awatar
JumpeR_1985

płeć: mężczyzna
wiek: 34 lat
dołączył/a: 2013-11-06
aktywności: 2552


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 02:12 min/km 27.15 km/h wykres
2.0 km 00:51 min/km 69.26 km/h wykres
3.0 km 00:47 min/km 75.78 km/h wykres
4.0 km 00:48 min/km 74.53 km/h wykres
5.0 km 01:15 min/km 47.93 km/h wykres
6.0 km 01:06 min/km 54.23 km/h wykres
7.0 km 00:54 min/km 66.57 km/h wykres
8.0 km 01:00 min/km 59.85 km/h wykres
9.0 km 01:12 min/km 49.95 km/h wykres
10.0 km 00:54 min/km 66.05 km/h wykres
11.0 km 01:17 min/km 46.18 km/h wykres
12.0 km 01:13 min/km 48.85 km/h wykres
13.0 km 01:32 min/km 38.95 km/h wykres
14.0 km 01:17 min/km 46.57 km/h wykres
15.0 km 01:05 min/km 54.84 km/h wykres
16.0 km 01:02 min/km 57.42 km/h wykres
17.0 km 01:16 min/km 47.09 km/h wykres
18.0 km 00:40 min/km 89.32 km/h wykres
19.0 km 01:46 min/km 33.93 km/h wykres
20.0 km 01:40 min/km 35.83 km/h wykres
21.0 km 00:55 min/km 64.99 km/h wykres
22.0 km 01:18 min/km 45.95 km/h wykres
23.0 km 00:56 min/km 64.27 km/h wykres
24.0 km 01:36 min/km 37.38 km/h wykres
25.0 km 04:27 min/km 13.44 km/h wykres
26.0 km 16:53 min/km 3.55 km/h wykres
27.0 km 17:54 min/km 3.35 km/h wykres
28.0 km 63:38 min/km 0.94 km/h wykres
29.0 km 13:48 min/km 4.34 km/h wykres
30.0 km 02:15 min/km 26.62 km/h wykres
31.0 km 00:47 min/km 75.09 km/h wykres
32.0 km 00:56 min/km 63.85 km/h wykres
33.0 km 00:41 min/km 86.37 km/h wykres
34.0 km 01:37 min/km 36.84 km/h wykres
35.0 km 01:22 min/km 43.54 km/h wykres
36.0 km 01:24 min/km 42.74 km/h wykres
37.0 km 01:19 min/km 45.24 km/h wykres
38.0 km 01:36 min/km 37.37 km/h wykres
39.0 km 01:13 min/km 48.81 km/h wykres
40.0 km 01:29 min/km 40.04 km/h wykres
41.0 km 01:27 min/km 41.35 km/h wykres
42.0 km 07:07 min/km 8.41 km/h wykres
43.0 km 03:04 min/km 19.47 km/h wykres
44.0 km 01:06 min/km 54.38 km/h wykres
45.0 km 01:12 min/km 49.94 km/h wykres
46.0 km 01:05 min/km 54.85 km/h wykres
47.0 km 01:28 min/km 40.77 km/h wykres
48.0 km 01:13 min/km 48.88 km/h wykres
49.0 km 01:29 min/km 40.41 km/h wykres
50.0 km 00:57 min/km 62.37 km/h wykres
51.0 km 00:56 min/km 63.49 km/h wykres
52.0 km 01:00 min/km 59.73 km/h wykres
53.0 km 01:00 min/km 59.65 km/h wykres
54.0 km 02:48 min/km 21.39 km/h wykres
55.0 km 06:21 min/km 9.44 km/h wykres
56.0 km 02:34 min/km 23.29 km/h wykres
57.0 km 00:51 min/km 70.46 km/h wykres
58.0 km 01:02 min/km 57.80 km/h wykres
59.0 km 01:57 min/km 30.61 km/h wykres
60.0 km 00:38 min/km 93.02 km/h wykres
61.0 km 00:30 min/km 119.25 km/h wykres
62.0 km 00:33 min/km 106.55 km/h wykres
63.0 km 00:34 min/km 104.35 km/h wykres
64.0 km 00:32 min/km 111.64 km/h wykres
65.0 km 01:21 min/km 44.43 km/h wykres
66.0 km 01:10 min/km 51.30 km/h wykres
67.0 km 01:22 min/km 43.39 km/h wykres
68.0 km 01:14 min/km 48.36 km/h wykres
69.0 km 00:53 min/km 67.59 km/h wykres
