grubymisiek

płeć: -
wiek: -
dołączył/a: 2013-04-14
aktywności: 230


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 00:42 min/km 84.88 km/h wykres
2.0 km 00:40 min/km 89.96 km/h wykres
3.0 km 00:50 min/km 71.44 km/h wykres
4.0 km 00:42 min/km 83.94 km/h wykres
5.0 km 00:46 min/km 77.78 km/h wykres
6.0 km 00:39 min/km 91.14 km/h wykres
7.0 km 00:45 min/km 79.47 km/h wykres
8.0 km 00:50 min/km 71.28 km/h wykres
9.0 km 01:06 min/km 54.53 km/h wykres
10.0 km 00:55 min/km 64.85 km/h wykres
11.0 km 01:00 min/km 59.55 km/h wykres
12.0 km 01:22 min/km 43.37 km/h wykres
13.0 km 01:46 min/km 33.94 km/h wykres
14.0 km 01:32 min/km 38.92 km/h wykres
15.0 km 01:04 min/km 55.41 km/h wykres
16.0 km 01:07 min/km 53.10 km/h wykres
17.0 km 01:25 min/km 42.22 km/h wykres
18.0 km 01:58 min/km 30.45 km/h wykres
19.0 km 01:20 min/km 44.90 km/h wykres
20.0 km 01:26 min/km 41.82 km/h wykres
21.0 km 01:37 min/km 36.96 km/h wykres
22.0 km 01:37 min/km 36.92 km/h wykres
23.0 km 01:05 min/km 55.05 km/h wykres
24.0 km 00:43 min/km 82.02 km/h wykres
25.0 km 01:12 min/km 49.73 km/h wykres
26.0 km 00:47 min/km 75.12 km/h wykres
27.0 km 01:22 min/km 43.67 km/h wykres
28.0 km 01:23 min/km 43.33 km/h wykres
29.0 km 00:51 min/km 70.32 km/h wykres
30.0 km 00:56 min/km 64.27 km/h wykres
31.0 km 00:46 min/km 78.05 km/h wykres
32.0 km 00:44 min/km 80.13 km/h wykres
33.0 km 00:49 min/km 73.25 km/h wykres
34.0 km 01:08 min/km 52.72 km/h wykres
35.0 km 01:22 min/km 43.57 km/h wykres
36.0 km 00:50 min/km 71.89 km/h wykres
37.0 km 01:13 min/km 48.68 km/h wykres
38.0 km 01:06 min/km 54.00 km/h wykres
39.0 km 01:20 min/km 44.47 km/h wykres
40.0 km 00:55 min/km 64.74 km/h wykres
41.0 km 01:08 min/km 52.17 km/h wykres
42.0 km 01:12 min/km 49.78 km/h wykres
43.0 km 00:48 min/km 73.70 km/h wykres
44.0 km 00:52 min/km 68.07 km/h wykres
45.0 km 01:04 min/km 55.44 km/h wykres
46.0 km 01:03 min/km 56.71 km/h wykres
47.0 km 01:04 min/km 55.43 km/h wykres
48.0 km 01:19 min/km 45.37 km/h wykres
49.0 km 07:05 min/km 8.45 km/h wykres
50.0 km 01:02 min/km 57.93 km/h wykres
51.0 km 00:57 min/km 62.70 km/h wykres
52.0 km 00:55 min/km 65.33 km/h wykres
53.0 km 00:54 min/km 65.57 km/h wykres
54.0 km 00:50 min/km 70.85 km/h wykres
55.0 km 00:44 min/km 81.00 km/h wykres
56.0 km 00:51 min/km 69.75 km/h wykres
57.0 km 00:55 min/km 65.18 km/h wykres
58.0 km 00:50 min/km 71.68 km/h wykres
59.0 km 00:49 min/km 72.09 km/h wykres
60.0 km 00:53 min/km 67.85 km/h wykres
61.0 km 00:51 min/km 69.82 km/h wykres
62.0 km 00:54 min/km 65.83 km/h wykres
63.0 km 00:59 min/km 60.34 km/h wykres
64.0 km 00:57 min/km 62.77 km/h wykres
65.0 km 00:46 min/km 77.51 km/h wykres
66.0 km 00:52 min/km 69.14 km/h wykres
67.0 km 01:01 min/km 58.36 km/h wykres
68.0 km 01:10 min/km 50.90 km/h wykres
69.0 km 00:57 min/km 62.59 km/h wykres
70.0 km 01:00 min/km 59.70 km/h wykres
71.0 km 00:58 min/km 61.78 km/h wykres
72.0 km 00:52 min/km 68.93 km/h wykres
73.0 km 01:12 min/km 49.34 km/h wykres
74.0 km 01:03 min/km 56.25 km/h wykres
75.0 km 00:55 min/km 64.54 km/h wykres
76.0 km 00:56 min/km 63.28 km/h wykres
77.0 km 00:55 min/km 64.33 km/h wykres
78.0 km 00:58 min/km 61.63 km/h wykres
79.0 km 00:49 min/km 72.22 km/h wykres
80.0 km 00:47 min/km 75.40 km/h wykres
81.0 km 00:59 min/km 60.97 km/h wykres
82.0 km 00:58 min/km 61.70 km/h wykres
83.0 km 00:49 min/km 73.21 km/h wykres
84.0 km 01:06 min/km 53.81 km/h wykres
85.0 km 00:56 min/km 63.82 km/h wykres
86.0 km 01:00 min/km 59.07 km/h wykres
87.0 km 01:59 min/km 30.00 km/h wykres
88.0 km 01:54 min/km 31.53 km/h wykres
89.0 km 01:41 min/km 35.55 km/h wykres
90.0 km 02:10 min/km 27.52 km/h wykres
91.0 km 01:49 min/km 32.98 km/h wykres
92.0 km 02:00 min/km 29.85 km/h wykres
93.0 km 01:48 min/km 33.18 km/h wykres
94.0 km 01:43 min/km 34.77 km/h wykres
