pedro4d

płeć: -
wiek: 39 lat
dołączył/a: 2012-07-31
aktywności: 6272


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 02:21 min/km 25.50 km/h wykres
2.0 km 01:42 min/km 35.05 km/h wykres
3.0 km 02:44 min/km 21.89 km/h wykres
4.0 km 01:56 min/km 30.78 km/h wykres
5.0 km 06:56 min/km 8.63 km/h wykres
6.0 km 01:03 min/km 56.37 km/h wykres
7.0 km 02:29 min/km 24.06 km/h wykres
8.0 km 01:32 min/km 38.74 km/h wykres
9.0 km 02:41 min/km 22.32 km/h wykres
10.0 km 01:36 min/km 37.21 km/h wykres
11.0 km 01:35 min/km 37.59 km/h wykres
12.0 km 01:23 min/km 42.99 km/h wykres
13.0 km 00:49 min/km 73.31 km/h wykres
14.0 km 01:15 min/km 47.71 km/h wykres
15.0 km 00:40 min/km 88.56 km/h wykres
16.0 km 00:39 min/km 90.31 km/h wykres
17.0 km 00:36 min/km 98.65 km/h wykres
18.0 km 00:42 min/km 84.34 km/h wykres
19.0 km 00:40 min/km 89.49 km/h wykres
20.0 km 00:39 min/km 91.14 km/h wykres
21.0 km 00:39 min/km 90.06 km/h wykres
22.0 km 00:46 min/km 76.78 km/h wykres
23.0 km 00:51 min/km 70.07 km/h wykres
24.0 km 00:42 min/km 84.23 km/h wykres
25.0 km 00:42 min/km 84.62 km/h wykres
26.0 km 00:44 min/km 80.99 km/h wykres
27.0 km 01:00 min/km 59.97 km/h wykres
28.0 km 01:20 min/km 44.87 km/h wykres
29.0 km 01:53 min/km 31.67 km/h wykres
30.0 km 01:02 min/km 57.41 km/h wykres
31.0 km 00:51 min/km 69.31 km/h wykres
32.0 km 00:46 min/km 77.32 km/h wykres
33.0 km 00:48 min/km 74.72 km/h wykres
34.0 km 00:47 min/km 76.11 km/h wykres
35.0 km 00:53 min/km 67.88 km/h wykres
36.0 km 01:01 min/km 58.15 km/h wykres
37.0 km 00:46 min/km 77.71 km/h wykres
38.0 km 00:52 min/km 68.30 km/h wykres
39.0 km 00:58 min/km 61.30 km/h wykres
40.0 km 01:13 min/km 49.10 km/h wykres
41.0 km 00:31 min/km 113.34 km/h wykres
42.0 km 00:29 min/km 120.54 km/h wykres
43.0 km 00:29 min/km 122.49 km/h wykres
44.0 km 00:31 min/km 114.40 km/h wykres
45.0 km 00:32 min/km 111.51 km/h wykres
46.0 km 00:31 min/km 113.56 km/h wykres
47.0 km 00:31 min/km 114.41 km/h wykres
48.0 km 00:33 min/km 108.55 km/h wykres
49.0 km 00:32 min/km 111.95 km/h wykres
50.0 km 00:31 min/km 115.75 km/h wykres
51.0 km 00:32 min/km 111.12 km/h wykres
52.0 km 00:29 min/km 121.05 km/h wykres
53.0 km 00:30 min/km 119.13 km/h wykres
54.0 km 00:30 min/km 119.83 km/h wykres
55.0 km 00:29 min/km 123.80 km/h wykres
56.0 km 00:28 min/km 126.57 km/h wykres
57.0 km 00:36 min/km 99.57 km/h wykres
58.0 km 00:33 min/km 106.19 km/h wykres
59.0 km 00:32 min/km 109.44 km/h wykres
60.0 km 00:39 min/km 90.91 km/h wykres
61.0 km 00:40 min/km 88.15 km/h wykres
62.0 km 00:45 min/km 78.85 km/h wykres
63.0 km 01:51 min/km 32.33 km/h wykres
