waldika

płeć: mężczyzna
wiek: 52 lat
dołączył/a: 2015-04-22
aktywności: 330


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 02:43 min/km 22.07 km/h wykres
2.0 km 01:09 min/km 51.59 km/h wykres
3.0 km 01:32 min/km 39.03 km/h wykres
4.0 km 00:38 min/km 93.05 km/h wykres
5.0 km 00:34 min/km 103.42 km/h wykres
6.0 km 00:34 min/km 104.45 km/h wykres
7.0 km 00:35 min/km 100.37 km/h wykres
8.0 km 00:37 min/km 97.16 km/h wykres
9.0 km 00:33 min/km 107.81 km/h wykres
10.0 km 00:32 min/km 110.77 km/h wykres
11.0 km 00:31 min/km 114.49 km/h wykres
12.0 km 00:30 min/km 117.01 km/h wykres
13.0 km 00:30 min/km 116.80 km/h wykres
14.0 km 00:29 min/km 120.88 km/h wykres
15.0 km 00:28 min/km 125.43 km/h wykres
16.0 km 00:26 min/km 133.45 km/h wykres
17.0 km 00:27 min/km 132.77 km/h wykres
18.0 km 00:31 min/km 115.53 km/h wykres
19.0 km 00:29 min/km 122.87 km/h wykres
20.0 km 00:28 min/km 124.46 km/h wykres
21.0 km 00:29 min/km 123.14 km/h wykres
22.0 km 00:33 min/km 107.51 km/h wykres
23.0 km 00:48 min/km 73.57 km/h wykres
24.0 km 00:59 min/km 60.47 km/h wykres
25.0 km 01:30 min/km 39.79 km/h wykres
26.0 km 01:10 min/km 51.30 km/h wykres
27.0 km 01:04 min/km 56.01 km/h wykres
28.0 km 00:54 min/km 65.56 km/h wykres
29.0 km 01:08 min/km 52.49 km/h wykres
30.0 km 00:56 min/km 63.62 km/h wykres
31.0 km 01:03 min/km 56.30 km/h wykres
32.0 km 01:05 min/km 54.91 km/h wykres
33.0 km 00:58 min/km 61.83 km/h wykres
34.0 km 01:06 min/km 53.82 km/h wykres
35.0 km 01:06 min/km 54.33 km/h wykres
36.0 km 01:01 min/km 58.19 km/h wykres
37.0 km 00:59 min/km 60.88 km/h wykres
38.0 km 01:03 min/km 56.87 km/h wykres
39.0 km 01:14 min/km 48.46 km/h wykres
40.0 km 01:35 min/km 37.83 km/h wykres
41.0 km 01:07 min/km 53.13 km/h wykres
42.0 km 00:57 min/km 62.24 km/h wykres
43.0 km 01:07 min/km 53.36 km/h wykres
44.0 km 01:27 min/km 41.25 km/h wykres
45.0 km 01:01 min/km 58.48 km/h wykres
46.0 km 01:06 min/km 54.20 km/h wykres
47.0 km 01:04 min/km 55.68 km/h wykres
48.0 km 01:02 min/km 57.29 km/h wykres
49.0 km 01:06 min/km 54.52 km/h wykres
50.0 km 01:00 min/km 59.76 km/h wykres
51.0 km 01:00 min/km 59.84 km/h wykres
52.0 km 01:01 min/km 58.48 km/h wykres
53.0 km 01:02 min/km 57.45 km/h wykres
54.0 km 01:03 min/km 56.36 km/h wykres
55.0 km 01:27 min/km 41.03 km/h wykres
56.0 km 01:07 min/km 53.35 km/h wykres
57.0 km 01:01 min/km 58.08 km/h wykres
58.0 km 01:02 min/km 57.23 km/h wykres
59.0 km 01:25 min/km 42.02 km/h wykres
60.0 km 02:37 min/km 22.84 km/h wykres
61.0 km 04:37 min/km 12.96 km/h wykres
62.0 km 07:04 min/km 8.47 km/h wykres
63.0 km 01:07 min/km 53.54 km/h wykres
64.0 km 01:02 min/km 57.39 km/h wykres
65.0 km 01:53 min/km 31.64 km/h wykres
66.0 km 00:54 min/km 65.50 km/h wykres
67.0 km 01:47 min/km 33.47 km/h wykres
68.0 km 01:21 min/km 44.40 km/h wykres
69.0 km 01:03 min/km 56.65 km/h wykres
70.0 km 01:11 min/km 50.49 km/h wykres
71.0 km 00:50 min/km 70.83 km/h wykres
72.0 km 00:54 min/km 66.53 km/h wykres
73.0 km 01:11 min/km 50.47 km/h wykres
74.0 km 01:01 min/km 58.51 km/h wykres
75.0 km 00:55 min/km 64.91 km/h wykres
76.0 km 00:54 min/km 66.07 km/h wykres
77.0 km 01:07 min/km 53.64 km/h wykres
78.0 km 01:01 min/km 58.98 km/h wykres
79.0 km 01:05 min/km 55.25 km/h wykres
80.0 km 01:01 min/km 58.90 km/h wykres
81.0 km 00:55 min/km 65.04 km/h wykres
82.0 km 04:41 min/km 12.80 km/h wykres
83.0 km 01:24 min/km 42.53 km/h wykres
84.0 km 06:26 min/km 9.31 km/h wykres
