awatar
Lesnik1985

płeć: mężczyzna
wiek: 35 lat
dołączył/a: 2015-04-07
aktywności: 213


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 00:55 min/km 64.35 km/h wykres
2.0 km 00:54 min/km 65.83 km/h wykres
3.0 km 00:56 min/km 63.60 km/h wykres
4.0 km 01:08 min/km 52.75 km/h wykres
5.0 km 01:03 min/km 57.06 km/h wykres
6.0 km 01:06 min/km 54.17 km/h wykres
7.0 km 01:06 min/km 54.09 km/h wykres
8.0 km 00:51 min/km 69.47 km/h wykres
9.0 km 00:52 min/km 68.62 km/h wykres
10.0 km 00:49 min/km 72.63 km/h wykres
11.0 km 00:50 min/km 71.58 km/h wykres
12.0 km 00:52 min/km 68.86 km/h wykres
13.0 km 00:49 min/km 73.16 km/h wykres
14.0 km 00:48 min/km 73.56 km/h wykres
15.0 km 00:50 min/km 70.75 km/h wykres
16.0 km 00:50 min/km 71.70 km/h wykres
17.0 km 01:02 min/km 57.31 km/h wykres
18.0 km 01:05 min/km 55.16 km/h wykres
19.0 km 00:52 min/km 68.39 km/h wykres
20.0 km 00:49 min/km 72.39 km/h wykres
21.0 km 00:49 min/km 73.36 km/h wykres
22.0 km 00:50 min/km 71.42 km/h wykres
23.0 km 00:50 min/km 71.21 km/h wykres
24.0 km 00:50 min/km 71.48 km/h wykres
25.0 km 00:50 min/km 71.33 km/h wykres
26.0 km 00:50 min/km 70.77 km/h wykres
27.0 km 00:50 min/km 71.49 km/h wykres
28.0 km 02:23 min/km 25.03 km/h wykres
29.0 km 01:04 min/km 55.81 km/h wykres
30.0 km 00:57 min/km 62.52 km/h wykres
31.0 km 00:58 min/km 61.64 km/h wykres
32.0 km 00:55 min/km 64.90 km/h wykres
33.0 km 00:56 min/km 64.22 km/h wykres
34.0 km 00:55 min/km 64.60 km/h wykres
35.0 km 01:11 min/km 50.29 km/h wykres
36.0 km 00:50 min/km 71.59 km/h wykres
37.0 km 00:50 min/km 71.38 km/h wykres
38.0 km 00:52 min/km 69.02 km/h wykres
39.0 km 00:49 min/km 73.34 km/h wykres
40.0 km 00:47 min/km 76.47 km/h wykres
41.0 km 00:47 min/km 76.14 km/h wykres
42.0 km 00:47 min/km 75.87 km/h wykres
43.0 km 00:46 min/km 77.81 km/h wykres
44.0 km 00:48 min/km 74.68 km/h wykres
45.0 km 00:51 min/km 69.96 km/h wykres
46.0 km 00:48 min/km 73.87 km/h wykres
47.0 km 00:51 min/km 69.41 km/h wykres
48.0 km 00:53 min/km 67.83 km/h wykres
49.0 km 00:58 min/km 61.27 km/h wykres
50.0 km 00:53 min/km 66.94 km/h wykres
51.0 km 00:51 min/km 69.32 km/h wykres
52.0 km 00:48 min/km 74.24 km/h wykres
53.0 km 00:51 min/km 70.06 km/h wykres
54.0 km 00:51 min/km 70.05 km/h wykres
55.0 km 00:51 min/km 69.79 km/h wykres
56.0 km 00:51 min/km 69.77 km/h wykres
57.0 km 00:55 min/km 65.38 km/h wykres
58.0 km 00:50 min/km 71.06 km/h wykres
59.0 km 00:51 min/km 70.43 km/h wykres
60.0 km 00:52 min/km 68.31 km/h wykres
61.0 km 00:51 min/km 70.43 km/h wykres
62.0 km 00:48 min/km 73.75 km/h wykres
63.0 km 00:53 min/km 67.30 km/h wykres
64.0 km 01:02 min/km 57.46 km/h wykres
65.0 km 01:20 min/km 44.57 km/h wykres
66.0 km 07:32 min/km 7.96 km/h wykres
67.0 km 01:15 min/km 47.39 km/h wykres
68.0 km 00:53 min/km 67.33 km/h wykres
69.0 km 00:50 min/km 70.59 km/h wykres
70.0 km 00:52 min/km 68.58 km/h wykres
71.0 km 00:51 min/km 69.75 km/h wykres
72.0 km 00:52 min/km 68.47 km/h wykres
73.0 km 00:50 min/km 71.73 km/h wykres
74.0 km 00:50 min/km 70.70 km/h wykres
75.0 km 00:58 min/km 61.35 km/h wykres
76.0 km 00:52 min/km 68.41 km/h wykres
77.0 km 00:49 min/km 72.78 km/h wykres
78.0 km 00:49 min/km 72.25 km/h wykres
79.0 km 00:50 min/km 71.94 km/h wykres
80.0 km 00:51 min/km 70.17 km/h wykres
81.0 km 00:50 min/km 70.69 km/h wykres
