bieganie

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 2.0km 00:33:32 4.92km/h 3.65km/h 12:10 16:25
1 2.4km 00:40:08 4.67km/h 3.55km/h 12:49 16:53
1 4.8km 01:14:12 5.78km/h 3.81km/h 10:22 15:43
1 5.2km 02:24:54 4.71km/h 2.13km/h 12:43 28:08
1 7.0km 01:46:10 4.68km/h 4.00km/h 12:47 14:57
1 8.6km 02:06:54 4.50km/h 4.07km/h 13:18 14:43

rower górski

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 7.2km 01:58:46 3.96km/h 3.62km/h 15:08 16:32
1 11.5km 01:18:55 13.01km/h 8.88km/h 04:36 06:45
1 12.0km 02:14:17 11.71km/h 5.42km/h 05:07 11:04
2 13.5km 03:14:39 15.37km/h 6.01km/h 03:54 09:58
1 18.0km 02:07:20 16.13km/h 8.42km/h 03:43 07:07
1 18.5km 02:43:08 18.32km/h 6.87km/h 03:16 08:43
1 20.5km 03:14:06 12.68km/h 6.39km/h 04:43 09:22
2 22.5km 02:02:53 12.67km/h 10.46km/h 04:44 05:43
2 23.0km 02:30:00 13.70km/h 9.42km/h 04:22 06:22
1 25.5km 01:23:49 18.14km/h 17.47km/h 03:18 03:26
2 27.5km 02:46:40 13.42km/h 10.71km/h 04:28 05:35
1 32.0km 07:22:40 10.52km/h 4.31km/h 05:42 13:54
1 36.0km 08:12:15 14.71km/h 4.40km/h 04:04 13:36
2 37.5km 03:32:29 16.79km/h 12.38km/h 03:34 04:50
1 38.5km 02:41:20 15.48km/h 14.30km/h 03:52 04:11
1 43.5km 03:26:43 16.47km/h 12.66km/h 03:38 04:44
2 45.0km 03:31:29 17.40km/h 13.00km/h 03:26 04:36
2 50.0km 04:10:13 18.50km/h 12.63km/h 03:14 04:44
1 60.0km 04:09:22 16.37km/h 13.89km/h 03:39 04:19
1 65.0km 04:30:54 17.17km/h 14.48km/h 03:29 04:08
1 70.0km 05:44:46 16.15km/h 12.15km/h 03:42 04:56
1 85.0km 08:26:57 14.06km/h 10.09km/h 04:15 05:56

marsz

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 1.6km 00:18:40 5.29km/h 4.09km/h 11:20 14:38
1 2.8km 00:40:20 4.12km/h 3.83km/h 14:33 15:37
1 3.2km 00:32:44 5.78km/h 4.64km/h 10:22 12:55
1 3.8km 00:45:16 5.14km/h 4.89km/h 11:39 12:15
1 4.6km 01:20:34 4.05km/h 3.49km/h 14:47 17:10
1 6.4km 01:28:30 4.27km/h 3.69km/h 14:01 16:14
1 7.2km 02:35:04 4.13km/h 2.79km/h 14:31 21:25
1 7.6km 01:24:46 5.39km/h 4.80km/h 11:07 12:28
1 9.0km 02:03:31 4.45km/h 4.40km/h 13:27 13:37
1 11.5km 03:23:31 4.31km/h 3.40km/h 13:54 17:37
1 25.5km 05:02:25 5.02km/h 4.48km/h 11:56 13:23