64.0 km 01:10 min/km 50.81 km/h wykres
65.0 km 02:50 min/km 21.12 km/h wykres
66.0 km 01:02 min/km 58.02 km/h wykres
67.0 km 00:45 min/km 79.60 km/h wykres
68.0 km 00:49 min/km 72.30 km/h wykres
69.0 km 00:45 min/km 79.84 km/h wykres
70.0 km 00:49 min/km 72.23 km/h wykres
71.0 km 00:41 min/km 85.85 km/h wykres
72.0 km 00:43 min/km 82.66 km/h wykres
73.0 km 00:48 min/km 74.99 km/h wykres
74.0 km 01:02 min/km 57.31 km/h wykres
75.0 km 00:46 min/km 77.87 km/h wykres
76.0 km 00:42 min/km 84.79 km/h wykres
77.0 km 00:57 min/km 62.56 km/h wykres
78.0 km 01:04 min/km 55.90 km/h wykres
79.0 km 00:51 min/km 69.68 km/h wykres
80.0 km 00:43 min/km 83.34 km/h wykres
81.0 km 00:47 min/km 75.64 km/h wykres
82.0 km 00:40 min/km 89.03 km/h wykres
83.0 km 00:48 min/km 74.76 km/h wykres
84.0 km 01:01 min/km 58.70 km/h wykres
85.0 km 01:09 min/km 51.95 km/h wykres
86.0 km 01:56 min/km 30.89 km/h wykres
87.0 km 02:27 min/km 24.44 km/h wykres
88.0 km 01:10 min/km 50.83 km/h wykres
89.0 km 01:14 min/km 48.36 km/h wykres
90.0 km 00:53 min/km 67.86 km/h wykres
91.0 km 00:39 min/km 90.23 km/h wykres
92.0 km 00:37 min/km 95.53 km/h wykres
93.0 km 00:47 min/km 75.30 km/h wykres
94.0 km 00:58 min/km 61.74 km/h wykres
95.0 km 00:42 min/km 84.18 km/h wykres
96.0 km 00:48 min/km 73.92 km/h wykres
97.0 km 00:39 min/km 90.99 km/h wykres
98.0 km 00:37 min/km 96.37 km/h wykres
99.0 km 00:41 min/km 87.27 km/h wykres
100.0 km 01:05 min/km 55.25 km/h wykres
101.0 km 01:04 min/km 55.40 km/h wykres
102.0 km 01:52 min/km 31.87 km/h wykres
103.0 km 01:14 min/km 48.31 km/h wykres
104.0 km 00:45 min/km 78.71 km/h wykres
105.0 km 00:41 min/km 87.39 km/h wykres
106.0 km 00:41 min/km 86.16 km/h wykres
107.0 km 00:46 min/km 77.47 km/h wykres
108.0 km 00:58 min/km 61.87 km/h wykres
109.0 km 00:43 min/km 82.01 km/h wykres
110.0 km 01:09 min/km 52.03 km/h wykres
111.0 km 00:45 min/km 79.17 km/h wykres
112.0 km 00:50 min/km 71.49 km/h wykres
113.0 km 00:54 min/km 65.71 km/h wykres
114.0 km 00:49 min/km 72.08 km/h wykres
115.0 km 01:25 min/km 42.07 km/h wykres
116.0 km 00:42 min/km 85.00 km/h wykres
117.0 km 00:36 min/km 99.32 km/h wykres
118.0 km 00:55 min/km 64.44 km/h wykres
119.0 km 00:49 min/km 72.97 km/h wykres
120.0 km 00:55 min/km 64.80 km/h wykres
121.0 km 00:42 min/km 85.18 km/h wykres
122.0 km 00:54 min/km 65.99 km/h wykres
123.0 km 00:48 min/km 74.14 km/h wykres
124.0 km 00:42 min/km 85.06 km/h wykres
125.0 km 00:51 min/km 69.47 km/h wykres
126.0 km 00:52 min/km 68.08 km/h wykres
127.0 km 00:46 min/km 76.65 km/h wykres
128.0 km 00:51 min/km 69.91 km/h wykres
129.0 km 01:08 min/km 52.87 km/h wykres
