acha

płeć: kobieta
wiek: 63 lat
dołączył/a: 2018-05-11
aktywności: 122


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 06:07 min/km 9.80 km/h wykres
2.0 km 01:40 min/km 35.92 km/h wykres
3.0 km 01:13 min/km 49.01 km/h wykres
4.0 km 04:48 min/km 12.46 km/h wykres
5.0 km 01:10 min/km 51.02 km/h wykres
6.0 km 01:11 min/km 50.06 km/h wykres
7.0 km 01:03 min/km 56.47 km/h wykres
8.0 km 01:14 min/km 48.45 km/h wykres
9.0 km 01:35 min/km 37.88 km/h wykres
10.0 km 00:51 min/km 70.27 km/h wykres
11.0 km 00:53 min/km 66.94 km/h wykres
12.0 km 00:51 min/km 69.67 km/h wykres
13.0 km 01:00 min/km 59.83 km/h wykres
14.0 km 00:35 min/km 100.68 km/h wykres
15.0 km 00:36 min/km 98.84 km/h wykres
16.0 km 00:42 min/km 84.68 km/h wykres
17.0 km 00:36 min/km 99.19 km/h wykres
18.0 km 00:53 min/km 67.69 km/h wykres
19.0 km 00:41 min/km 85.94 km/h wykres
20.0 km 00:36 min/km 98.25 km/h wykres
21.0 km 01:29 min/km 40.17 km/h wykres
22.0 km 01:45 min/km 34.25 km/h wykres
23.0 km 00:51 min/km 69.49 km/h wykres
24.0 km 00:36 min/km 98.11 km/h wykres
25.0 km 00:32 min/km 110.96 km/h wykres
26.0 km 00:35 min/km 102.63 km/h wykres
27.0 km 00:43 min/km 83.27 km/h wykres
28.0 km 00:37 min/km 95.87 km/h wykres
29.0 km 00:59 min/km 60.85 km/h wykres
30.0 km 00:56 min/km 63.92 km/h wykres
31.0 km 00:44 min/km 81.09 km/h wykres
32.0 km 00:59 min/km 60.64 km/h wykres
33.0 km 00:47 min/km 75.58 km/h wykres
34.0 km 00:47 min/km 76.03 km/h wykres
35.0 km 00:53 min/km 67.84 km/h wykres
36.0 km 00:56 min/km 63.39 km/h wykres
37.0 km 01:01 min/km 58.71 km/h wykres
38.0 km 01:16 min/km 46.98 km/h wykres
39.0 km 01:03 min/km 56.63 km/h wykres
40.0 km 01:18 min/km 45.69 km/h wykres
41.0 km 01:23 min/km 42.89 km/h wykres
42.0 km 01:11 min/km 50.00 km/h wykres
43.0 km 01:46 min/km 33.81 km/h wykres
44.0 km 01:09 min/km 51.94 km/h wykres
45.0 km 01:27 min/km 41.01 km/h wykres
46.0 km 02:00 min/km 29.98 km/h wykres
47.0 km 01:58 min/km 30.42 km/h wykres
48.0 km 01:25 min/km 42.07 km/h wykres
49.0 km 03:07 min/km 19.15 km/h wykres
50.0 km 14:29 min/km 4.13 km/h wykres
51.0 km 01:46 min/km 33.84 km/h wykres
52.0 km 01:14 min/km 48.09 km/h wykres
53.0 km 00:34 min/km 105.06 km/h wykres
54.0 km 00:28 min/km 125.61 km/h wykres
55.0 km 00:28 min/km 126.80 km/h wykres
56.0 km 00:29 min/km 121.04 km/h wykres
57.0 km 00:31 min/km 112.84 km/h wykres
58.0 km 00:28 min/km 124.76 km/h wykres
59.0 km 00:28 min/km 126.71 km/h wykres
60.0 km 00:28 min/km 124.50 km/h wykres
61.0 km 00:27 min/km 130.53 km/h wykres
62.0 km 00:27 min/km 132.99 km/h wykres
63.0 km 00:27 min/km 129.95 km/h wykres
64.0 km 00:26 min/km 134.42 km/h wykres
65.0 km 00:28 min/km 127.64 km/h wykres
66.0 km 00:29 min/km 122.63 km/h wykres
67.0 km 00:35 min/km 102.74 km/h wykres
68.0 km 00:28 min/km 124.55 km/h wykres
69.0 km 00:27 min/km 131.59 km/h wykres
70.0 km 00:27 min/km 129.61 km/h wykres
71.0 km 00:28 min/km 126.28 km/h wykres
72.0 km 00:27 min/km 130.34 km/h wykres
73.0 km 00:28 min/km 127.77 km/h wykres
74.0 km 00:28 min/km 126.43 km/h wykres
75.0 km 00:40 min/km 88.48 km/h wykres
76.0 km 00:38 min/km 93.68 km/h wykres
