awatar
mathio

płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2013-06-06
aktywności: 689


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 02:37 min/km 22.80 km/h wykres
2.0 km 01:05 min/km 54.68 km/h wykres
3.0 km 01:31 min/km 39.52 km/h wykres
4.0 km 01:15 min/km 47.78 km/h wykres
5.0 km 00:54 min/km 66.32 km/h wykres
6.0 km 01:23 min/km 43.13 km/h wykres
7.0 km 01:17 min/km 46.19 km/h wykres
8.0 km 01:08 min/km 52.20 km/h wykres
9.0 km 00:56 min/km 63.98 km/h wykres
10.0 km 00:53 min/km 67.45 km/h wykres
11.0 km 01:04 min/km 55.89 km/h wykres
12.0 km 01:01 min/km 58.40 km/h wykres
13.0 km 00:48 min/km 73.79 km/h wykres
14.0 km 00:42 min/km 85.13 km/h wykres
15.0 km 00:49 min/km 73.19 km/h wykres
16.0 km 06:02 min/km 9.94 km/h wykres
17.0 km 00:48 min/km 74.59 km/h wykres
18.0 km 00:35 min/km 101.63 km/h wykres
19.0 km 00:35 min/km 101.45 km/h wykres
20.0 km 00:37 min/km 96.46 km/h wykres
21.0 km 00:38 min/km 94.42 km/h wykres
22.0 km 00:43 min/km 82.39 km/h wykres
23.0 km 00:54 min/km 66.59 km/h wykres
24.0 km 00:44 min/km 80.62 km/h wykres
25.0 km 00:36 min/km 97.87 km/h wykres
26.0 km 00:50 min/km 71.88 km/h wykres
27.0 km 00:44 min/km 81.25 km/h wykres
28.0 km 00:36 min/km 99.23 km/h wykres
29.0 km 00:58 min/km 61.44 km/h wykres
30.0 km 00:38 min/km 93.50 km/h wykres
31.0 km 00:36 min/km 97.76 km/h wykres
32.0 km 00:33 min/km 107.70 km/h wykres
33.0 km 00:33 min/km 107.29 km/h wykres
34.0 km 00:31 min/km 113.51 km/h wykres
35.0 km 00:38 min/km 93.68 km/h wykres
36.0 km 00:32 min/km 110.44 km/h wykres
37.0 km 00:31 min/km 113.60 km/h wykres
38.0 km 00:52 min/km 68.25 km/h wykres
39.0 km 00:39 min/km 92.09 km/h wykres
40.0 km 00:32 min/km 109.23 km/h wykres
41.0 km 00:29 min/km 120.24 km/h wykres
42.0 km 00:31 min/km 114.59 km/h wykres
43.0 km 00:32 min/km 110.94 km/h wykres
44.0 km 00:32 min/km 111.49 km/h wykres
45.0 km 00:30 min/km 118.62 km/h wykres
46.0 km 00:31 min/km 114.28 km/h wykres
47.0 km 00:34 min/km 104.20 km/h wykres
48.0 km 00:33 min/km 105.92 km/h wykres
49.0 km 00:33 min/km 108.83 km/h wykres
50.0 km 00:32 min/km 112.42 km/h wykres
51.0 km 00:32 min/km 110.73 km/h wykres
52.0 km 00:35 min/km 102.25 km/h wykres
53.0 km 00:35 min/km 100.90 km/h wykres
54.0 km 00:33 min/km 106.04 km/h wykres
55.0 km 00:46 min/km 78.24 km/h wykres
56.0 km 00:40 min/km 88.76 km/h wykres
57.0 km 00:38 min/km 92.94 km/h wykres
58.0 km 00:37 min/km 96.08 km/h wykres
59.0 km 00:34 min/km 104.23 km/h wykres
60.0 km 00:35 min/km 102.75 km/h wykres
61.0 km 00:34 min/km 104.52 km/h wykres
62.0 km 00:34 min/km 103.62 km/h wykres
63.0 km 00:33 min/km 105.99 km/h wykres
64.0 km 00:34 min/km 105.33 km/h wykres
65.0 km 00:34 min/km 103.88 km/h wykres
66.0 km 00:34 min/km 104.16 km/h wykres
67.0 km 00:34 min/km 103.13 km/h wykres
68.0 km 00:36 min/km 99.76 km/h wykres
