awatar
JumpeR_1985

płeć: mężczyzna
wiek: 35 lat
dołączył/a: 2013-11-06
aktywności: 3037


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 01:17 min/km 46.35 km/h wykres
2.0 km 00:54 min/km 66.49 km/h wykres
3.0 km 00:47 min/km 76.22 km/h wykres
4.0 km 00:47 min/km 75.95 km/h wykres
5.0 km 01:06 min/km 53.99 km/h wykres
6.0 km 01:02 min/km 57.43 km/h wykres
7.0 km 01:05 min/km 55.16 km/h wykres
8.0 km 01:49 min/km 32.92 km/h wykres
9.0 km 01:58 min/km 30.36 km/h wykres
10.0 km 01:11 min/km 50.12 km/h wykres
11.0 km 02:00 min/km 29.80 km/h wykres
12.0 km 01:25 min/km 41.95 km/h wykres
13.0 km 02:34 min/km 23.27 km/h wykres
14.0 km 02:55 min/km 20.45 km/h wykres
15.0 km 01:24 min/km 42.67 km/h wykres
16.0 km 01:28 min/km 40.70 km/h wykres
17.0 km 02:06 min/km 28.36 km/h wykres
18.0 km 01:00 min/km 59.02 km/h wykres
19.0 km 00:41 min/km 87.14 km/h wykres
20.0 km 00:42 min/km 83.92 km/h wykres
21.0 km 01:42 min/km 35.03 km/h wykres
22.0 km 00:37 min/km 95.18 km/h wykres
23.0 km 00:34 min/km 103.42 km/h wykres
24.0 km 02:05 min/km 28.79 km/h wykres
25.0 km 02:06 min/km 28.47 km/h wykres
26.0 km 01:00 min/km 59.42 km/h wykres
27.0 km 03:45 min/km 15.95 km/h wykres
28.0 km 06:16 min/km 9.55 km/h wykres
29.0 km 01:22 min/km 43.67 km/h wykres
30.0 km 01:11 min/km 50.45 km/h wykres
31.0 km 06:25 min/km 9.34 km/h wykres
32.0 km 15:52 min/km 3.77 km/h wykres
33.0 km 24:27 min/km 2.45 km/h wykres
34.0 km 11:30 min/km 5.21 km/h wykres
35.0 km 01:38 min/km 36.44 km/h wykres
36.0 km 00:59 min/km 60.47 km/h wykres
37.0 km 01:16 min/km 46.93 km/h wykres
38.0 km 00:42 min/km 84.06 km/h wykres
39.0 km 01:55 min/km 31.05 km/h wykres
40.0 km 01:35 min/km 37.53 km/h wykres
41.0 km 00:44 min/km 81.73 km/h wykres
42.0 km 00:27 min/km 131.42 km/h wykres
43.0 km 00:57 min/km 62.74 km/h wykres
44.0 km 01:44 min/km 34.46 km/h wykres
45.0 km 01:39 min/km 36.25 km/h wykres
46.0 km 01:02 min/km 57.29 km/h wykres
47.0 km 00:53 min/km 66.79 km/h wykres
48.0 km 01:00 min/km 59.03 km/h wykres
49.0 km 01:10 min/km 51.14 km/h wykres
50.0 km 01:41 min/km 35.33 km/h wykres
51.0 km 07:00 min/km 8.55 km/h wykres
52.0 km 02:23 min/km 25.07 km/h wykres
53.0 km 05:12 min/km 11.52 km/h wykres
54.0 km 05:18 min/km 11.32 km/h wykres
55.0 km 05:40 min/km 10.55 km/h wykres
56.0 km 02:22 min/km 25.32 km/h wykres
57.0 km 01:11 min/km 50.51 km/h wykres
58.0 km 01:14 min/km 48.37 km/h wykres
59.0 km 01:03 min/km 56.44 km/h wykres
60.0 km 00:56 min/km 63.58 km/h wykres
61.0 km 00:53 min/km 67.82 km/h wykres
62.0 km 00:57 min/km 62.58 km/h wykres
63.0 km 00:55 min/km 64.67 km/h wykres
64.0 km 00:57 min/km 62.64 km/h wykres
65.0 km 00:52 min/km 67.94 km/h wykres
66.0 km 01:04 min/km 56.22 km/h wykres
67.0 km 00:51 min/km 69.53 km/h wykres
68.0 km 00:50 min/km 71.48 km/h wykres
69.0 km 00:48 min/km 74.73 km/h wykres
70.0 km 01:00 min/km 59.23 km/h wykres
71.0 km 00:54 min/km 66.24 km/h wykres
72.0 km 00:51 min/km 69.67 km/h wykres
73.0 km 01:05 min/km 55.27 km/h wykres
74.0 km 01:07 min/km 53.28 km/h wykres
75.0 km 00:58 min/km 61.86 km/h wykres
76.0 km 01:03 min/km 56.43 km/h wykres
77.0 km 01:18 min/km 46.14 km/h wykres
78.0 km 01:11 min/km 50.38 km/h wykres
