ladar

płeć: mężczyzna
wiek: 33 lat
dołączył/a: 2013-01-24
aktywności: 1966


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 03:22 min/km 17.76 km/h wykres
2.0 km 01:15 min/km 47.75 km/h wykres
3.0 km 01:10 min/km 50.72 km/h wykres
4.0 km 05:44 min/km 10.43 km/h wykres
5.0 km 02:44 min/km 21.86 km/h wykres
6.0 km 01:04 min/km 55.45 km/h wykres
7.0 km 04:56 min/km 12.15 km/h wykres
8.0 km 02:39 min/km 22.51 km/h wykres
9.0 km 04:42 min/km 12.73 km/h wykres
10.0 km 01:06 min/km 53.77 km/h wykres
11.0 km 00:40 min/km 88.82 km/h wykres
12.0 km 00:40 min/km 88.86 km/h wykres
13.0 km 00:40 min/km 89.11 km/h wykres
14.0 km 00:34 min/km 104.96 km/h wykres
15.0 km 00:35 min/km 102.50 km/h wykres
16.0 km 00:35 min/km 101.86 km/h wykres
17.0 km 00:42 min/km 84.71 km/h wykres
18.0 km 00:40 min/km 88.38 km/h wykres
19.0 km 00:34 min/km 102.96 km/h wykres
20.0 km 00:36 min/km 98.39 km/h wykres
21.0 km 00:41 min/km 85.95 km/h wykres
22.0 km 00:46 min/km 76.87 km/h wykres
23.0 km 02:09 min/km 27.76 km/h wykres
24.0 km 00:53 min/km 67.69 km/h wykres
25.0 km 00:44 min/km 81.74 km/h wykres
26.0 km 00:39 min/km 90.96 km/h wykres
27.0 km 00:44 min/km 81.18 km/h wykres
28.0 km 00:47 min/km 75.80 km/h wykres
29.0 km 00:46 min/km 77.36 km/h wykres
30.0 km 00:58 min/km 62.01 km/h wykres
31.0 km 01:49 min/km 32.76 km/h wykres
32.0 km 04:55 min/km 12.16 km/h wykres
33.0 km 01:22 min/km 43.46 km/h wykres
34.0 km 01:17 min/km 46.31 km/h wykres
35.0 km 00:47 min/km 76.15 km/h wykres
36.0 km 00:44 min/km 80.10 km/h wykres
37.0 km 01:02 min/km 57.54 km/h wykres
38.0 km 01:02 min/km 57.95 km/h wykres
39.0 km 00:52 min/km 68.87 km/h wykres
40.0 km 01:05 min/km 54.61 km/h wykres
41.0 km 01:02 min/km 57.93 km/h wykres
42.0 km 00:59 min/km 60.03 km/h wykres
43.0 km 00:58 min/km 61.91 km/h wykres
44.0 km 00:48 min/km 74.17 km/h wykres
45.0 km 00:38 min/km 94.01 km/h wykres
46.0 km 01:05 min/km 55.19 km/h wykres
47.0 km 01:08 min/km 52.17 km/h wykres
48.0 km 00:48 min/km 73.78 km/h wykres
49.0 km 01:15 min/km 47.50 km/h wykres
50.0 km 00:41 min/km 87.41 km/h wykres
51.0 km 00:31 min/km 115.85 km/h wykres
52.0 km 00:26 min/km 136.11 km/h wykres
53.0 km 00:27 min/km 131.47 km/h wykres
54.0 km 00:30 min/km 117.48 km/h wykres
55.0 km 00:28 min/km 124.36 km/h wykres
56.0 km 00:30 min/km 118.29 km/h wykres
57.0 km 00:28 min/km 126.77 km/h wykres
58.0 km 00:29 min/km 123.62 km/h wykres
59.0 km 00:39 min/km 90.21 km/h wykres
60.0 km 00:36 min/km 99.51 km/h wykres
61.0 km 00:33 min/km 107.07 km/h wykres
62.0 km 00:36 min/km 99.46 km/h wykres
63.0 km 00:32 min/km 111.47 km/h wykres
64.0 km 00:33 min/km 106.06 km/h wykres
65.0 km 00:31 min/km 113.73 km/h wykres
66.0 km 00:34 min/km 104.19 km/h wykres
67.0 km 00:33 min/km 106.30 km/h wykres
68.0 km 00:27 min/km 131.18 km/h wykres
69.0 km 00:27 min/km 130.01 km/h wykres
70.0 km 00:30 min/km 117.16 km/h wykres
71.0 km 00:28 min/km 128.46 km/h wykres
72.0 km 00:26 min/km 138.32 km/h wykres
73.0 km 00:34 min/km 104.29 km/h wykres
74.0 km 00:40 min/km 89.41 km/h wykres
75.0 km 00:35 min/km 100.27 km/h wykres
76.0 km 00:26 min/km 134.34 km/h wykres
77.0 km 00:35 min/km 100.87 km/h wykres
78.0 km 00:26 min/km 137.70 km/h wykres
79.0 km 00:26 min/km 135.01 km/h wykres
80.0 km 00:25 min/km 138.71 km/h wykres
81.0 km 00:26 min/km 135.76 km/h wykres
82.0 km 00:28 min/km 128.03 km/h wykres
83.0 km 00:27 min/km 129.51 km/h wykres
84.0 km 00:30 min/km 118.90 km/h wykres
85.0 km 00:32 min/km 110.89 km/h wykres
86.0 km 00:32 min/km 110.96 km/h wykres
87.0 km 00:34 min/km 105.14 km/h wykres
88.0 km 00:36 min/km 97.70 km/h wykres
89.0 km 00:26 min/km 136.07 km/h wykres
90.0 km 00:25 min/km 141.49 km/h wykres
91.0 km 00:27 min/km 129.39 km/h wykres
92.0 km 00:27 min/km 128.62 km/h wykres
93.0 km 00:26 min/km 136.26 km/h wykres