95.0 km 02:09 min/km 27.87 km/h wykres
96.0 km 01:50 min/km 32.51 km/h wykres
97.0 km 02:03 min/km 29.09 km/h wykres
98.0 km 01:53 min/km 31.61 km/h wykres
99.0 km 02:53 min/km 20.70 km/h wykres
100.0 km 02:13 min/km 27.02 km/h wykres
101.0 km 01:56 min/km 30.96 km/h wykres
102.0 km 02:02 min/km 29.37 km/h wykres
103.0 km 01:36 min/km 37.25 km/h wykres
104.0 km 01:51 min/km 32.20 km/h wykres
105.0 km 01:48 min/km 33.14 km/h wykres
106.0 km 01:56 min/km 31.01 km/h wykres
107.0 km 02:28 min/km 24.20 km/h wykres
108.0 km 01:50 min/km 32.68 km/h wykres
109.0 km 01:46 min/km 33.92 km/h wykres
110.0 km 01:44 min/km 34.42 km/h wykres
111.0 km 01:55 min/km 31.10 km/h wykres
112.0 km 01:50 min/km 32.62 km/h wykres
113.0 km 02:52 min/km 20.82 km/h wykres
114.0 km 02:35 min/km 23.14 km/h wykres
115.0 km 01:57 min/km 30.51 km/h wykres
116.0 km 01:41 min/km 35.51 km/h wykres
117.0 km 01:35 min/km 37.77 km/h wykres
118.0 km 01:40 min/km 35.81 km/h wykres
119.0 km 01:41 min/km 35.46 km/h wykres
120.0 km 01:25 min/km 41.97 km/h wykres
121.0 km 01:29 min/km 40.35 km/h wykres
122.0 km 01:27 min/km 41.19 km/h wykres
123.0 km 01:21 min/km 44.10 km/h wykres
124.0 km 01:32 min/km 38.98 km/h wykres
125.0 km 01:34 min/km 38.09 km/h wykres
126.0 km 01:19 min/km 45.21 km/h wykres
127.0 km 01:04 min/km 56.21 km/h wykres
128.0 km 01:39 min/km 36.03 km/h wykres
129.0 km 02:22 min/km 25.35 km/h wykres
130.0 km 01:20 min/km 44.45 km/h wykres
131.0 km 01:46 min/km 33.66 km/h wykres
132.0 km 01:44 min/km 34.34 km/h wykres
133.0 km 01:15 min/km 47.90 km/h wykres
134.0 km 01:13 min/km 49.24 km/h wykres
135.0 km 01:09 min/km 51.50 km/h wykres
136.0 km 01:12 min/km 49.42 km/h wykres
137.0 km 02:06 min/km 28.47 km/h wykres
138.0 km 01:00 min/km 59.97 km/h wykres
139.0 km 01:23 min/km 43.23 km/h wykres
140.0 km 01:13 min/km 48.81 km/h wykres
141.0 km 01:33 min/km 38.33 km/h wykres
142.0 km 00:57 min/km 62.25 km/h wykres
143.0 km 01:17 min/km 46.20 km/h wykres
144.0 km 01:00 min/km 59.21 km/h wykres
145.0 km 01:14 min/km 48.51 km/h wykres
146.0 km 01:53 min/km 31.85 km/h wykres
147.0 km 01:38 min/km 36.45 km/h wykres
148.0 km 00:57 min/km 62.67 km/h wykres
149.0 km 00:53 min/km 67.30 km/h wykres
150.0 km 01:06 min/km 54.09 km/h wykres
151.0 km 01:09 min/km 51.43 km/h wykres
152.0 km 01:05 min/km 55.01 km/h wykres
153.0 km 01:10 min/km 51.22 km/h wykres
154.0 km 00:43 min/km 83.53 km/h wykres
155.0 km 01:15 min/km 47.48 km/h wykres
156.0 km 00:55 min/km 65.33 km/h wykres
157.0 km 00:47 min/km 76.09 km/h wykres
158.0 km 01:49 min/km 33.02 km/h wykres
159.0 km 01:39 min/km 36.29 km/h wykres
160.0 km 01:28 min/km 40.49 km/h wykres
161.0 km 01:13 min/km 48.90 km/h wykres
162.0 km 01:09 min/km 51.79 km/h wykres
163.0 km 01:06 min/km 54.43 km/h wykres
164.0 km 01:14 min/km 48.58 km/h wykres
165.0 km 02:12 min/km 27.26 km/h wykres
166.0 km 01:06 min/km 54.18 km/h wykres
167.0 km 00:50 min/km 71.65 km/h wykres
168.0 km 00:55 min/km 65.21 km/h wykres
169.0 km 01:08 min/km 52.65 km/h wykres
170.0 km 00:56 min/km 63.48 km/h wykres
171.0 km 00:54 min/km 65.55 km/h wykres
172.0 km 00:52 min/km 68.24 km/h wykres
173.0 km 01:09 min/km 51.81 km/h wykres
174.0 km 00:47 min/km 76.31 km/h wykres
175.0 km 00:47 min/km 75.95 km/h wykres
176.0 km 01:10 min/km 51.36 km/h wykres
177.0 km 00:41 min/km 86.87 km/h wykres
178.0 km 00:43 min/km 83.28 km/h wykres
179.0 km 00:42 min/km 84.22 km/h wykres
180.0 km 00:44 min/km 81.22 km/h wykres
181.0 km 00:51 min/km 70.34 km/h wykres
182.0 km 00:50 min/km 71.55 km/h wykres
183.0 km 00:39 min/km 90.62 km/h wykres
184.0 km 00:44 min/km 81.74 km/h wykres
185.0 km 00:37 min/km 96.23 km/h wykres
186.0 km 00:37 min/km 95.02 km/h wykres
187.0 km 00:55 min/km 64.92 km/h wykres
188.0 km 00:35 min/km 100.24 km/h wykres