77.0 km 00:43 min/km 83.20 km/h wykres
78.0 km 00:45 min/km 79.73 km/h wykres
79.0 km 00:55 min/km 65.25 km/h wykres
80.0 km 01:19 min/km 45.16 km/h wykres
81.0 km 01:08 min/km 52.83 km/h wykres
82.0 km 01:08 min/km 52.56 km/h wykres
83.0 km 01:03 min/km 56.69 km/h wykres
84.0 km 01:59 min/km 30.22 km/h wykres
85.0 km 17:18 min/km 3.46 km/h wykres
86.0 km 02:32 min/km 23.64 km/h wykres
87.0 km 04:10 min/km 14.35 km/h wykres
88.0 km 00:57 min/km 63.12 km/h wykres
89.0 km 00:55 min/km 64.53 km/h wykres
90.0 km 01:30 min/km 39.58 km/h wykres
91.0 km 00:47 min/km 75.48 km/h wykres
92.0 km 00:47 min/km 75.95 km/h wykres
93.0 km 00:56 min/km 64.28 km/h wykres
94.0 km 00:47 min/km 75.97 km/h wykres
95.0 km 01:03 min/km 56.57 km/h wykres
96.0 km 01:00 min/km 59.56 km/h wykres
97.0 km 01:03 min/km 56.78 km/h wykres
98.0 km 01:15 min/km 47.63 km/h wykres
99.0 km 23:56 min/km 2.50 km/h wykres
100.0 km 22:25 min/km 2.67 km/h wykres
101.0 km 01:29 min/km 40.11 km/h wykres
102.0 km 00:48 min/km 74.15 km/h wykres
103.0 km 01:00 min/km 59.82 km/h wykres
104.0 km 00:35 min/km 101.45 km/h wykres
105.0 km 00:33 min/km 108.79 km/h wykres
106.0 km 00:31 min/km 116.12 km/h wykres
107.0 km 00:29 min/km 120.13 km/h wykres
108.0 km 00:30 min/km 116.79 km/h wykres
109.0 km 00:35 min/km 101.65 km/h wykres
110.0 km 02:00 min/km 29.75 km/h wykres
111.0 km 00:37 min/km 94.93 km/h wykres
112.0 km 00:30 min/km 119.14 km/h wykres
113.0 km 00:28 min/km 125.17 km/h wykres
114.0 km 00:28 min/km 126.08 km/h wykres
115.0 km 00:29 min/km 122.48 km/h wykres
116.0 km 00:27 min/km 130.73 km/h wykres
117.0 km 00:30 min/km 117.28 km/h wykres
118.0 km 00:44 min/km 81.00 km/h wykres
119.0 km 01:06 min/km 54.14 km/h wykres
120.0 km 04:44 min/km 12.66 km/h wykres
121.0 km 01:19 min/km 45.06 km/h wykres
122.0 km 03:22 min/km 17.74 km/h wykres
123.0 km 01:56 min/km 30.85 km/h wykres
124.0 km 01:41 min/km 35.34 km/h wykres
125.0 km 01:09 min/km 51.98 km/h wykres
126.0 km 00:43 min/km 81.98 km/h wykres
127.0 km 00:48 min/km 74.32 km/h wykres
128.0 km 00:56 min/km 63.94 km/h wykres
129.0 km 00:54 min/km 65.94 km/h wykres
130.0 km 00:43 min/km 82.43 km/h wykres
131.0 km 00:46 min/km 77.60 km/h wykres
132.0 km 01:04 min/km 55.76 km/h wykres
133.0 km 01:00 min/km 59.18 km/h wykres
134.0 km 15:54 min/km 3.77 km/h wykres
135.0 km 02:50 min/km 21.06 km/h wykres
136.0 km 01:16 min/km 47.02 km/h wykres
137.0 km 01:17 min/km 46.43 km/h wykres
138.0 km 01:09 min/km 51.56 km/h wykres
139.0 km 01:22 min/km 43.68 km/h wykres
140.0 km 01:16 min/km 46.88 km/h wykres
141.0 km 01:05 min/km 54.57 km/h wykres
142.0 km 01:21 min/km 43.91 km/h wykres
143.0 km 01:08 min/km 52.71 km/h wykres
144.0 km 01:07 min/km 53.60 km/h wykres
145.0 km 01:05 min/km 54.72 km/h wykres
146.0 km 01:26 min/km 41.39 km/h wykres
147.0 km 00:51 min/km 70.22 km/h wykres
148.0 km 00:39 min/km 90.02 km/h wykres
149.0 km 00:48 min/km 74.16 km/h wykres
150.0 km 00:57 min/km 62.32 km/h wykres
151.0 km 02:02 min/km 29.35 km/h wykres
152.0 km 00:57 min/km 62.95 km/h wykres
153.0 km 00:52 min/km 68.10 km/h wykres
154.0 km 00:51 min/km 69.99 km/h wykres
155.0 km 00:56 min/km 64.23 km/h wykres
