marsz

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 0.0km 00:00:10 0.90km/h 0.40km/h 66:31 148:58
1 1.2km 00:12:54 5.67km/h 4.74km/h 10:34 12:38
1 1.4km 00:21:44 7.35km/h 3.92km/h 08:09 15:17
1 1.8km 00:24:53 5.63km/h 4.40km/h 10:39 13:36
1 2.0km 00:19:02 7.33km/h 6.13km/h 08:11 09:46
1 2.6km 01:26:45 3.84km/h 1.80km/h 15:37 33:13
1 3.2km 01:24:48 4.61km/h 2.29km/h 12:59 26:07
1 3.8km 02:54:08 4.93km/h 1.29km/h 12:09 46:28
4 4.0km 01:54:54 6.48km/h 3.25km/h 09:14 18:24
3 4.2km 03:13:03 4.89km/h 1.77km/h 12:14 33:51
1 4.4km 00:43:44 5.94km/h 4.71km/h 10:05 12:44
1 4.8km 01:43:38 4.87km/h 2.76km/h 12:17 21:43
1 5.2km 00:47:45 8.80km/h 6.47km/h 06:48 09:16
1 8.6km 04:11:51 3.97km/h 2.06km/h 15:04 29:02
4 8.8km 03:18:51 4.87km/h 3.21km/h 12:19 18:38
1 10.4km 02:40:56 4.50km/h 3.88km/h 13:19 15:26
2 12.0km 03:13:23 6.73km/h 4.42km/h 08:54 13:33
2 12.5km 01:54:19 7.43km/h 6.33km/h 08:03 09:27
1 14.0km 06:30:35 6.15km/h 2.13km/h 09:45 28:09
1 15.5km 04:21:13 5.97km/h 3.57km/h 10:02 16:46
1 18.0km 02:54:39 6.21km/h 5.67km/h 09:39 10:34
1 19.5km 03:08:26 6.18km/h 5.34km/h 09:42 11:13
1 20.5km 06:34:57 3.98km/h 3.13km/h 15:03 19:09
1 21.0km 08:13:36 6.15km/h 2.55km/h 09:44 23:28
1 22.0km 03:33:32 6.15km/h 5.17km/h 09:44 11:35

rower szosowy

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 16.5km 01:03:31 17.84km/h 15.49km/h 03:21 03:52
1 21.5km 01:16:33 19.82km/h 16.86km/h 03:01 03:33
1 33.5km 02:09:25 18.27km/h 15.56km/h 03:16 03:51
2 55.0km 01:58:21 30.54km/h 28.73km/h 01:57 02:05

rower trekkingowy

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 17.5km 01:51:24 18.83km/h 9.45km/h 03:11 06:20
1 18.0km 01:07:50 15.91km/h 15.63km/h 03:46 03:50
1 29.5km 01:50:38 18.22km/h 15.94km/h 03:17 03:45
1 32.0km 01:17:14 25.61km/h 24.78km/h 02:20 02:25
1 38.0km 02:51:59 17.19km/h 13.25km/h 03:29 04:31