189.0 km 00:41 min/km 87.39 km/h wykres
190.0 km 00:43 min/km 83.25 km/h wykres
191.0 km 00:48 min/km 73.65 km/h wykres
192.0 km 01:24 min/km 42.37 km/h wykres
193.0 km 02:45 min/km 21.76 km/h wykres
194.0 km 01:19 min/km 45.01 km/h wykres
195.0 km 00:48 min/km 73.66 km/h wykres
196.0 km 00:55 min/km 64.99 km/h wykres
197.0 km 00:59 min/km 60.11 km/h wykres
198.0 km 00:45 min/km 79.86 km/h wykres
199.0 km 00:47 min/km 75.29 km/h wykres
200.0 km 01:03 min/km 56.76 km/h wykres
201.0 km 01:00 min/km 59.16 km/h wykres
202.0 km 01:02 min/km 57.38 km/h wykres
203.0 km 01:12 min/km 49.79 km/h wykres
204.0 km 01:45 min/km 34.20 km/h wykres
205.0 km 00:43 min/km 83.39 km/h wykres
206.0 km 01:27 min/km 41.25 km/h wykres
207.0 km 01:07 min/km 53.56 km/h wykres
208.0 km 00:52 min/km 69.21 km/h wykres
209.0 km 01:31 min/km 39.35 km/h wykres
210.0 km 01:47 min/km 33.63 km/h wykres
211.0 km 01:44 min/km 34.34 km/h wykres
212.0 km 01:30 min/km 39.82 km/h wykres
213.0 km 02:11 min/km 27.47 km/h wykres
214.0 km 02:24 min/km 24.92 km/h wykres
215.0 km 01:18 min/km 45.79 km/h wykres
216.0 km 01:58 min/km 30.25 km/h wykres
217.0 km 01:57 min/km 30.67 km/h wykres
218.0 km 03:02 min/km 19.69 km/h wykres
219.0 km 01:34 min/km 38.00 km/h wykres
220.0 km 01:19 min/km 45.36 km/h wykres
221.0 km 01:39 min/km 36.34 km/h wykres
222.0 km 01:28 min/km 40.87 km/h wykres
223.0 km 01:07 min/km 53.06 km/h wykres
224.0 km 00:53 min/km 67.03 km/h wykres
225.0 km 00:43 min/km 82.13 km/h wykres
226.0 km 00:44 min/km 80.79 km/h wykres
227.0 km 01:39 min/km 36.22 km/h wykres
228.0 km 01:00 min/km 59.42 km/h wykres
229.0 km 01:06 min/km 54.22 km/h wykres
230.0 km 00:52 min/km 69.18 km/h wykres
231.0 km 01:21 min/km 44.33 km/h wykres
232.0 km 00:59 min/km 60.45 km/h wykres
233.0 km 01:03 min/km 57.09 km/h wykres
234.0 km 03:52 min/km 15.47 km/h wykres
235.0 km 02:16 min/km 26.32 km/h wykres
236.0 km 01:27 min/km 40.95 km/h wykres
237.0 km 03:45 min/km 15.96 km/h wykres
238.0 km 03:59 min/km 15.02 km/h wykres
239.0 km 01:49 min/km 32.98 km/h wykres
240.0 km 00:57 min/km 62.86 km/h wykres
241.0 km 02:00 min/km 29.98 km/h wykres
242.0 km 01:45 min/km 34.04 km/h wykres
243.0 km 01:35 min/km 37.53 km/h wykres
244.0 km 02:04 min/km 28.95 km/h wykres
245.0 km 01:35 min/km 37.73 km/h wykres
246.0 km 03:19 min/km 18.02 km/h wykres
247.0 km 03:03 min/km 19.58 km/h wykres
248.0 km 03:31 min/km 17.01 km/h wykres
249.0 km 04:58 min/km 12.06 km/h wykres
250.0 km 02:01 min/km 29.65 km/h wykres
251.0 km 06:32 min/km 9.17 km/h wykres
252.0 km 02:52 min/km 20.83 km/h wykres
253.0 km 03:46 min/km 15.91 km/h wykres
254.0 km 06:01 min/km 9.95 km/h wykres
255.0 km 04:13 min/km 14.19 km/h wykres
256.0 km 02:11 min/km 27.46 km/h wykres
257.0 km 02:45 min/km 21.68 km/h wykres
258.0 km 01:51 min/km 32.16 km/h wykres
259.0 km 01:29 min/km 40.41 km/h wykres
260.0 km 02:35 min/km 23.18 km/h wykres
261.0 km 03:23 min/km 17.68 km/h wykres
262.0 km 02:54 min/km 20.63 km/h wykres
263.0 km 02:28 min/km 24.21 km/h wykres
264.0 km 01:12 min/km 49.34 km/h wykres
265.0 km 00:54 min/km 66.23 km/h wykres
266.0 km 02:00 min/km 29.80 km/h wykres
267.0 km 01:14 min/km 48.54 km/h wykres
268.0 km 03:11 min/km 18.83 km/h wykres
269.0 km 01:30 min/km 39.88 km/h wykres
270.0 km 04:00 min/km 14.96 km/h wykres
271.0 km 05:47 min/km 10.36 km/h wykres
272.0 km 02:19 min/km 25.74 km/h wykres
273.0 km 01:41 min/km 35.45 km/h wykres
274.0 km 04:55 min/km 12.19 km/h wykres
275.0 km 07:46 min/km 7.72 km/h wykres
276.0 km 05:54 min/km 10.14 km/h wykres
277.0 km 04:05 min/km 14.64 km/h wykres
278.0 km 06:09 min/km 9.75 km/h wykres
279.0 km 07:01 min/km 8.54 km/h wykres
280.0 km 02:26 min/km 24.55 km/h wykres
281.0 km 20:54 min/km 2.87 km/h wykres
282.0 km 05:11 min/km 11.55 km/h wykres
