marsz

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 0.2km 00:02:07 6.62km/h 6.62km/h 09:03 09:03
1 0.4km 00:10:00 3.21km/h 2.01km/h 18:40 29:50
1 0.8km 00:19:37 5.18km/h 2.20km/h 11:34 27:11
1 2.0km 00:32:06 6.06km/h 3.64km/h 09:53 16:27
1 3.0km 00:41:56 5.84km/h 4.21km/h 10:16 14:13
1 3.4km 00:39:49 5.42km/h 4.98km/h 11:04 12:02
1 4.4km 03:10:47 4.37km/h 1.36km/h 13:43 43:55
1 5.4km 01:52:52 4.16km/h 2.92km/h 14:24 20:32
1 5.6km 01:00:24 5.58km/h 5.04km/h 10:45 11:53
1 6.4km 01:04:10 6.01km/h 5.95km/h 09:58 10:04
1 7.8km 01:58:15 4.03km/h 4.00km/h 14:51 14:59
1 10.2km 02:19:19 5.01km/h 4.42km/h 11:57 13:33
1 10.6km 03:22:20 3.69km/h 3.13km/h 16:14 19:08

rolki

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 2.0km 00:22:39 5.79km/h 5.27km/h 10:21 11:22
1 4.6km 00:47:10 5.72km/h 5.37km/h 10:28 11:10
1 5.2km 00:27:13 11.44km/h 8.39km/h 05:14 07:08
1 9.6km 00:52:48 10.90km/h 10.01km/h 05:29 05:59
1 11.0km 00:54:57 12.17km/h 10.69km/h 04:55 05:36
1 12.5km 01:17:27 9.76km/h 9.52km/h 06:08 06:18

spacer

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
2 1.0km 00:12:14 6.04km/h 5.33km/h 09:55 11:15
2 1.8km 00:23:33 6.14km/h 4.75km/h 09:45 12:36
2 2.2km 00:42:14 3.55km/h 3.14km/h 16:53 19:03
1 2.4km 00:38:30 3.62km/h 3.48km/h 16:34 17:11
1 2.6km 00:47:29 3.60km/h 3.18km/h 16:38 18:50
2 2.8km 00:54:58 3.77km/h 3.10km/h 15:53 19:19
1 3.0km 01:16:29 4.57km/h 2.40km/h 13:07 24:54
2 3.2km 01:26:17 5.20km/h 2.74km/h 11:31 21:52
2 3.6km 00:57:40 3.90km/h 3.77km/h 15:21 15:54
1 3.8km 01:10:44 4.11km/h 3.18km/h 14:35 18:51
1 4.2km 01:25:56 4.58km/h 2.94km/h 13:05 20:21
1 4.6km 01:05:45 4.82km/h 4.27km/h 12:25 14:02
1 4.8km 02:04:19 4.79km/h 2.35km/h 12:31 25:31
1 5.2km 01:21:54 4.23km/h 3.75km/h 14:09 15:59
1 6.8km 02:44:22 4.26km/h 2.48km/h 14:04 24:06
1 7.6km 02:22:33 3.82km/h 3.23km/h 15:40 18:31
1 8.6km 03:02:48 3.80km/h 2.84km/h 15:47 21:07
2 11.0km 02:47:39 4.13km/h 3.96km/h 14:31 15:07

