jgl

płeć: mężczyzna
wiek: 67 lat
dołączył/a: 2014-11-04
aktywności: 422


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 01:47 min/km 33.63 km/h wykres
2.0 km 01:09 min/km 51.64 km/h wykres
3.0 km 01:08 min/km 52.56 km/h wykres
4.0 km 01:03 min/km 56.79 km/h wykres
5.0 km 00:58 min/km 61.35 km/h wykres
6.0 km 01:04 min/km 56.05 km/h wykres
7.0 km 01:22 min/km 43.56 km/h wykres
8.0 km 01:09 min/km 51.45 km/h wykres
9.0 km 01:02 min/km 57.71 km/h wykres
10.0 km 00:58 min/km 61.67 km/h wykres
11.0 km 01:13 min/km 48.67 km/h wykres
12.0 km 01:09 min/km 52.12 km/h wykres
13.0 km 01:02 min/km 57.29 km/h wykres
14.0 km 00:57 min/km 62.69 km/h wykres
15.0 km 00:56 min/km 63.67 km/h wykres
16.0 km 00:51 min/km 69.35 km/h wykres
17.0 km 00:56 min/km 64.12 km/h wykres
18.0 km 00:49 min/km 72.50 km/h wykres
19.0 km 00:57 min/km 62.77 km/h wykres
20.0 km 01:14 min/km 48.43 km/h wykres
21.0 km 01:03 min/km 56.35 km/h wykres
22.0 km 00:38 min/km 93.51 km/h wykres
23.0 km 00:38 min/km 94.29 km/h wykres
24.0 km 00:38 min/km 94.35 km/h wykres
25.0 km 00:39 min/km 90.19 km/h wykres
26.0 km 00:38 min/km 93.78 km/h wykres
27.0 km 00:39 min/km 90.38 km/h wykres
28.0 km 00:37 min/km 95.11 km/h wykres
29.0 km 00:38 min/km 93.07 km/h wykres
30.0 km 00:36 min/km 98.07 km/h wykres
31.0 km 00:41 min/km 86.86 km/h wykres
32.0 km 00:44 min/km 80.52 km/h wykres
33.0 km 00:42 min/km 85.12 km/h wykres
34.0 km 00:41 min/km 86.28 km/h wykres
35.0 km 00:50 min/km 71.24 km/h wykres
36.0 km 00:43 min/km 81.83 km/h wykres
37.0 km 00:49 min/km 72.49 km/h wykres
38.0 km 00:47 min/km 76.28 km/h wykres
39.0 km 00:52 min/km 68.41 km/h wykres
40.0 km 00:45 min/km 78.37 km/h wykres
41.0 km 00:51 min/km 69.75 km/h wykres
42.0 km 00:47 min/km 75.03 km/h wykres
43.0 km 00:40 min/km 89.53 km/h wykres
44.0 km 00:45 min/km 79.69 km/h wykres
45.0 km 00:47 min/km 75.93 km/h wykres
46.0 km 00:44 min/km 80.83 km/h wykres
47.0 km 00:46 min/km 76.78 km/h wykres
48.0 km 00:50 min/km 71.39 km/h wykres
49.0 km 00:43 min/km 83.14 km/h wykres
50.0 km 00:39 min/km 90.12 km/h wykres
51.0 km 00:53 min/km 66.74 km/h wykres
52.0 km 00:48 min/km 74.70 km/h wykres
53.0 km 00:57 min/km 62.30 km/h wykres
54.0 km 01:12 min/km 49.37 km/h wykres
55.0 km 01:11 min/km 50.35 km/h wykres
56.0 km 00:59 min/km 60.50 km/h wykres
57.0 km 01:08 min/km 52.38 km/h wykres
58.0 km 01:18 min/km 45.90 km/h wykres
59.0 km 01:20 min/km 44.51 km/h wykres
60.0 km 01:56 min/km 31.01 km/h wykres
61.0 km 00:59 min/km 60.02 km/h wykres
62.0 km 01:18 min/km 46.02 km/h wykres
63.0 km 01:30 min/km 39.71 km/h wykres
64.0 km 01:30 min/km 39.98 km/h wykres
