baco

płeć: -
wiek: -
dołączył/a: 2012-08-22
aktywności: 82


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 04:40 min/km 12.82 km/h wykres
2.0 km 02:42 min/km 22.13 km/h wykres
3.0 km 02:36 min/km 22.99 km/h wykres
4.0 km 02:27 min/km 24.35 km/h wykres
5.0 km 02:18 min/km 25.97 km/h wykres
6.0 km 02:02 min/km 29.33 km/h wykres
7.0 km 02:25 min/km 24.72 km/h wykres
8.0 km 02:34 min/km 23.23 km/h wykres
9.0 km 02:54 min/km 20.59 km/h wykres
10.0 km 03:05 min/km 19.42 km/h wykres
11.0 km 02:50 min/km 21.11 km/h wykres
12.0 km 02:03 min/km 29.09 km/h wykres
13.0 km 02:36 min/km 22.94 km/h wykres
14.0 km 02:57 min/km 20.27 km/h wykres
15.0 km 02:19 min/km 25.77 km/h wykres
16.0 km 02:37 min/km 22.90 km/h wykres
17.0 km 02:39 min/km 22.58 km/h wykres
18.0 km 03:45 min/km 15.99 km/h wykres
19.0 km 04:35 min/km 13.06 km/h wykres
20.0 km 05:03 min/km 11.87 km/h wykres
21.0 km 05:09 min/km 11.64 km/h wykres
22.0 km 05:23 min/km 11.12 km/h wykres
23.0 km 04:13 min/km 14.17 km/h wykres
24.0 km 04:51 min/km 12.33 km/h wykres
25.0 km 05:15 min/km 11.39 km/h wykres
26.0 km 04:43 min/km 12.70 km/h wykres
27.0 km 04:27 min/km 13.46 km/h wykres
28.0 km 03:53 min/km 15.40 km/h wykres
29.0 km 02:19 min/km 25.81 km/h wykres
30.0 km 02:56 min/km 20.36 km/h wykres
31.0 km 02:39 min/km 22.50 km/h wykres
32.0 km 02:35 min/km 23.08 km/h wykres
33.0 km 02:32 min/km 23.67 km/h wykres
34.0 km 02:27 min/km 24.48 km/h wykres
35.0 km 02:28 min/km 24.27 km/h wykres
36.0 km 02:19 min/km 25.81 km/h wykres
37.0 km 02:50 min/km 21.16 km/h wykres
38.0 km 02:16 min/km 26.36 km/h wykres
39.0 km 02:20 min/km 25.66 km/h wykres
40.0 km 03:00 min/km 19.95 km/h wykres
41.0 km 05:16 min/km 11.37 km/h wykres
42.0 km 03:19 min/km 18.03 km/h wykres
43.0 km 02:46 min/km 21.64 km/h wykres
44.0 km 02:50 min/km 21.14 km/h wykres
45.0 km 02:01 min/km 29.50 km/h wykres
46.0 km 02:28 min/km 24.23 km/h wykres
47.0 km 02:30 min/km 23.96 km/h wykres
48.0 km 02:54 min/km 20.57 km/h wykres
49.0 km 02:22 min/km 25.32 km/h wykres
50.0 km 02:30 min/km 23.94 km/h wykres
51.0 km 02:12 min/km 27.17 km/h wykres
52.0 km 02:30 min/km 23.92 km/h wykres
53.0 km 02:23 min/km 25.10 km/h wykres
54.0 km 02:28 min/km 24.16 km/h wykres
55.0 km 02:23 min/km 25.00 km/h wykres
56.0 km 02:22 min/km 25.34 km/h wykres
57.0 km 03:50 min/km 15.62 km/h wykres
58.0 km 02:38 min/km 22.73 km/h wykres
59.0 km 03:28 min/km 17.25 km/h wykres
60.0 km 02:45 min/km 21.80 km/h wykres
61.0 km 03:24 min/km 17.59 km/h wykres
62.0 km 04:29 min/km 13.34 km/h wykres
63.0 km 02:54 min/km 20.61 km/h wykres
64.0 km 02:38 min/km 22.77 km/h wykres
65.0 km 02:46 min/km 21.64 km/h wykres
66.0 km 02:48 min/km 21.33 km/h wykres
67.0 km 02:45 min/km 21.73 km/h wykres
68.0 km 02:52 min/km 20.85 km/h wykres
69.0 km 03:01 min/km 19.87 km/h wykres
70.0 km 03:16 min/km 18.35 km/h wykres
71.0 km 04:01 min/km 14.90 km/h wykres
72.0 km 03:22 min/km 17.80 km/h wykres
73.0 km 03:19 min/km 18.05 km/h wykres
74.0 km 04:58 min/km 12.05 km/h wykres
75.0 km 03:57 min/km 15.15 km/h wykres
76.0 km 04:10 min/km 14.37 km/h wykres
77.0 km 04:01 min/km 14.89 km/h wykres
78.0 km 04:15 min/km 14.06 km/h wykres
79.0 km 19:47 min/km 3.03 km/h wykres
80.0 km 04:16 min/km 14.04 km/h wykres
81.0 km 03:26 min/km 17.44 km/h wykres
82.0 km 03:08 min/km 19.06 km/h wykres
83.0 km 03:04 min/km 19.46 km/h wykres
