2020-09-30

Data

0 z 30 (0%)

Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps

0.0 km

Dystans

00:00:00

Łączny czas

0.0 km

Średni dystans dzienny

0.0 km

Średni dystans w dni aktywne
Aktywności bez danych gps

0.0 km

Dystans

00:00:00

Łączny czas

0.0 km

Średni dystans dzienny

0.0 km

Średni dystans w dni aktywne
Data Trasy Rodzaj aktywności Dystans Czas trwania Najdłuższa
trasa
Średnia
prędkość
2020-06 1 marsz 7.98 km 01:38:22 7.98 km 4.86 km/h
(12:19 min/km)
2020-05 1 marsz 28.40 km 05:57:42 28.40 km 9.83 km/h
(06:05 min/km)
2020-04 1 marsz 0.03 km 00:00:28 0.03 km 4.69 km/h
(12:46 min/km)
2019-09 1 bieganie 5.92 km 01:22:18 5.92 km 5.78 km/h
(10:22 min/km)
2019-08 1 marsz 6.95 km 02:53:43 6.95 km 5.03 km/h
(11:55 min/km)
2019-07 2 marsz 15.07 km 06:06:03 9.63 km 5.29 km/h
(11:20 min/km)
2019-06 3 marsz 24.02 km 07:47:01 10.78 km 7.57 km/h
(07:55 min/km)
2019-04 3 marsz 51.31 km 17:39:17 42.93 km 10.01 km/h
(05:59 min/km)
2019-02 1 bieganie 13.68 km 01:01:29 13.68 km 13.38 km/h
(04:28 min/km)
2019-02 2 marsz 14.23 km 03:03:54 8.80 km 4.73 km/h
(12:40 min/km)
2018-11 1 marsz 2.25 km 00:56:18 2.25 km 3.86 km/h
(15:31 min/km)
2018-10 5 marsz 32.29 km 06:45:24 9.07 km 9.96 km/h
(06:01 min/km)
2018-09 2 marsz 13.78 km 03:12:56 7.19 km 4.29 km/h
(13:58 min/km)
2018-08 2 marsz 15.95 km 03:45:01 8.48 km 4.45 km/h
(13:27 min/km)
2018-07 5 bieganie 23.07 km 03:50:19 7.00 km 6.25 km/h
(09:35 min/km)
2018-06 1 rower górski 9.76 km 01:03:43 9.76 km 12.00 km/h
(04:59 min/km)
2018-06 2 bieganie 13.42 km 01:56:28 8.21 km 8.53 km/h
(07:01 min/km)
2018-06 4 marsz 26.70 km 05:55:48 10.14 km 4.64 km/h
(12:55 min/km)
2018-05 1 bieganie 5.07 km 00:42:50 5.07 km 7.11 km/h
(08:26 min/km)
2018-05 2 rower górski 46.51 km 02:38:35 35.54 km 23.27 km/h
(02:34 min/km)
2018-05 5 marsz 37.49 km 07:38:01 11.47 km 5.18 km/h
(11:34 min/km)
2018-04 1 rower górski 5.53 km 00:27:16 5.53 km 12.17 km/h
(04:55 min/km)
2018-04 8 marsz 69.40 km 15:06:01 11.73 km 5.16 km/h
(11:37 min/km)
2018-03 1 marsz 8.62 km 01:49:27 8.62 km 4.72 km/h
(12:41 min/km)
2018-02 1 bieganie 7.02 km 00:59:58 7.02 km 7.02 km/h
(08:32 min/km)
2017-10 3 marsz 22.10 km 04:28:49 8.78 km 4.99 km/h
(12:01 min/km)
2017-09 1 bieganie 4.96 km 00:38:10 4.96 km 7.80 km/h
(07:41 min/km)
2017-09 3 marsz 17.49 km 03:20:18 8.47 km 5.11 km/h
(11:43 min/km)
2017-08 1 rower górski 7.37 km 01:43:01 7.37 km 9.84 km/h
(06:05 min/km)