spacer

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 0.2km 02:51:44 4.18km/h 0.09km/h 14:19 652:27
1 0.6km 00:08:49 3.78km/h 3.43km/h 15:51 17:26
6 1.0km 00:21:24 4.37km/h 3.03km/h 13:42 19:47
4 1.2km 00:29:45 3.98km/h 2.62km/h 15:03 22:50
5 1.4km 00:38:26 5.36km/h 2.84km/h 11:10 21:03
5 1.6km 00:35:24 4.51km/h 2.94km/h 13:16 20:21
1 1.8km 00:30:57 4.28km/h 3.40km/h 14:00 17:36
4 2.0km 00:49:35 4.02km/h 2.63km/h 14:55 22:44
4 2.2km 01:02:51 3.86km/h 2.22km/h 15:30 26:58
3 2.4km 00:41:35 5.37km/h 3.59km/h 11:09 16:42
1 2.6km 00:38:33 5.16km/h 4.13km/h 11:36 14:31
3 2.8km 00:40:41 4.66km/h 4.03km/h 12:51 14:51
3 3.0km 01:54:10 4.28km/h 2.05km/h 14:00 29:11
4 3.2km 00:45:14 5.55km/h 4.44km/h 10:48 13:30
4 3.4km 01:43:09 4.96km/h 2.62km/h 12:04 22:52
4 3.6km 01:23:25 4.63km/h 2.75km/h 12:56 21:48
3 4.0km 01:04:08 4.60km/h 3.73km/h 13:01 16:02
5 4.2km 02:08:34 4.93km/h 2.69km/h 12:09 22:17
2 4.4km 01:36:41 4.43km/h 2.86km/h 13:31 20:58
2 4.6km 01:11:03 4.15km/h 3.90km/h 14:26 15:21
2 4.8km 01:15:09 5.13km/h 3.86km/h 11:40 15:31
6 5.0km 02:03:08 4.51km/h 2.79km/h 13:17 21:30
3 5.2km 01:46:17 5.03km/h 3.01km/h 11:55 19:52
3 5.4km 01:18:19 4.65km/h 3.89km/h 12:52 15:24
2 5.6km 01:44:06 4.24km/h 3.25km/h 14:07 18:25
5 5.8km 02:58:05 4.66km/h 2.42km/h 12:50 24:47
1 6.0km 01:03:10 12.43km/h 5.65km/h 04:49 10:36
4 6.4km 01:35:57 4.94km/h 3.98km/h 12:07 15:03
2 6.8km 03:33:16 11.31km/h 2.35km/h 05:18 25:27
1 7.4km 01:31:30 4.80km/h 4.42km/h 12:29 13:34
2 7.6km 01:49:02 4.97km/h 4.20km/h 12:03 14:16
2 7.8km 05:12:24 6.07km/h 1.49km/h 09:52 40:09
1 8.2km 02:05:11 5.20km/h 3.96km/h 11:31 15:08
2 9.0km 02:26:09 4.71km/h 3.71km/h 12:43 16:09
1 9.2km 02:15:35 4.22km/h 4.11km/h 14:11 14:35
2 9.4km 02:42:49 4.47km/h 3.55km/h 13:23 16:52
1 10.2km 02:25:33 4.99km/h 4.20km/h 12:00 14:16
1 10.4km 04:15:37 13.77km/h 2.44km/h 04:21 24:31
2 10.6km 02:57:02 4.39km/h 3.59km/h 13:38 16:42
1 11.0km 02:55:08 5.01km/h 3.83km/h 11:57 15:39
1 11.5km 02:55:55 4.30km/h 3.99km/h 13:57 15:01
1 12.0km 03:33:00 4.99km/h 3.35km/h 12:01 17:54
1 13.0km 03:25:37 4.93km/h 3.77km/h 12:09 15:53
1 15.0km 03:35:40 4.86km/h 4.16km/h 12:20 14:24
1 15.5km 03:59:52 5.23km/h 3.93km/h 11:28 15:14
1 18.5km 01:59:42 10.78km/h 9.28km/h 05:33 06:27
1 23.0km 05:58:28 13.31km/h 3.81km/h 04:30 15:44
1 30.5km 20:21:30 11.65km/h 1.48km/h 05:08 40:19

wędrówka

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 10.0km 01:55:25 5.16km/h 4.88km/h 11:37 12:16
Trwa przetwarzanie...