283.0 km 13:17 min/km 4.51 km/h wykres
284.0 km 26:16 min/km 2.28 km/h wykres
285.0 km 03:01 min/km 19.86 km/h wykres
286.0 km 04:26 min/km 13.48 km/h wykres
287.0 km 03:37 min/km 16.57 km/h wykres
288.0 km 03:21 min/km 17.88 km/h wykres
289.0 km 06:01 min/km 9.94 km/h wykres
290.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
291.0 km 02:47 min/km 21.44 km/h wykres
293.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
294.0 km 02:52 min/km 20.90 km/h wykres
295.0 km 16:21 min/km 3.66 km/h wykres
296.0 km 05:06 min/km 11.75 km/h wykres
297.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
298.0 km 05:03 min/km 11.87 km/h wykres
299.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
300.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
301.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
302.0 km 03:04 min/km 19.53 km/h wykres
303.0 km 05:19 min/km 11.26 km/h wykres
304.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
305.0 km 04:25 min/km 13.58 km/h wykres
306.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
307.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
308.0 km 03:17 min/km 18.24 km/h wykres
309.0 km 06:38 min/km 9.03 km/h wykres
311.0 km 02:59 min/km 20.04 km/h wykres
312.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
313.0 km 02:41 min/km 22.22 km/h wykres
314.0 km 03:17 min/km 18.19 km/h wykres
315.0 km 05:32 min/km 10.83 km/h wykres
316.0 km 05:29 min/km 10.91 km/h wykres
317.0 km 03:56 min/km 15.19 km/h wykres
318.0 km 11:52 min/km 5.05 km/h wykres
319.0 km 05:15 min/km 11.40 km/h wykres
320.0 km 04:35 min/km 13.09 km/h wykres
321.0 km 15:40 min/km 3.82 km/h wykres
322.0 km 04:25 min/km 13.53 km/h wykres
323.0 km 03:39 min/km 16.40 km/h wykres
324.0 km 13:58 min/km 4.29 km/h wykres
325.0 km 06:01 min/km 9.97 km/h wykres
326.0 km 03:48 min/km 15.78 km/h wykres
327.0 km 06:26 min/km 9.31 km/h wykres
328.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
329.0 km 20:13 min/km 2.96 km/h wykres
330.0 km 04:26 min/km 13.52 km/h wykres
331.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
332.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
333.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
334.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
335.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
336.0 km 04:43 min/km 12.71 km/h wykres
337.0 km 245:53 min/km 0.24 km/h wykres
338.0 km 07:47 min/km 7.69 km/h wykres
339.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
340.0 km 06:20 min/km 9.46 km/h wykres
341.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
342.0 km 01:29 min/km 40.20 km/h wykres
343.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
344.0 km 59:01 min/km 1.01 km/h wykres
345.0 km 06:05 min/km 9.85 km/h wykres
346.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
347.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
348.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
349.0 km 04:55 min/km 12.18 km/h wykres
350.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
351.0 km 03:46 min/km 15.86 km/h wykres
352.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
353.0 km 11:32 min/km 5.19 km/h wykres
354.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
355.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
356.0 km 08:12 min/km 7.30 km/h wykres
358.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
359.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
360.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
361.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
362.0 km 07:14 min/km 8.27 km/h wykres
363.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
364.0 km 10:36 min/km 5.65 km/h wykres
365.0 km 22:54 min/km 2.61 km/h wykres