70.0 km 01:11 min/km 50.33 km/h wykres
71.0 km 01:22 min/km 43.37 km/h wykres
72.0 km 00:49 min/km 72.31 km/h wykres
73.0 km 00:43 min/km 83.62 km/h wykres
74.0 km 00:56 min/km 63.80 km/h wykres
75.0 km 01:15 min/km 47.59 km/h wykres
76.0 km 00:45 min/km 78.53 km/h wykres
77.0 km 00:57 min/km 62.14 km/h wykres
78.0 km 01:15 min/km 47.44 km/h wykres
79.0 km 01:55 min/km 31.08 km/h wykres
80.0 km 00:57 min/km 62.38 km/h wykres
81.0 km 00:46 min/km 77.93 km/h wykres
82.0 km 00:55 min/km 64.91 km/h wykres
83.0 km 01:03 min/km 56.72 km/h wykres
84.0 km 00:56 min/km 64.18 km/h wykres
85.0 km 01:14 min/km 48.22 km/h wykres
86.0 km 00:59 min/km 60.77 km/h wykres
87.0 km 00:55 min/km 64.51 km/h wykres
88.0 km 01:18 min/km 45.92 km/h wykres
89.0 km 01:06 min/km 54.07 km/h wykres
90.0 km 01:05 min/km 55.33 km/h wykres
91.0 km 00:53 min/km 66.90 km/h wykres
92.0 km 00:40 min/km 88.88 km/h wykres
93.0 km 01:05 min/km 55.30 km/h wykres
94.0 km 01:00 min/km 59.29 km/h wykres
95.0 km 02:12 min/km 27.22 km/h wykres
96.0 km 01:19 min/km 45.29 km/h wykres
97.0 km 01:50 min/km 32.67 km/h wykres
98.0 km 01:13 min/km 49.26 km/h wykres
99.0 km 00:42 min/km 85.24 km/h wykres
100.0 km 00:50 min/km 70.74 km/h wykres
101.0 km 00:53 min/km 67.82 km/h wykres
102.0 km 00:43 min/km 83.33 km/h wykres
103.0 km 01:06 min/km 53.76 km/h wykres
104.0 km 00:55 min/km 65.05 km/h wykres
105.0 km 00:58 min/km 62.02 km/h wykres
106.0 km 00:48 min/km 73.62 km/h wykres
107.0 km 00:48 min/km 73.81 km/h wykres
108.0 km 00:42 min/km 85.08 km/h wykres
109.0 km 00:37 min/km 96.80 km/h wykres
110.0 km 00:39 min/km 90.22 km/h wykres
111.0 km 00:52 min/km 68.88 km/h wykres
112.0 km 01:24 min/km 42.63 km/h wykres
113.0 km 01:05 min/km 54.80 km/h wykres
114.0 km 01:06 min/km 54.19 km/h wykres
115.0 km 00:49 min/km 73.11 km/h wykres
116.0 km 02:24 min/km 24.82 km/h wykres
117.0 km 00:50 min/km 71.03 km/h wykres
118.0 km 00:54 min/km 65.94 km/h wykres
119.0 km 02:33 min/km 23.39 km/h wykres
120.0 km 01:11 min/km 50.61 km/h wykres
121.0 km 01:51 min/km 32.20 km/h wykres
122.0 km 01:00 min/km 59.71 km/h wykres
123.0 km 01:01 min/km 58.69 km/h wykres
124.0 km 01:28 min/km 40.69 km/h wykres
125.0 km 02:22 min/km 25.34 km/h wykres
126.0 km 03:02 min/km 19.76 km/h wykres
127.0 km 04:49 min/km 12.42 km/h wykres
128.0 km 01:14 min/km 48.15 km/h wykres
129.0 km 02:57 min/km 20.24 km/h wykres
130.0 km 01:06 min/km 53.81 km/h wykres
131.0 km 00:34 min/km 104.93 km/h wykres
132.0 km 00:45 min/km 79.96 km/h wykres
133.0 km 01:06 min/km 53.95 km/h wykres
134.0 km 00:58 min/km 61.95 km/h wykres
135.0 km 00:42 min/km 85.59 km/h wykres
136.0 km 00:42 min/km 83.84 km/h wykres
137.0 km 00:43 min/km 82.33 km/h wykres
138.0 km 01:01 min/km 58.28 km/h wykres
139.0 km 00:52 min/km 68.35 km/h wykres
140.0 km 00:49 min/km 72.11 km/h wykres
