awatar
bregot

płeć: mężczyzna
wiek: 49 lat
dołączył/a: 2013-09-02
aktywności: 4045


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 01:25 min/km 42.14 km/h wykres
2.0 km 07:03 min/km 8.49 km/h wykres
3.0 km 01:06 min/km 53.82 km/h wykres
4.0 km 00:42 min/km 83.89 km/h wykres
5.0 km 00:33 min/km 108.61 km/h wykres
6.0 km 00:28 min/km 125.53 km/h wykres
7.0 km 00:25 min/km 139.65 km/h wykres
8.0 km 00:31 min/km 115.57 km/h wykres
9.0 km 00:37 min/km 96.17 km/h wykres
10.0 km 00:34 min/km 105.85 km/h wykres
11.0 km 00:34 min/km 104.51 km/h wykres
12.0 km 00:41 min/km 85.78 km/h wykres
13.0 km 01:21 min/km 44.24 km/h wykres
14.0 km 00:38 min/km 92.36 km/h wykres
15.0 km 00:28 min/km 125.58 km/h wykres
16.0 km 00:24 min/km 145.46 km/h wykres
17.0 km 00:22 min/km 156.78 km/h wykres
18.0 km 00:22 min/km 158.35 km/h wykres
19.0 km 00:22 min/km 158.02 km/h wykres
20.0 km 00:22 min/km 158.35 km/h wykres
21.0 km 00:22 min/km 158.31 km/h wykres
22.0 km 00:22 min/km 158.47 km/h wykres
23.0 km 00:22 min/km 158.21 km/h wykres
24.0 km 00:22 min/km 158.39 km/h wykres
25.0 km 00:22 min/km 158.00 km/h wykres
26.0 km 00:22 min/km 158.32 km/h wykres
27.0 km 00:22 min/km 157.07 km/h wykres
28.0 km 00:23 min/km 152.44 km/h wykres
29.0 km 00:24 min/km 147.30 km/h wykres
30.0 km 00:25 min/km 142.30 km/h wykres
31.0 km 00:27 min/km 129.84 km/h wykres
32.0 km 00:46 min/km 77.56 km/h wykres
33.0 km 01:18 min/km 45.62 km/h wykres
34.0 km 01:54 min/km 31.54 km/h wykres
35.0 km 00:59 min/km 60.00 km/h wykres
36.0 km 00:36 min/km 99.40 km/h wykres
37.0 km 00:35 min/km 100.39 km/h wykres
38.0 km 00:36 min/km 98.09 km/h wykres
39.0 km 00:36 min/km 98.63 km/h wykres
40.0 km 00:36 min/km 98.37 km/h wykres
41.0 km 00:36 min/km 98.59 km/h wykres
42.0 km 00:36 min/km 98.37 km/h wykres
43.0 km 00:36 min/km 98.69 km/h wykres
44.0 km 00:36 min/km 98.62 km/h wykres
45.0 km 00:36 min/km 98.63 km/h wykres
46.0 km 00:36 min/km 99.17 km/h wykres
47.0 km 00:31 min/km 113.45 km/h wykres
48.0 km 00:29 min/km 121.57 km/h wykres
49.0 km 00:26 min/km 135.96 km/h wykres
50.0 km 00:24 min/km 144.11 km/h wykres
51.0 km 00:25 min/km 141.77 km/h wykres
52.0 km 00:27 min/km 131.90 km/h wykres
53.0 km 00:34 min/km 104.74 km/h wykres
54.0 km 01:21 min/km 43.96 km/h wykres
55.0 km 00:43 min/km 82.21 km/h wykres
56.0 km 00:31 min/km 114.17 km/h wykres
57.0 km 00:27 min/km 132.41 km/h wykres
58.0 km 00:24 min/km 144.96 km/h wykres
59.0 km 00:23 min/km 151.70 km/h wykres
60.0 km 00:23 min/km 151.82 km/h wykres
61.0 km 00:23 min/km 155.96 km/h wykres
62.0 km 00:22 min/km 157.79 km/h wykres
63.0 km 00:26 min/km 138.16 km/h wykres
64.0 km 00:30 min/km 119.12 km/h wykres
65.0 km 00:30 min/km 118.15 km/h wykres
66.0 km 00:30 min/km 118.53 km/h wykres
67.0 km 00:26 min/km 135.58 km/h wykres
68.0 km 00:24 min/km 144.01 km/h wykres
