awatar
android

płeć: mężczyzna
wiek: 53 lat
dołączył/a: 2013-01-13
aktywności: 344


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 02:24 min/km 24.92 km/h wykres
2.0 km 02:58 min/km 20.14 km/h wykres
3.0 km 02:44 min/km 21.91 km/h wykres
4.0 km 02:41 min/km 22.23 km/h wykres
5.0 km 02:39 min/km 22.54 km/h wykres
6.0 km 02:48 min/km 21.42 km/h wykres
7.0 km 03:03 min/km 19.66 km/h wykres
8.0 km 03:08 min/km 19.10 km/h wykres
9.0 km 02:51 min/km 20.93 km/h wykres
10.0 km 02:19 min/km 25.82 km/h wykres
11.0 km 01:59 min/km 30.10 km/h wykres
12.0 km 02:47 min/km 21.44 km/h wykres
13.0 km 02:28 min/km 24.20 km/h wykres
14.0 km 02:25 min/km 24.75 km/h wykres
15.0 km 02:46 min/km 21.67 km/h wykres
16.0 km 03:24 min/km 17.62 km/h wykres
17.0 km 02:44 min/km 21.85 km/h wykres
18.0 km 02:54 min/km 20.63 km/h wykres
19.0 km 02:50 min/km 21.14 km/h wykres
20.0 km 02:23 min/km 25.11 km/h wykres
21.0 km 02:05 min/km 28.65 km/h wykres
22.0 km 02:15 min/km 26.66 km/h wykres
23.0 km 02:05 min/km 28.58 km/h wykres
24.0 km 02:16 min/km 26.46 km/h wykres
25.0 km 02:30 min/km 23.90 km/h wykres
26.0 km 02:28 min/km 24.21 km/h wykres
27.0 km 02:47 min/km 21.44 km/h wykres
28.0 km 02:51 min/km 20.97 km/h wykres
29.0 km 02:50 min/km 21.15 km/h wykres
30.0 km 03:00 min/km 19.98 km/h wykres
31.0 km 04:08 min/km 14.47 km/h wykres
32.0 km 04:54 min/km 12.23 km/h wykres
33.0 km 03:48 min/km 15.73 km/h wykres
34.0 km 03:14 min/km 18.50 km/h wykres
35.0 km 03:42 min/km 16.19 km/h wykres
36.0 km 05:04 min/km 11.82 km/h wykres
37.0 km 04:36 min/km 13.02 km/h wykres
38.0 km 03:33 min/km 16.89 km/h wykres
39.0 km 03:10 min/km 18.86 km/h wykres
40.0 km 02:49 min/km 21.29 km/h wykres
41.0 km 02:43 min/km 22.05 km/h wykres
42.0 km 02:31 min/km 23.74 km/h wykres
43.0 km 02:49 min/km 21.28 km/h wykres
44.0 km 02:33 min/km 23.40 km/h wykres
45.0 km 02:51 min/km 21.01 km/h wykres
46.0 km 03:10 min/km 18.90 km/h wykres
47.0 km 03:05 min/km 19.35 km/h wykres
48.0 km 02:42 min/km 22.21 km/h wykres
49.0 km 02:41 min/km 22.25 km/h wykres
50.0 km 03:17 min/km 18.19 km/h wykres
51.0 km 02:46 min/km 21.67 km/h wykres
52.0 km 03:01 min/km 19.83 km/h wykres
53.0 km 02:38 min/km 22.72 km/h wykres
54.0 km 02:33 min/km 23.51 km/h wykres
55.0 km 02:57 min/km 20.32 km/h wykres
56.0 km 02:08 min/km 28.08 km/h wykres
57.0 km 02:40 min/km 22.46 km/h wykres
58.0 km 02:31 min/km 23.75 km/h wykres
59.0 km 02:32 min/km 23.60 km/h wykres
60.0 km 02:54 min/km 20.58 km/h wykres
61.0 km 02:42 min/km 22.16 km/h wykres
62.0 km 03:27 min/km 17.38 km/h wykres
63.0 km 03:20 min/km 17.95 km/h wykres
64.0 km 02:03 min/km 29.04 km/h wykres
65.0 km 04:59 min/km 12.02 km/h wykres
66.0 km 02:17 min/km 26.11 km/h wykres
67.0 km 02:50 min/km 21.16 km/h wykres
68.0 km 02:45 min/km 21.79 km/h wykres
69.0 km 02:14 min/km 26.72 km/h wykres
70.0 km 02:29 min/km 24.15 km/h wykres