141.0 km 00:31 min/km 113.04 km/h wykres
142.0 km 00:32 min/km 109.70 km/h wykres
143.0 km 00:39 min/km 91.17 km/h wykres
144.0 km 00:54 min/km 65.67 km/h wykres
145.0 km 00:48 min/km 73.76 km/h wykres
146.0 km 00:58 min/km 61.35 km/h wykres
147.0 km 01:57 min/km 30.74 km/h wykres
148.0 km 00:46 min/km 77.35 km/h wykres
149.0 km 01:03 min/km 56.94 km/h wykres
150.0 km 00:43 min/km 83.51 km/h wykres
151.0 km 00:39 min/km 90.53 km/h wykres
152.0 km 01:08 min/km 52.30 km/h wykres
153.0 km 00:37 min/km 96.52 km/h wykres
154.0 km 00:39 min/km 91.04 km/h wykres
155.0 km 01:08 min/km 52.67 km/h wykres
156.0 km 01:25 min/km 41.90 km/h wykres
157.0 km 01:21 min/km 43.92 km/h wykres
158.0 km 03:33 min/km 16.89 km/h wykres
159.0 km 02:04 min/km 28.83 km/h wykres
160.0 km 02:02 min/km 29.49 km/h wykres
161.0 km 01:03 min/km 57.03 km/h wykres
162.0 km 01:16 min/km 47.25 km/h wykres
163.0 km 00:39 min/km 91.43 km/h wykres
164.0 km 01:01 min/km 58.97 km/h wykres
165.0 km 00:41 min/km 87.38 km/h wykres
166.0 km 00:37 min/km 94.80 km/h wykres
167.0 km 00:52 min/km 68.17 km/h wykres
168.0 km 00:35 min/km 101.98 km/h wykres
169.0 km 00:28 min/km 127.26 km/h wykres
170.0 km 00:28 min/km 128.44 km/h wykres
171.0 km 00:28 min/km 124.21 km/h wykres
172.0 km 00:31 min/km 114.17 km/h wykres
173.0 km 00:30 min/km 116.46 km/h wykres
174.0 km 00:27 min/km 130.70 km/h wykres
175.0 km 00:28 min/km 126.26 km/h wykres
176.0 km 00:25 min/km 142.67 km/h wykres
177.0 km 00:24 min/km 148.07 km/h wykres
178.0 km 00:24 min/km 144.64 km/h wykres
179.0 km 00:28 min/km 128.07 km/h wykres
180.0 km 00:24 min/km 145.23 km/h wykres
181.0 km 00:24 min/km 148.00 km/h wykres
182.0 km 00:24 min/km 146.86 km/h wykres
183.0 km 00:36 min/km 97.46 km/h wykres
184.0 km 00:59 min/km 60.59 km/h wykres
185.0 km 00:53 min/km 66.95 km/h wykres
186.0 km 00:55 min/km 65.24 km/h wykres
187.0 km 00:51 min/km 69.39 km/h wykres
188.0 km 00:41 min/km 86.68 km/h wykres
189.0 km 00:39 min/km 91.38 km/h wykres
190.0 km 01:07 min/km 53.54 km/h wykres
191.0 km 00:39 min/km 90.94 km/h wykres
192.0 km 00:39 min/km 91.98 km/h wykres
193.0 km 00:36 min/km 98.73 km/h wykres
194.0 km 00:58 min/km 61.71 km/h wykres
195.0 km 00:43 min/km 82.98 km/h wykres
196.0 km 01:07 min/km 52.99 km/h wykres
197.0 km 01:02 min/km 58.01 km/h wykres
198.0 km 01:33 min/km 38.65 km/h wykres
199.0 km 08:36 min/km 6.97 km/h wykres
200.0 km 03:12 min/km 18.67 km/h wykres
201.0 km 02:58 min/km 20.17 km/h wykres
202.0 km 03:18 min/km 18.13 km/h wykres
203.0 km 02:11 min/km 27.31 km/h wykres
204.0 km 01:31 min/km 39.53 km/h wykres
205.0 km 02:26 min/km 24.63 km/h wykres
206.0 km 00:54 min/km 66.26 km/h wykres
207.0 km 00:41 min/km 87.14 km/h wykres
208.0 km 00:54 min/km 65.69 km/h wykres
209.0 km 01:14 min/km 48.42 km/h wykres