82.0 km 00:49 min/km 72.48 km/h wykres
83.0 km 00:51 min/km 70.26 km/h wykres
84.0 km 00:50 min/km 71.17 km/h wykres
85.0 km 01:55 min/km 31.15 km/h wykres
86.0 km 00:57 min/km 62.36 km/h wykres
87.0 km 00:52 min/km 68.89 km/h wykres
88.0 km 00:53 min/km 67.75 km/h wykres
89.0 km 00:54 min/km 66.19 km/h wykres
90.0 km 00:53 min/km 67.69 km/h wykres
91.0 km 00:51 min/km 69.70 km/h wykres
92.0 km 00:49 min/km 72.02 km/h wykres
93.0 km 00:53 min/km 67.27 km/h wykres
94.0 km 00:50 min/km 70.83 km/h wykres
95.0 km 00:50 min/km 70.84 km/h wykres
96.0 km 00:50 min/km 71.07 km/h wykres
97.0 km 00:51 min/km 69.79 km/h wykres
98.0 km 00:48 min/km 74.41 km/h wykres
99.0 km 00:47 min/km 75.34 km/h wykres
100.0 km 01:34 min/km 37.92 km/h wykres
101.0 km 01:26 min/km 41.42 km/h wykres
102.0 km 01:19 min/km 45.22 km/h wykres
103.0 km 01:06 min/km 54.52 km/h wykres
104.0 km 00:55 min/km 64.29 km/h wykres
105.0 km 01:01 min/km 58.14 km/h wykres
106.0 km 01:03 min/km 56.79 km/h wykres
107.0 km 01:06 min/km 53.77 km/h wykres
108.0 km 01:10 min/km 50.78 km/h wykres
109.0 km 01:11 min/km 50.36 km/h wykres
110.0 km 01:10 min/km 50.77 km/h wykres
111.0 km 00:55 min/km 64.63 km/h wykres
112.0 km 00:45 min/km 78.88 km/h wykres
113.0 km 00:46 min/km 77.57 km/h wykres
114.0 km 00:47 min/km 76.42 km/h wykres
115.0 km 01:11 min/km 50.67 km/h wykres
116.0 km 00:54 min/km 65.72 km/h wykres
117.0 km 01:00 min/km 59.66 km/h wykres
118.0 km 01:12 min/km 49.86 km/h wykres
119.0 km 01:21 min/km 44.35 km/h wykres
120.0 km 07:50 min/km 7.64 km/h wykres
121.0 km 00:57 min/km 62.19 km/h wykres
122.0 km 00:57 min/km 63.03 km/h wykres
123.0 km 01:00 min/km 59.49 km/h wykres
124.0 km 08:49 min/km 6.79 km/h wykres
125.0 km 00:57 min/km 62.96 km/h wykres
126.0 km 00:56 min/km 63.91 km/h wykres
127.0 km 00:51 min/km 69.98 km/h wykres
128.0 km 00:51 min/km 69.61 km/h wykres
129.0 km 00:50 min/km 70.78 km/h wykres
130.0 km 00:51 min/km 70.55 km/h wykres
131.0 km 00:48 min/km 73.82 km/h wykres
132.0 km 00:47 min/km 75.69 km/h wykres
133.0 km 00:49 min/km 72.87 km/h wykres
134.0 km 00:48 min/km 73.98 km/h wykres
135.0 km 01:00 min/km 59.71 km/h wykres
136.0 km 01:02 min/km 57.37 km/h wykres
137.0 km 01:09 min/km 51.54 km/h wykres
138.0 km 01:04 min/km 56.01 km/h wykres
139.0 km 01:02 min/km 57.84 km/h wykres
140.0 km 00:58 min/km 61.30 km/h wykres
141.0 km 00:58 min/km 61.22 km/h wykres
142.0 km 00:49 min/km 72.95 km/h wykres
143.0 km 00:49 min/km 72.05 km/h wykres
144.0 km 00:49 min/km 72.64 km/h wykres
145.0 km 00:49 min/km 72.30 km/h wykres
146.0 km 00:55 min/km 65.14 km/h wykres
147.0 km 00:55 min/km 64.33 km/h wykres
148.0 km 00:53 min/km 66.96 km/h wykres
149.0 km 00:58 min/km 61.49 km/h wykres
150.0 km 01:43 min/km 34.70 km/h wykres
151.0 km 01:09 min/km 51.82 km/h wykres
152.0 km 01:06 min/km 54.17 km/h wykres
153.0 km 01:04 min/km 56.01 km/h wykres
154.0 km 01:03 min/km 56.66 km/h wykres
155.0 km 00:55 min/km 64.31 km/h wykres
156.0 km 00:54 min/km 65.45 km/h wykres
157.0 km 00:51 min/km 69.67 km/h wykres
158.0 km 00:54 min/km 66.55 km/h wykres
159.0 km 00:56 min/km 64.12 km/h wykres
160.0 km 00:55 min/km 65.26 km/h wykres
161.0 km 00:54 min/km 66.60 km/h wykres
162.0 km 00:51 min/km 70.41 km/h wykres
163.0 km 00:51 min/km 69.79 km/h wykres
164.0 km 00:59 min/km 60.79 km/h wykres
Porównywarka aktywności