bieganie

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 1.2km 00:08:03 8.82km/h 8.47km/h 06:47 07:04
1 3.8km 00:23:11 10.90km/h 9.83km/h 05:29 06:05
3 4.4km 00:29:27 8.87km/h 8.71km/h 06:45 06:52
2 6.0km 00:39:44 9.09km/h 8.80km/h 06:35 06:48
4 6.4km 00:45:27 8.47km/h 8.37km/h 07:04 07:09
5 7.0km 00:44:12 9.49km/h 8.38km/h 06:19 07:09
1 7.2km 00:47:28 9.04km/h 7.29km/h 06:38 08:13
8 7.4km 00:49:06 9.25km/h 8.73km/h 06:29 06:52
8 7.6km 00:48:16 9.43km/h 8.84km/h 06:21 06:47
2 7.8km 00:48:53 9.57km/h 8.36km/h 06:15 07:10
13 8.0km 00:53:15 9.04km/h 8.15km/h 06:38 07:21
4 8.2km 00:53:40 9.38km/h 8.29km/h 06:23 07:13
3 8.4km 00:55:38 9.07km/h 8.63km/h 06:36 06:56
4 8.6km 00:55:17 9.40km/h 8.23km/h 06:22 07:17
4 8.8km 00:55:18 9.61km/h 9.27km/h 06:14 06:27
6 9.0km 00:58:06 9.31km/h 8.30km/h 06:26 07:13
1 9.2km 00:58:54 9.46km/h 7.10km/h 06:20 08:27
1 9.8km 01:00:16 9.81km/h 9.01km/h 06:06 06:39
8 10.0km 01:02:04 9.67km/h 8.18km/h 06:12 07:19
1 10.2km 01:02:16 9.79km/h 8.50km/h 06:07 07:03
2 10.4km 01:08:34 9.07km/h 8.75km/h 06:36 06:51
1 11.0km 01:09:32 9.49km/h 8.98km/h 06:19 06:40
2 12.0km 01:14:06 9.66km/h 8.62km/h 06:12 06:57
1 12.5km 01:17:48 9.57km/h 8.42km/h 06:15 07:07
2 13.0km 01:17:34 10.01km/h 9.06km/h 05:59 06:37
1 13.5km 01:23:03 9.87km/h 8.70km/h 06:04 06:53

rower górski

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 11.5km 01:22:16 9.24km/h 8.47km/h 06:29 07:04
1 24.0km 03:07:46 9.40km/h 7.60km/h 06:22 07:53
1 24.5km 03:15:08 12.54km/h 7.49km/h 04:46 08:00

inna

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 2.8km 00:33:27 7.66km/h 4.88km/h 07:49 12:17