69.0 km 00:25 min/km 143.95 km/h wykres
70.0 km 00:24 min/km 147.93 km/h wykres
71.0 km 00:24 min/km 146.97 km/h wykres
72.0 km 00:26 min/km 136.24 km/h wykres
73.0 km 00:30 min/km 117.75 km/h wykres
74.0 km 00:43 min/km 83.68 km/h wykres
75.0 km 01:31 min/km 39.30 km/h wykres
76.0 km 00:36 min/km 98.62 km/h wykres
77.0 km 00:29 min/km 122.48 km/h wykres
78.0 km 00:26 min/km 136.48 km/h wykres
79.0 km 00:26 min/km 137.31 km/h wykres
80.0 km 00:27 min/km 132.43 km/h wykres
81.0 km 00:30 min/km 118.72 km/h wykres
82.0 km 00:30 min/km 116.65 km/h wykres
83.0 km 00:30 min/km 116.76 km/h wykres
84.0 km 00:28 min/km 127.65 km/h wykres
85.0 km 00:26 min/km 137.08 km/h wykres
86.0 km 00:26 min/km 138.38 km/h wykres
87.0 km 00:26 min/km 137.56 km/h wykres
88.0 km 00:26 min/km 138.05 km/h wykres
89.0 km 00:26 min/km 136.14 km/h wykres
90.0 km 00:27 min/km 129.87 km/h wykres
91.0 km 00:29 min/km 123.65 km/h wykres
92.0 km 00:43 min/km 82.62 km/h wykres
93.0 km 01:00 min/km 59.46 km/h wykres
94.0 km 00:36 min/km 99.34 km/h wykres
95.0 km 00:31 min/km 115.19 km/h wykres
96.0 km 00:26 min/km 133.78 km/h wykres
97.0 km 00:24 min/km 147.35 km/h wykres
98.0 km 00:22 min/km 157.00 km/h wykres
99.0 km 00:22 min/km 158.01 km/h wykres
100.0 km 00:22 min/km 157.23 km/h wykres
101.0 km 00:22 min/km 157.26 km/h wykres
102.0 km 00:22 min/km 157.93 km/h wykres
103.0 km 00:22 min/km 158.36 km/h wykres
104.0 km 00:22 min/km 158.35 km/h wykres
105.0 km 00:22 min/km 156.76 km/h wykres
106.0 km 00:24 min/km 145.49 km/h wykres
107.0 km 00:28 min/km 124.59 km/h wykres
108.0 km 00:34 min/km 103.42 km/h wykres
109.0 km 01:18 min/km 45.76 km/h wykres
110.0 km 01:19 min/km 45.55 km/h wykres
111.0 km 00:42 min/km 85.33 km/h wykres
112.0 km 00:30 min/km 117.64 km/h wykres
113.0 km 00:29 min/km 121.94 km/h wykres
114.0 km 00:49 min/km 72.85 km/h wykres
115.0 km 00:37 min/km 97.17 km/h wykres
116.0 km 00:30 min/km 118.74 km/h wykres
117.0 km 00:30 min/km 117.83 km/h wykres
118.0 km 00:29 min/km 122.95 km/h wykres
119.0 km 00:39 min/km 90.32 km/h wykres
120.0 km 00:41 min/km 87.72 km/h wykres
121.0 km 00:37 min/km 97.03 km/h wykres
122.0 km 00:36 min/km 98.28 km/h wykres
123.0 km 00:32 min/km 111.59 km/h wykres
124.0 km 00:28 min/km 126.15 km/h wykres
125.0 km 00:26 min/km 136.01 km/h wykres
126.0 km 00:26 min/km 137.62 km/h wykres
127.0 km 00:27 min/km 128.89 km/h wykres
128.0 km 00:31 min/km 115.39 km/h wykres
129.0 km 00:47 min/km 75.45 km/h wykres
130.0 km 00:49 min/km 72.69 km/h wykres
131.0 km 00:33 min/km 106.01 km/h wykres
132.0 km 00:28 min/km 125.81 km/h wykres
133.0 km 00:29 min/km 123.91 km/h wykres
134.0 km 00:30 min/km 116.46 km/h wykres
135.0 km 00:30 min/km 117.37 km/h wykres
136.0 km 00:28 min/km 127.60 km/h wykres
137.0 km 00:41 min/km 87.75 km/h wykres
138.0 km 00:45 min/km 79.34 km/h wykres
139.0 km 00:31 min/km 113.96 km/h wykres