71.0 km 02:24 min/km 24.85 km/h wykres
72.0 km 02:34 min/km 23.32 km/h wykres
73.0 km 02:51 min/km 20.95 km/h wykres
74.0 km 02:26 min/km 24.65 km/h wykres
75.0 km 02:21 min/km 25.43 km/h wykres
76.0 km 02:26 min/km 24.58 km/h wykres
77.0 km 02:25 min/km 24.78 km/h wykres
78.0 km 02:28 min/km 24.27 km/h wykres
79.0 km 02:48 min/km 21.35 km/h wykres
80.0 km 02:07 min/km 28.18 km/h wykres
81.0 km 02:26 min/km 24.53 km/h wykres
82.0 km 02:28 min/km 24.17 km/h wykres
83.0 km 02:23 min/km 25.03 km/h wykres
84.0 km 02:38 min/km 22.65 km/h wykres
85.0 km 02:41 min/km 22.33 km/h wykres
86.0 km 03:41 min/km 16.26 km/h wykres
87.0 km 01:54 min/km 31.43 km/h wykres
88.0 km 02:47 min/km 21.43 km/h wykres
89.0 km 02:26 min/km 24.63 km/h wykres
90.0 km 02:43 min/km 22.08 km/h wykres
91.0 km 02:57 min/km 20.27 km/h wykres
92.0 km 02:15 min/km 26.47 km/h wykres
93.0 km 03:08 min/km 19.08 km/h wykres
94.0 km 03:36 min/km 16.59 km/h wykres
95.0 km 03:04 min/km 19.45 km/h wykres
96.0 km 02:23 min/km 25.02 km/h wykres
97.0 km 01:38 min/km 36.68 km/h wykres
98.0 km 02:41 min/km 22.31 km/h wykres
99.0 km 02:09 min/km 27.87 km/h wykres
100.0 km 02:30 min/km 23.92 km/h wykres
101.0 km 02:15 min/km 26.60 km/h wykres
102.0 km 03:23 min/km 17.73 km/h wykres
103.0 km 02:32 min/km 23.66 km/h wykres
104.0 km 03:01 min/km 19.84 km/h wykres
105.0 km 02:35 min/km 23.15 km/h wykres
106.0 km 03:08 min/km 19.06 km/h wykres
107.0 km 02:34 min/km 23.29 km/h wykres
108.0 km 03:49 min/km 15.71 km/h wykres
109.0 km 02:45 min/km 21.77 km/h wykres
110.0 km 02:44 min/km 21.92 km/h wykres
111.0 km 04:02 min/km 14.81 km/h wykres
112.0 km 02:22 min/km 25.26 km/h wykres
113.0 km 02:57 min/km 20.29 km/h wykres
114.0 km 02:31 min/km 23.69 km/h wykres
115.0 km 02:03 min/km 29.10 km/h wykres
116.0 km 03:52 min/km 15.51 km/h wykres
117.0 km 03:28 min/km 17.24 km/h wykres
118.0 km 03:43 min/km 16.08 km/h wykres
119.0 km 03:06 min/km 19.28 km/h wykres
120.0 km 01:08 min/km 52.79 km/h wykres
121.0 km 02:53 min/km 20.78 km/h wykres
122.0 km 03:24 min/km 17.64 km/h wykres
123.0 km 04:07 min/km 14.56 km/h wykres
124.0 km 04:48 min/km 12.49 km/h wykres
125.0 km 04:59 min/km 12.00 km/h wykres
126.0 km 03:32 min/km 16.92 km/h wykres
127.0 km 03:00 min/km 19.94 km/h wykres
128.0 km 02:18 min/km 25.90 km/h wykres
129.0 km 01:40 min/km 35.66 km/h wykres
130.0 km 02:18 min/km 25.97 km/h wykres
131.0 km 03:32 min/km 16.90 km/h wykres
132.0 km 03:13 min/km 18.61 km/h wykres
133.0 km 03:25 min/km 17.54 km/h wykres
134.0 km 03:41 min/km 16.24 km/h wykres
135.0 km 04:44 min/km 12.67 km/h wykres
136.0 km 01:51 min/km 32.32 km/h wykres
137.0 km 01:59 min/km 30.17 km/h wykres
138.0 km 02:41 min/km 22.26 km/h wykres
139.0 km 04:04 min/km 14.70 km/h wykres
140.0 km 02:43 min/km 21.96 km/h wykres
141.0 km 04:12 min/km 14.26 km/h wykres
142.0 km 06:19 min/km 9.49 km/h wykres
Porównywarka aktywności