94.0 km 00:25 min/km 143.94 km/h wykres
95.0 km 00:26 min/km 135.83 km/h wykres
96.0 km 00:25 min/km 140.70 km/h wykres
97.0 km 00:25 min/km 138.66 km/h wykres
98.0 km 00:25 min/km 139.72 km/h wykres
99.0 km 00:28 min/km 126.81 km/h wykres
100.0 km 00:35 min/km 101.49 km/h wykres
101.0 km 00:40 min/km 89.07 km/h wykres
102.0 km 00:31 min/km 112.93 km/h wykres
103.0 km 00:26 min/km 138.37 km/h wykres
104.0 km 00:27 min/km 131.69 km/h wykres
105.0 km 00:27 min/km 131.75 km/h wykres
106.0 km 00:26 min/km 137.69 km/h wykres
107.0 km 00:25 min/km 139.06 km/h wykres
108.0 km 00:26 min/km 138.14 km/h wykres
109.0 km 00:29 min/km 123.82 km/h wykres
110.0 km 00:26 min/km 137.10 km/h wykres
111.0 km 00:29 min/km 123.33 km/h wykres
112.0 km 00:24 min/km 146.05 km/h wykres
113.0 km 00:23 min/km 155.26 km/h wykres
114.0 km 00:23 min/km 151.84 km/h wykres
115.0 km 00:27 min/km 131.18 km/h wykres
116.0 km 00:29 min/km 123.60 km/h wykres
117.0 km 00:31 min/km 113.96 km/h wykres
118.0 km 00:26 min/km 136.03 km/h wykres
119.0 km 00:25 min/km 141.99 km/h wykres
120.0 km 00:24 min/km 146.94 km/h wykres
121.0 km 00:25 min/km 139.37 km/h wykres
122.0 km 00:26 min/km 135.38 km/h wykres
123.0 km 00:26 min/km 135.60 km/h wykres
124.0 km 00:26 min/km 135.83 km/h wykres
125.0 km 00:25 min/km 138.87 km/h wykres
126.0 km 00:26 min/km 135.63 km/h wykres
127.0 km 00:24 min/km 145.37 km/h wykres
128.0 km 00:25 min/km 142.85 km/h wykres
129.0 km 00:26 min/km 135.32 km/h wykres
130.0 km 00:27 min/km 130.50 km/h wykres
131.0 km 00:26 min/km 137.34 km/h wykres
132.0 km 00:26 min/km 137.44 km/h wykres
133.0 km 00:26 min/km 134.40 km/h wykres
134.0 km 00:29 min/km 123.66 km/h wykres
135.0 km 00:29 min/km 121.37 km/h wykres
136.0 km 00:29 min/km 121.68 km/h wykres
137.0 km 00:27 min/km 129.34 km/h wykres
138.0 km 00:27 min/km 128.89 km/h wykres
139.0 km 00:30 min/km 118.84 km/h wykres
140.0 km 00:30 min/km 119.47 km/h wykres
141.0 km 00:33 min/km 108.55 km/h wykres
142.0 km 00:30 min/km 116.57 km/h wykres
143.0 km 00:31 min/km 114.13 km/h wykres
144.0 km 00:30 min/km 117.17 km/h wykres
145.0 km 00:34 min/km 104.45 km/h wykres
146.0 km 00:39 min/km 90.37 km/h wykres
147.0 km 00:40 min/km 87.91 km/h wykres
148.0 km 00:37 min/km 94.77 km/h wykres
149.0 km 00:27 min/km 129.62 km/h wykres
150.0 km 00:32 min/km 110.56 km/h wykres
151.0 km 00:31 min/km 115.15 km/h wykres
152.0 km 00:27 min/km 131.89 km/h wykres
153.0 km 00:25 min/km 140.10 km/h wykres
154.0 km 00:26 min/km 133.97 km/h wykres
155.0 km 00:29 min/km 121.74 km/h wykres
156.0 km 00:37 min/km 94.79 km/h wykres
157.0 km 00:39 min/km 91.71 km/h wykres
158.0 km 00:40 min/km 89.66 km/h wykres
159.0 km 00:34 min/km 104.63 km/h wykres
160.0 km 00:31 min/km 115.46 km/h wykres
161.0 km 00:31 min/km 114.13 km/h wykres
162.0 km 00:31 min/km 113.03 km/h wykres
163.0 km 00:40 min/km 89.90 km/h wykres
164.0 km 00:32 min/km 110.24 km/h wykres
165.0 km 00:40 min/km 89.42 km/h wykres
166.0 km 00:35 min/km 101.81 km/h wykres
167.0 km 00:34 min/km 103.73 km/h wykres
168.0 km 00:41 min/km 87.30 km/h wykres
169.0 km 00:36 min/km 99.91 km/h wykres
170.0 km 00:31 min/km 115.21 km/h wykres
171.0 km 00:28 min/km 125.65 km/h wykres
172.0 km 00:31 min/km 112.57 km/h wykres
173.0 km 00:33 min/km 108.92 km/h wykres
174.0 km 00:31 min/km 115.66 km/h wykres
175.0 km 00:25 min/km 142.66 km/h wykres
176.0 km 00:25 min/km 139.14 km/h wykres
177.0 km 00:27 min/km 129.78 km/h wykres
178.0 km 00:43 min/km 81.88 km/h wykres
181.0 km 00:41 min/km 85.81 km/h wykres
182.0 km 00:31 min/km 112.93 km/h wykres
183.0 km 00:30 min/km 119.56 km/h wykres
184.0 km 00:28 min/km 128.23 km/h wykres
185.0 km 00:26 min/km 135.99 km/h wykres
186.0 km 00:27 min/km 131.27 km/h wykres
187.0 km 00:26 min/km 138.14 km/h wykres
188.0 km 00:26 min/km 138.10 km/h wykres