210.0 km 02:29 min/km 24.05 km/h wykres
211.0 km 01:44 min/km 34.55 km/h wykres
212.0 km 00:53 min/km 66.83 km/h wykres
213.0 km 00:54 min/km 66.55 km/h wykres
214.0 km 00:59 min/km 60.51 km/h wykres
215.0 km 01:01 min/km 58.13 km/h wykres
216.0 km 00:58 min/km 61.07 km/h wykres
217.0 km 01:31 min/km 39.36 km/h wykres
218.0 km 02:35 min/km 23.18 km/h wykres
219.0 km 01:05 min/km 54.98 km/h wykres
220.0 km 00:57 min/km 63.14 km/h wykres
221.0 km 01:13 min/km 48.78 km/h wykres
222.0 km 01:12 min/km 49.37 km/h wykres
223.0 km 01:13 min/km 48.86 km/h wykres
224.0 km 00:52 min/km 69.08 km/h wykres
225.0 km 00:45 min/km 79.99 km/h wykres
226.0 km 00:46 min/km 76.78 km/h wykres
227.0 km 01:16 min/km 47.23 km/h wykres
228.0 km 01:23 min/km 43.35 km/h wykres
229.0 km 00:53 min/km 67.63 km/h wykres
230.0 km 00:33 min/km 108.04 km/h wykres
231.0 km 00:29 min/km 123.53 km/h wykres
232.0 km 00:31 min/km 113.81 km/h wykres
233.0 km 00:40 min/km 89.20 km/h wykres
234.0 km 01:15 min/km 47.43 km/h wykres
235.0 km 01:14 min/km 48.44 km/h wykres
236.0 km 01:48 min/km 33.29 km/h wykres
237.0 km 01:36 min/km 37.27 km/h wykres
238.0 km 01:39 min/km 36.35 km/h wykres
239.0 km 01:11 min/km 50.46 km/h wykres
240.0 km 01:08 min/km 52.69 km/h wykres
241.0 km 01:17 min/km 46.66 km/h wykres
242.0 km 03:19 min/km 18.07 km/h wykres
243.0 km 01:17 min/km 46.24 km/h wykres
244.0 km 00:57 min/km 62.35 km/h wykres
245.0 km 01:26 min/km 41.64 km/h wykres
246.0 km 00:52 min/km 68.30 km/h wykres
247.0 km 00:44 min/km 80.24 km/h wykres
248.0 km 00:41 min/km 86.71 km/h wykres
249.0 km 00:46 min/km 77.79 km/h wykres
250.0 km 00:47 min/km 76.55 km/h wykres
251.0 km 00:49 min/km 72.84 km/h wykres
252.0 km 00:47 min/km 75.78 km/h wykres
253.0 km 02:21 min/km 25.40 km/h wykres
254.0 km 03:49 min/km 15.70 km/h wykres
255.0 km 01:27 min/km 41.22 km/h wykres
256.0 km 01:04 min/km 55.55 km/h wykres
257.0 km 01:13 min/km 49.27 km/h wykres
258.0 km 01:11 min/km 50.20 km/h wykres
259.0 km 00:41 min/km 85.81 km/h wykres
260.0 km 00:54 min/km 65.53 km/h wykres
261.0 km 00:58 min/km 61.61 km/h wykres
262.0 km 01:08 min/km 52.77 km/h wykres
263.0 km 01:14 min/km 48.40 km/h wykres
264.0 km 00:43 min/km 82.36 km/h wykres
265.0 km 00:42 min/km 84.58 km/h wykres
266.0 km 00:44 min/km 80.92 km/h wykres
267.0 km 01:38 min/km 36.55 km/h wykres
268.0 km 00:45 min/km 78.55 km/h wykres
269.0 km 00:56 min/km 63.91 km/h wykres
270.0 km 01:14 min/km 48.15 km/h wykres
271.0 km 00:53 min/km 66.79 km/h wykres
272.0 km 00:52 min/km 68.10 km/h wykres
273.0 km 01:06 min/km 54.38 km/h wykres
274.0 km 01:05 min/km 54.84 km/h wykres
275.0 km 01:08 min/km 52.33 km/h wykres
276.0 km 00:59 min/km 60.87 km/h wykres
277.0 km 01:07 min/km 53.54 km/h wykres
278.0 km 00:57 min/km 63.05 km/h wykres
279.0 km 00:54 min/km 66.21 km/h wykres