79.0 km 01:04 min/km 55.71 km/h wykres
80.0 km 00:53 min/km 67.48 km/h wykres
81.0 km 01:12 min/km 49.69 km/h wykres
82.0 km 01:02 min/km 57.66 km/h wykres
83.0 km 00:39 min/km 91.21 km/h wykres
84.0 km 00:42 min/km 83.98 km/h wykres
85.0 km 00:58 min/km 61.53 km/h wykres
86.0 km 00:45 min/km 78.66 km/h wykres
87.0 km 01:27 min/km 41.22 km/h wykres
88.0 km 01:16 min/km 46.79 km/h wykres
89.0 km 01:05 min/km 55.30 km/h wykres
90.0 km 00:58 min/km 61.66 km/h wykres
91.0 km 00:51 min/km 69.37 km/h wykres
92.0 km 00:46 min/km 77.46 km/h wykres
93.0 km 01:08 min/km 52.72 km/h wykres
94.0 km 01:02 min/km 57.87 km/h wykres
95.0 km 01:13 min/km 48.67 km/h wykres
96.0 km 00:51 min/km 70.50 km/h wykres
97.0 km 00:55 min/km 65.26 km/h wykres
98.0 km 01:02 min/km 57.85 km/h wykres
99.0 km 01:03 min/km 57.00 km/h wykres
100.0 km 00:57 min/km 63.05 km/h wykres
101.0 km 01:00 min/km 59.27 km/h wykres
102.0 km 01:09 min/km 51.59 km/h wykres
103.0 km 01:01 min/km 58.84 km/h wykres
104.0 km 00:57 min/km 62.54 km/h wykres
105.0 km 00:49 min/km 72.72 km/h wykres
106.0 km 01:02 min/km 57.66 km/h wykres
107.0 km 01:19 min/km 45.38 km/h wykres
108.0 km 01:01 min/km 58.07 km/h wykres
109.0 km 00:55 min/km 65.05 km/h wykres
110.0 km 01:11 min/km 50.49 km/h wykres
111.0 km 01:25 min/km 42.13 km/h wykres
112.0 km 01:41 min/km 35.37 km/h wykres
113.0 km 01:15 min/km 47.97 km/h wykres
114.0 km 01:03 min/km 56.53 km/h wykres
115.0 km 02:43 min/km 21.99 km/h wykres
116.0 km 02:47 min/km 21.46 km/h wykres
117.0 km 01:17 min/km 46.68 km/h wykres
118.0 km 00:59 min/km 60.26 km/h wykres
119.0 km 01:12 min/km 49.32 km/h wykres
120.0 km 01:24 min/km 42.66 km/h wykres
121.0 km 01:01 min/km 58.56 km/h wykres
122.0 km 00:59 min/km 60.09 km/h wykres
123.0 km 04:20 min/km 13.83 km/h wykres
124.0 km 03:55 min/km 15.31 km/h wykres
125.0 km 01:48 min/km 33.03 km/h wykres
126.0 km 01:47 min/km 33.54 km/h wykres
127.0 km 00:50 min/km 71.27 km/h wykres
128.0 km 00:53 min/km 67.23 km/h wykres
129.0 km 01:13 min/km 49.29 km/h wykres
130.0 km 01:01 min/km 58.61 km/h wykres
131.0 km 00:52 min/km 69.01 km/h wykres
132.0 km 00:45 min/km 78.41 km/h wykres
133.0 km 00:58 min/km 61.87 km/h wykres
134.0 km 01:33 min/km 38.43 km/h wykres
135.0 km 00:58 min/km 61.49 km/h wykres
136.0 km 00:59 min/km 60.51 km/h wykres
137.0 km 02:53 min/km 20.73 km/h wykres
138.0 km 04:18 min/km 13.90 km/h wykres
139.0 km 07:02 min/km 8.51 km/h wykres
140.0 km 02:45 min/km 21.73 km/h wykres
141.0 km 01:18 min/km 46.01 km/h wykres
142.0 km 01:03 min/km 56.76 km/h wykres
143.0 km 01:20 min/km 44.88 km/h wykres
144.0 km 01:06 min/km 54.29 km/h wykres
145.0 km 01:05 min/km 54.67 km/h wykres
146.0 km 01:13 min/km 49.18 km/h wykres
147.0 km 01:06 min/km 54.10 km/h wykres
148.0 km 01:03 min/km 56.35 km/h wykres
149.0 km 01:01 min/km 58.73 km/h wykres
150.0 km 01:07 min/km 53.46 km/h wykres
151.0 km 01:12 min/km 49.49 km/h wykres
152.0 km 01:15 min/km 47.46 km/h wykres
153.0 km 01:07 min/km 53.12 km/h wykres
154.0 km 01:44 min/km 34.55 km/h wykres
155.0 km 01:20 min/km 44.85 km/h wykres
156.0 km 01:13 min/km 49.31 km/h wykres
157.0 km 01:04 min/km 55.69 km/h wykres