189.0 km 00:29 min/km 123.56 km/h wykres
190.0 km 00:35 min/km 101.15 km/h wykres
191.0 km 00:38 min/km 93.58 km/h wykres
192.0 km 00:30 min/km 117.04 km/h wykres
193.0 km 00:32 min/km 109.75 km/h wykres
194.0 km 00:29 min/km 121.10 km/h wykres
195.0 km 00:27 min/km 130.16 km/h wykres
196.0 km 00:28 min/km 125.39 km/h wykres
197.0 km 00:31 min/km 115.52 km/h wykres
198.0 km 00:37 min/km 94.79 km/h wykres
199.0 km 00:33 min/km 108.99 km/h wykres
200.0 km 00:29 min/km 122.28 km/h wykres
201.0 km 00:28 min/km 125.77 km/h wykres
202.0 km 00:25 min/km 139.08 km/h wykres
203.0 km 00:24 min/km 148.01 km/h wykres
204.0 km 00:25 min/km 142.83 km/h wykres
205.0 km 00:25 min/km 143.38 km/h wykres
206.0 km 00:25 min/km 143.27 km/h wykres
207.0 km 00:37 min/km 96.95 km/h wykres
208.0 km 00:37 min/km 95.64 km/h wykres
209.0 km 00:28 min/km 124.92 km/h wykres
210.0 km 00:34 min/km 103.39 km/h wykres
211.0 km 00:34 min/km 105.65 km/h wykres
212.0 km 00:27 min/km 132.87 km/h wykres
213.0 km 00:27 min/km 130.52 km/h wykres
214.0 km 00:26 min/km 138.20 km/h wykres
215.0 km 00:48 min/km 73.85 km/h wykres
216.0 km 00:41 min/km 86.28 km/h wykres
217.0 km 00:44 min/km 81.53 km/h wykres
218.0 km 00:43 min/km 83.05 km/h wykres
219.0 km 00:41 min/km 87.65 km/h wykres
220.0 km 00:39 min/km 90.88 km/h wykres
221.0 km 00:41 min/km 87.59 km/h wykres
222.0 km 00:41 min/km 86.95 km/h wykres
223.0 km 00:44 min/km 80.01 km/h wykres
224.0 km 00:47 min/km 75.24 km/h wykres
225.0 km 00:37 min/km 95.52 km/h wykres
226.0 km 00:30 min/km 119.32 km/h wykres
227.0 km 00:27 min/km 130.71 km/h wykres
228.0 km 00:30 min/km 118.85 km/h wykres
229.0 km 00:25 min/km 141.92 km/h wykres
230.0 km 00:23 min/km 152.40 km/h wykres
231.0 km 00:31 min/km 113.97 km/h wykres
232.0 km 00:33 min/km 108.87 km/h wykres
233.0 km 00:25 min/km 140.09 km/h wykres
234.0 km 00:27 min/km 129.08 km/h wykres
235.0 km 00:26 min/km 136.64 km/h wykres
236.0 km 00:28 min/km 126.11 km/h wykres
237.0 km 00:32 min/km 111.00 km/h wykres
238.0 km 00:38 min/km 94.72 km/h wykres
239.0 km 00:33 min/km 107.23 km/h wykres
240.0 km 00:35 min/km 101.74 km/h wykres
241.0 km 00:34 min/km 105.05 km/h wykres
242.0 km 00:33 min/km 107.85 km/h wykres
243.0 km 00:33 min/km 108.44 km/h wykres
244.0 km 00:32 min/km 111.80 km/h wykres
245.0 km 00:29 min/km 120.09 km/h wykres
246.0 km 00:29 min/km 120.03 km/h wykres
247.0 km 00:32 min/km 112.19 km/h wykres
248.0 km 00:30 min/km 118.25 km/h wykres
249.0 km 00:27 min/km 132.94 km/h wykres
250.0 km 00:28 min/km 127.14 km/h wykres
251.0 km 00:31 min/km 115.44 km/h wykres
252.0 km 00:32 min/km 111.62 km/h wykres
253.0 km 00:31 min/km 112.55 km/h wykres
254.0 km 00:28 min/km 127.15 km/h wykres
255.0 km 00:37 min/km 96.99 km/h wykres
256.0 km 00:34 min/km 103.01 km/h wykres
257.0 km 00:29 min/km 124.00 km/h wykres
258.0 km 00:31 min/km 115.39 km/h wykres
259.0 km 00:32 min/km 112.20 km/h wykres
260.0 km 00:30 min/km 119.87 km/h wykres
261.0 km 00:31 min/km 114.55 km/h wykres
262.0 km 00:39 min/km 90.38 km/h wykres
263.0 km 00:44 min/km 80.05 km/h wykres
264.0 km 00:38 min/km 93.78 km/h wykres
265.0 km 00:43 min/km 81.98 km/h wykres
266.0 km 01:53 min/km 31.72 km/h wykres
267.0 km 01:15 min/km 47.76 km/h wykres
268.0 km 00:47 min/km 75.56 km/h wykres
269.0 km 03:01 min/km 19.85 km/h wykres
270.0 km 04:16 min/km 14.04 km/h wykres
271.0 km 01:03 min/km 56.68 km/h wykres
272.0 km 01:57 min/km 30.64 km/h wykres
273.0 km 01:35 min/km 37.50 km/h wykres
274.0 km 01:04 min/km 55.79 km/h wykres
275.0 km 00:51 min/km 70.47 km/h wykres
276.0 km 00:40 min/km 89.81 km/h wykres
277.0 km 00:32 min/km 111.68 km/h wykres
278.0 km 00:31 min/km 113.02 km/h wykres
279.0 km 00:33 min/km 108.23 km/h wykres
280.0 km 00:30 min/km 118.81 km/h wykres
281.0 km 00:41 min/km 85.79 km/h wykres