65.0 km 01:21 min/km 43.93 km/h wykres
66.0 km 01:09 min/km 51.74 km/h wykres
67.0 km 00:53 min/km 66.91 km/h wykres
68.0 km 01:11 min/km 50.53 km/h wykres
69.0 km 01:38 min/km 36.38 km/h wykres
70.0 km 01:30 min/km 39.72 km/h wykres
71.0 km 00:54 min/km 65.70 km/h wykres
72.0 km 00:53 min/km 66.82 km/h wykres
73.0 km 01:03 min/km 56.98 km/h wykres
74.0 km 01:31 min/km 39.31 km/h wykres
75.0 km 00:59 min/km 60.38 km/h wykres
76.0 km 00:53 min/km 67.03 km/h wykres
77.0 km 00:52 min/km 68.55 km/h wykres
78.0 km 01:00 min/km 59.77 km/h wykres
79.0 km 00:54 min/km 66.49 km/h wykres
80.0 km 00:54 min/km 66.22 km/h wykres
81.0 km 00:50 min/km 71.50 km/h wykres
82.0 km 00:47 min/km 75.48 km/h wykres
83.0 km 00:50 min/km 71.84 km/h wykres
84.0 km 00:54 min/km 66.08 km/h wykres
85.0 km 00:51 min/km 69.67 km/h wykres
86.0 km 00:46 min/km 78.18 km/h wykres
87.0 km 00:53 min/km 67.36 km/h wykres
88.0 km 00:50 min/km 71.58 km/h wykres
89.0 km 00:54 min/km 65.65 km/h wykres
90.0 km 01:10 min/km 50.82 km/h wykres
91.0 km 01:31 min/km 39.32 km/h wykres
92.0 km 01:10 min/km 51.41 km/h wykres
93.0 km 00:45 min/km 78.61 km/h wykres
94.0 km 01:00 min/km 59.13 km/h wykres
95.0 km 00:45 min/km 79.57 km/h wykres
96.0 km 00:48 min/km 73.57 km/h wykres
97.0 km 00:48 min/km 74.86 km/h wykres
98.0 km 00:51 min/km 70.54 km/h wykres
99.0 km 00:46 min/km 77.91 km/h wykres
100.0 km 00:41 min/km 86.96 km/h wykres
101.0 km 00:47 min/km 76.03 km/h wykres
102.0 km 00:47 min/km 75.43 km/h wykres
103.0 km 00:42 min/km 84.84 km/h wykres
104.0 km 00:40 min/km 88.65 km/h wykres
105.0 km 01:05 min/km 54.86 km/h wykres
106.0 km 01:27 min/km 41.25 km/h wykres
107.0 km 01:14 min/km 48.59 km/h wykres
108.0 km 01:04 min/km 55.86 km/h wykres
109.0 km 00:43 min/km 82.00 km/h wykres
110.0 km 00:42 min/km 85.44 km/h wykres
111.0 km 00:42 min/km 85.30 km/h wykres
112.0 km 00:48 min/km 73.86 km/h wykres
113.0 km 00:59 min/km 60.92 km/h wykres
114.0 km 00:45 min/km 79.59 km/h wykres
115.0 km 00:43 min/km 82.21 km/h wykres
116.0 km 00:51 min/km 70.03 km/h wykres
117.0 km 00:43 min/km 82.95 km/h wykres
118.0 km 00:43 min/km 82.40 km/h wykres
119.0 km 01:01 min/km 58.24 km/h wykres
120.0 km 00:43 min/km 81.92 km/h wykres
121.0 km 00:41 min/km 85.72 km/h wykres
122.0 km 00:41 min/km 87.64 km/h wykres
123.0 km 00:38 min/km 94.39 km/h wykres
124.0 km 00:39 min/km 92.19 km/h wykres
125.0 km 00:37 min/km 95.73 km/h wykres
126.0 km 00:43 min/km 83.56 km/h wykres
127.0 km 00:35 min/km 101.68 km/h wykres
128.0 km 00:37 min/km 96.57 km/h wykres
129.0 km 00:37 min/km 96.61 km/h wykres
