rower górski

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 0.6km 00:09:02 4.13km/h 3.51km/h 14:30 17:05
1 0.8km 00:13:09 3.96km/h 3.04km/h 15:07 19:44
2 1.0km 00:26:46 3.72km/h 2.50km/h 16:05 23:58
3 1.4km 00:29:03 5.48km/h 2.56km/h 10:56 23:23
3 1.6km 00:19:42 4.85km/h 4.17km/h 12:21 14:22
2 1.8km 00:25:54 4.37km/h 4.07km/h 13:43 14:42
1 2.0km 00:41:55 5.34km/h 2.93km/h 11:13 20:26
1 2.2km 00:50:22 4.26km/h 2.52km/h 14:04 23:48
1 2.4km 00:25:18 6.25km/h 5.91km/h 09:35 10:08
8 2.6km 00:27:22 6.14km/h 4.83km/h 09:45 12:24
2 2.8km 00:30:02 6.72km/h 5.06km/h 08:55 11:51
2 3.0km 00:41:19 4.63km/h 3.68km/h 12:55 16:15
1 3.2km 01:59:33 192.64km/h 1.61km/h 00:18 37:10
1 3.8km 01:48:00 2.67km/h 2.10km/h 22:25 28:30
1 4.0km 02:22:19 1.66km/h 1.09km/h 35:58 54:48

spacer

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
4 0.2km 00:13:34 5.99km/h 2.22km/h 10:00 26:58
19 0.4km 00:09:41 6.58km/h 4.11km/h 09:06 14:34
44 0.6km 00:08:19 7.19km/h 4.63km/h 08:20 12:57
51 0.8km 00:12:10 19.70km/h 4.31km/h 03:02 13:53
83 1.0km 00:20:39 5.74km/h 3.63km/h 10:26 16:31
77 1.2km 00:23:01 5.78km/h 3.47km/h 10:22 17:15
43 1.4km 00:25:01 6.22km/h 3.62km/h 09:38 16:33
58 1.6km 00:25:26 6.00km/h 4.11km/h 09:59 14:35
99 1.8km 00:26:49 5.55km/h 4.28km/h 10:47 14:00
50 2.0km 00:32:45 6.61km/h 4.00km/h 09:04 14:58
50 2.2km 00:46:05 8.31km/h 3.11km/h 07:12 19:16
72 2.4km 00:53:31 6.55km/h 2.85km/h 09:09 20:59
87 2.6km 00:44:17 6.49km/h 3.98km/h 09:14 15:03
316 2.8km 00:34:11 6.01km/h 5.06km/h 09:58 11:50
106 3.0km 00:38:51 5.93km/h 4.78km/h 10:06 12:32
40 3.2km 00:45:00 6.59km/h 4.49km/h 09:05 13:20
20 3.4km 01:01:18 6.81km/h 3.50km/h 08:47 17:07
15 3.6km 01:12:58 7.55km/h 3.08km/h 07:56 19:25
13 3.8km 01:12:10 6.56km/h 3.41km/h 09:08 17:34
7 4.0km 01:12:42 6.60km/h 3.47km/h 09:04 17:14
8 4.2km 01:19:24 6.42km/h 3.32km/h 09:20 18:03
1 4.4km 01:20:32 5.96km/h 3.25km/h 10:03 18:25
2 4.6km 01:35:35 4.43km/h 2.87km/h 13:32 20:50
3 4.8km 01:33:24 7.62km/h 3.18km/h 07:52 18:51
2 5.0km 01:21:56 7.19km/h 3.64km/h 08:20 16:28
1 6.2km 01:15:19 5.25km/h 4.97km/h 11:25 12:03
1 6.8km 01:47:48 6.53km/h 3.84km/h 09:10 15:37
1 7.0km 02:19:47 7.44km/h 2.97km/h 08:03 20:08
Trwa przetwarzanie...