282.0 km 00:32 min/km 109.44 km/h wykres
283.0 km 00:27 min/km 133.23 km/h wykres
284.0 km 00:23 min/km 150.85 km/h wykres
285.0 km 00:25 min/km 140.88 km/h wykres
286.0 km 00:25 min/km 138.56 km/h wykres
287.0 km 00:26 min/km 135.20 km/h wykres
288.0 km 00:25 min/km 141.26 km/h wykres
289.0 km 00:26 min/km 137.67 km/h wykres
290.0 km 00:25 min/km 142.41 km/h wykres
291.0 km 00:25 min/km 142.09 km/h wykres
292.0 km 00:25 min/km 140.24 km/h wykres
293.0 km 00:26 min/km 136.14 km/h wykres
294.0 km 00:25 min/km 141.54 km/h wykres
295.0 km 00:27 min/km 130.02 km/h wykres
296.0 km 00:26 min/km 137.23 km/h wykres
297.0 km 00:27 min/km 130.92 km/h wykres
298.0 km 00:28 min/km 127.79 km/h wykres
299.0 km 00:29 min/km 122.81 km/h wykres
300.0 km 00:35 min/km 101.68 km/h wykres
301.0 km 00:31 min/km 114.92 km/h wykres
302.0 km 00:28 min/km 125.01 km/h wykres
303.0 km 00:27 min/km 131.64 km/h wykres
304.0 km 00:25 min/km 143.55 km/h wykres
305.0 km 00:25 min/km 138.65 km/h wykres
306.0 km 00:28 min/km 124.33 km/h wykres
307.0 km 00:28 min/km 124.62 km/h wykres
308.0 km 00:26 min/km 134.89 km/h wykres
309.0 km 00:28 min/km 127.15 km/h wykres
310.0 km 00:28 min/km 124.21 km/h wykres
311.0 km 00:25 min/km 139.22 km/h wykres
312.0 km 00:30 min/km 119.89 km/h wykres
313.0 km 00:30 min/km 118.88 km/h wykres
314.0 km 00:28 min/km 124.42 km/h wykres
315.0 km 00:27 min/km 132.90 km/h wykres
316.0 km 00:28 min/km 128.47 km/h wykres
317.0 km 00:26 min/km 134.52 km/h wykres
318.0 km 00:25 min/km 142.14 km/h wykres
319.0 km 00:26 min/km 136.31 km/h wykres
320.0 km 00:27 min/km 133.32 km/h wykres
321.0 km 00:25 min/km 141.99 km/h wykres
322.0 km 00:25 min/km 139.12 km/h wykres
323.0 km 00:26 min/km 137.04 km/h wykres
324.0 km 00:25 min/km 140.18 km/h wykres
325.0 km 00:24 min/km 145.86 km/h wykres
326.0 km 00:25 min/km 139.83 km/h wykres
327.0 km 00:23 min/km 153.28 km/h wykres
328.0 km 00:25 min/km 140.11 km/h wykres
329.0 km 00:25 min/km 143.37 km/h wykres
330.0 km 00:27 min/km 132.22 km/h wykres
331.0 km 00:30 min/km 118.11 km/h wykres
332.0 km 00:26 min/km 135.54 km/h wykres
333.0 km 00:25 min/km 140.08 km/h wykres
334.0 km 00:26 min/km 136.18 km/h wykres
335.0 km 00:29 min/km 122.48 km/h wykres
336.0 km 00:29 min/km 120.50 km/h wykres
337.0 km 00:28 min/km 126.32 km/h wykres
338.0 km 00:32 min/km 112.43 km/h wykres
339.0 km 00:35 min/km 100.61 km/h wykres
340.0 km 00:38 min/km 92.48 km/h wykres
341.0 km 00:40 min/km 89.28 km/h wykres
342.0 km 00:35 min/km 100.24 km/h wykres
343.0 km 00:35 min/km 100.70 km/h wykres
344.0 km 00:33 min/km 108.77 km/h wykres
345.0 km 00:29 min/km 122.47 km/h wykres
346.0 km 00:30 min/km 116.92 km/h wykres
347.0 km 00:30 min/km 118.10 km/h wykres
348.0 km 00:29 min/km 123.34 km/h wykres
349.0 km 00:31 min/km 115.23 km/h wykres
350.0 km 00:31 min/km 113.83 km/h wykres
351.0 km 00:24 min/km 147.31 km/h wykres
352.0 km 00:22 min/km 158.90 km/h wykres
353.0 km 00:25 min/km 142.88 km/h wykres
354.0 km 00:30 min/km 119.88 km/h wykres
355.0 km 00:31 min/km 113.90 km/h wykres
356.0 km 00:32 min/km 110.41 km/h wykres
357.0 km 00:34 min/km 103.64 km/h wykres
358.0 km 00:31 min/km 113.57 km/h wykres
359.0 km 00:26 min/km 137.06 km/h wykres
360.0 km 00:25 min/km 142.21 km/h wykres
361.0 km 00:26 min/km 136.44 km/h wykres
362.0 km 00:29 min/km 122.32 km/h wykres
363.0 km 00:26 min/km 136.82 km/h wykres
364.0 km 00:25 min/km 142.73 km/h wykres
365.0 km 00:28 min/km 124.53 km/h wykres
366.0 km 00:34 min/km 105.54 km/h wykres
367.0 km 00:30 min/km 116.49 km/h wykres
368.0 km 00:28 min/km 127.06 km/h wykres
369.0 km 00:30 min/km 118.12 km/h wykres
370.0 km 00:26 min/km 137.61 km/h wykres
371.0 km 00:29 min/km 121.57 km/h wykres
372.0 km 00:33 min/km 107.51 km/h wykres
373.0 km 00:26 min/km 136.11 km/h wykres