130.0 km 00:40 min/km 88.76 km/h wykres
131.0 km 00:36 min/km 99.45 km/h wykres
132.0 km 00:37 min/km 94.81 km/h wykres
133.0 km 00:40 min/km 89.75 km/h wykres
134.0 km 00:38 min/km 94.64 km/h wykres
135.0 km 00:37 min/km 94.93 km/h wykres
136.0 km 00:37 min/km 97.24 km/h wykres
137.0 km 00:39 min/km 92.11 km/h wykres
138.0 km 00:37 min/km 96.40 km/h wykres
139.0 km 00:38 min/km 94.25 km/h wykres
140.0 km 00:38 min/km 93.31 km/h wykres
141.0 km 00:37 min/km 95.23 km/h wykres
142.0 km 00:38 min/km 94.43 km/h wykres
143.0 km 00:37 min/km 95.27 km/h wykres
144.0 km 00:39 min/km 92.22 km/h wykres
145.0 km 00:37 min/km 95.64 km/h wykres
146.0 km 00:39 min/km 91.36 km/h wykres
147.0 km 00:37 min/km 95.70 km/h wykres
148.0 km 00:37 min/km 94.75 km/h wykres
149.0 km 00:38 min/km 93.42 km/h wykres
150.0 km 00:38 min/km 94.68 km/h wykres
151.0 km 00:37 min/km 94.94 km/h wykres
152.0 km 00:38 min/km 93.45 km/h wykres
153.0 km 00:40 min/km 88.84 km/h wykres
154.0 km 00:41 min/km 87.49 km/h wykres
155.0 km 00:39 min/km 91.68 km/h wykres
156.0 km 00:35 min/km 100.19 km/h wykres
157.0 km 00:39 min/km 90.21 km/h wykres
158.0 km 00:35 min/km 100.33 km/h wykres
159.0 km 00:36 min/km 97.93 km/h wykres
160.0 km 00:37 min/km 95.30 km/h wykres
161.0 km 00:37 min/km 95.14 km/h wykres
162.0 km 00:40 min/km 88.99 km/h wykres
163.0 km 00:43 min/km 82.68 km/h wykres
164.0 km 00:41 min/km 85.99 km/h wykres
165.0 km 00:40 min/km 89.17 km/h wykres
166.0 km 00:38 min/km 93.59 km/h wykres
167.0 km 00:39 min/km 91.35 km/h wykres
168.0 km 00:41 min/km 86.64 km/h wykres
169.0 km 00:38 min/km 94.51 km/h wykres
170.0 km 00:43 min/km 83.22 km/h wykres
171.0 km 00:40 min/km 89.16 km/h wykres
172.0 km 00:37 min/km 95.28 km/h wykres
173.0 km 00:35 min/km 102.17 km/h wykres
174.0 km 00:37 min/km 94.76 km/h wykres
175.0 km 00:42 min/km 83.73 km/h wykres
176.0 km 00:40 min/km 88.91 km/h wykres
177.0 km 00:36 min/km 98.37 km/h wykres
178.0 km 00:36 min/km 99.13 km/h wykres
179.0 km 00:35 min/km 100.29 km/h wykres
180.0 km 00:38 min/km 93.88 km/h wykres
181.0 km 00:39 min/km 92.18 km/h wykres
182.0 km 00:41 min/km 87.26 km/h wykres
183.0 km 00:39 min/km 91.93 km/h wykres
184.0 km 00:39 min/km 90.07 km/h wykres
185.0 km 00:37 min/km 95.67 km/h wykres
186.0 km 00:37 min/km 96.77 km/h wykres
187.0 km 00:37 min/km 95.63 km/h wykres
188.0 km 00:37 min/km 95.42 km/h wykres
189.0 km 00:37 min/km 95.61 km/h wykres
190.0 km 00:36 min/km 98.27 km/h wykres
191.0 km 00:38 min/km 93.16 km/h wykres
192.0 km 00:38 min/km 94.66 km/h wykres
193.0 km 00:39 min/km 91.50 km/h wykres
194.0 km 00:41 min/km 86.40 km/h wykres