85.0 km 01:11 min/km 50.32 km/h wykres
86.0 km 00:52 min/km 67.96 km/h wykres
87.0 km 00:55 min/km 65.32 km/h wykres
88.0 km 00:54 min/km 65.68 km/h wykres
89.0 km 00:45 min/km 78.38 km/h wykres
90.0 km 00:54 min/km 66.42 km/h wykres
91.0 km 01:06 min/km 54.45 km/h wykres
92.0 km 00:54 min/km 66.19 km/h wykres
93.0 km 00:53 min/km 67.61 km/h wykres
94.0 km 00:54 min/km 65.59 km/h wykres
95.0 km 00:59 min/km 60.58 km/h wykres
96.0 km 00:53 min/km 67.04 km/h wykres
97.0 km 00:55 min/km 64.67 km/h wykres
98.0 km 00:56 min/km 63.21 km/h wykres
99.0 km 01:11 min/km 50.44 km/h wykres
100.0 km 09:43 min/km 6.17 km/h wykres
101.0 km 01:15 min/km 47.92 km/h wykres
102.0 km 01:04 min/km 55.93 km/h wykres
103.0 km 00:58 min/km 61.30 km/h wykres
104.0 km 01:03 min/km 56.39 km/h wykres
105.0 km 01:05 min/km 54.69 km/h wykres
106.0 km 02:10 min/km 27.63 km/h wykres
107.0 km 04:37 min/km 12.95 km/h wykres
108.0 km 01:33 min/km 38.53 km/h wykres
109.0 km 00:58 min/km 62.03 km/h wykres
110.0 km 00:56 min/km 63.98 km/h wykres
111.0 km 01:03 min/km 56.96 km/h wykres
112.0 km 01:15 min/km 47.63 km/h wykres
113.0 km 01:13 min/km 49.11 km/h wykres
114.0 km 01:05 min/km 54.94 km/h wykres
115.0 km 01:02 min/km 57.85 km/h wykres
116.0 km 00:59 min/km 60.35 km/h wykres
117.0 km 01:03 min/km 56.88 km/h wykres
118.0 km 01:01 min/km 58.63 km/h wykres
119.0 km 00:56 min/km 63.42 km/h wykres
120.0 km 00:50 min/km 71.14 km/h wykres
121.0 km 00:54 min/km 65.89 km/h wykres
122.0 km 01:07 min/km 53.50 km/h wykres
123.0 km 01:08 min/km 52.64 km/h wykres
124.0 km 01:08 min/km 52.21 km/h wykres
125.0 km 00:51 min/km 69.84 km/h wykres
126.0 km 02:44 min/km 21.83 km/h wykres
127.0 km 01:24 min/km 42.83 km/h wykres
128.0 km 01:20 min/km 44.93 km/h wykres
129.0 km 01:08 min/km 52.17 km/h wykres
130.0 km 01:08 min/km 52.68 km/h wykres
131.0 km 01:11 min/km 50.19 km/h wykres
132.0 km 01:04 min/km 56.04 km/h wykres
133.0 km 01:10 min/km 50.93 km/h wykres
134.0 km 00:59 min/km 60.44 km/h wykres
135.0 km 00:57 min/km 62.35 km/h wykres
136.0 km 00:57 min/km 63.04 km/h wykres
137.0 km 01:03 min/km 56.45 km/h wykres
138.0 km 01:14 min/km 48.26 km/h wykres
139.0 km 01:04 min/km 56.02 km/h wykres
140.0 km 01:43 min/km 34.94 km/h wykres
141.0 km 04:35 min/km 13.04 km/h wykres
142.0 km 02:28 min/km 24.18 km/h wykres
143.0 km 00:58 min/km 62.02 km/h wykres
144.0 km 00:42 min/km 83.95 km/h wykres
145.0 km 00:29 min/km 122.24 km/h wykres
146.0 km 00:29 min/km 122.01 km/h wykres
147.0 km 00:28 min/km 126.50 km/h wykres
148.0 km 00:28 min/km 124.90 km/h wykres
149.0 km 00:34 min/km 104.67 km/h wykres
150.0 km 00:28 min/km 124.81 km/h wykres
151.0 km 00:28 min/km 124.72 km/h wykres
152.0 km 00:29 min/km 123.46 km/h wykres
153.0 km 00:31 min/km 115.10 km/h wykres
154.0 km 00:28 min/km 125.50 km/h wykres
155.0 km 00:28 min/km 125.74 km/h wykres
156.0 km 00:29 min/km 121.21 km/h wykres
157.0 km 00:29 min/km 122.40 km/h wykres
158.0 km 00:29 min/km 123.29 km/h wykres
159.0 km 00:35 min/km 101.37 km/h wykres
160.0 km 00:32 min/km 112.19 km/h wykres
161.0 km 00:29 min/km 124.07 km/h wykres
162.0 km 00:28 min/km 126.77 km/h wykres
163.0 km 00:29 min/km 122.16 km/h wykres
164.0 km 00:28 min/km 127.52 km/h wykres
165.0 km 00:32 min/km 112.19 km/h wykres
166.0 km 00:40 min/km 89.17 km/h wykres
167.0 km 00:29 min/km 123.45 km/h wykres
168.0 km 00:28 min/km 125.30 km/h wykres