374.0 km 00:25 min/km 142.94 km/h wykres
375.0 km 00:25 min/km 140.81 km/h wykres
376.0 km 00:25 min/km 138.65 km/h wykres
377.0 km 00:29 min/km 120.04 km/h wykres
378.0 km 00:30 min/km 119.27 km/h wykres
379.0 km 00:28 min/km 127.00 km/h wykres
380.0 km 00:25 min/km 138.54 km/h wykres
381.0 km 00:28 min/km 125.24 km/h wykres
382.0 km 00:25 min/km 141.15 km/h wykres
383.0 km 00:26 min/km 134.54 km/h wykres
384.0 km 00:26 min/km 135.39 km/h wykres
385.0 km 00:29 min/km 120.60 km/h wykres
386.0 km 00:28 min/km 127.99 km/h wykres
387.0 km 00:30 min/km 119.76 km/h wykres
388.0 km 00:29 min/km 121.41 km/h wykres
389.0 km 00:29 min/km 123.73 km/h wykres
390.0 km 00:26 min/km 133.83 km/h wykres
391.0 km 00:24 min/km 145.17 km/h wykres
392.0 km 00:26 min/km 136.52 km/h wykres
393.0 km 00:27 min/km 132.55 km/h wykres
394.0 km 00:26 min/km 138.26 km/h wykres
395.0 km 00:25 min/km 138.65 km/h wykres
396.0 km 00:27 min/km 128.67 km/h wykres
397.0 km 00:28 min/km 126.01 km/h wykres
398.0 km 00:26 min/km 135.54 km/h wykres
399.0 km 00:28 min/km 128.48 km/h wykres
400.0 km 00:26 min/km 138.10 km/h wykres
401.0 km 00:24 min/km 144.06 km/h wykres
402.0 km 00:28 min/km 125.60 km/h wykres
403.0 km 00:26 min/km 136.84 km/h wykres
404.0 km 00:25 min/km 143.70 km/h wykres
405.0 km 00:26 min/km 135.19 km/h wykres
406.0 km 00:27 min/km 129.02 km/h wykres
407.0 km 00:28 min/km 128.43 km/h wykres
408.0 km 00:27 min/km 129.02 km/h wykres
409.0 km 00:28 min/km 127.26 km/h wykres
410.0 km 00:30 min/km 119.55 km/h wykres
411.0 km 00:29 min/km 122.24 km/h wykres
412.0 km 00:29 min/km 121.30 km/h wykres
413.0 km 00:30 min/km 117.48 km/h wykres
414.0 km 00:27 min/km 130.14 km/h wykres
415.0 km 00:28 min/km 127.95 km/h wykres
416.0 km 00:28 min/km 127.95 km/h wykres
417.0 km 00:26 min/km 137.60 km/h wykres
418.0 km 00:25 min/km 139.16 km/h wykres
419.0 km 00:28 min/km 126.59 km/h wykres
420.0 km 00:34 min/km 105.18 km/h wykres
421.0 km 00:27 min/km 131.90 km/h wykres
422.0 km 00:25 min/km 139.59 km/h wykres
423.0 km 00:27 min/km 131.86 km/h wykres
424.0 km 00:27 min/km 133.08 km/h wykres
425.0 km 00:27 min/km 131.38 km/h wykres
426.0 km 00:26 min/km 135.70 km/h wykres
427.0 km 00:26 min/km 136.69 km/h wykres
428.0 km 00:28 min/km 128.48 km/h wykres
429.0 km 00:28 min/km 126.77 km/h wykres
430.0 km 00:28 min/km 124.72 km/h wykres
431.0 km 00:37 min/km 95.27 km/h wykres
432.0 km 00:30 min/km 116.53 km/h wykres
433.0 km 00:28 min/km 125.83 km/h wykres
434.0 km 00:28 min/km 126.89 km/h wykres
435.0 km 00:29 min/km 122.33 km/h wykres
436.0 km 00:28 min/km 127.77 km/h wykres
437.0 km 00:25 min/km 140.20 km/h wykres
438.0 km 00:24 min/km 147.23 km/h wykres
439.0 km 00:23 min/km 153.68 km/h wykres
440.0 km 00:23 min/km 155.87 km/h wykres
441.0 km 00:24 min/km 147.30 km/h wykres
442.0 km 00:25 min/km 141.19 km/h wykres
443.0 km 00:24 min/km 146.39 km/h wykres
444.0 km 00:25 min/km 142.17 km/h wykres
445.0 km 00:26 min/km 134.62 km/h wykres
446.0 km 00:25 min/km 141.48 km/h wykres
447.0 km 00:25 min/km 141.36 km/h wykres
448.0 km 00:26 min/km 135.36 km/h wykres
449.0 km 00:30 min/km 118.87 km/h wykres
450.0 km 00:31 min/km 114.16 km/h wykres
451.0 km 00:26 min/km 135.94 km/h wykres
452.0 km 00:33 min/km 108.09 km/h wykres
453.0 km 00:29 min/km 123.57 km/h wykres
454.0 km 00:30 min/km 118.24 km/h wykres
455.0 km 00:28 min/km 128.41 km/h wykres
456.0 km 00:32 min/km 110.74 km/h wykres
457.0 km 00:33 min/km 108.12 km/h wykres
458.0 km 00:30 min/km 118.48 km/h wykres
459.0 km 00:25 min/km 141.24 km/h wykres
460.0 km 00:29 min/km 123.01 km/h wykres
461.0 km 00:34 min/km 105.69 km/h wykres
462.0 km 00:34 min/km 103.21 km/h wykres
463.0 km 00:39 min/km 90.75 km/h wykres
464.0 km 00:30 min/km 117.46 km/h wykres
465.0 km 00:29 min/km 123.22 km/h wykres