69.0 km 00:33 min/km 107.92 km/h wykres
70.0 km 00:40 min/km 89.89 km/h wykres
71.0 km 00:33 min/km 108.10 km/h wykres
72.0 km 00:31 min/km 114.01 km/h wykres
73.0 km 00:31 min/km 114.03 km/h wykres
74.0 km 00:28 min/km 124.86 km/h wykres
75.0 km 00:28 min/km 124.80 km/h wykres
76.0 km 00:30 min/km 119.29 km/h wykres
77.0 km 00:33 min/km 107.75 km/h wykres
78.0 km 00:36 min/km 98.64 km/h wykres
79.0 km 00:37 min/km 94.81 km/h wykres
80.0 km 00:36 min/km 98.24 km/h wykres
81.0 km 00:38 min/km 94.35 km/h wykres
82.0 km 00:39 min/km 90.96 km/h wykres
83.0 km 00:40 min/km 88.97 km/h wykres
84.0 km 00:46 min/km 76.97 km/h wykres
85.0 km 00:52 min/km 69.21 km/h wykres
86.0 km 00:39 min/km 90.19 km/h wykres
87.0 km 00:46 min/km 77.13 km/h wykres
88.0 km 00:52 min/km 68.98 km/h wykres
89.0 km 00:46 min/km 77.73 km/h wykres
90.0 km 00:36 min/km 97.90 km/h wykres
91.0 km 00:37 min/km 95.51 km/h wykres
92.0 km 00:41 min/km 87.48 km/h wykres
93.0 km 00:51 min/km 70.14 km/h wykres
94.0 km 00:48 min/km 74.33 km/h wykres
95.0 km 00:49 min/km 72.63 km/h wykres
96.0 km 00:46 min/km 78.21 km/h wykres
97.0 km 00:45 min/km 79.81 km/h wykres
98.0 km 00:43 min/km 82.81 km/h wykres
99.0 km 00:45 min/km 79.70 km/h wykres
100.0 km 00:47 min/km 75.52 km/h wykres
101.0 km 01:10 min/km 50.95 km/h wykres
102.0 km 00:51 min/km 69.64 km/h wykres
103.0 km 00:45 min/km 79.99 km/h wykres
104.0 km 00:45 min/km 78.78 km/h wykres
105.0 km 00:45 min/km 78.94 km/h wykres
106.0 km 00:49 min/km 72.84 km/h wykres
107.0 km 00:47 min/km 75.26 km/h wykres
108.0 km 00:45 min/km 78.66 km/h wykres
109.0 km 00:50 min/km 71.19 km/h wykres
110.0 km 01:04 min/km 55.93 km/h wykres
111.0 km 00:47 min/km 76.20 km/h wykres
112.0 km 00:45 min/km 79.24 km/h wykres
113.0 km 00:47 min/km 76.36 km/h wykres
114.0 km 00:44 min/km 80.00 km/h wykres
115.0 km 00:47 min/km 76.15 km/h wykres
116.0 km 00:48 min/km 73.60 km/h wykres
117.0 km 00:46 min/km 77.98 km/h wykres
118.0 km 00:46 min/km 77.32 km/h wykres
119.0 km 00:45 min/km 79.03 km/h wykres
120.0 km 00:45 min/km 78.89 km/h wykres
121.0 km 00:46 min/km 77.43 km/h wykres
122.0 km 00:52 min/km 68.95 km/h wykres
123.0 km 00:55 min/km 65.26 km/h wykres
124.0 km 00:51 min/km 69.91 km/h wykres
125.0 km 00:50 min/km 71.83 km/h wykres
126.0 km 00:49 min/km 72.41 km/h wykres
127.0 km 00:49 min/km 72.60 km/h wykres
128.0 km 00:51 min/km 70.38 km/h wykres
129.0 km 00:53 min/km 67.04 km/h wykres
130.0 km 01:04 min/km 55.57 km/h wykres
131.0 km 00:54 min/km 65.84 km/h wykres
132.0 km 00:50 min/km 70.90 km/h wykres
133.0 km 00:55 min/km 65.18 km/h wykres
134.0 km 00:59 min/km 60.80 km/h wykres
135.0 km 00:44 min/km 81.59 km/h wykres
136.0 km 00:55 min/km 64.60 km/h wykres
137.0 km 00:59 min/km 60.73 km/h wykres
138.0 km 00:43 min/km 82.09 km/h wykres
Porównywarka aktywności