169.0 km 00:29 min/km 122.48 km/h wykres
170.0 km 00:33 min/km 107.45 km/h wykres
171.0 km 00:31 min/km 114.57 km/h wykres
172.0 km 00:32 min/km 110.19 km/h wykres
173.0 km 00:34 min/km 103.59 km/h wykres
174.0 km 00:28 min/km 126.55 km/h wykres
175.0 km 00:27 min/km 130.47 km/h wykres
176.0 km 00:28 min/km 128.30 km/h wykres
177.0 km 00:28 min/km 125.70 km/h wykres
178.0 km 00:31 min/km 112.83 km/h wykres
179.0 km 00:29 min/km 124.10 km/h wykres
180.0 km 02:19 min/km 25.80 km/h wykres
181.0 km 03:06 min/km 19.30 km/h wykres
182.0 km 00:54 min/km 65.67 km/h wykres
183.0 km 00:31 min/km 114.25 km/h wykres
184.0 km 00:29 min/km 120.93 km/h wykres
185.0 km 00:26 min/km 134.56 km/h wykres
186.0 km 00:27 min/km 130.00 km/h wykres
187.0 km 00:30 min/km 117.20 km/h wykres
188.0 km 00:33 min/km 108.64 km/h wykres
189.0 km 00:34 min/km 103.62 km/h wykres
190.0 km 00:29 min/km 123.94 km/h wykres
191.0 km 00:30 min/km 119.64 km/h wykres
192.0 km 00:33 min/km 106.84 km/h wykres
193.0 km 00:33 min/km 107.85 km/h wykres
194.0 km 01:01 min/km 58.81 km/h wykres
195.0 km 01:10 min/km 51.14 km/h wykres
196.0 km 01:05 min/km 54.95 km/h wykres
197.0 km 05:42 min/km 10.49 km/h wykres
198.0 km 08:08 min/km 7.37 km/h wykres
199.0 km 01:25 min/km 42.20 km/h wykres
200.0 km 00:51 min/km 69.79 km/h wykres
201.0 km 01:34 min/km 38.29 km/h wykres
202.0 km 00:46 min/km 77.11 km/h wykres
203.0 km 00:38 min/km 92.91 km/h wykres
204.0 km 00:35 min/km 100.59 km/h wykres
205.0 km 00:33 min/km 108.77 km/h wykres
206.0 km 00:34 min/km 105.03 km/h wykres
207.0 km 00:29 min/km 121.55 km/h wykres
208.0 km 00:28 min/km 124.27 km/h wykres
209.0 km 00:27 min/km 132.48 km/h wykres
210.0 km 00:27 min/km 130.68 km/h wykres
211.0 km 00:26 min/km 133.58 km/h wykres
212.0 km 00:26 min/km 136.98 km/h wykres
213.0 km 00:26 min/km 134.70 km/h wykres
214.0 km 00:28 min/km 126.34 km/h wykres
215.0 km 00:27 min/km 130.87 km/h wykres
216.0 km 00:28 min/km 128.42 km/h wykres
217.0 km 00:27 min/km 128.72 km/h wykres
218.0 km 00:26 min/km 135.88 km/h wykres
219.0 km 00:26 min/km 137.29 km/h wykres
220.0 km 00:31 min/km 115.63 km/h wykres
221.0 km 00:40 min/km 89.29 km/h wykres
222.0 km 00:41 min/km 86.29 km/h wykres
223.0 km 00:51 min/km 69.63 km/h wykres
224.0 km 00:43 min/km 82.49 km/h wykres
225.0 km 01:06 min/km 53.92 km/h wykres
226.0 km 00:53 min/km 67.36 km/h wykres
227.0 km 00:48 min/km 74.03 km/h wykres
228.0 km 00:47 min/km 75.14 km/h wykres
229.0 km 00:45 min/km 79.59 km/h wykres
230.0 km 00:51 min/km 70.07 km/h wykres
231.0 km 00:46 min/km 76.73 km/h wykres
232.0 km 00:37 min/km 95.16 km/h wykres
233.0 km 00:35 min/km 102.53 km/h wykres
234.0 km 00:52 min/km 68.16 km/h wykres
235.0 km 00:33 min/km 108.39 km/h wykres
236.0 km 00:34 min/km 105.33 km/h wykres
237.0 km 00:34 min/km 105.79 km/h wykres
238.0 km 00:38 min/km 92.61 km/h wykres
239.0 km 00:34 min/km 104.23 km/h wykres
240.0 km 00:36 min/km 98.10 km/h wykres
241.0 km 00:33 min/km 107.40 km/h wykres
242.0 km 00:32 min/km 109.45 km/h wykres
243.0 km 00:44 min/km 80.82 km/h wykres
244.0 km 00:44 min/km 80.44 km/h wykres
245.0 km 00:46 min/km 77.97 km/h wykres
246.0 km 00:47 min/km 76.38 km/h wykres
247.0 km 00:39 min/km 92.23 km/h wykres
248.0 km 00:35 min/km 100.54 km/h wykres
249.0 km 00:47 min/km 76.24 km/h wykres
250.0 km 00:40 min/km 89.68 km/h wykres
251.0 km 00:40 min/km 88.31 km/h wykres
252.0 km 00:57 min/km 62.88 km/h wykres