140.0 km 00:30 min/km 119.26 km/h wykres
141.0 km 00:31 min/km 112.92 km/h wykres
142.0 km 00:56 min/km 63.89 km/h wykres
143.0 km 05:19 min/km 11.25 km/h wykres
144.0 km 01:07 min/km 52.94 km/h wykres
145.0 km 01:07 min/km 53.71 km/h wykres
146.0 km 00:41 min/km 85.78 km/h wykres
147.0 km 00:31 min/km 113.75 km/h wykres
148.0 km 00:27 min/km 129.28 km/h wykres
149.0 km 00:28 min/km 126.77 km/h wykres
150.0 km 00:36 min/km 97.46 km/h wykres
151.0 km 01:09 min/km 51.66 km/h wykres
152.0 km 02:45 min/km 21.73 km/h wykres
153.0 km 03:10 min/km 18.88 km/h wykres
154.0 km 01:43 min/km 34.73 km/h wykres
155.0 km 00:38 min/km 94.19 km/h wykres
156.0 km 00:29 min/km 123.76 km/h wykres
157.0 km 00:25 min/km 142.87 km/h wykres
158.0 km 00:23 min/km 153.67 km/h wykres
159.0 km 00:26 min/km 134.04 km/h wykres
160.0 km 00:42 min/km 84.34 km/h wykres
161.0 km 01:34 min/km 38.18 km/h wykres
162.0 km 04:22 min/km 13.72 km/h wykres
163.0 km 01:03 min/km 56.78 km/h wykres
164.0 km 00:49 min/km 72.06 km/h wykres
165.0 km 01:17 min/km 46.57 km/h wykres
166.0 km 00:57 min/km 62.92 km/h wykres
167.0 km 00:55 min/km 65.17 km/h wykres
168.0 km 00:38 min/km 93.71 km/h wykres
169.0 km 01:08 min/km 52.94 km/h wykres
170.0 km 00:59 min/km 60.00 km/h wykres
171.0 km 00:44 min/km 80.18 km/h wykres
172.0 km 00:45 min/km 78.89 km/h wykres
173.0 km 00:37 min/km 95.97 km/h wykres
174.0 km 00:33 min/km 106.98 km/h wykres
175.0 km 00:30 min/km 118.59 km/h wykres
176.0 km 00:30 min/km 119.00 km/h wykres
177.0 km 00:30 min/km 119.64 km/h wykres
178.0 km 00:30 min/km 118.72 km/h wykres
179.0 km 00:30 min/km 118.56 km/h wykres
180.0 km 00:30 min/km 118.84 km/h wykres
181.0 km 00:31 min/km 115.99 km/h wykres
182.0 km 00:32 min/km 109.82 km/h wykres
183.0 km 01:12 min/km 49.82 km/h wykres
184.0 km 00:50 min/km 71.88 km/h wykres
185.0 km 00:32 min/km 110.53 km/h wykres
186.0 km 00:30 min/km 119.09 km/h wykres
187.0 km 00:30 min/km 119.27 km/h wykres
188.0 km 00:30 min/km 119.05 km/h wykres
189.0 km 00:30 min/km 118.93 km/h wykres
190.0 km 00:30 min/km 118.55 km/h wykres
191.0 km 00:30 min/km 118.93 km/h wykres
192.0 km 00:30 min/km 118.77 km/h wykres
193.0 km 00:30 min/km 118.77 km/h wykres
194.0 km 00:30 min/km 118.94 km/h wykres
195.0 km 00:30 min/km 119.20 km/h wykres
196.0 km 00:30 min/km 118.66 km/h wykres
197.0 km 00:30 min/km 119.12 km/h wykres
198.0 km 00:30 min/km 119.56 km/h wykres
199.0 km 00:30 min/km 119.16 km/h wykres
200.0 km 00:30 min/km 119.05 km/h wykres
201.0 km 00:30 min/km 118.86 km/h wykres
202.0 km 00:30 min/km 118.47 km/h wykres
203.0 km 00:31 min/km 115.34 km/h wykres
204.0 km 00:30 min/km 118.50 km/h wykres
205.0 km 00:30 min/km 118.74 km/h wykres
206.0 km 00:30 min/km 118.29 km/h wykres
207.0 km 00:32 min/km 111.50 km/h wykres
208.0 km 00:34 min/km 105.32 km/h wykres