280.0 km 01:07 min/km 53.72 km/h wykres
281.0 km 01:06 min/km 53.84 km/h wykres
282.0 km 01:10 min/km 51.12 km/h wykres
283.0 km 03:29 min/km 17.16 km/h wykres
284.0 km 02:16 min/km 26.33 km/h wykres
285.0 km 01:00 min/km 59.44 km/h wykres
286.0 km 00:56 min/km 63.83 km/h wykres
287.0 km 00:59 min/km 60.30 km/h wykres
288.0 km 01:13 min/km 48.81 km/h wykres
289.0 km 01:09 min/km 51.98 km/h wykres
290.0 km 00:52 min/km 68.13 km/h wykres
291.0 km 00:47 min/km 75.40 km/h wykres
292.0 km 01:07 min/km 53.64 km/h wykres
293.0 km 00:59 min/km 60.89 km/h wykres
294.0 km 01:01 min/km 58.15 km/h wykres
295.0 km 02:24 min/km 24.96 km/h wykres
296.0 km 02:27 min/km 24.48 km/h wykres
297.0 km 01:38 min/km 36.60 km/h wykres
298.0 km 02:07 min/km 28.14 km/h wykres
299.0 km 01:07 min/km 53.31 km/h wykres
300.0 km 01:09 min/km 52.12 km/h wykres
301.0 km 01:19 min/km 45.23 km/h wykres
302.0 km 01:13 min/km 49.26 km/h wykres
303.0 km 01:08 min/km 52.33 km/h wykres
304.0 km 01:06 min/km 54.09 km/h wykres
305.0 km 00:55 min/km 64.53 km/h wykres
306.0 km 00:46 min/km 77.84 km/h wykres
307.0 km 00:46 min/km 78.06 km/h wykres
308.0 km 02:14 min/km 26.81 km/h wykres
309.0 km 01:03 min/km 56.92 km/h wykres
310.0 km 01:14 min/km 48.06 km/h wykres
311.0 km 01:12 min/km 49.93 km/h wykres
312.0 km 01:50 min/km 32.55 km/h wykres
313.0 km 00:47 min/km 75.70 km/h wykres
314.0 km 01:00 min/km 59.40 km/h wykres
315.0 km 00:51 min/km 69.54 km/h wykres
316.0 km 01:00 min/km 59.31 km/h wykres
317.0 km 01:11 min/km 50.39 km/h wykres
318.0 km 01:09 min/km 51.62 km/h wykres
319.0 km 01:30 min/km 39.89 km/h wykres
320.0 km 00:56 min/km 64.25 km/h wykres
321.0 km 00:52 min/km 68.56 km/h wykres
322.0 km 01:23 min/km 43.33 km/h wykres
323.0 km 01:23 min/km 42.98 km/h wykres
324.0 km 01:03 min/km 56.62 km/h wykres
325.0 km 01:04 min/km 56.09 km/h wykres
326.0 km 00:55 min/km 64.57 km/h wykres
327.0 km 01:20 min/km 44.56 km/h wykres
328.0 km 01:24 min/km 42.85 km/h wykres
329.0 km 00:52 min/km 69.05 km/h wykres
330.0 km 00:57 min/km 62.57 km/h wykres
331.0 km 00:52 min/km 67.99 km/h wykres
332.0 km 01:00 min/km 59.37 km/h wykres
333.0 km 01:05 min/km 54.87 km/h wykres
334.0 km 01:07 min/km 53.14 km/h wykres
335.0 km 00:54 min/km 66.06 km/h wykres
336.0 km 00:57 min/km 62.77 km/h wykres
337.0 km 00:44 min/km 80.20 km/h wykres
338.0 km 00:33 min/km 107.03 km/h wykres
339.0 km 00:32 min/km 110.29 km/h wykres
340.0 km 01:48 min/km 33.32 km/h wykres
341.0 km 01:43 min/km 34.94 km/h wykres
342.0 km 00:43 min/km 82.31 km/h wykres
343.0 km 00:47 min/km 76.12 km/h wykres
344.0 km 00:51 min/km 70.36 km/h wykres
345.0 km 00:40 min/km 88.30 km/h wykres
346.0 km 00:37 min/km 96.18 km/h wykres
347.0 km 00:40 min/km 89.34 km/h wykres
348.0 km 00:47 min/km 75.60 km/h wykres
349.0 km 01:41 min/km 35.62 km/h wykres
Porównywarka aktywności