156.0 km 00:54 min/km 65.83 km/h wykres
157.0 km 00:55 min/km 65.08 km/h wykres
158.0 km 01:00 min/km 59.69 km/h wykres
159.0 km 00:56 min/km 63.64 km/h wykres
160.0 km 01:20 min/km 44.94 km/h wykres
161.0 km 01:01 min/km 58.21 km/h wykres
162.0 km 00:53 min/km 66.82 km/h wykres
163.0 km 00:51 min/km 70.09 km/h wykres
164.0 km 00:52 min/km 68.53 km/h wykres
165.0 km 01:05 min/km 54.83 km/h wykres
166.0 km 01:12 min/km 49.52 km/h wykres
167.0 km 01:04 min/km 55.80 km/h wykres
168.0 km 01:56 min/km 30.91 km/h wykres
169.0 km 01:37 min/km 37.03 km/h wykres
170.0 km 18:04 min/km 3.31 km/h wykres
171.0 km 01:16 min/km 47.17 km/h wykres
172.0 km 01:14 min/km 48.58 km/h wykres
173.0 km 01:25 min/km 42.28 km/h wykres
174.0 km 01:01 min/km 58.87 km/h wykres
175.0 km 01:02 min/km 57.35 km/h wykres
176.0 km 01:00 min/km 59.47 km/h wykres
177.0 km 01:15 min/km 47.74 km/h wykres
178.0 km 01:08 min/km 52.66 km/h wykres
179.0 km 00:56 min/km 63.32 km/h wykres
180.0 km 00:58 min/km 61.78 km/h wykres
181.0 km 01:00 min/km 59.67 km/h wykres
182.0 km 00:59 min/km 60.59 km/h wykres
183.0 km 00:59 min/km 60.23 km/h wykres
184.0 km 01:01 min/km 58.13 km/h wykres
185.0 km 01:01 min/km 58.59 km/h wykres
186.0 km 00:58 min/km 61.85 km/h wykres
187.0 km 01:03 min/km 56.42 km/h wykres
188.0 km 01:12 min/km 49.74 km/h wykres
189.0 km 00:56 min/km 63.45 km/h wykres
190.0 km 00:59 min/km 60.15 km/h wykres
191.0 km 00:54 min/km 65.52 km/h wykres
192.0 km 00:51 min/km 70.28 km/h wykres
193.0 km 00:57 min/km 62.83 km/h wykres
194.0 km 01:10 min/km 51.30 km/h wykres
195.0 km 01:23 min/km 43.25 km/h wykres
196.0 km 01:50 min/km 32.60 km/h wykres
197.0 km 01:39 min/km 36.35 km/h wykres
198.0 km 01:03 min/km 56.48 km/h wykres
199.0 km 00:58 min/km 62.06 km/h wykres
200.0 km 00:53 min/km 67.58 km/h wykres
201.0 km 00:46 min/km 76.61 km/h wykres
202.0 km 00:46 min/km 77.02 km/h wykres
203.0 km 01:02 min/km 57.35 km/h wykres
204.0 km 00:44 min/km 81.78 km/h wykres
205.0 km 00:47 min/km 76.40 km/h wykres
206.0 km 00:55 min/km 65.21 km/h wykres
207.0 km 01:06 min/km 54.52 km/h wykres
208.0 km 00:46 min/km 77.48 km/h wykres
209.0 km 01:02 min/km 57.84 km/h wykres
210.0 km 00:41 min/km 86.94 km/h wykres
211.0 km 00:38 min/km 94.48 km/h wykres
212.0 km 00:44 min/km 80.68 km/h wykres
213.0 km 01:03 min/km 57.05 km/h wykres
214.0 km 01:27 min/km 41.35 km/h wykres
215.0 km 01:02 min/km 57.40 km/h wykres
216.0 km 00:50 min/km 71.74 km/h wykres
217.0 km 01:02 min/km 57.21 km/h wykres
218.0 km 00:58 min/km 61.11 km/h wykres
219.0 km 00:48 min/km 74.79 km/h wykres
220.0 km 01:16 min/km 46.85 km/h wykres
221.0 km 00:54 min/km 65.92 km/h wykres
222.0 km 00:47 min/km 76.57 km/h wykres
223.0 km 01:19 min/km 45.40 km/h wykres
224.0 km 00:58 min/km 61.55 km/h wykres
225.0 km 01:00 min/km 59.99 km/h wykres
226.0 km 01:18 min/km 45.82 km/h wykres
227.0 km 01:01 min/km 58.92 km/h wykres
228.0 km 00:59 min/km 60.52 km/h wykres
229.0 km 01:08 min/km 52.34 km/h wykres
230.0 km 00:58 min/km 61.85 km/h wykres
231.0 km 00:59 min/km 60.39 km/h wykres
232.0 km 00:57 min/km 62.75 km/h wykres
Porównywarka aktywności