466.0 km 00:28 min/km 126.26 km/h wykres
467.0 km 00:28 min/km 126.64 km/h wykres
468.0 km 00:26 min/km 134.58 km/h wykres
469.0 km 00:23 min/km 150.60 km/h wykres
470.0 km 00:24 min/km 148.07 km/h wykres
471.0 km 00:26 min/km 136.61 km/h wykres
472.0 km 00:29 min/km 120.57 km/h wykres
473.0 km 00:42 min/km 84.86 km/h wykres
474.0 km 06:40 min/km 8.98 km/h wykres
475.0 km 03:40 min/km 16.30 km/h wykres
476.0 km 00:31 min/km 115.60 km/h wykres
477.0 km 00:30 min/km 119.39 km/h wykres
478.0 km 00:30 min/km 119.98 km/h wykres
479.0 km 00:31 min/km 116.07 km/h wykres
480.0 km 00:34 min/km 103.69 km/h wykres
481.0 km 00:34 min/km 103.88 km/h wykres
482.0 km 00:34 min/km 104.96 km/h wykres
483.0 km 00:33 min/km 107.29 km/h wykres
484.0 km 00:33 min/km 107.46 km/h wykres
485.0 km 00:33 min/km 107.11 km/h wykres
486.0 km 00:33 min/km 107.03 km/h wykres
487.0 km 00:29 min/km 122.30 km/h wykres
488.0 km 00:26 min/km 137.76 km/h wykres
489.0 km 00:23 min/km 152.95 km/h wykres
490.0 km 00:23 min/km 156.23 km/h wykres
491.0 km 00:22 min/km 161.07 km/h wykres
492.0 km 00:22 min/km 158.25 km/h wykres
493.0 km 00:28 min/km 127.12 km/h wykres
494.0 km 00:28 min/km 124.45 km/h wykres
495.0 km 00:26 min/km 133.77 km/h wykres
496.0 km 00:26 min/km 137.83 km/h wykres
497.0 km 00:24 min/km 149.14 km/h wykres
498.0 km 00:22 min/km 159.73 km/h wykres
499.0 km 00:22 min/km 158.31 km/h wykres
500.0 km 00:23 min/km 151.34 km/h wykres
501.0 km 00:23 min/km 152.91 km/h wykres
502.0 km 00:22 min/km 158.84 km/h wykres
503.0 km 00:22 min/km 159.48 km/h wykres
504.0 km 00:22 min/km 159.34 km/h wykres
505.0 km 00:22 min/km 159.54 km/h wykres
506.0 km 00:22 min/km 159.29 km/h wykres
507.0 km 00:22 min/km 161.91 km/h wykres
508.0 km 00:21 min/km 163.93 km/h wykres
509.0 km 00:21 min/km 164.05 km/h wykres
510.0 km 00:21 min/km 164.41 km/h wykres
511.0 km 00:22 min/km 162.82 km/h wykres
512.0 km 00:22 min/km 162.80 km/h wykres
513.0 km 00:22 min/km 159.15 km/h wykres
514.0 km 00:21 min/km 163.83 km/h wykres
515.0 km 00:21 min/km 164.26 km/h wykres
516.0 km 00:21 min/km 164.33 km/h wykres
517.0 km 00:21 min/km 164.17 km/h wykres
518.0 km 00:21 min/km 164.28 km/h wykres
519.0 km 00:21 min/km 164.90 km/h wykres
520.0 km 00:21 min/km 164.47 km/h wykres
521.0 km 00:22 min/km 158.05 km/h wykres
522.0 km 00:27 min/km 129.52 km/h wykres
523.0 km 00:27 min/km 128.87 km/h wykres
524.0 km 00:27 min/km 130.55 km/h wykres
525.0 km 00:28 min/km 125.93 km/h wykres
526.0 km 00:28 min/km 125.05 km/h wykres
527.0 km 00:28 min/km 125.04 km/h wykres
528.0 km 00:28 min/km 128.06 km/h wykres
529.0 km 00:27 min/km 128.96 km/h wykres
530.0 km 00:28 min/km 127.69 km/h wykres
531.0 km 00:27 min/km 128.83 km/h wykres
532.0 km 00:22 min/km 158.56 km/h wykres
533.0 km 00:21 min/km 164.35 km/h wykres
534.0 km 00:21 min/km 164.28 km/h wykres
535.0 km 00:24 min/km 148.28 km/h wykres
536.0 km 00:22 min/km 160.03 km/h wykres
537.0 km 00:24 min/km 147.93 km/h wykres
538.0 km 00:24 min/km 146.66 km/h wykres
539.0 km 00:23 min/km 154.07 km/h wykres
540.0 km 00:22 min/km 163.12 km/h wykres
541.0 km 00:21 min/km 164.75 km/h wykres
542.0 km 00:21 min/km 164.54 km/h wykres
543.0 km 00:21 min/km 164.56 km/h wykres
544.0 km 00:21 min/km 164.49 km/h wykres
545.0 km 00:21 min/km 164.22 km/h wykres
546.0 km 00:21 min/km 164.40 km/h wykres
547.0 km 00:21 min/km 164.54 km/h wykres
548.0 km 00:21 min/km 164.36 km/h wykres
549.0 km 00:21 min/km 164.38 km/h wykres
550.0 km 00:22 min/km 162.85 km/h wykres
551.0 km 00:27 min/km 131.20 km/h wykres
552.0 km 00:24 min/km 147.97 km/h wykres
553.0 km 00:35 min/km 101.94 km/h wykres
554.0 km 00:54 min/km 66.19 km/h wykres
555.0 km 00:28 min/km 124.98 km/h wykres
556.0 km 00:22 min/km 162.78 km/h wykres
557.0 km 00:21 min/km 164.44 km/h wykres
558.0 km 00:21 min/km 165.63 km/h wykres