253.0 km 00:50 min/km 71.26 km/h wykres
254.0 km 01:33 min/km 38.54 km/h wykres
255.0 km 02:18 min/km 25.90 km/h wykres
256.0 km 02:55 min/km 20.55 km/h wykres
257.0 km 01:22 min/km 43.41 km/h wykres
258.0 km 00:59 min/km 60.16 km/h wykres
259.0 km 01:09 min/km 51.74 km/h wykres
260.0 km 01:13 min/km 48.75 km/h wykres
261.0 km 00:53 min/km 67.78 km/h wykres
262.0 km 00:32 min/km 109.88 km/h wykres
263.0 km 00:25 min/km 142.47 km/h wykres
264.0 km 00:23 min/km 151.21 km/h wykres
265.0 km 00:23 min/km 154.23 km/h wykres
266.0 km 00:23 min/km 155.26 km/h wykres
267.0 km 00:23 min/km 154.36 km/h wykres
268.0 km 00:23 min/km 155.76 km/h wykres
269.0 km 00:23 min/km 154.76 km/h wykres
270.0 km 00:23 min/km 156.29 km/h wykres
271.0 km 00:22 min/km 157.90 km/h wykres
272.0 km 00:22 min/km 159.63 km/h wykres
273.0 km 00:22 min/km 157.35 km/h wykres
274.0 km 00:27 min/km 132.13 km/h wykres
275.0 km 00:27 min/km 131.89 km/h wykres
276.0 km 00:23 min/km 150.22 km/h wykres
277.0 km 00:22 min/km 159.56 km/h wykres
278.0 km 00:27 min/km 131.88 km/h wykres
279.0 km 00:30 min/km 116.47 km/h wykres
280.0 km 00:28 min/km 125.73 km/h wykres
281.0 km 00:27 min/km 130.60 km/h wykres
282.0 km 00:29 min/km 120.11 km/h wykres
283.0 km 00:34 min/km 104.35 km/h wykres
284.0 km 00:50 min/km 70.86 km/h wykres
285.0 km 00:35 min/km 102.12 km/h wykres
286.0 km 00:28 min/km 127.42 km/h wykres
287.0 km 00:29 min/km 121.68 km/h wykres
288.0 km 01:00 min/km 59.10 km/h wykres
289.0 km 00:34 min/km 103.77 km/h wykres
290.0 km 00:25 min/km 143.00 km/h wykres
291.0 km 00:23 min/km 153.50 km/h wykres
292.0 km 00:23 min/km 155.81 km/h wykres
293.0 km 00:22 min/km 158.34 km/h wykres
294.0 km 00:25 min/km 142.15 km/h wykres
295.0 km 00:23 min/km 152.10 km/h wykres
296.0 km 00:23 min/km 151.90 km/h wykres
297.0 km 00:23 min/km 155.65 km/h wykres
298.0 km 00:25 min/km 141.45 km/h wykres
299.0 km 00:23 min/km 154.53 km/h wykres
300.0 km 00:24 min/km 144.40 km/h wykres
301.0 km 00:23 min/km 155.79 km/h wykres
302.0 km 00:23 min/km 152.51 km/h wykres
303.0 km 00:23 min/km 154.24 km/h wykres
304.0 km 00:31 min/km 114.42 km/h wykres
305.0 km 00:28 min/km 124.19 km/h wykres
306.0 km 00:30 min/km 119.27 km/h wykres
307.0 km 00:28 min/km 127.39 km/h wykres
308.0 km 00:24 min/km 146.70 km/h wykres
309.0 km 00:23 min/km 151.33 km/h wykres
310.0 km 00:34 min/km 105.84 km/h wykres
311.0 km 00:32 min/km 110.51 km/h wykres
312.0 km 00:23 min/km 151.32 km/h wykres
313.0 km 00:21 min/km 164.00 km/h wykres
314.0 km 00:24 min/km 149.88 km/h wykres
315.0 km 00:26 min/km 134.48 km/h wykres
316.0 km 00:24 min/km 144.61 km/h wykres
317.0 km 00:21 min/km 164.81 km/h wykres
318.0 km 00:21 min/km 165.22 km/h wykres
319.0 km 00:21 min/km 163.80 km/h wykres
320.0 km 00:22 min/km 161.16 km/h wykres
321.0 km 00:24 min/km 147.73 km/h wykres
322.0 km 00:24 min/km 145.86 km/h wykres
323.0 km 00:23 min/km 154.96 km/h wykres
324.0 km 00:22 min/km 158.14 km/h wykres
325.0 km 00:28 min/km 126.13 km/h wykres
326.0 km 00:22 min/km 158.15 km/h wykres
327.0 km 00:19 min/km 183.36 km/h wykres
328.0 km 00:19 min/km 180.18 km/h wykres
329.0 km 00:20 min/km 177.09 km/h wykres
330.0 km 00:20 min/km 172.07 km/h wykres
331.0 km 00:21 min/km 164.30 km/h wykres
332.0 km 00:23 min/km 154.15 km/h wykres
333.0 km 00:22 min/km 158.41 km/h wykres
334.0 km 00:21 min/km 164.09 km/h wykres
335.0 km 00:22 min/km 159.25 km/h wykres