366.0 km 05:40 min/km 10.57 km/h wykres
367.0 km 05:17 min/km 11.32 km/h wykres
368.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
369.0 km 18:31 min/km 3.23 km/h wykres
370.0 km 05:58 min/km 10.03 km/h wykres
395.0 km 03:33 min/km 16.87 km/h wykres
396.0 km 00:51 min/km 70.51 km/h wykres
397.0 km 01:04 min/km 56.16 km/h wykres
398.0 km 01:39 min/km 36.21 km/h wykres
399.0 km 01:07 min/km 53.69 km/h wykres
400.0 km 01:32 min/km 38.82 km/h wykres
401.0 km 01:33 min/km 38.60 km/h wykres
402.0 km 01:30 min/km 39.83 km/h wykres
403.0 km 01:23 min/km 42.88 km/h wykres
404.0 km 01:10 min/km 51.21 km/h wykres
405.0 km 01:34 min/km 38.01 km/h wykres
406.0 km 01:45 min/km 34.20 km/h wykres
407.0 km 01:11 min/km 50.12 km/h wykres
408.0 km 01:12 min/km 49.48 km/h wykres
409.0 km 01:06 min/km 54.21 km/h wykres
410.0 km 01:37 min/km 36.81 km/h wykres
411.0 km 00:59 min/km 60.48 km/h wykres
412.0 km 01:15 min/km 47.39 km/h wykres
413.0 km 01:17 min/km 46.48 km/h wykres
414.0 km 01:14 min/km 48.09 km/h wykres
415.0 km 01:35 min/km 37.56 km/h wykres
416.0 km 01:24 min/km 42.82 km/h wykres
417.0 km 01:18 min/km 45.58 km/h wykres
418.0 km 01:08 min/km 52.68 km/h wykres
419.0 km 01:31 min/km 39.27 km/h wykres
420.0 km 00:57 min/km 63.02 km/h wykres
421.0 km 01:13 min/km 49.19 km/h wykres
422.0 km 01:09 min/km 51.46 km/h wykres
423.0 km 01:11 min/km 50.15 km/h wykres
424.0 km 01:07 min/km 53.38 km/h wykres
425.0 km 01:23 min/km 43.00 km/h wykres
426.0 km 01:37 min/km 37.02 km/h wykres
427.0 km 01:16 min/km 47.30 km/h wykres
428.0 km 01:08 min/km 52.65 km/h wykres
429.0 km 00:59 min/km 60.38 km/h wykres
430.0 km 01:16 min/km 46.90 km/h wykres
431.0 km 01:12 min/km 49.72 km/h wykres
432.0 km 01:34 min/km 37.95 km/h wykres
433.0 km 01:12 min/km 49.67 km/h wykres
434.0 km 01:04 min/km 55.57 km/h wykres
435.0 km 01:11 min/km 50.34 km/h wykres
436.0 km 00:56 min/km 63.61 km/h wykres
437.0 km 00:50 min/km 71.11 km/h wykres
438.0 km 01:45 min/km 34.01 km/h wykres
439.0 km 01:28 min/km 40.72 km/h wykres
440.0 km 01:42 min/km 34.97 km/h wykres
441.0 km 00:57 min/km 62.39 km/h wykres
442.0 km 01:20 min/km 44.81 km/h wykres
443.0 km 01:01 min/km 58.65 km/h wykres
444.0 km 01:18 min/km 45.90 km/h wykres
445.0 km 01:26 min/km 41.58 km/h wykres
446.0 km 01:31 min/km 39.18 km/h wykres
447.0 km 01:25 min/km 42.34 km/h wykres
448.0 km 01:51 min/km 32.34 km/h wykres
449.0 km 01:32 min/km 39.08 km/h wykres
450.0 km 02:16 min/km 26.31 km/h wykres
451.0 km 02:10 min/km 27.48 km/h wykres
452.0 km 02:28 min/km 24.18 km/h wykres
453.0 km 02:51 min/km 21.01 km/h wykres
454.0 km 02:26 min/km 24.49 km/h wykres
455.0 km 04:10 min/km 14.38 km/h wykres
456.0 km 04:43 min/km 12.70 km/h wykres
457.0 km 04:00 min/km 14.98 km/h wykres
458.0 km 04:40 min/km 12.84 km/h wykres
459.0 km 04:16 min/km 14.04 km/h wykres
460.0 km 05:22 min/km 11.17 km/h wykres
461.0 km 19:38 min/km 3.05 km/h wykres
462.0 km 02:26 min/km 24.53 km/h wykres
463.0 km 04:08 min/km 14.46 km/h wykres
464.0 km 03:31 min/km 17.05 km/h wykres
465.0 km 07:20 min/km 8.17 km/h wykres
466.0 km 04:09 min/km 14.41 km/h wykres
467.0 km 03:48 min/km 15.74 km/h wykres
468.0 km 03:19 min/km 18.03 km/h wykres
469.0 km 03:21 min/km 17.89 km/h wykres
470.0 km 06:11 min/km 9.68 km/h wykres
471.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
472.0 km 85:21 min/km 0.70 km/h wykres
473.0 km 04:40 min/km 12.81 km/h wykres
474.0 km 03:57 min/km 15.13 km/h wykres
475.0 km 04:22 min/km 13.73 km/h wykres
476.0 km 07:06 min/km 8.44 km/h wykres
477.0 km 14:11 min/km 4.22 km/h wykres
478.0 km 05:42 min/km 10.49 km/h wykres
479.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
480.0 km 05:01 min/km 11.93 km/h wykres
481.0 km 26:32 min/km 2.26 km/h wykres
482.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