rolki

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 2.0km 00:10:54 13.32km/h 10.86km/h 04:30 05:31
1 2.4km 00:12:20 11.73km/h 11.45km/h 05:06 05:14
1 3.8km 00:28:22 11.10km/h 7.98km/h 05:24 07:30
1 4.4km 00:12:48 21.05km/h 20.96km/h 02:51 02:51
1 5.0km 00:31:14 11.25km/h 9.62km/h 05:19 06:13
1 6.2km 00:21:04 17.61km/h 16.66km/h 03:24 03:35
1 7.0km 00:30:30 17.38km/h 13.89km/h 03:27 04:19
1 7.6km 00:38:46 12.48km/h 11.76km/h 04:48 05:06
1 8.2km 01:00:37 8.81km/h 8.03km/h 06:48 07:27
2 9.8km 01:28:40 15.93km/h 7.54km/h 03:45 07:56
3 10.0km 00:43:19 17.32km/h 14.50km/h 03:27 04:08
1 10.2km 00:49:24 15.85km/h 12.36km/h 03:47 04:51
1 10.4km 00:43:39 15.22km/h 14.34km/h 03:56 04:11
1 10.6km 00:59:09 13.20km/h 10.75km/h 04:32 05:34
2 11.5km 00:54:20 14.33km/h 14.00km/h 04:11 04:17
4 12.5km 00:54:15 14.84km/h 14.17km/h 04:02 04:13
2 13.0km 01:31:43 8.91km/h 8.49km/h 06:43 07:03
1 13.5km 01:22:13 10.23km/h 9.92km/h 05:51 06:02
2 14.5km 00:48:33 18.26km/h 17.79km/h 03:17 03:22
11 15.0km 01:05:56 15.80km/h 14.40km/h 03:47 04:09
1 15.5km 00:55:54 17.04km/h 16.46km/h 03:31 03:38
1 17.5km 01:04:43 17.01km/h 16.26km/h 03:31 03:41
2 18.0km 01:24:03 14.18km/h 13.46km/h 04:13 04:27
1 19.0km 01:24:31 15.96km/h 13.42km/h 03:45 04:28
1 19.5km 02:29:02 11.58km/h 7.94km/h 05:10 07:33
12 20.0km 01:10:49 17.78km/h 17.02km/h 03:22 03:31
10 20.5km 01:20:37 17.16km/h 15.48km/h 03:29 03:52
4 21.0km 01:58:08 14.46km/h 12.11km/h 04:08 04:57
2 22.0km 02:10:19 15.50km/h 10.53km/h 03:52 05:41
10 22.5km 01:18:19 19.29km/h 17.68km/h 03:06 03:23
4 23.0km 02:06:58 15.95km/h 11.67km/h 03:45 05:08
1 23.5km 01:57:04 17.38km/h 11.95km/h 03:27 05:01
1 24.0km 02:43:07 12.77km/h 8.75km/h 04:41 06:51
1 24.5km 04:10:39 11.62km/h 5.87km/h 05:09 10:13
6 25.0km 01:34:06 18.18km/h 16.52km/h 03:17 03:37
2 25.5km 01:42:26 18.24km/h 14.89km/h 03:17 04:01
2 26.0km 01:22:20 19.35km/h 18.80km/h 03:05 03:11
1 27.0km 01:12:49 22.11km/h 21.29km/h 02:42 02:49
18 30.0km 01:47:36 18.63km/h 17.08km/h 03:13 03:30
9 30.5km 01:54:43 18.18km/h 16.12km/h 03:18 03:43
1 31.0km 02:20:02 18.06km/h 13.19km/h 03:19 04:32
1 31.5km 01:32:58 20.48km/h 20.17km/h 02:55 02:58
4 32.0km 02:20:20 17.03km/h 14.12km/h 03:31 04:14
2 32.5km 01:35:09 20.53km/h 20.24km/h 02:55 02:57
7 33.0km 02:04:48 19.57km/h 17.02km/h 03:03 03:31
3 33.5km 02:55:31 16.07km/h 11.61km/h 03:43 05:09
2 34.0km 02:17:30 18.96km/h 15.09km/h 03:09 03:58
3 34.5km 02:17:51 18.27km/h 15.46km/h 03:17 03:52
2 35.0km 01:58:02 19.23km/h 17.74km/h 03:07 03:22
1 35.5km 02:18:25 18.91km/h 15.34km/h 03:10 03:54
2 36.5km 02:09:43 18.60km/h 16.87km/h 03:13 03:33
2 37.0km 02:47:26 18.53km/h 13.86km/h 03:14 04:19
1 38.0km 03:28:06 17.04km/h 10.97km/h 03:31 05:28
1 38.5km 03:13:35 17.24km/h 11.98km/h 03:28 05:00
1 39.0km 02:47:27 17.08km/h 13.98km/h 03:30 04:17
5 40.0km 02:58:24 16.94km/h 14.22km/h 03:32 04:13
3 40.5km 03:08:41 17.04km/h 13.27km/h 03:31 04:31
5 41.0km 02:36:12 18.72km/h 15.95km/h 03:12 03:45
3 41.5km 02:38:30 17.80km/h 15.77km/h 03:22 03:48
2 42.0km 03:03:34 16.76km/h 13.77km/h 03:34 04:21
7 42.5km 02:22:14 19.39km/h 18.08km/h 03:05 03:19
4 43.0km 02:18:20 19.58km/h 18.78km/h 03:03 03:11
2 43.5km 02:08:38 20.52km/h 20.00km/h 02:55 02:59
1 44.0km 03:11:49 14.93km/h 13.81km/h 04:00 04:20
1 44.5km 02:58:45 16.06km/h 14.93km/h 03:44 04:01
4 45.0km 03:27:27 18.30km/h 14.43km/h 03:16 04:09
14 50.0km 03:37:46 18.31km/h 14.96km/h 03:16 04:00
8 55.0km 03:42:05 18.12km/h 14.86km/h 03:18 04:02
5 60.0km 03:43:11 19.00km/h 16.48km/h 03:09 03:38
2 65.0km 04:52:46 17.83km/h 13.64km/h 03:21 04:23
2 70.0km 04:29:43 18.81km/h 16.14km/h 03:11 03:42
3 75.0km 06:44:36 19.42km/h 11.43km/h 03:05 05:14
1 85.0km 06:42:59 20.29km/h 12.49km/h 02:57 04:48
1 95.0km 06:19:14 18.19km/h 15.42km/h 03:17 03:53
4 100.0km 06:49:37 18.38km/h 15.31km/h 03:15 03:55
1 110.0km 09:34:41 18.56km/h 11.68km/h 03:13 05:08
2 120.0km 06:56:34 19.44km/h 17.19km/h 03:05 03:29
2 130.0km 08:16:31 18.04km/h 15.31km/h 03:19 03:55
2 140.0km 09:41:41 19.85km/h 15.38km/h 03:01 03:54
1 150.0km 09:33:37 20.41km/h 15.45km/h 02:56 03:52