336.0 km 00:23 min/km 154.48 km/h wykres
337.0 km 00:27 min/km 133.09 km/h wykres
338.0 km 00:27 min/km 132.21 km/h wykres
339.0 km 00:27 min/km 132.72 km/h wykres
340.0 km 00:26 min/km 136.33 km/h wykres
341.0 km 00:28 min/km 125.38 km/h wykres
342.0 km 00:32 min/km 110.63 km/h wykres
343.0 km 00:23 min/km 154.55 km/h wykres
344.0 km 00:21 min/km 165.57 km/h wykres
345.0 km 00:23 min/km 155.03 km/h wykres
346.0 km 00:21 min/km 168.75 km/h wykres
347.0 km 00:21 min/km 165.04 km/h wykres
348.0 km 00:22 min/km 158.50 km/h wykres
349.0 km 00:22 min/km 159.25 km/h wykres
350.0 km 00:27 min/km 129.55 km/h wykres
351.0 km 00:23 min/km 153.62 km/h wykres
352.0 km 00:22 min/km 162.16 km/h wykres
353.0 km 00:24 min/km 148.59 km/h wykres
354.0 km 00:22 min/km 162.92 km/h wykres
355.0 km 00:21 min/km 163.66 km/h wykres
356.0 km 00:25 min/km 140.39 km/h wykres
357.0 km 00:23 min/km 155.70 km/h wykres
358.0 km 00:21 min/km 165.22 km/h wykres
359.0 km 00:21 min/km 163.86 km/h wykres
360.0 km 00:22 min/km 156.57 km/h wykres
361.0 km 00:22 min/km 163.48 km/h wykres
362.0 km 00:22 min/km 157.87 km/h wykres
363.0 km 00:21 min/km 165.98 km/h wykres
364.0 km 00:21 min/km 168.02 km/h wykres
365.0 km 00:20 min/km 174.85 km/h wykres
366.0 km 00:20 min/km 172.21 km/h wykres
367.0 km 00:21 min/km 171.23 km/h wykres
368.0 km 00:21 min/km 169.81 km/h wykres
369.0 km 00:20 min/km 175.10 km/h wykres
370.0 km 00:22 min/km 160.77 km/h wykres
371.0 km 00:25 min/km 141.88 km/h wykres
372.0 km 00:23 min/km 151.30 km/h wykres
373.0 km 00:22 min/km 159.89 km/h wykres
374.0 km 00:21 min/km 164.19 km/h wykres
375.0 km 00:27 min/km 131.88 km/h wykres
376.0 km 00:22 min/km 160.41 km/h wykres
377.0 km 00:21 min/km 166.21 km/h wykres
378.0 km 00:22 min/km 160.16 km/h wykres
379.0 km 00:23 min/km 150.62 km/h wykres
380.0 km 00:25 min/km 139.75 km/h wykres
381.0 km 00:25 min/km 141.51 km/h wykres
382.0 km 00:22 min/km 159.27 km/h wykres
383.0 km 00:21 min/km 164.18 km/h wykres
384.0 km 00:22 min/km 161.34 km/h wykres
385.0 km 00:21 min/km 169.32 km/h wykres
386.0 km 00:22 min/km 162.32 km/h wykres
387.0 km 00:22 min/km 160.25 km/h wykres
388.0 km 00:22 min/km 163.02 km/h wykres
389.0 km 00:21 min/km 166.17 km/h wykres
390.0 km 00:21 min/km 168.19 km/h wykres
391.0 km 00:21 min/km 164.01 km/h wykres
392.0 km 00:23 min/km 151.50 km/h wykres
393.0 km 00:24 min/km 148.34 km/h wykres
394.0 km 00:22 min/km 158.28 km/h wykres
395.0 km 00:20 min/km 175.32 km/h wykres
396.0 km 00:21 min/km 167.83 km/h wykres
397.0 km 00:21 min/km 167.47 km/h wykres
398.0 km 00:21 min/km 163.87 km/h wykres
399.0 km 00:22 min/km 163.13 km/h wykres
400.0 km 00:23 min/km 151.23 km/h wykres
401.0 km 00:25 min/km 142.03 km/h wykres
402.0 km 00:32 min/km 110.35 km/h wykres
403.0 km 00:29 min/km 123.90 km/h wykres
404.0 km 00:28 min/km 127.58 km/h wykres
405.0 km 00:25 min/km 141.69 km/h wykres
406.0 km 00:23 min/km 152.29 km/h wykres
407.0 km 00:22 min/km 162.13 km/h wykres
408.0 km 00:22 min/km 163.23 km/h wykres
409.0 km 00:23 min/km 156.32 km/h wykres
410.0 km 00:23 min/km 153.28 km/h wykres
411.0 km 00:24 min/km 144.86 km/h wykres
412.0 km 00:24 min/km 146.32 km/h wykres
413.0 km 00:26 min/km 133.74 km/h wykres
414.0 km 00:31 min/km 114.02 km/h wykres
415.0 km 00:26 min/km 137.77 km/h wykres
416.0 km 00:22 min/km 163.53 km/h wykres
417.0 km 00:22 min/km 161.81 km/h wykres
418.0 km 00:23 min/km 154.85 km/h wykres