209.0 km 00:35 min/km 100.35 km/h wykres
210.0 km 00:36 min/km 97.45 km/h wykres
211.0 km 00:38 min/km 93.50 km/h wykres
212.0 km 01:09 min/km 51.99 km/h wykres
213.0 km 05:31 min/km 10.85 km/h wykres
214.0 km 01:23 min/km 43.19 km/h wykres
215.0 km 00:46 min/km 78.04 km/h wykres
216.0 km 00:43 min/km 82.72 km/h wykres
217.0 km 00:32 min/km 110.86 km/h wykres
218.0 km 00:30 min/km 119.17 km/h wykres
219.0 km 00:30 min/km 119.75 km/h wykres
220.0 km 00:30 min/km 118.78 km/h wykres
221.0 km 00:30 min/km 118.34 km/h wykres
222.0 km 00:30 min/km 117.80 km/h wykres
223.0 km 00:31 min/km 114.96 km/h wykres
224.0 km 00:32 min/km 111.05 km/h wykres
225.0 km 00:35 min/km 101.84 km/h wykres
226.0 km 00:45 min/km 79.38 km/h wykres
227.0 km 00:45 min/km 79.02 km/h wykres
228.0 km 00:45 min/km 79.50 km/h wykres
229.0 km 00:45 min/km 79.31 km/h wykres
230.0 km 00:52 min/km 68.25 km/h wykres
231.0 km 02:05 min/km 28.76 km/h wykres
232.0 km 00:39 min/km 90.08 km/h wykres
233.0 km 00:32 min/km 111.50 km/h wykres
234.0 km 00:28 min/km 127.68 km/h wykres
235.0 km 00:27 min/km 129.25 km/h wykres
236.0 km 00:27 min/km 129.05 km/h wykres
237.0 km 00:28 min/km 128.46 km/h wykres
238.0 km 00:28 min/km 126.28 km/h wykres
239.0 km 00:28 min/km 127.13 km/h wykres
240.0 km 00:27 min/km 128.59 km/h wykres
241.0 km 00:28 min/km 128.18 km/h wykres
242.0 km 00:28 min/km 128.02 km/h wykres
243.0 km 00:28 min/km 128.10 km/h wykres
244.0 km 00:28 min/km 124.25 km/h wykres
245.0 km 00:41 min/km 87.43 km/h wykres
246.0 km 01:07 min/km 53.43 km/h wykres
247.0 km 00:37 min/km 96.80 km/h wykres
248.0 km 00:28 min/km 127.66 km/h wykres
249.0 km 00:26 min/km 133.90 km/h wykres
250.0 km 00:27 min/km 132.04 km/h wykres
251.0 km 00:28 min/km 127.43 km/h wykres
252.0 km 00:27 min/km 129.74 km/h wykres
253.0 km 00:27 min/km 130.17 km/h wykres
254.0 km 00:27 min/km 129.19 km/h wykres
255.0 km 00:27 min/km 129.96 km/h wykres
256.0 km 00:27 min/km 129.16 km/h wykres
257.0 km 00:28 min/km 124.98 km/h wykres
258.0 km 00:27 min/km 131.06 km/h wykres
259.0 km 00:28 min/km 127.90 km/h wykres
260.0 km 00:29 min/km 121.97 km/h wykres
261.0 km 00:30 min/km 118.92 km/h wykres
262.0 km 00:31 min/km 114.78 km/h wykres
263.0 km 00:33 min/km 107.57 km/h wykres
264.0 km 00:34 min/km 103.60 km/h wykres
265.0 km 00:36 min/km 99.75 km/h wykres
266.0 km 00:38 min/km 93.24 km/h wykres
267.0 km 00:42 min/km 84.97 km/h wykres
268.0 km 01:46 min/km 33.77 km/h wykres
269.0 km 00:39 min/km 91.23 km/h wykres
270.0 km 00:31 min/km 115.69 km/h wykres
271.0 km 00:28 min/km 126.68 km/h wykres
272.0 km 00:30 min/km 119.12 km/h wykres
273.0 km 00:30 min/km 119.08 km/h wykres
274.0 km 00:30 min/km 119.03 km/h wykres
275.0 km 00:30 min/km 119.23 km/h wykres
276.0 km 00:30 min/km 118.93 km/h wykres
277.0 km 00:30 min/km 118.94 km/h wykres
278.0 km 00:30 min/km 118.85 km/h wykres