195.0 km 00:41 min/km 87.00 km/h wykres
196.0 km 00:39 min/km 91.04 km/h wykres
197.0 km 00:39 min/km 91.62 km/h wykres
198.0 km 00:39 min/km 90.40 km/h wykres
199.0 km 00:40 min/km 89.35 km/h wykres
200.0 km 00:40 min/km 89.51 km/h wykres
201.0 km 00:35 min/km 101.16 km/h wykres
202.0 km 00:33 min/km 106.37 km/h wykres
203.0 km 00:34 min/km 103.62 km/h wykres
204.0 km 00:34 min/km 105.31 km/h wykres
205.0 km 00:39 min/km 91.10 km/h wykres
206.0 km 00:37 min/km 96.01 km/h wykres
207.0 km 00:32 min/km 109.18 km/h wykres
208.0 km 00:33 min/km 108.67 km/h wykres
209.0 km 00:38 min/km 93.60 km/h wykres
210.0 km 00:33 min/km 108.68 km/h wykres
211.0 km 00:34 min/km 105.70 km/h wykres
212.0 km 00:35 min/km 101.73 km/h wykres
213.0 km 00:38 min/km 94.29 km/h wykres
214.0 km 00:32 min/km 111.09 km/h wykres
215.0 km 00:29 min/km 121.38 km/h wykres
216.0 km 00:36 min/km 98.86 km/h wykres
217.0 km 01:02 min/km 57.33 km/h wykres
218.0 km 01:31 min/km 39.28 km/h wykres
219.0 km 01:07 min/km 53.64 km/h wykres
220.0 km 00:58 min/km 61.28 km/h wykres
221.0 km 00:50 min/km 70.61 km/h wykres
222.0 km 00:54 min/km 65.98 km/h wykres
223.0 km 00:50 min/km 70.79 km/h wykres
224.0 km 00:55 min/km 64.82 km/h wykres
225.0 km 00:44 min/km 80.27 km/h wykres
226.0 km 00:36 min/km 97.45 km/h wykres
227.0 km 00:35 min/km 101.22 km/h wykres
228.0 km 00:36 min/km 99.01 km/h wykres
229.0 km 00:35 min/km 100.84 km/h wykres
230.0 km 00:34 min/km 103.45 km/h wykres
231.0 km 00:34 min/km 103.34 km/h wykres
232.0 km 00:34 min/km 104.41 km/h wykres
233.0 km 00:35 min/km 101.60 km/h wykres
234.0 km 00:34 min/km 104.67 km/h wykres
235.0 km 00:34 min/km 104.24 km/h wykres
236.0 km 00:37 min/km 96.84 km/h wykres
237.0 km 00:37 min/km 97.02 km/h wykres
238.0 km 00:35 min/km 101.43 km/h wykres
239.0 km 00:36 min/km 98.38 km/h wykres
240.0 km 00:36 min/km 97.32 km/h wykres
241.0 km 00:38 min/km 93.12 km/h wykres
242.0 km 00:38 min/km 93.00 km/h wykres
243.0 km 00:40 min/km 88.77 km/h wykres
244.0 km 00:41 min/km 86.85 km/h wykres
245.0 km 00:41 min/km 87.32 km/h wykres
246.0 km 00:43 min/km 83.22 km/h wykres
247.0 km 01:18 min/km 45.91 km/h wykres
248.0 km 00:41 min/km 85.85 km/h wykres
249.0 km 00:48 min/km 73.70 km/h wykres
250.0 km 01:08 min/km 52.29 km/h wykres
251.0 km 00:44 min/km 81.14 km/h wykres
252.0 km 00:41 min/km 86.39 km/h wykres
253.0 km 00:54 min/km 66.50 km/h wykres
254.0 km 01:03 min/km 56.61 km/h wykres
255.0 km 00:52 min/km 68.86 km/h wykres
256.0 km 00:57 min/km 62.16 km/h wykres
257.0 km 01:15 min/km 47.94 km/h wykres
258.0 km 01:14 min/km 48.63 km/h wykres
Porównywarka aktywności