419.0 km 00:22 min/km 159.04 km/h wykres
420.0 km 00:21 min/km 164.67 km/h wykres
421.0 km 00:22 min/km 158.01 km/h wykres
422.0 km 00:24 min/km 146.28 km/h wykres
423.0 km 00:24 min/km 145.70 km/h wykres
424.0 km 00:20 min/km 176.45 km/h wykres
425.0 km 00:25 min/km 142.77 km/h wykres
426.0 km 00:23 min/km 150.52 km/h wykres
427.0 km 00:20 min/km 172.34 km/h wykres
428.0 km 00:21 min/km 164.91 km/h wykres
429.0 km 00:22 min/km 162.02 km/h wykres
430.0 km 00:25 min/km 142.82 km/h wykres
431.0 km 00:21 min/km 163.65 km/h wykres
432.0 km 00:21 min/km 167.43 km/h wykres
433.0 km 00:21 min/km 167.26 km/h wykres
434.0 km 00:21 min/km 163.97 km/h wykres
435.0 km 00:22 min/km 157.52 km/h wykres
436.0 km 00:21 min/km 166.12 km/h wykres
437.0 km 00:21 min/km 167.47 km/h wykres
438.0 km 00:22 min/km 159.41 km/h wykres
439.0 km 00:24 min/km 145.30 km/h wykres
440.0 km 00:28 min/km 125.09 km/h wykres
441.0 km 00:23 min/km 155.06 km/h wykres
442.0 km 00:23 min/km 154.76 km/h wykres
443.0 km 00:25 min/km 142.20 km/h wykres
444.0 km 00:50 min/km 71.42 km/h wykres
445.0 km 00:41 min/km 86.01 km/h wykres
446.0 km 00:31 min/km 112.66 km/h wykres
447.0 km 00:37 min/km 95.84 km/h wykres
448.0 km 00:39 min/km 90.58 km/h wykres
449.0 km 00:40 min/km 88.46 km/h wykres
450.0 km 00:48 min/km 74.67 km/h wykres
451.0 km 00:35 min/km 101.67 km/h wykres
452.0 km 00:32 min/km 111.23 km/h wykres
453.0 km 00:30 min/km 117.07 km/h wykres
454.0 km 00:30 min/km 119.61 km/h wykres
455.0 km 00:29 min/km 120.76 km/h wykres
456.0 km 00:30 min/km 116.25 km/h wykres
457.0 km 00:29 min/km 123.56 km/h wykres
458.0 km 00:35 min/km 101.16 km/h wykres
459.0 km 00:28 min/km 125.14 km/h wykres
460.0 km 00:29 min/km 123.76 km/h wykres
461.0 km 00:28 min/km 126.69 km/h wykres
462.0 km 00:29 min/km 122.97 km/h wykres
463.0 km 00:30 min/km 118.19 km/h wykres
464.0 km 00:30 min/km 117.12 km/h wykres
465.0 km 00:35 min/km 102.41 km/h wykres
466.0 km 00:42 min/km 84.27 km/h wykres
467.0 km 00:38 min/km 93.37 km/h wykres
468.0 km 00:43 min/km 83.50 km/h wykres
469.0 km 00:33 min/km 107.36 km/h wykres
470.0 km 00:28 min/km 127.55 km/h wykres
471.0 km 00:28 min/km 126.95 km/h wykres
472.0 km 00:28 min/km 125.74 km/h wykres
473.0 km 00:28 min/km 127.24 km/h wykres
474.0 km 00:28 min/km 127.84 km/h wykres
475.0 km 00:28 min/km 124.46 km/h wykres
476.0 km 00:28 min/km 127.88 km/h wykres
477.0 km 00:27 min/km 132.44 km/h wykres
478.0 km 00:30 min/km 117.76 km/h wykres
479.0 km 00:32 min/km 112.11 km/h wykres
480.0 km 00:28 min/km 126.84 km/h wykres
481.0 km 00:28 min/km 126.13 km/h wykres
482.0 km 00:28 min/km 127.31 km/h wykres
483.0 km 00:28 min/km 127.11 km/h wykres
484.0 km 00:28 min/km 126.88 km/h wykres
485.0 km 00:28 min/km 128.20 km/h wykres
486.0 km 00:28 min/km 127.45 km/h wykres
487.0 km 00:28 min/km 127.47 km/h wykres
488.0 km 00:28 min/km 125.49 km/h wykres
489.0 km 00:28 min/km 126.96 km/h wykres
490.0 km 00:29 min/km 124.10 km/h wykres
491.0 km 00:28 min/km 125.55 km/h wykres
492.0 km 00:29 min/km 121.01 km/h wykres
493.0 km 00:28 min/km 125.04 km/h wykres
494.0 km 00:28 min/km 127.38 km/h wykres
495.0 km 00:28 min/km 127.42 km/h wykres
496.0 km 00:28 min/km 127.19 km/h wykres
497.0 km 00:28 min/km 127.21 km/h wykres
498.0 km 00:28 min/km 126.66 km/h wykres
499.0 km 00:28 min/km 127.66 km/h wykres
500.0 km 00:28 min/km 127.44 km/h wykres
501.0 km 00:28 min/km 127.34 km/h wykres