483.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
484.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
485.0 km 64:40 min/km 0.92 km/h wykres
486.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
487.0 km 06:44 min/km 8.89 km/h wykres
488.0 km 01:27 min/km 41.09 km/h wykres
489.0 km 02:38 min/km 22.73 km/h wykres
490.0 km 02:42 min/km 22.10 km/h wykres
491.0 km 03:44 min/km 16.05 km/h wykres
492.0 km 01:00 min/km 59.55 km/h wykres
493.0 km 04:12 min/km 14.24 km/h wykres
494.0 km 06:01 min/km 9.95 km/h wykres
495.0 km 07:56 min/km 7.55 km/h wykres
496.0 km 30:42 min/km 1.95 km/h wykres
497.0 km 04:58 min/km 12.07 km/h wykres
498.0 km 09:39 min/km 6.20 km/h wykres
499.0 km 08:08 min/km 7.37 km/h wykres
500.0 km 05:42 min/km 10.49 km/h wykres
501.0 km 07:23 min/km 8.11 km/h wykres
502.0 km 05:51 min/km 10.25 km/h wykres
503.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
504.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
505.0 km 09:56 min/km 6.03 km/h wykres
506.0 km 05:00 min/km 11.96 km/h wykres
507.0 km 34:38 min/km 1.73 km/h wykres
508.0 km 06:30 min/km 9.22 km/h wykres
509.0 km 05:02 min/km 11.90 km/h wykres
510.0 km 02:12 min/km 27.24 km/h wykres
511.0 km 05:54 min/km 10.15 km/h wykres
512.0 km 28:37 min/km 2.09 km/h wykres
513.0 km 06:00 min/km 9.98 km/h wykres
514.0 km 07:51 min/km 7.63 km/h wykres
515.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
516.0 km 08:53 min/km 6.74 km/h wykres
517.0 km 03:06 min/km 19.28 km/h wykres
518.0 km 02:51 min/km 20.98 km/h wykres
519.0 km 05:12 min/km 11.50 km/h wykres
520.0 km 03:05 min/km 19.41 km/h wykres
521.0 km 318:53 min/km 0.18 km/h wykres
522.0 km 05:26 min/km 11.03 km/h wykres
523.0 km 04:18 min/km 13.92 km/h wykres
524.0 km 05:19 min/km 11.25 km/h wykres
525.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
528.0 km 19:36 min/km 3.06 km/h wykres
529.0 km 17:22 min/km 3.45 km/h wykres
530.0 km 07:31 min/km 7.96 km/h wykres
531.0 km 00:42 min/km 84.22 km/h wykres
532.0 km 00:35 min/km 100.92 km/h wykres
533.0 km 00:58 min/km 61.71 km/h wykres
534.0 km 02:27 min/km 24.37 km/h wykres
535.0 km 20:40 min/km 2.90 km/h wykres
536.0 km 03:31 min/km 17.05 km/h wykres
537.0 km 02:05 min/km 28.61 km/h wykres
538.0 km 02:04 min/km 29.03 km/h wykres
539.0 km 02:22 min/km 25.21 km/h wykres
540.0 km 01:56 min/km 31.02 km/h wykres
541.0 km 00:55 min/km 64.52 km/h wykres
542.0 km 02:24 min/km 24.92 km/h wykres
543.0 km 06:59 min/km 8.59 km/h wykres
544.0 km 02:43 min/km 22.03 km/h wykres
545.0 km 03:07 min/km 19.23 km/h wykres
546.0 km 02:41 min/km 22.24 km/h wykres
547.0 km 00:40 min/km 89.23 km/h wykres
548.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
549.0 km 02:22 min/km 25.32 km/h wykres
550.0 km 00:51 min/km 70.38 km/h wykres
551.0 km 03:47 min/km 15.81 km/h wykres
552.0 km 00:57 min/km 62.44 km/h wykres
553.0 km 01:06 min/km 54.33 km/h wykres
554.0 km 02:10 min/km 27.59 km/h wykres
555.0 km 01:36 min/km 37.22 km/h wykres
556.0 km 04:12 min/km 14.26 km/h wykres
557.0 km 05:05 min/km 11.79 km/h wykres
558.0 km 01:04 min/km 56.14 km/h wykres
559.0 km 02:00 min/km 29.78 km/h wykres
562.0 km 04:24 min/km 13.63 km/h wykres
563.0 km 05:08 min/km 11.65 km/h wykres
564.0 km 06:26 min/km 9.32 km/h wykres
566.0 km 03:09 min/km 18.99 km/h wykres
567.0 km 04:44 min/km 12.63 km/h wykres
568.0 km 99:23 min/km 0.60 km/h wykres
570.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
571.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
572.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
577.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
578.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
579.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
580.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