84.0 km 03:21 min/km 17.86 km/h wykres
85.0 km 03:10 min/km 18.90 km/h wykres
86.0 km 03:09 min/km 18.99 km/h wykres
87.0 km 04:22 min/km 13.69 km/h wykres
88.0 km 02:39 min/km 22.62 km/h wykres
89.0 km 02:33 min/km 23.40 km/h wykres
90.0 km 02:37 min/km 22.85 km/h wykres
91.0 km 02:32 min/km 23.57 km/h wykres
92.0 km 03:39 min/km 16.36 km/h wykres
93.0 km 06:47 min/km 8.82 km/h wykres
94.0 km 07:20 min/km 8.16 km/h wykres
95.0 km 05:29 min/km 10.94 km/h wykres
96.0 km 06:02 min/km 9.93 km/h wykres
97.0 km 07:11 min/km 8.35 km/h wykres
98.0 km 06:23 min/km 9.37 km/h wykres
99.0 km 06:01 min/km 9.96 km/h wykres
100.0 km 06:28 min/km 9.26 km/h wykres
101.0 km 05:27 min/km 10.98 km/h wykres
102.0 km 03:59 min/km 15.02 km/h wykres
103.0 km 03:35 min/km 16.70 km/h wykres
104.0 km 03:46 min/km 15.91 km/h wykres
105.0 km 03:21 min/km 17.87 km/h wykres
106.0 km 02:25 min/km 24.73 km/h wykres
107.0 km 02:49 min/km 21.28 km/h wykres
108.0 km 02:42 min/km 22.09 km/h wykres
109.0 km 03:25 min/km 17.55 km/h wykres
110.0 km 02:53 min/km 20.72 km/h wykres
111.0 km 02:07 min/km 28.27 km/h wykres
112.0 km 02:24 min/km 24.84 km/h wykres
113.0 km 02:32 min/km 23.59 km/h wykres
114.0 km 02:55 min/km 20.56 km/h wykres
115.0 km 03:04 min/km 19.53 km/h wykres
116.0 km 02:15 min/km 26.64 km/h wykres
117.0 km 03:12 min/km 18.71 km/h wykres
118.0 km 02:37 min/km 22.89 km/h wykres
119.0 km 02:12 min/km 27.09 km/h wykres
120.0 km 02:26 min/km 24.65 km/h wykres
121.0 km 02:27 min/km 24.46 km/h wykres
122.0 km 02:26 min/km 24.54 km/h wykres
123.0 km 02:19 min/km 25.77 km/h wykres
124.0 km 02:21 min/km 25.43 km/h wykres
125.0 km 02:17 min/km 26.16 km/h wykres
126.0 km 02:04 min/km 28.88 km/h wykres
127.0 km 02:50 min/km 21.15 km/h wykres
128.0 km 02:35 min/km 23.13 km/h wykres
129.0 km 02:37 min/km 22.91 km/h wykres
130.0 km 02:38 min/km 22.67 km/h wykres
131.0 km 03:14 min/km 18.54 km/h wykres
132.0 km 02:22 min/km 25.18 km/h wykres
133.0 km 02:15 min/km 26.48 km/h wykres
134.0 km 02:18 min/km 26.02 km/h wykres
135.0 km 02:15 min/km 26.61 km/h wykres
136.0 km 02:11 min/km 27.28 km/h wykres
137.0 km 02:41 min/km 22.34 km/h wykres
138.0 km 02:05 min/km 28.72 km/h wykres
139.0 km 03:12 min/km 18.69 km/h wykres
140.0 km 03:05 min/km 19.44 km/h wykres
141.0 km 02:49 min/km 21.29 km/h wykres
142.0 km 02:37 min/km 22.85 km/h wykres
143.0 km 02:59 min/km 20.04 km/h wykres
144.0 km 03:27 min/km 17.32 km/h wykres
145.0 km 03:07 min/km 19.21 km/h wykres
146.0 km 05:06 min/km 11.74 km/h wykres
147.0 km 04:23 min/km 13.66 km/h wykres
148.0 km 06:56 min/km 8.63 km/h wykres
149.0 km 06:36 min/km 9.08 km/h wykres
150.0 km 03:48 min/km 15.77 km/h wykres
151.0 km 03:34 min/km 16.78 km/h wykres
152.0 km 03:09 min/km 19.03 km/h wykres
153.0 km 02:51 min/km 20.94 km/h wykres
154.0 km 03:33 min/km 16.85 km/h wykres
155.0 km 02:37 min/km 22.79 km/h wykres
156.0 km 02:41 min/km 22.22 km/h wykres
157.0 km 02:24 min/km 24.87 km/h wykres
158.0 km 02:28 min/km 24.30 km/h wykres
159.0 km 02:23 min/km 25.14 km/h wykres
160.0 km 02:31 min/km 23.68 km/h wykres
161.0 km 02:40 min/km 22.47 km/h wykres
162.0 km 02:33 min/km 23.43 km/h wykres
163.0 km 02:11 min/km 27.30 km/h wykres
164.0 km 02:30 min/km 23.97 km/h wykres
165.0 km 02:39 min/km 22.60 km/h wykres
166.0 km 02:31 min/km 23.83 km/h wykres
167.0 km 02:35 min/km 23.11 km/h wykres
Porównywarka aktywności