502.0 km 00:28 min/km 127.29 km/h wykres
503.0 km 00:28 min/km 126.19 km/h wykres
504.0 km 00:29 min/km 122.18 km/h wykres
505.0 km 00:28 min/km 127.27 km/h wykres
506.0 km 00:28 min/km 127.63 km/h wykres
507.0 km 00:28 min/km 127.04 km/h wykres
508.0 km 00:28 min/km 127.29 km/h wykres
509.0 km 00:28 min/km 127.01 km/h wykres
510.0 km 00:28 min/km 127.44 km/h wykres
511.0 km 00:28 min/km 127.11 km/h wykres
512.0 km 00:28 min/km 127.63 km/h wykres
513.0 km 00:28 min/km 127.14 km/h wykres
514.0 km 00:28 min/km 128.01 km/h wykres
515.0 km 00:28 min/km 127.07 km/h wykres
516.0 km 00:28 min/km 127.45 km/h wykres
517.0 km 00:28 min/km 127.22 km/h wykres
518.0 km 00:28 min/km 127.27 km/h wykres
519.0 km 00:28 min/km 127.52 km/h wykres
520.0 km 00:28 min/km 126.76 km/h wykres
521.0 km 00:28 min/km 127.15 km/h wykres
522.0 km 01:03 min/km 56.47 km/h wykres
523.0 km 00:50 min/km 70.86 km/h wykres
524.0 km 00:28 min/km 126.03 km/h wykres
525.0 km 00:28 min/km 127.31 km/h wykres
526.0 km 00:28 min/km 127.15 km/h wykres
527.0 km 00:28 min/km 127.23 km/h wykres
528.0 km 00:28 min/km 127.30 km/h wykres
529.0 km 00:28 min/km 127.51 km/h wykres
530.0 km 00:28 min/km 127.14 km/h wykres
531.0 km 00:28 min/km 127.15 km/h wykres
532.0 km 00:28 min/km 127.55 km/h wykres
533.0 km 00:28 min/km 127.39 km/h wykres
534.0 km 00:28 min/km 127.20 km/h wykres
535.0 km 00:28 min/km 127.28 km/h wykres
536.0 km 00:28 min/km 127.08 km/h wykres
537.0 km 00:28 min/km 127.09 km/h wykres
538.0 km 00:28 min/km 127.23 km/h wykres
539.0 km 00:31 min/km 113.93 km/h wykres
540.0 km 00:28 min/km 126.95 km/h wykres
541.0 km 00:28 min/km 127.34 km/h wykres
542.0 km 00:28 min/km 127.43 km/h wykres
543.0 km 00:29 min/km 122.99 km/h wykres
544.0 km 00:28 min/km 127.33 km/h wykres
545.0 km 00:29 min/km 122.41 km/h wykres
546.0 km 00:29 min/km 122.43 km/h wykres
547.0 km 00:29 min/km 122.34 km/h wykres
548.0 km 00:29 min/km 122.29 km/h wykres
549.0 km 00:29 min/km 122.39 km/h wykres
550.0 km 00:29 min/km 122.76 km/h wykres
551.0 km 00:29 min/km 122.60 km/h wykres
552.0 km 00:29 min/km 122.25 km/h wykres
553.0 km 00:29 min/km 122.64 km/h wykres
554.0 km 00:29 min/km 122.34 km/h wykres
555.0 km 00:29 min/km 122.46 km/h wykres
556.0 km 00:29 min/km 123.80 km/h wykres
557.0 km 00:29 min/km 123.72 km/h wykres
558.0 km 00:29 min/km 122.49 km/h wykres
559.0 km 00:29 min/km 122.23 km/h wykres
560.0 km 00:29 min/km 122.41 km/h wykres
561.0 km 00:29 min/km 122.62 km/h wykres
562.0 km 00:29 min/km 122.43 km/h wykres
563.0 km 00:29 min/km 122.49 km/h wykres
564.0 km 00:29 min/km 122.21 km/h wykres
565.0 km 00:29 min/km 122.68 km/h wykres
566.0 km 00:29 min/km 122.34 km/h wykres
567.0 km 00:29 min/km 122.43 km/h wykres
568.0 km 00:29 min/km 122.20 km/h wykres
569.0 km 00:29 min/km 122.36 km/h wykres
570.0 km 00:29 min/km 122.52 km/h wykres
571.0 km 00:29 min/km 122.63 km/h wykres
572.0 km 00:29 min/km 122.43 km/h wykres
573.0 km 00:29 min/km 122.76 km/h wykres
574.0 km 00:29 min/km 122.30 km/h wykres
575.0 km 00:29 min/km 122.18 km/h wykres
576.0 km 00:29 min/km 122.54 km/h wykres
577.0 km 00:29 min/km 121.88 km/h wykres
578.0 km 00:29 min/km 122.44 km/h wykres
579.0 km 00:29 min/km 123.33 km/h wykres
580.0 km 00:29 min/km 122.47 km/h wykres
581.0 km 00:29 min/km 122.54 km/h wykres
582.0 km 00:29 min/km 122.52 km/h wykres
583.0 km 00:29 min/km 122.51 km/h wykres
584.0 km 00:29 min/km 122.48 km/h wykres