559.0 km 00:21 min/km 168.93 km/h wykres
560.0 km 00:20 min/km 173.07 km/h wykres
561.0 km 00:20 min/km 173.23 km/h wykres
562.0 km 00:21 min/km 166.18 km/h wykres
563.0 km 00:22 min/km 158.45 km/h wykres
564.0 km 00:22 min/km 156.52 km/h wykres
565.0 km 00:23 min/km 150.51 km/h wykres
566.0 km 00:23 min/km 154.20 km/h wykres
567.0 km 00:24 min/km 147.84 km/h wykres
568.0 km 00:25 min/km 141.88 km/h wykres
569.0 km 00:24 min/km 147.09 km/h wykres
570.0 km 00:24 min/km 149.96 km/h wykres
571.0 km 00:31 min/km 114.77 km/h wykres
572.0 km 00:31 min/km 114.81 km/h wykres
573.0 km 00:25 min/km 141.16 km/h wykres
574.0 km 00:23 min/km 150.46 km/h wykres
575.0 km 00:23 min/km 154.68 km/h wykres
576.0 km 00:23 min/km 153.43 km/h wykres
577.0 km 00:23 min/km 152.46 km/h wykres
578.0 km 00:27 min/km 132.67 km/h wykres
579.0 km 00:21 min/km 164.26 km/h wykres
580.0 km 00:21 min/km 163.98 km/h wykres
581.0 km 00:21 min/km 164.28 km/h wykres
582.0 km 00:21 min/km 164.95 km/h wykres
583.0 km 00:23 min/km 156.51 km/h wykres
584.0 km 00:23 min/km 156.20 km/h wykres
585.0 km 00:23 min/km 150.43 km/h wykres
586.0 km 00:23 min/km 152.09 km/h wykres
587.0 km 00:21 min/km 168.21 km/h wykres
588.0 km 00:22 min/km 163.36 km/h wykres
589.0 km 00:22 min/km 162.63 km/h wykres
590.0 km 00:21 min/km 164.51 km/h wykres
591.0 km 00:21 min/km 164.03 km/h wykres
592.0 km 00:31 min/km 116.07 km/h wykres
593.0 km 00:25 min/km 143.11 km/h wykres
594.0 km 00:22 min/km 162.75 km/h wykres
595.0 km 00:22 min/km 163.34 km/h wykres
596.0 km 00:22 min/km 163.06 km/h wykres
597.0 km 00:22 min/km 163.60 km/h wykres
598.0 km 00:22 min/km 156.89 km/h wykres
599.0 km 00:24 min/km 148.02 km/h wykres
600.0 km 00:23 min/km 150.58 km/h wykres
601.0 km 00:25 min/km 141.28 km/h wykres
602.0 km 00:28 min/km 126.55 km/h wykres
603.0 km 00:29 min/km 121.66 km/h wykres
604.0 km 00:33 min/km 108.77 km/h wykres
605.0 km 00:38 min/km 93.94 km/h wykres
606.0 km 00:41 min/km 87.0 km/h wykres
607.0 km 00:40 min/km 88.25 km/h wykres
608.0 km 00:38 min/km 92.60 km/h wykres
609.0 km 00:37 min/km 95.66 km/h wykres
610.0 km 00:41 min/km 87.14 km/h wykres
611.0 km 00:38 min/km 92.58 km/h wykres
612.0 km 00:33 min/km 106.60 km/h wykres
613.0 km 00:34 min/km 103.35 km/h wykres
614.0 km 00:33 min/km 108.37 km/h wykres
615.0 km 00:30 min/km 119.64 km/h wykres
616.0 km 00:32 min/km 109.57 km/h wykres
617.0 km 00:31 min/km 115.91 km/h wykres
618.0 km 00:28 min/km 126.20 km/h wykres
619.0 km 00:27 min/km 131.66 km/h wykres
620.0 km 00:25 min/km 141.63 km/h wykres
621.0 km 00:25 min/km 142.65 km/h wykres
622.0 km 00:26 min/km 137.93 km/h wykres
623.0 km 00:27 min/km 131.24 km/h wykres
624.0 km 00:26 min/km 134.24 km/h wykres
625.0 km 00:23 min/km 156.41 km/h wykres
626.0 km 00:23 min/km 150.21 km/h wykres
627.0 km 00:23 min/km 152.90 km/h wykres
628.0 km 00:22 min/km 161.11 km/h wykres
629.0 km 00:23 min/km 152.37 km/h wykres
630.0 km 00:24 min/km 147.58 km/h wykres
631.0 km 00:26 min/km 138.11 km/h wykres
632.0 km 00:25 min/km 141.02 km/h wykres
633.0 km 00:25 min/km 140.07 km/h wykres
634.0 km 00:25 min/km 142.20 km/h wykres
635.0 km 00:25 min/km 138.76 km/h wykres
636.0 km 00:24 min/km 149.21 km/h wykres
637.0 km 00:23 min/km 154.79 km/h wykres
638.0 km 00:23 min/km 154.22 km/h wykres
639.0 km 00:23 min/km 154.65 km/h wykres
640.0 km 00:23 min/km 154.62 km/h wykres
641.0 km 00:23 min/km 154.33 km/h wykres
642.0 km 00:23 min/km 154.26 km/h wykres
643.0 km 00:24 min/km 149.82 km/h wykres
644.0 km 00:25 min/km 143.88 km/h wykres
645.0 km 00:25 min/km 143.67 km/h wykres
646.0 km 00:35 min/km 100.83 km/h wykres
647.0 km 00:48 min/km 74.03 km/h wykres
648.0 km 00:35 min/km 101.52 km/h wykres
649.0 km 00:33 min/km 106.70 km/h wykres
650.0 km 00:36 min/km 99.98 km/h wykres
