bieganie

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 0.0km 00:00:04 6.84km/h 6.02km/h 08:45 09:57
3 0.4km 00:10:41 9.95km/h 6.04km/h 06:01 09:55
1 0.6km 00:03:16 11.36km/h 9.88km/h 05:16 06:04
1 0.8km 00:04:12 10.55km/h 8.42km/h 05:40 07:07
5 1.0km 00:05:22 11.31km/h 8.16km/h 05:18 07:20
1 1.4km 00:08:30 10.13km/h 9.44km/h 05:55 06:21
1 1.8km 00:11:05 9.82km/h 9.58km/h 06:06 06:15
7 2.0km 00:11:06 10.96km/h 9.48km/h 05:28 06:19
3 2.2km 00:11:50 11.20km/h 9.92km/h 05:21 06:02
3 2.4km 00:13:19 10.97km/h 9.73km/h 05:28 06:09
2 2.6km 00:13:56 11.26km/h 10.24km/h 05:19 05:51
3 2.8km 00:25:20 8.46km/h 7.43km/h 07:05 08:04
13 3.0km 00:15:52 11.55km/h 10.26km/h 05:11 05:50
15 3.2km 00:16:33 12.51km/h 10.31km/h 04:47 05:48
12 3.4km 00:19:25 11.48km/h 9.36km/h 05:13 06:24
5 3.6km 00:23:00 10.55km/h 9.31km/h 05:41 06:26
2 3.8km 00:20:51 10.91km/h 10.14km/h 05:29 05:54
10 4.0km 00:22:03 11.32km/h 9.04km/h 05:17 06:37
5 4.2km 00:26:37 10.07km/h 9.42km/h 05:57 06:22
4 4.4km 00:25:36 10.81km/h 9.57km/h 05:32 06:16
3 4.6km 00:26:08 10.73km/h 10.04km/h 05:35 05:58
7 4.8km 00:28:31 10.20km/h 9.70km/h 05:52 06:10
44 5.0km 00:29:05 10.46km/h 9.80km/h 05:43 06:07
13 5.2km 00:29:25 10.71km/h 9.28km/h 05:36 06:27
4 5.4km 00:29:55 10.77km/h 9.18km/h 05:34 06:31
2 5.6km 00:30:38 11.02km/h 9.91km/h 05:26 06:03
3 5.8km 00:32:03 10.91km/h 9.65km/h 05:29 06:12
22 6.0km 00:34:37 10.48km/h 9.54km/h 05:43 06:17
7 6.2km 00:36:25 11.40km/h 9.09km/h 05:15 06:35
13 6.4km 00:37:13 10.56km/h 9.04km/h 05:40 06:38
7 6.6km 00:36:36 10.89km/h 9.68km/h 05:30 06:11
6 6.8km 00:39:50 10.36km/h 9.27km/h 05:47 06:28
15 7.0km 00:37:29 11.26km/h 9.90km/h 05:19 06:03
5 7.2km 00:38:59 11.09km/h 9.70km/h 05:24 06:10
3 7.4km 00:38:43 11.59km/h 10.04km/h 05:10 05:58
6 7.6km 00:42:49 10.78km/h 8.89km/h 05:33 06:44
1 7.8km 00:39:07 11.86km/h 7.65km/h 05:03 07:50
8 8.0km 00:46:20 10.78km/h 9.47km/h 05:33 06:19
5 8.2km 00:39:46 14.10km/h 9.03km/h 04:15 06:38
7 8.4km 00:45:09 11.14km/h 9.41km/h 05:23 06:22
6 8.6km 00:45:36 11.40km/h 9.46km/h 05:15 06:20
2 8.8km 00:45:35 11.73km/h 8.93km/h 05:06 06:42
5 9.0km 00:48:18 11.23km/h 9.64km/h 05:20 06:13
2 9.2km 01:04:56 8.43km/h 7.69km/h 07:06 07:47
3 9.4km 00:56:39 10.02km/h 9.04km/h 05:59 06:38
7 9.6km 00:52:19 11.09km/h 9.10km/h 05:24 06:35
17 9.8km 00:51:33 11.50km/h 9.99km/h 05:12 06:00
86 10.0km 00:53:55 11.21km/h 9.36km/h 05:21 06:24
81 10.2km 00:54:10 11.36km/h 9.93km/h 05:16 06:02
21 10.4km 00:54:05 11.58km/h 10.09km/h 05:10 05:56
12 10.6km 00:57:07 11.19km/h 9.33km/h 05:21 06:25
11 10.8km 00:56:19 11.52km/h 10.32km/h 05:12 05:48
73 11.0km 00:57:31 11.57km/h 9.90km/h 05:10 06:03
22 11.5km 00:56:36 12.23km/h 9.47km/h 04:54 06:19
28 12.0km 00:59:21 12.19km/h 9.62km/h 04:55 06:14
11 12.5km 01:01:34 12.22km/h 9.00km/h 04:54 06:39
30 13.0km 01:03:19 12.31km/h 9.48km/h 04:52 06:19
6 13.5km 01:05:42 12.46km/h 9.25km/h 04:48 06:28
3 14.0km 01:14:52 11.18km/h 9.76km/h 05:21 06:08
1 14.5km 01:10:43 12.30km/h 9.88km/h 04:52 06:04
5 15.0km 01:21:01 11.10km/h 9.22km/h 05:24 06:30
1 17.0km 01:27:51 11.70km/h 11.70km/h 05:07 05:07
1 17.5km 01:34:28 11.22km/h 11.20km/h 05:20 05:21
1 18.5km 01:38:50 11.12km/h 10.23km/h 05:23 05:51
1 21.5km 01:30:23 14.41km/h 14.41km/h 04:09 04:09
3 22.0km 02:00:48 11.02km/h 10.97km/h 05:26 05:27
2 22.5km 01:59:36 11.36km/h 11.35km/h 05:16 05:17

marsz

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 9.4km 00:44:11 12.85km/h 11.22km/h 04:40 05:20

inna

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 10.4km 00:57:33 10.82km/h 8.98km/h 05:32 06:40

spacer

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 3.6km 00:45:44 4.71km/h 4.05km/h 12:43 14:48
Trwa przetwarzanie...