585.0 km 00:29 min/km 122.66 km/h wykres
586.0 km 00:29 min/km 122.82 km/h wykres
587.0 km 00:29 min/km 122.16 km/h wykres
588.0 km 00:29 min/km 122.51 km/h wykres
589.0 km 00:29 min/km 122.68 km/h wykres
590.0 km 00:29 min/km 122.03 km/h wykres
591.0 km 00:29 min/km 122.86 km/h wykres
592.0 km 00:29 min/km 122.67 km/h wykres
593.0 km 00:29 min/km 122.35 km/h wykres
594.0 km 00:29 min/km 122.72 km/h wykres
595.0 km 00:29 min/km 122.47 km/h wykres
596.0 km 00:29 min/km 122.34 km/h wykres
597.0 km 00:29 min/km 122.61 km/h wykres
598.0 km 00:29 min/km 122.44 km/h wykres
599.0 km 00:29 min/km 122.64 km/h wykres
600.0 km 00:29 min/km 122.45 km/h wykres
601.0 km 00:29 min/km 122.41 km/h wykres
602.0 km 00:29 min/km 122.49 km/h wykres
603.0 km 00:29 min/km 122.58 km/h wykres
604.0 km 00:29 min/km 122.50 km/h wykres
605.0 km 00:29 min/km 122.57 km/h wykres
606.0 km 00:29 min/km 122.43 km/h wykres
607.0 km 00:29 min/km 122.43 km/h wykres
608.0 km 00:29 min/km 122.99 km/h wykres
609.0 km 00:29 min/km 122.50 km/h wykres
610.0 km 00:30 min/km 119.67 km/h wykres
611.0 km 00:29 min/km 122.28 km/h wykres
612.0 km 00:28 min/km 124.65 km/h wykres
613.0 km 00:27 min/km 129.04 km/h wykres
614.0 km 00:29 min/km 122.52 km/h wykres
615.0 km 00:29 min/km 122.18 km/h wykres
616.0 km 00:29 min/km 123.05 km/h wykres
617.0 km 00:29 min/km 122.25 km/h wykres
618.0 km 00:29 min/km 122.35 km/h wykres
619.0 km 00:29 min/km 122.26 km/h wykres
620.0 km 00:29 min/km 122.58 km/h wykres
621.0 km 00:29 min/km 122.51 km/h wykres
622.0 km 00:29 min/km 122.29 km/h wykres
623.0 km 00:29 min/km 122.61 km/h wykres
624.0 km 00:29 min/km 122.29 km/h wykres
625.0 km 00:29 min/km 121.58 km/h wykres
626.0 km 00:29 min/km 121.09 km/h wykres
627.0 km 00:43 min/km 82.94 km/h wykres
628.0 km 00:36 min/km 97.40 km/h wykres
629.0 km 00:32 min/km 109.80 km/h wykres
630.0 km 00:31 min/km 115.59 km/h wykres
631.0 km 00:31 min/km 113.24 km/h wykres
632.0 km 00:30 min/km 118.86 km/h wykres
633.0 km 00:32 min/km 112.06 km/h wykres
634.0 km 00:31 min/km 115.61 km/h wykres
635.0 km 00:31 min/km 113.64 km/h wykres
636.0 km 00:33 min/km 108.62 km/h wykres
637.0 km 00:32 min/km 111.92 km/h wykres
638.0 km 00:32 min/km 112.32 km/h wykres
639.0 km 00:31 min/km 113.68 km/h wykres
640.0 km 00:31 min/km 115.82 km/h wykres
641.0 km 00:31 min/km 114.83 km/h wykres
642.0 km 00:31 min/km 113.39 km/h wykres
643.0 km 00:36 min/km 99.98 km/h wykres
644.0 km 00:44 min/km 81.16 km/h wykres
645.0 km 00:37 min/km 95.32 km/h wykres
646.0 km 00:38 min/km 94.22 km/h wykres
647.0 km 01:03 min/km 56.63 km/h wykres
648.0 km 00:56 min/km 63.92 km/h wykres
649.0 km 01:02 min/km 57.83 km/h wykres
650.0 km 00:50 min/km 71.32 km/h wykres
651.0 km 01:18 min/km 46.09 km/h wykres
652.0 km 01:16 min/km 47.17 km/h wykres
653.0 km 02:41 min/km 22.27 km/h wykres
654.0 km 01:09 min/km 51.67 km/h wykres
655.0 km 00:50 min/km 70.66 km/h wykres
656.0 km 00:53 min/km 67.22 km/h wykres
657.0 km 01:10 min/km 51.35 km/h wykres
658.0 km 01:39 min/km 36.18 km/h wykres
659.0 km 01:05 min/km 54.59 km/h wykres
660.0 km 01:35 min/km 37.58 km/h wykres
661.0 km 01:34 min/km 37.93 km/h wykres
662.0 km 01:13 min/km 48.98 km/h wykres
663.0 km 01:12 min/km 49.42 km/h wykres
664.0 km 00:59 min/km 60.59 km/h wykres
665.0 km 00:50 min/km 71.01 km/h wykres
666.0 km 00:52 min/km 68.57 km/h wykres
667.0 km 00:51 min/km 70.26 km/h wykres
Porównywarka aktywności