nordic walking

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 0.8km 00:10:47 14.76km/h 4.81km/h 04:03 12:27
1 1.2km 00:20:22 4.36km/h 3.78km/h 13:44 15:50
1 1.6km 00:20:43 6.81km/h 4.72km/h 08:47 12:41
2 1.8km 00:13:40 8.20km/h 7.54km/h 07:18 07:56
3 2.0km 00:47:10 4.43km/h 3.39km/h 13:30 17:39
1 2.2km 00:22:55 5.62km/h 5.25km/h 10:39 11:25
2 2.6km 00:49:36 6.26km/h 3.65km/h 09:34 16:25
1 3.0km 01:29:31 5.82km/h 2.01km/h 10:18 29:47
2 3.2km 00:38:03 5.44km/h 5.24km/h 11:01 11:26
2 3.4km 00:57:16 6.41km/h 3.51km/h 09:21 17:04
1 3.8km 00:52:00 5.93km/h 4.34km/h 10:06 13:48
2 4.0km 01:39:10 4.42km/h 2.54km/h 13:32 23:32
1 4.2km 00:46:39 5.44km/h 5.20km/h 11:01 11:31
2 4.4km 00:46:01 6.00km/h 5.13km/h 09:59 11:40
2 4.6km 01:26:50 4.24km/h 3.21km/h 14:08 18:38
4 5.0km 01:03:02 5.96km/h 4.58km/h 10:03 13:04
4 5.2km 00:42:31 7.40km/h 5.63km/h 08:05 10:39
2 5.4km 01:40:40 4.48km/h 3.32km/h 13:22 18:01
1 5.6km 01:33:14 3.73km/h 3.57km/h 16:04 16:46
2 6.0km 01:34:54 4.70km/h 4.21km/h 12:44 14:14
1 6.2km 05:09:21 4.09km/h 1.18km/h 14:39 50:25
1 6.4km 03:30:46 4.22km/h 1.82km/h 14:12 32:50
2 6.6km 01:54:46 4.88km/h 3.47km/h 12:17 17:16
2 6.8km 01:32:10 5.96km/h 4.92km/h 10:03 12:10
2 7.2km 02:04:36 4.56km/h 3.53km/h 13:08 16:57
2 7.4km 01:29:36 5.07km/h 5.01km/h 11:48 11:57
5 7.6km 01:44:32 5.35km/h 4.63km/h 11:12 12:56
4 7.8km 01:35:59 5.84km/h 5.28km/h 10:15 11:21
3 8.0km 02:15:59 5.52km/h 4.45km/h 10:51 13:28
3 8.2km 02:14:44 4.58km/h 3.89km/h 13:04 15:23
4 8.4km 01:17:35 6.64km/h 6.40km/h 09:01 09:21
4 9.0km 02:51:10 4.58km/h 3.80km/h 13:04 15:47
5 9.2km 05:46:07 4.70km/h 2.86km/h 12:45 20:55
3 9.4km 02:14:14 5.12km/h 4.47km/h 11:42 13:24
4 9.6km 02:17:42 5.10km/h 4.67km/h 11:45 12:50
2 9.8km 07:46:46 5.32km/h 2.38km/h 11:15 25:12
1 10.0km 01:25:51 6.99km/h 6.96km/h 08:34 08:37
2 10.2km 02:06:06 5.12km/h 4.92km/h 11:41 12:11
3 10.4km 03:54:13 5.46km/h 4.05km/h 10:58 14:47
1 10.6km 02:42:35 4.05km/h 3.90km/h 14:48 15:20
4 10.8km 01:38:43 6.56km/h 5.95km/h 09:08 10:04
7 11.0km 02:09:56 8.26km/h 5.84km/h 07:15 10:16
9 11.5km 03:11:48 5.90km/h 4.97km/h 10:09 12:03
9 12.0km 02:53:11 6.37km/h 5.03km/h 09:24 11:54
15 12.5km 02:12:52 6.23km/h 5.66km/h 09:37 10:35
18 13.0km 02:15:53 6.70km/h 5.76km/h 08:57 10:24
9 13.5km 02:16:36 6.46km/h 5.72km/h 09:16 10:28
15 14.0km 02:34:58 6.28km/h 5.37km/h 09:32 11:10
6 14.5km 02:25:56 6.36km/h 5.80km/h 09:25 10:20
1 15.0km 02:08:58 6.89km/h 6.25km/h 08:42 09:35
4 15.5km 02:53:46 5.89km/h 5.37km/h 10:11 11:09
7 16.0km 04:21:20 5.42km/h 3.85km/h 11:03 15:33
3 16.5km 03:19:33 5.68km/h 4.88km/h 10:33 12:16
4 17.0km 02:46:42 6.55km/h 5.67km/h 09:08 10:34
6 17.5km 03:13:49 6.02km/h 5.19km/h 09:57 11:32
5 18.0km 04:24:28 5.47km/h 4.27km/h 10:57 14:01
3 18.5km 02:55:44 6.81km/h 5.65km/h 08:47 10:36
5 19.0km 03:00:18 6.80km/h 6.03km/h 08:49 09:56
7 19.5km 03:40:54 6.34km/h 5.07km/h 09:27 11:48
7 20.0km 03:54:12 6.25km/h 5.07km/h 09:35 11:49
16 20.5km 03:36:14 6.34km/h 5.64km/h 09:27 10:37
14 21.0km 04:02:10 6.38km/h 5.40km/h 09:24 11:05
5 21.5km 03:46:32 6.29km/h 5.22km/h 09:31 11:29
5 22.0km 04:11:15 5.84km/h 5.30km/h 10:16 11:19
3 22.5km 07:29:09 5.84km/h 4.52km/h 10:15 13:15
2 23.0km 09:35:00 5.70km/h 3.53km/h 10:30 16:58
3 23.5km 07:51:22 4.56km/h 3.29km/h 13:08 18:11
1 24.0km 05:32:48 5.35km/h 4.32km/h 11:12 13:52
1 24.5km 03:37:33 6.77km/h 6.07km/h 08:51 09:52
2 25.0km 09:02:34 4.66km/h 3.07km/h 12:51 19:30
2 25.5km 07:12:05 4.88km/h 3.84km/h 12:16 15:35
1 26.5km 05:20:40 5.48km/h 4.94km/h 10:56 12:08
1 27.0km 10:15:32 3.93km/h 2.65km/h 15:15 22:36
2 27.5km 06:16:15 7.01km/h 4.35km/h 08:33 13:45
2 28.0km 13:28:11 5.18km/h 2.08km/h 11:34 28:49
1 29.0km 06:52:03 5.03km/h 4.23km/h 11:54 14:09
1 30.0km 11:38:09 5.36km/h 2.58km/h 11:11 23:15
1 30.5km 10:56:48 4.65km/h 2.80km/h 12:52 21:21
1 31.5km 07:22:47 5.23km/h 4.29km/h 11:27 13:59
1 32.5km 06:04:32 5.61km/h 5.31km/h 10:41 11:17

rower miejski

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 2.2km 00:18:05 10.92km/h 7.43km/h 05:29 08:04
2 2.4km 01:10:27 13.43km/h 5.70km/h 04:27 10:30
1 12.5km 00:57:32 15.97km/h 12.99km/h 03:45 04:37
2 21.5km 01:36:33 16.21km/h 13.61km/h 03:42 04:24
1 22.0km 01:32:45 14.30km/h 13.35km/h 04:11 04:29
1 22.5km 01:32:13 14.64km/h 14.35km/h 04:05 04:10
1 24.5km 01:36:25 16.81km/h 15.23km/h 03:34 03:56

kajak

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 13.0km 01:43:38 7.67km/h 7.62km/h 07:48 07:52
2 17.5km 02:24:18 7.35km/h 7.29km/h 08:09 08:13
Trwa przetwarzanie...