bieganie

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 2.0km 00:33:32 4.92km/h 3.65km/h 12:10 16:25
1 2.4km 00:40:08 4.67km/h 3.55km/h 12:49 16:53
1 4.8km 01:14:12 5.78km/h 3.81km/h 10:22 15:43
1 5.2km 02:24:54 4.71km/h 2.13km/h 12:43 28:08
1 7.0km 01:46:10 4.68km/h 4.00km/h 12:47 14:57
1 8.6km 02:06:54 4.50km/h 4.07km/h 13:18 14:43

rower górski

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 7.2km 01:58:46 3.96km/h 3.62km/h 15:08 16:32
1 11.5km 01:18:55 13.01km/h 8.88km/h 04:36 06:45
1 12.0km 02:14:17 11.71km/h 5.42km/h 05:07 11:04
2 13.5km 03:14:39 15.37km/h 6.01km/h 03:54 09:58
1 18.0km 02:07:20 16.13km/h 8.42km/h 03:43 07:07
1 18.5km 02:43:08 18.32km/h 6.87km/h 03:16 08:43
1 20.5km 03:14:06 12.68km/h 6.39km/h 04:43 09:22
1 22.5km 02:34:14 10.52km/h 8.77km/h 05:41 06:50
2 23.0km 02:30:00 13.70km/h 9.42km/h 04:22 06:22
1 25.5km 01:23:49 18.14km/h 17.47km/h 03:18 03:26
2 27.5km 02:46:40 13.42km/h 10.71km/h 04:28 05:35
1 32.0km 07:22:40 10.52km/h 4.31km/h 05:42 13:54
1 36.0km 08:12:15 14.71km/h 4.40km/h 04:04 13:36
2 37.5km 03:32:29 16.79km/h 12.38km/h 03:34 04:50
1 38.5km 02:41:20 15.48km/h 14.30km/h 03:52 04:11
1 43.5km 03:26:43 16.47km/h 12.66km/h 03:38 04:44
2 45.0km 03:31:29 17.40km/h 13.00km/h 03:26 04:36
2 50.0km 04:10:13 18.50km/h 12.63km/h 03:14 04:44
1 60.0km 04:09:22 16.37km/h 13.89km/h 03:39 04:19
1 65.0km 04:30:54 17.17km/h 14.48km/h 03:29 04:08
1 70.0km 05:44:46 16.15km/h 12.15km/h 03:42 04:56
1 85.0km 08:26:57 14.06km/h 10.09km/h 04:15 05:56

marsz

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 1.6km 00:18:40 5.29km/h 4.09km/h 11:20 14:38
1 2.8km 00:40:20 4.12km/h 3.83km/h 14:33 15:37
1 3.2km 00:32:44 5.78km/h 4.64km/h 10:22 12:55
1 3.8km 00:45:16 5.14km/h 4.89km/h 11:39 12:15
1 4.6km 01:20:34 4.05km/h 3.49km/h 14:47 17:10
1 6.4km 01:28:30 4.27km/h 3.69km/h 14:01 16:14
1 7.2km 02:35:04 4.13km/h 2.79km/h 14:31 21:25
1 7.6km 01:24:46 5.39km/h 4.80km/h 11:07 12:28
1 9.0km 02:03:31 4.45km/h 4.40km/h 13:27 13:37
1 11.5km 03:23:31 4.31km/h 3.40km/h 13:54 17:37
1 25.5km 05:02:25 5.02km/h 4.48km/h 11:56 13:23

spacer

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 0.6km 00:08:49 3.78km/h 3.43km/h 15:51 17:26
3 1.0km 00:18:25 4.93km/h 3.43km/h 12:09 17:26
5 1.4km 00:38:26 5.36km/h 2.84km/h 11:10 21:03
4 1.6km 00:36:39 4.31km/h 2.89km/h 13:54 20:43
3 2.0km 00:52:58 3.86km/h 2.54km/h 15:32 23:33
3 2.2km 01:01:48 3.71km/h 2.31km/h 16:08 25:56
2 2.4km 00:35:23 5.59km/h 4.04km/h 10:43 14:50
2 2.8km 00:37:39 4.55km/h 4.29km/h 13:10 13:57
3 3.0km 01:54:10 4.28km/h 2.05km/h 14:00 29:11
3 3.2km 00:37:42 5.90km/h 4.95km/h 10:09 12:06
1 3.4km 00:55:11 5.17km/h 3.67km/h 11:35 16:19
3 3.6km 01:25:49 4.40km/h 2.74km/h 13:37 21:53
3 4.0km 01:04:08 4.60km/h 3.73km/h 13:01 16:02
3 4.2km 02:46:07 4.96km/h 2.12km/h 12:05 28:11
1 4.4km 01:59:02 3.97km/h 2.19km/h 15:06 27:19
2 4.6km 01:11:03 4.15km/h 3.90km/h 14:26 15:21
3 5.0km 02:28:30 4.52km/h 2.51km/h 13:15 23:49
2 5.2km 01:55:21 4.86km/h 2.75km/h 12:20 21:48
2 5.4km 01:11:31 4.56km/h 4.09km/h 13:09 14:39
1 5.6km 01:54:11 3.72km/h 2.94km/h 16:07 20:23
4 5.8km 03:17:34 4.59km/h 2.14km/h 13:02 27:54
1 6.0km 01:03:10 12.43km/h 5.65km/h 04:49 10:36
4 6.4km 01:35:57 4.94km/h 3.98km/h 12:07 15:03
2 6.8km 03:33:16 11.31km/h 2.35km/h 05:18 25:27
1 7.4km 01:31:30 4.80km/h 4.42km/h 12:29 13:34
1 7.6km 01:54:07 4.47km/h 3.98km/h 13:24 15:04
2 7.8km 05:12:24 6.07km/h 1.49km/h 09:52 40:09
1 9.0km 02:15:12 4.21km/h 3.97km/h 14:14 15:04
1 9.2km 02:15:35 4.22km/h 4.11km/h 14:11 14:35
2 9.4km 02:42:49 4.47km/h 3.55km/h 13:23 16:52
1 10.2km 02:25:33 4.99km/h 4.20km/h 12:00 14:16
1 10.4km 04:15:37 13.77km/h 2.44km/h 04:21 24:31
2 10.6km 02:57:02 4.39km/h 3.59km/h 13:38 16:42
1 11.5km 02:55:55 4.30km/h 3.99km/h 13:57 15:01
1 23.0km 05:58:28 13.31km/h 3.81km/h 04:30 15:44
1 30.5km 20:21:30 11.65km/h 1.48km/h 05:08 40:19

wędrówka

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 10.0km 01:55:25 5.16km/h 4.88km/h 11:37 12:16
Trwa przetwarzanie...