158.0 km 00:59 min/km 60.58 km/h wykres
159.0 km 01:04 min/km 55.91 km/h wykres
160.0 km 01:53 min/km 31.80 km/h wykres
161.0 km 03:32 min/km 16.90 km/h wykres
162.0 km 01:57 min/km 30.76 km/h wykres
163.0 km 01:12 min/km 49.66 km/h wykres
164.0 km 01:05 min/km 54.77 km/h wykres
165.0 km 00:57 min/km 62.86 km/h wykres
166.0 km 00:49 min/km 72.79 km/h wykres
167.0 km 01:01 min/km 58.96 km/h wykres
168.0 km 01:13 min/km 49.29 km/h wykres
169.0 km 01:11 min/km 50.64 km/h wykres
170.0 km 00:55 min/km 64.30 km/h wykres
171.0 km 01:07 min/km 53.56 km/h wykres
172.0 km 00:59 min/km 60.03 km/h wykres
173.0 km 00:56 min/km 63.20 km/h wykres
174.0 km 01:07 min/km 53.42 km/h wykres
175.0 km 01:09 min/km 51.44 km/h wykres
176.0 km 01:00 min/km 59.31 km/h wykres
177.0 km 00:51 min/km 69.27 km/h wykres
178.0 km 01:01 min/km 58.17 km/h wykres
179.0 km 00:48 min/km 74.08 km/h wykres
180.0 km 00:56 min/km 63.24 km/h wykres
181.0 km 00:55 min/km 65.36 km/h wykres
182.0 km 01:10 min/km 51.23 km/h wykres
183.0 km 01:03 min/km 56.96 km/h wykres
184.0 km 01:03 min/km 56.34 km/h wykres
185.0 km 01:21 min/km 43.91 km/h wykres
186.0 km 01:15 min/km 47.54 km/h wykres
187.0 km 00:58 min/km 61.24 km/h wykres
188.0 km 01:04 min/km 55.76 km/h wykres
189.0 km 04:56 min/km 12.14 km/h wykres
190.0 km 05:15 min/km 11.42 km/h wykres
191.0 km 01:12 min/km 49.35 km/h wykres
192.0 km 01:49 min/km 32.94 km/h wykres
193.0 km 01:10 min/km 51.04 km/h wykres
194.0 km 01:24 min/km 42.85 km/h wykres
195.0 km 01:01 min/km 58.33 km/h wykres
196.0 km 01:15 min/km 47.55 km/h wykres
197.0 km 01:02 min/km 57.67 km/h wykres
198.0 km 01:00 min/km 59.62 km/h wykres
199.0 km 00:58 min/km 61.22 km/h wykres
200.0 km 00:57 min/km 62.77 km/h wykres
201.0 km 01:18 min/km 45.73 km/h wykres
202.0 km 01:07 min/km 53.54 km/h wykres
203.0 km 01:11 min/km 50.28 km/h wykres
204.0 km 01:11 min/km 50.03 km/h wykres
205.0 km 01:03 min/km 56.25 km/h wykres
206.0 km 19:30 min/km 3.07 km/h wykres
207.0 km 01:22 min/km 43.61 km/h wykres
208.0 km 00:58 min/km 61.10 km/h wykres
209.0 km 01:02 min/km 57.29 km/h wykres
210.0 km 01:11 min/km 50.60 km/h wykres
211.0 km 01:16 min/km 46.93 km/h wykres
212.0 km 01:04 min/km 55.61 km/h wykres
213.0 km 00:55 min/km 64.50 km/h wykres
214.0 km 01:10 min/km 51.08 km/h wykres
215.0 km 01:31 min/km 39.31 km/h wykres
216.0 km 01:01 min/km 58.52 km/h wykres
217.0 km 01:12 min/km 49.42 km/h wykres
218.0 km 01:08 min/km 52.76 km/h wykres
219.0 km 01:21 min/km 44.40 km/h wykres
220.0 km 01:37 min/km 36.83 km/h wykres
221.0 km 00:53 min/km 66.72 km/h wykres
222.0 km 01:01 min/km 58.95 km/h wykres
223.0 km 01:07 min/km 52.97 km/h wykres
224.0 km 01:21 min/km 43.98 km/h wykres
225.0 km 01:16 min/km 47.28 km/h wykres
226.0 km 01:07 min/km 53.62 km/h wykres
227.0 km 02:08 min/km 28.08 km/h wykres
228.0 km 02:02 min/km 29.44 km/h wykres
229.0 km 01:52 min/km 32.03 km/h wykres
230.0 km 01:23 min/km 43.29 km/h wykres
231.0 km 00:50 min/km 70.79 km/h wykres
232.0 km 00:55 min/km 64.88 km/h wykres
233.0 km 01:20 min/km 44.46 km/h wykres
234.0 km 02:20 min/km 25.70 km/h wykres
235.0 km 03:44 min/km 16.05 km/h wykres
Porównywarka aktywności