nordic walking

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 0.4km 00:03:57 7.40km/h 6.03km/h 08:06 09:56
1 0.6km 00:06:22 6.29km/h 6.15km/h 09:32 09:44
1 1.0km 00:20:43 3.10km/h 3.07km/h 19:19 19:30
1 2.0km 01:07:52 1.82km/h 1.81km/h 32:48 33:03
2 2.4km 00:54:07 3.79km/h 2.68km/h 15:47 22:22
1 2.6km 00:23:44 6.67km/h 4.26km/h 08:59 14:04
3 3.0km 00:44:58 4.81km/h 4.00km/h 12:27 14:59
1 3.6km 00:33:58 7.15km/h 6.37km/h 08:22 09:24
1 4.2km 00:40:38 7.02km/h 6.10km/h 08:32 09:49
1 4.4km 00:45:33 5.75km/h 4.94km/h 10:26 12:07
1 4.8km 01:00:30 4.70km/h 3.98km/h 12:45 15:03
1 5.0km 00:44:42 6.68km/h 5.60km/h 08:58 10:42
4 5.2km 00:51:37 6.24km/h 5.51km/h 09:36 10:52
1 5.4km 00:54:40 6.05km/h 6.03km/h 09:54 09:56
7 5.6km 01:00:22 6.13km/h 5.33km/h 09:46 11:14
8 5.8km 00:58:49 6.02km/h 5.74km/h 09:57 10:26
7 6.0km 01:00:33 6.10km/h 5.69km/h 09:50 10:31
7 6.2km 01:01:53 6.36km/h 5.45km/h 09:25 11:00
9 6.4km 01:02:37 6.43km/h 5.79km/h 09:19 10:21
9 6.6km 01:06:09 6.17km/h 5.67km/h 09:42 10:34
12 6.8km 01:05:32 6.26km/h 5.86km/h 09:34 10:13
10 7.0km 01:10:59 6.06km/h 5.52km/h 09:53 10:52
2 7.2km 01:13:20 5.94km/h 5.87km/h 10:05 10:12
8 7.4km 01:11:40 6.34km/h 5.72km/h 09:27 10:28
8 7.6km 01:15:40 6.34km/h 5.49km/h 09:27 10:55
4 7.8km 01:16:09 6.45km/h 5.46km/h 09:18 10:58
5 8.0km 01:22:44 6.28km/h 5.34km/h 09:32 11:13
11 8.2km 01:21:12 6.49km/h 5.85km/h 09:13 10:14
8 8.4km 01:24:23 6.19km/h 5.68km/h 09:41 10:33
10 8.6km 01:22:34 6.42km/h 5.76km/h 09:20 10:24
11 8.8km 01:29:25 6.01km/h 5.40km/h 09:58 11:05
15 9.0km 01:30:00 6.10km/h 5.51km/h 09:49 10:52
12 9.2km 01:30:26 6.39km/h 5.65km/h 09:23 10:36
12 9.4km 01:32:35 6.11km/h 5.68km/h 09:48 10:32
18 9.6km 01:34:42 6.15km/h 5.74km/h 09:45 10:26
5 9.8km 01:32:57 6.47km/h 6.03km/h 09:15 09:56
9 10.0km 01:34:40 6.39km/h 5.87km/h 09:23 10:13
6 10.2km 01:40:15 6.12km/h 5.73km/h 09:48 10:28
2 10.4km 01:33:45 6.75km/h 6.20km/h 08:52 09:40
2 10.6km 01:38:28 6.50km/h 5.99km/h 09:13 10:00
1 11.5km 01:29:49 7.75km/h 7.64km/h 07:44 07:51
1 12.0km 01:55:48 6.09km/h 5.32km/h 09:51 11:15

rower miejski

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 0.2km 00:02:58 5.39km/h 4.74km/h 11:07 12:37
1 2.0km 00:13:04 11.93km/h 9.47km/h 05:01 06:19
1 2.2km 00:29:33 4.28km/h 4.28km/h 13:59 13:59
1 3.0km 00:35:58 5.03km/h 4.89km/h 11:54 12:15
1 4.0km 00:27:49 9.90km/h 8.64km/h 06:03 06:56
1 6.4km 00:24:25 15.75km/h 14.99km/h 03:48 04:00
1 7.4km 00:42:42 11.21km/h 10.29km/h 05:21 05:49
1 8.2km 00:27:36 18.71km/h 17.90km/h 03:12 03:21
1 8.6km 00:45:47 12.27km/h 11.30km/h 04:53 05:18
1 10.0km 00:50:51 12.13km/h 11.68km/h 04:56 05:08
1 10.4km 00:51:26 14.25km/h 12.01km/h 04:12 04:59
1 10.6km 00:52:06 12.48km/h 12.24km/h 04:48 04:53
1 11.5km 00:45:17 15.47km/h 14.83km/h 03:52 04:02
4 12.5km 00:48:28 16.22km/h 15.32km/h 03:41 03:54
3 14.5km 00:55:54 16.08km/h 15.51km/h 03:43 03:52
3 15.0km 00:59:41 16.12km/h 15.19km/h 03:43 03:56
2 15.5km 00:52:58 18.09km/h 17.63km/h 03:18 03:24
1 16.0km 00:59:31 16.37km/h 15.36km/h 03:39 03:54
9 16.5km 00:56:02 18.41km/h 17.82km/h 03:15 03:21
2 17.0km 00:55:55 18.54km/h 18.22km/h 03:14 03:17
2 17.5km 01:58:54 14.15km/h 11.83km/h 04:14 05:04
1 18.5km 01:01:22 18.20km/h 17.87km/h 03:17 03:21
1 19.0km 00:59:34 20.08km/h 19.06km/h 02:59 03:08
1 19.5km 02:51:18 9.63km/h 6.88km/h 06:13 08:42
1 20.0km 01:11:02 16.68km/h 16.15km/h 03:35 03:42
3 20.5km 01:19:32 16.87km/h 16.22km/h 03:33 03:41
4 21.0km 01:10:53 18.61km/h 17.82km/h 03:13 03:21
5 21.5km 01:44:31 14.09km/h 13.30km/h 04:15 04:30
1 23.0km 01:50:45 13.64km/h 12.57km/h 04:23 04:46
1 26.0km 01:17:58 20.75km/h 20.04km/h 02:53 02:59
1 55.0km 03:41:49 15.02km/h 14.22km/h 03:59 04:13

wędrówka

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 5.6km 02:05:53 4.60km/h 2.63km/h 13:01 22:44
Trwa przetwarzanie...