279.0 km 00:30 min/km 119.01 km/h wykres
280.0 km 00:30 min/km 119.26 km/h wykres
281.0 km 00:30 min/km 119.19 km/h wykres
282.0 km 00:30 min/km 118.97 km/h wykres
283.0 km 00:30 min/km 118.32 km/h wykres
284.0 km 00:30 min/km 118.77 km/h wykres
285.0 km 00:30 min/km 118.83 km/h wykres
286.0 km 00:30 min/km 119.16 km/h wykres
287.0 km 00:30 min/km 118.89 km/h wykres
288.0 km 00:30 min/km 118.98 km/h wykres
289.0 km 00:30 min/km 119.03 km/h wykres
290.0 km 00:30 min/km 118.99 km/h wykres
291.0 km 00:30 min/km 119.25 km/h wykres
292.0 km 00:30 min/km 118.84 km/h wykres
293.0 km 00:30 min/km 119.10 km/h wykres
294.0 km 00:30 min/km 119.41 km/h wykres
295.0 km 00:30 min/km 118.84 km/h wykres
296.0 km 00:30 min/km 119.98 km/h wykres
297.0 km 00:30 min/km 119.18 km/h wykres
298.0 km 00:30 min/km 118.59 km/h wykres
299.0 km 00:30 min/km 119.00 km/h wykres
300.0 km 00:30 min/km 118.78 km/h wykres
301.0 km 00:30 min/km 119.60 km/h wykres
302.0 km 00:30 min/km 118.58 km/h wykres
303.0 km 00:30 min/km 119.09 km/h wykres
304.0 km 00:30 min/km 119.22 km/h wykres
305.0 km 00:30 min/km 119.08 km/h wykres
306.0 km 00:30 min/km 118.24 km/h wykres
307.0 km 00:30 min/km 118.19 km/h wykres
308.0 km 00:31 min/km 115.92 km/h wykres
309.0 km 00:30 min/km 117.51 km/h wykres
310.0 km 00:29 min/km 120.22 km/h wykres
311.0 km 00:29 min/km 120.11 km/h wykres
312.0 km 00:30 min/km 118.87 km/h wykres
313.0 km 00:30 min/km 118.12 km/h wykres
314.0 km 00:30 min/km 117.91 km/h wykres
315.0 km 00:30 min/km 119.38 km/h wykres
316.0 km 00:30 min/km 119.28 km/h wykres
317.0 km 00:32 min/km 110.94 km/h wykres
318.0 km 01:04 min/km 55.55 km/h wykres
319.0 km 01:22 min/km 43.88 km/h wykres
320.0 km 01:32 min/km 39.05 km/h wykres
321.0 km 01:32 min/km 39.03 km/h wykres
322.0 km 01:32 min/km 38.91 km/h wykres
323.0 km 02:56 min/km 20.34 km/h wykres
324.0 km 00:48 min/km 73.99 km/h wykres
325.0 km 00:36 min/km 99.14 km/h wykres
326.0 km 00:36 min/km 99.26 km/h wykres
327.0 km 00:36 min/km 99.30 km/h wykres
328.0 km 00:36 min/km 99.24 km/h wykres
329.0 km 00:36 min/km 99.20 km/h wykres
330.0 km 00:36 min/km 99.23 km/h wykres
331.0 km 00:36 min/km 99.38 km/h wykres
332.0 km 00:36 min/km 99.52 km/h wykres
333.0 km 00:36 min/km 99.17 km/h wykres
334.0 km 00:36 min/km 99.28 km/h wykres
335.0 km 00:36 min/km 99.22 km/h wykres
336.0 km 00:36 min/km 99.46 km/h wykres
337.0 km 00:36 min/km 99.15 km/h wykres
338.0 km 00:36 min/km 98.16 km/h wykres
339.0 km 00:56 min/km 63.26 km/h wykres
340.0 km 01:01 min/km 58.45 km/h wykres
341.0 km 00:36 min/km 98.22 km/h wykres
342.0 km 00:30 min/km 119.99 km/h wykres
343.0 km 00:28 min/km 126.45 km/h wykres
344.0 km 00:27 min/km 129.06 km/h wykres
345.0 km 00:27 min/km 128.98 km/h wykres
346.0 km 00:27 min/km 128.85 km/h wykres
347.0 km 00:27 min/km 128.97 km/h wykres