rower szosowy

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 6.2km 00:21:10 20.28km/h 17.47km/h 02:57 03:25
1 10.2km 00:55:24 12.56km/h 10.96km/h 04:46 05:28

spacer

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 8.6km 02:02:25 5.53km/h 4.18km/h 10:50 14:20

rower trekkingowy

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 37.5km 02:41:17 16.27km/h 13.93km/h 03:41 04:18
1 40.0km 06:26:10 12.03km/h 6.25km/h 04:59 09:35

rower miejski

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
17 8.2km 00:27:55 18.03km/h 17.61km/h 03:19 03:24
4 8.6km 00:34:34 17.45km/h 14.99km/h 03:26 04:00
2 10.8km 02:03:46 13.77km/h 9.39km/h 04:21 06:23
1 16.5km 03:00:15 8.72km/h 5.44km/h 06:52 11:00
1 19.5km 02:39:04 11.52km/h 7.37km/h 05:12 08:08
1 21.5km 02:56:46 12.75km/h 7.35km/h 04:42 08:09
1 23.5km 03:18:41 11.39km/h 7.15km/h 05:16 08:23
1 33.0km 04:33:26 11.87km/h 7.26km/h 05:03 08:15
1 43.0km 04:59:30 12.21km/h 8.62km/h 04:54 06:57

wędrówka

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 1.8km 00:24:56 5.43km/h 4.13km/h 11:02 14:30
2 3.2km 00:54:04 4.73km/h 3.69km/h 12:40 16:14
1 3.6km 00:57:38 4.80km/h 3.65km/h 12:28 16:25
1 5.8km 02:56:49 4.31km/h 1.96km/h 13:55 30:30
1 9.0km 02:48:36 4.44km/h 3.22km/h 13:29 18:35
1 10.2km 03:10:23 4.32km/h 3.21km/h 13:51 18:40
1 11.5km 03:50:23 4.35km/h 3.01km/h 13:46 19:52
1 12.5km 04:52:30 6.44km/h 2.58km/h 09:18 23:12
1 22.0km 06:54:07 4.45km/h 3.15km/h 13:28 19:01
Trwa przetwarzanie...