581.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
583.0 km 04:30 min/km 13.31 km/h wykres
584.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
585.0 km 09:58 min/km 6.01 km/h wykres
586.0 km 21:20 min/km 2.81 km/h wykres
590.0 km 00:56 min/km 63.86 km/h wykres
591.0 km 01:02 min/km 57.53 km/h wykres
592.0 km 00:53 min/km 66.87 km/h wykres
593.0 km 01:12 min/km 49.64 km/h wykres
594.0 km 01:07 min/km 53.14 km/h wykres
595.0 km 00:52 min/km 68.62 km/h wykres
596.0 km 01:00 min/km 59.45 km/h wykres
597.0 km 01:44 min/km 34.49 km/h wykres
598.0 km 04:00 min/km 14.94 km/h wykres
599.0 km 04:37 min/km 12.95 km/h wykres
600.0 km 13:02 min/km 4.59 km/h wykres
602.0 km 01:24 min/km 42.71 km/h wykres
603.0 km 02:53 min/km 20.77 km/h wykres
604.0 km 01:27 min/km 41.06 km/h wykres
605.0 km 01:21 min/km 44.04 km/h wykres
606.0 km 03:36 min/km 16.62 km/h wykres
607.0 km 01:41 min/km 35.30 km/h wykres
608.0 km 02:07 min/km 28.19 km/h wykres
609.0 km 01:39 min/km 36.29 km/h wykres
612.0 km 11:39 min/km 5.14 km/h wykres
613.0 km 01:39 min/km 36.28 km/h wykres
614.0 km 01:26 min/km 41.45 km/h wykres
615.0 km 01:15 min/km 47.61 km/h wykres
616.0 km 01:24 min/km 42.63 km/h wykres
617.0 km 01:43 min/km 34.79 km/h wykres
618.0 km 01:35 min/km 37.85 km/h wykres
619.0 km 01:36 min/km 37.13 km/h wykres
620.0 km 03:01 min/km 19.85 km/h wykres
621.0 km 01:52 min/km 31.94 km/h wykres
622.0 km 01:07 min/km 53.34 km/h wykres
623.0 km 01:09 min/km 51.90 km/h wykres
624.0 km 01:17 min/km 46.25 km/h wykres
625.0 km 43:41 min/km 1.37 km/h wykres
626.0 km 02:01 min/km 29.55 km/h wykres
627.0 km 03:38 min/km 16.45 km/h wykres
628.0 km 03:23 min/km 17.69 km/h wykres
629.0 km 01:49 min/km 32.73 km/h wykres
630.0 km 01:13 min/km 49.11 km/h wykres
631.0 km 01:10 min/km 51.09 km/h wykres
632.0 km 01:16 min/km 47.17 km/h wykres
633.0 km 01:39 min/km 36.20 km/h wykres
634.0 km 01:08 min/km 52.88 km/h wykres
635.0 km 03:44 min/km 16.00 km/h wykres
636.0 km 01:37 min/km 36.78 km/h wykres
637.0 km 02:15 min/km 26.50 km/h wykres
638.0 km 14:06 min/km 4.25 km/h wykres
639.0 km 02:21 min/km 25.36 km/h wykres
640.0 km 01:16 min/km 46.90 km/h wykres
641.0 km 01:20 min/km 44.91 km/h wykres
642.0 km 01:13 min/km 48.78 km/h wykres
643.0 km 01:09 min/km 52.07 km/h wykres
644.0 km 01:04 min/km 55.94 km/h wykres
645.0 km 04:19 min/km 13.85 km/h wykres
646.0 km 01:27 min/km 40.96 km/h wykres
647.0 km 01:15 min/km 47.80 km/h wykres
648.0 km 01:12 min/km 49.68 km/h wykres
649.0 km 01:44 min/km 34.46 km/h wykres
650.0 km 01:15 min/km 47.68 km/h wykres
651.0 km 01:12 min/km 49.75 km/h wykres
652.0 km 01:22 min/km 43.61 km/h wykres
653.0 km 01:15 min/km 47.45 km/h wykres
654.0 km 01:40 min/km 35.72 km/h wykres
655.0 km 01:11 min/km 50.45 km/h wykres
656.0 km 02:18 min/km 25.99 km/h wykres
657.0 km 03:26 min/km 17.44 km/h wykres
658.0 km 18:33 min/km 3.23 km/h wykres
660.0 km 11:54 min/km 5.03 km/h wykres
661.0 km 01:41 min/km 35.63 km/h wykres
663.0 km 2147483647:2147483647 min/km 0.0 km/h wykres
664.0 km 01:40 min/km 35.64 km/h wykres
665.0 km 04:15 min/km 14.09 km/h wykres
667.0 km 04:21 min/km 13.77 km/h wykres
668.0 km 01:07 min/km 53.09 km/h wykres
669.0 km 01:04 min/km 55.99 km/h wykres
670.0 km 01:02 min/km 57.56 km/h wykres
671.0 km 01:13 min/km 49.18 km/h wykres
672.0 km 00:53 min/km 67.50 km/h wykres
673.0 km 00:51 min/km 70.11 km/h wykres
674.0 km 01:38 min/km 36.50 km/h wykres
675.0 km 04:13 min/km 14.17 km/h wykres
676.0 km 01:06 min/km 54.09 km/h wykres
677.0 km 01:18 min/km 45.95 km/h wykres
678.0 km 60:32 min/km 0.99 km/h wykres
679.0 km 02:28 min/km 24.18 km/h wykres
680.0 km 01:38 min/km 36.57 km/h wykres
681.0 km 01:47 min/km 33.52 km/h wykres
682.0 km 01:27 min/km 41.09 km/h wykres