348.0 km 00:27 min/km 129.21 km/h wykres
349.0 km 00:27 min/km 128.96 km/h wykres
350.0 km 00:27 min/km 129.04 km/h wykres
351.0 km 00:27 min/km 129.02 km/h wykres
352.0 km 00:27 min/km 129.13 km/h wykres
353.0 km 00:27 min/km 129.00 km/h wykres
354.0 km 00:27 min/km 129.10 km/h wykres
355.0 km 00:28 min/km 127.84 km/h wykres
356.0 km 00:28 min/km 128.21 km/h wykres
357.0 km 00:28 min/km 127.78 km/h wykres
358.0 km 00:27 min/km 129.04 km/h wykres
359.0 km 00:27 min/km 129.02 km/h wykres
360.0 km 00:27 min/km 129.09 km/h wykres
361.0 km 00:27 min/km 128.84 km/h wykres
362.0 km 00:27 min/km 129.05 km/h wykres
363.0 km 00:28 min/km 128.19 km/h wykres
364.0 km 00:29 min/km 123.53 km/h wykres
365.0 km 00:30 min/km 116.30 km/h wykres
366.0 km 00:32 min/km 111.69 km/h wykres
367.0 km 00:51 min/km 69.79 km/h wykres
368.0 km 02:53 min/km 20.70 km/h wykres
369.0 km 01:35 min/km 37.78 km/h wykres
370.0 km 02:26 min/km 24.63 km/h wykres
371.0 km 02:00 min/km 29.92 km/h wykres
372.0 km 00:48 min/km 73.57 km/h wykres
373.0 km 00:36 min/km 99.60 km/h wykres
374.0 km 00:35 min/km 100.49 km/h wykres
375.0 km 00:36 min/km 99.73 km/h wykres
376.0 km 00:36 min/km 99.33 km/h wykres
377.0 km 00:36 min/km 99.84 km/h wykres
378.0 km 00:36 min/km 99.25 km/h wykres
379.0 km 00:36 min/km 99.32 km/h wykres
380.0 km 00:36 min/km 98.87 km/h wykres
381.0 km 00:36 min/km 99.71 km/h wykres
382.0 km 00:35 min/km 100.14 km/h wykres
383.0 km 00:36 min/km 99.50 km/h wykres
384.0 km 00:36 min/km 99.78 km/h wykres
385.0 km 00:36 min/km 99.60 km/h wykres
386.0 km 00:36 min/km 99.84 km/h wykres
387.0 km 00:36 min/km 99.34 km/h wykres
388.0 km 00:36 min/km 99.41 km/h wykres
389.0 km 00:35 min/km 100.83 km/h wykres
390.0 km 00:36 min/km 99.86 km/h wykres
391.0 km 00:36 min/km 98.90 km/h wykres
392.0 km 00:36 min/km 98.77 km/h wykres
393.0 km 00:38 min/km 93.14 km/h wykres
394.0 km 00:39 min/km 90.25 km/h wykres
395.0 km 00:37 min/km 96.47 km/h wykres
396.0 km 00:36 min/km 98.85 km/h wykres
397.0 km 00:36 min/km 99.46 km/h wykres
398.0 km 00:36 min/km 98.82 km/h wykres
399.0 km 00:36 min/km 98.93 km/h wykres
400.0 km 00:36 min/km 98.50 km/h wykres
401.0 km 00:36 min/km 98.12 km/h wykres
402.0 km 00:35 min/km 100.08 km/h wykres
403.0 km 00:35 min/km 100.20 km/h wykres
404.0 km 00:35 min/km 101.08 km/h wykres
405.0 km 00:36 min/km 99.67 km/h wykres
406.0 km 00:36 min/km 98.84 km/h wykres
407.0 km 00:36 min/km 99.04 km/h wykres
408.0 km 00:36 min/km 99.50 km/h wykres
409.0 km 00:37 min/km 95.62 km/h wykres
410.0 km 00:52 min/km 69.17 km/h wykres
411.0 km 00:43 min/km 82.46 km/h wykres
412.0 km 00:36 min/km 97.40 km/h wykres
413.0 km 00:46 min/km 77.22 km/h wykres
414.0 km 00:55 min/km 64.96 km/h wykres
415.0 km 01:07 min/km 53.63 km/h wykres
416.0 km 00:52 min/km 68.29 km/h wykres
417.0 km 00:37 min/km 97.13 km/h wykres
Porównywarka aktywności