651.0 km 00:37 min/km 95.30 km/h wykres
652.0 km 00:36 min/km 98.57 km/h wykres
653.0 km 00:49 min/km 72.70 km/h wykres
654.0 km 00:36 min/km 99.18 km/h wykres
655.0 km 00:37 min/km 94.78 km/h wykres
656.0 km 00:37 min/km 96.14 km/h wykres
657.0 km 00:31 min/km 115.75 km/h wykres
658.0 km 00:30 min/km 116.13 km/h wykres
659.0 km 00:30 min/km 116.18 km/h wykres
660.0 km 00:30 min/km 116.39 km/h wykres
661.0 km 00:39 min/km 91.40 km/h wykres
662.0 km 00:46 min/km 77.14 km/h wykres
663.0 km 00:43 min/km 82.45 km/h wykres
664.0 km 00:32 min/km 109.66 km/h wykres
665.0 km 00:33 min/km 109.02 km/h wykres
666.0 km 00:31 min/km 114.67 km/h wykres
667.0 km 00:31 min/km 114.92 km/h wykres
668.0 km 00:31 min/km 115.42 km/h wykres
669.0 km 00:37 min/km 96.77 km/h wykres
670.0 km 00:52 min/km 68.86 km/h wykres
671.0 km 00:50 min/km 70.79 km/h wykres
672.0 km 00:33 min/km 107.92 km/h wykres
673.0 km 00:31 min/km 113.54 km/h wykres
674.0 km 00:31 min/km 114.48 km/h wykres
675.0 km 00:31 min/km 113.02 km/h wykres
676.0 km 00:30 min/km 118.33 km/h wykres
677.0 km 00:44 min/km 81.75 km/h wykres
678.0 km 00:42 min/km 84.58 km/h wykres
679.0 km 01:14 min/km 48.26 km/h wykres
680.0 km 00:31 min/km 115.23 km/h wykres
681.0 km 00:29 min/km 120.63 km/h wykres
682.0 km 00:27 min/km 133.07 km/h wykres
683.0 km 00:27 min/km 133.32 km/h wykres
684.0 km 00:40 min/km 89.97 km/h wykres
685.0 km 01:32 min/km 38.95 km/h wykres
686.0 km 00:43 min/km 82.53 km/h wykres
687.0 km 00:53 min/km 67.89 km/h wykres
688.0 km 01:17 min/km 46.21 km/h wykres
689.0 km 01:00 min/km 59.48 km/h wykres
690.0 km 00:56 min/km 64.25 km/h wykres
691.0 km 00:33 min/km 106.82 km/h wykres
692.0 km 00:31 min/km 113.39 km/h wykres
693.0 km 00:47 min/km 75.00 km/h wykres
694.0 km 00:48 min/km 74.23 km/h wykres
695.0 km 00:46 min/km 77.18 km/h wykres
696.0 km 00:30 min/km 117.38 km/h wykres
697.0 km 00:30 min/km 117.31 km/h wykres
698.0 km 00:36 min/km 99.10 km/h wykres
699.0 km 00:34 min/km 105.87 km/h wykres
700.0 km 00:36 min/km 98.07 km/h wykres
701.0 km 00:38 min/km 93.52 km/h wykres
702.0 km 00:30 min/km 119.05 km/h wykres
703.0 km 00:32 min/km 111.42 km/h wykres
704.0 km 00:33 min/km 108.02 km/h wykres
705.0 km 01:01 min/km 58.65 km/h wykres
706.0 km 00:37 min/km 95.61 km/h wykres
707.0 km 00:39 min/km 91.92 km/h wykres
708.0 km 00:44 min/km 80.73 km/h wykres
709.0 km 00:50 min/km 70.73 km/h wykres
710.0 km 00:39 min/km 90.48 km/h wykres
711.0 km 00:42 min/km 83.87 km/h wykres
712.0 km 00:50 min/km 71.20 km/h wykres
713.0 km 00:43 min/km 82.72 km/h wykres
714.0 km 00:35 min/km 101.19 km/h wykres
715.0 km 00:33 min/km 107.80 km/h wykres
716.0 km 00:37 min/km 97.11 km/h wykres
717.0 km 00:31 min/km 115.10 km/h wykres
718.0 km 00:29 min/km 120.57 km/h wykres
719.0 km 00:29 min/km 120.26 km/h wykres
720.0 km 00:33 min/km 108.63 km/h wykres
721.0 km 00:33 min/km 106.16 km/h wykres
722.0 km 00:31 min/km 114.03 km/h wykres
723.0 km 00:31 min/km 116.02 km/h wykres
724.0 km 00:29 min/km 123.28 km/h wykres
725.0 km 00:29 min/km 124.08 km/h wykres
726.0 km 00:29 min/km 123.22 km/h wykres
727.0 km 00:30 min/km 119.56 km/h wykres
728.0 km 00:30 min/km 119.61 km/h wykres
729.0 km 00:30 min/km 117.21 km/h wykres
730.0 km 00:30 min/km 117.31 km/h wykres
731.0 km 00:31 min/km 112.66 km/h wykres
732.0 km 00:35 min/km 102.25 km/h wykres
733.0 km 00:34 min/km 104.62 km/h wykres
734.0 km 00:43 min/km 81.88 km/h wykres
735.0 km 00:33 min/km 105.91 km/h wykres
736.0 km 00:33 min/km 108.82 km/h wykres
737.0 km 00:31 min/km 115.27 km/h wykres
738.0 km 00:33 min/km 107.04 km/h wykres
739.0 km 00:45 min/km 78.55 km/h wykres
740.0 km 01:05 min/km 54.98 km/h wykres
741.0 km 00:51 min/km 69.34 km/h wykres
742.0 km 00:53 min/km 67.17 km/h wykres
743.0 km 01:26 min/km 41.48 km/h wykres
Porównywarka aktywności