/km 76.13 km/h wykres
181.0 km 01:48 min/km 33.15 km/h wykres
182.0 km 00:46 min/km 77.04 km/h wykres
183.0 km 00:44 min/km 81.39 km/h wykres
184.0 km 01:03 min/km 56.51 km/h wykres
185.0 km 00:53 min/km 67.77 km/h wykres
186.0 km 01:02 min/km 57.43 km/h wykres
187.0 km 00:52 min/km 69.04 km/h wykres
188.0 km 00:50 min/km 71.74 km/h wykres
189.0 km 00:46 min/km 77.70 km/h wykres
190.0 km 00:46 min/km 77.35 km/h wykres
191.0 km 01:02 min/km 57.32 km/h wykres
192.0 km 00:46 min/km 76.62 km/h wykres
193.0 km 00:50 min/km 71.74 km/h wykres
194.0 km 00:56 min/km 63.96 km/h wykres
195.0 km 00:54 min/km 65.98 km/h wykres
196.0 km 00:50 min/km 71.62 km/h wykres
197.0 km 00:47 min/km 75.25 km/h wykres
198.0 km 00:43 min/km 82.37 km/h wykres
199.0 km 00:47 min/km 75.56 km/h wykres
200.0 km 01:12 min/km 49.81 km/h wykres
201.0 km 01:05 min/km 55.09 km/h wykres
202.0 km 00:48 min/km 73.85 km/h wykres
203.0 km 01:17 min/km 46.57 km/h wykres
204.0 km 02:34 min/km 23.28 km/h wykres
205.0 km 02:09 min/km 27.90 km/h wykres
206.0 km 01:12 min/km 49.58 km/h wykres
207.0 km 00:44 min/km 80.15 km/h wykres
208.0 km 00:48 min/km 74.27 km/h wykres
209.0 km 11:08 min/km 5.38 km/h wykres
210.0 km 01:21 min/km 44.18 km/h wykres
211.0 km 03:41 min/km 16.22 km/h wykres
212.0 km 00:58 min/km 61.86 km/h wykres
213.0 km 00:45 min/km 79.93 km/h wykres
214.0 km 00:57 min/km 62.98 km/h wykres
215.0 km 01:11 min/km 50.37 km/h wykres
216.0 km 00:55 min/km 64.53 km/h wykres
217.0 km 00:51 min/km 69.52 km/h wykres
218.0 km 00:46 min/km 78.22 km/h wykres
219.0 km 00:50 min/km 71.86 km/h wykres
220.0 km 00:49 min/km 72.16 km/h wykres
221.0 km 00:49 min/km 73.07 km/h wykres
222.0 km 00:59 min/km 60.45 km/h wykres
223.0 km 00:53 min/km 66.66 km/h wykres
224.0 km 01:04 min/km 55.79 km/h wykres
225.0 km 01:12 min/km 49.63 km/h wykres
226.0 km 01:08 min/km 52.90 km/h wykres
227.0 km 01:17 min/km 46.65 km/h wykres
228.0 km 01:20 min/km 44.72 km/h wykres
229.0 km 01:10 min/km 50.94 km/h wykres
230.0 km 01:04 min/km 55.72 km/h wykres
231.0 km 01:22 min/km 43.87 km/h wykres
232.0 km 01:01 min/km 58.43 km/h wykres
233.0 km 01:01 min/km 58.35 km/h wykres
234.0 km 01:27 min/km 41.37 km/h wykres
Porównywarka aktywności