130.0 km 01:31 min/km 39.25 km/h wykres
131.0 km 01:19 min/km 45.47 km/h wykres
132.0 km 01:29 min/km 40.09 km/h wykres
133.0 km 01:24 min/km 42.65 km/h wykres
134.0 km 01:11 min/km 50.60 km/h wykres
135.0 km 01:38 min/km 36.46 km/h wykres
136.0 km 02:56 min/km 20.34 km/h wykres
137.0 km 02:29 min/km 24.10 km/h wykres
138.0 km 01:54 min/km 31.46 km/h wykres
139.0 km 03:21 min/km 17.83 km/h wykres
140.0 km 01:53 min/km 31.57 km/h wykres
141.0 km 01:41 min/km 35.41 km/h wykres
142.0 km 01:17 min/km 46.37 km/h wykres
143.0 km 01:03 min/km 56.36 km/h wykres
144.0 km 00:41 min/km 87.10 km/h wykres
145.0 km 00:30 min/km 119.46 km/h wykres
146.0 km 00:45 min/km 79.10 km/h wykres
147.0 km 00:49 min/km 73.08 km/h wykres
148.0 km 00:31 min/km 114.99 km/h wykres
149.0 km 00:31 min/km 115.59 km/h wykres
150.0 km 00:30 min/km 118.52 km/h wykres
151.0 km 00:34 min/km 104.93 km/h wykres
152.0 km 00:42 min/km 85.01 km/h wykres
153.0 km 00:31 min/km 113.66 km/h wykres
154.0 km 00:38 min/km 93.33 km/h wykres
155.0 km 00:28 min/km 126.20 km/h wykres
156.0 km 00:34 min/km 103.33 km/h wykres
157.0 km 01:09 min/km 51.67 km/h wykres
158.0 km 00:27 min/km 131.48 km/h wykres
159.0 km 00:31 min/km 114.56 km/h wykres
160.0 km 00:29 min/km 120.53 km/h wykres
161.0 km 00:27 min/km 129.34 km/h wykres
162.0 km 00:26 min/km 136.37 km/h wykres
163.0 km 00:29 min/km 121.80 km/h wykres
164.0 km 00:54 min/km 65.82 km/h wykres
165.0 km 00:31 min/km 113.38 km/h wykres
166.0 km 00:43 min/km 82.74 km/h wykres
167.0 km 01:10 min/km 51.13 km/h wykres
168.0 km 00:30 min/km 118.35 km/h wykres
169.0 km 00:30 min/km 119.64 km/h wykres
170.0 km 00:55 min/km 65.01 km/h wykres
171.0 km 00:37 min/km 95.08 km/h wykres
172.0 km 00:59 min/km 60.37 km/h wykres
173.0 km 00:47 min/km 75.47 km/h wykres
174.0 km 00:37 min/km 95.62 km/h wykres
175.0 km 01:46 min/km 33.80 km/h wykres
176.0 km 00:40 min/km 89.82 km/h wykres
177.0 km 00:43 min/km 82.40 km/h wykres
178.0 km 00:37 min/km 95.91 km/h wykres
179.0 km 00:47 min/km 75.74 km/h wykres
180.0 km 00:39 min/km 90.89 km/h wykres
181.0 km 00:44 min/km 81.06 km/h wykres
182.0 km 01:14 min/km 48.14 km/h wykres
183.0 km 00:54 min/km 66.50 km/h wykres
184.0 km 01:03 min/km 56.36 km/h wykres
185.0 km 01:35 min/km 37.54 km/h wykres
186.0 km 02:06 min/km 28.48 km/h wykres
187.0 km 00:56 min/km 64.02 km/h wykres
188.0 km 01:08 min/km 52.59 km/h wykres
189.0 km 03:20 min/km 17.96 km/h wykres
190.0 km 01:34 min/km 38.13 km/h wykres
191.0 km 02:10 min/km 27.59 km/h wykres
192.0 km 01:23 min/km 42.92 km/h wykres
193.0 km 01:01 min/km 58.63 km/h wykres
Porównywarka aktywności