683.0 km 03:29 min/km 17.17 km/h wykres
684.0 km 06:07 min/km 9.80 km/h wykres
686.0 km 02:01 min/km 29.75 km/h wykres
687.0 km 01:30 min/km 39.75 km/h wykres
688.0 km 17:20 min/km 3.45 km/h wykres
689.0 km 04:57 min/km 12.11 km/h wykres
690.0 km 06:48 min/km 8.81 km/h wykres
692.0 km 10:46 min/km 5.56 km/h wykres
693.0 km 01:49 min/km 32.85 km/h wykres
694.0 km 02:49 min/km 21.21 km/h wykres
695.0 km 01:21 min/km 44.26 km/h wykres
696.0 km 02:47 min/km 21.51 km/h wykres
697.0 km 01:11 min/km 50.68 km/h wykres
698.0 km 01:07 min/km 53.61 km/h wykres
699.0 km 01:44 min/km 34.28 km/h wykres
700.0 km 01:32 min/km 38.82 km/h wykres
701.0 km 01:55 min/km 31.29 km/h wykres
703.0 km 02:48 min/km 21.32 km/h wykres
704.0 km 08:02 min/km 7.45 km/h wykres
706.0 km 01:25 min/km 41.96 km/h wykres
707.0 km 00:52 min/km 68.25 km/h wykres
708.0 km 00:55 min/km 64.95 km/h wykres
709.0 km 00:56 min/km 63.43 km/h wykres
710.0 km 00:59 min/km 60.15 km/h wykres
712.0 km 00:47 min/km 76.07 km/h wykres
713.0 km 00:44 min/km 81.28 km/h wykres
715.0 km 00:41 min/km 87.00 km/h wykres
716.0 km 00:54 min/km 65.64 km/h wykres
717.0 km 01:09 min/km 52.02 km/h wykres
718.0 km 01:05 min/km 55.00 km/h wykres
720.0 km 00:58 min/km 61.86 km/h wykres
721.0 km 01:26 min/km 41.39 km/h wykres
722.0 km 00:52 min/km 68.33 km/h wykres
724.0 km 00:49 min/km 72.36 km/h wykres
725.0 km 00:45 min/km 79.16 km/h wykres
726.0 km 00:59 min/km 60.54 km/h wykres
727.0 km 00:59 min/km 60.38 km/h wykres
728.0 km 00:47 min/km 75.01 km/h wykres
729.0 km 00:50 min/km 70.98 km/h wykres
730.0 km 02:35 min/km 23.10 km/h wykres
731.0 km 01:05 min/km 54.69 km/h wykres
732.0 km 01:46 min/km 33.81 km/h wykres
733.0 km 01:09 min/km 51.60 km/h wykres
734.0 km 02:04 min/km 28.88 km/h wykres
735.0 km 01:00 min/km 59.50 km/h wykres
736.0 km 01:04 min/km 55.57 km/h wykres
737.0 km 01:05 min/km 54.62 km/h wykres
738.0 km 01:20 min/km 44.83 km/h wykres
740.0 km 00:46 min/km 78.01 km/h wykres
741.0 km 00:51 min/km 69.26 km/h wykres
742.0 km 00:56 min/km 63.83 km/h wykres
743.0 km 00:47 min/km 75.36 km/h wykres
745.0 km 00:44 min/km 81.48 km/h wykres
746.0 km 00:44 min/km 80.77 km/h wykres
747.0 km 01:06 min/km 54.36 km/h wykres
748.0 km 01:13 min/km 49.04 km/h wykres
750.0 km 00:51 min/km 70.41 km/h wykres
751.0 km 00:46 min/km 76.84 km/h wykres
752.0 km 01:14 min/km 48.56 km/h wykres
753.0 km 01:07 min/km 53.48 km/h wykres
754.0 km 00:51 min/km 69.63 km/h wykres
755.0 km 00:57 min/km 62.78 km/h wykres
756.0 km 00:49 min/km 72.31 km/h wykres
758.0 km 00:42 min/km 84.38 km/h wykres
759.0 km 00:49 min/km 72.90 km/h wykres
760.0 km 01:14 min/km 48.49 km/h wykres
761.0 km 00:59 min/km 60.40 km/h wykres
762.0 km 00:53 min/km 67.30 km/h wykres
763.0 km 01:00 min/km 59.91 km/h wykres
765.0 km 01:00 min/km 59.03 km/h wykres
767.0 km 01:38 min/km 36.59 km/h wykres
768.0 km 01:45 min/km 33.97 km/h wykres
769.0 km 01:42 min/km 34.99 km/h wykres
770.0 km 00:58 min/km 61.83 km/h wykres
771.0 km 01:35 min/km 37.62 km/h wykres
772.0 km 01:08 min/km 52.52 km/h wykres
773.0 km 00:59 min/km 60.56 km/h wykres
777.0 km 01:34 min/km 38.21 km/h wykres
778.0 km 01:16 min/km 46.90 km/h wykres
779.0 km 01:33 min/km 38.58 km/h wykres
780.0 km 01:07 min/km 53.13 km/h wykres
781.0 km 01:03 min/km 56.81 km/h wykres
783.0 km 00:49 min/km 72.91 km/h wykres
784.0 km 00:54 min/km 66.14 km/h wykres
785.0 km 00:41 min/km 87.04 km/h wykres
787.0 km 00:39 min/km 91.36 km/h wykres
788.0 km 00:38 min/km 92.90 km/h wykres
789.0 km 00:58 min/km 62.06 km/h wykres
791.0 km 00:40 min/km 88.22 km/h wykres
792.0 km 00:49 min/km 72.78 km/h wykres
794.0 km 00:38 min/km 92.58 km/h wykres
795.0 km 00:38 min/km 94.59 km/h wykres
797.0 km 00:45 min/km 78.97 km/h wykres
798.0 km 01:01 min/km 58.98 km/h wykres
Porównywarka aktywności