2017-08 4 bieganie 19.11 km 02:50:01 5.00 km 6.77 km/h
(08:51 min/km)
2017-08 9 marsz 58.82 km 12:22:39 10.46 km 4.90 km/h
(12:13 min/km)
2017-07 1 marsz 9.17 km 01:47:11 9.17 km 5.13 km/h
(11:40 min/km)
2017-07 4 bieganie 20.93 km 02:53:40 6.21 km 7.28 km/h
(08:13 min/km)
2017-06 3 rower górski 27.38 km 03:58:33 12.09 km 12.18 km/h
(04:55 min/km)
2017-06 4 bieganie 12.03 km 01:39:57 4.88 km 6.57 km/h
(09:07 min/km)
2017-05 1 rolki 2.31 km 00:30:11 2.31 km 8.15 km/h
(07:21 min/km)
2017-05 3 bieganie 20.49 km 03:44:09 7.40 km 5.64 km/h
(10:37 min/km)
2017-05 3 wędrówka 11.85 km 06:12:26 4.04 km 4.31 km/h
(13:55 min/km)
2017-05 11 marsz 80.36 km 15:03:55 13.36 km 6.34 km/h
(09:27 min/km)
2017-04 11 marsz 100.21 km 20:56:05 13.28 km 5.33 km/h
(11:14 min/km)
2017-03 3 marsz 22.67 km 04:14:07 8.87 km 5.46 km/h
(10:58 min/km)
2017-01 2 marsz 21.03 km 06:13:20 11.59 km 4.53 km/h
(13:13 min/km)
2016-12 1 marsz 8.09 km 01:41:15 8.09 km 4.79 km/h
(12:30 min/km)
2016-11 6 marsz 50.17 km 10:19:34 12.48 km 5.56 km/h
(10:47 min/km)
2016-10 4 marsz 32.54 km 06:32:11 9.84 km 5.19 km/h
(11:32 min/km)
2016-09 1 rower górski 10.37 km 01:52:34 10.37 km 10.80 km/h
(05:33 min/km)
2016-09 3 marsz 19.19 km 04:30:45 10.36 km 4.10 km/h
(14:36 min/km)
2016-08 1 spacer 9.37 km 02:14:50 9.37 km 8.60 km/h
(06:58 min/km)
2016-08 5 marsz 27.17 km 07:35:53 11.01 km 6.42 km/h
(09:20 min/km)
2016-08 11 rower górski 115.23 km 11:51:55 21.57 km 12.46 km/h
(04:48 min/km)
2016-07 1 marsz 11.40 km 02:16:27 11.40 km 6.75 km/h
(08:52 min/km)
2016-07 7 rower górski 85.90 km 09:53:21 21.15 km 12.53 km/h
(04:47 min/km)
2016-06 1 rower górski 22.57 km 02:25:28 22.57 km 11.08 km/h
(05:24 min/km)
2016-06 2 bieganie 10.75 km 01:13:04 10.33 km 9.48 km/h
(06:19 min/km)
2016-06 5 marsz 35.01 km 05:12:02 11.15 km 7.16 km/h
(08:22 min/km)
2016-05 2 marsz 23.27 km 04:10:24 13.10 km 5.87 km/h
(10:12 min/km)

Łączny dystans

Rodzaj aktywności Dystans
marsz 893.30 km
rower górski 330.65 km
bieganie 156.51 km
wędrówka 11.85 km
spacer 9.37 km
rolki 2.31 km

Łączny czas

Rodzaj aktywności Czas trwania
marsz 8 dni 09:00:21
rower górski 1 dzień 11:54:26
bieganie 22:52:23
wędrówka 06:12:26
spacer 02:14:50
rolki 00:30:11

Najdłuższa trasa (dystans)

Rodzaj aktywności Dystans
marsz 42.93 km
rower górski 35.54 km
bieganie 13.68 km
spacer 9.37 km
wędrówka 4.04 km
rolki 2.31 km

Najdłuższa trasa (czas)

Rodzaj aktywności Czas trwania
marsz 08:22:37
rower górski 02:36:18
wędrówka 02:29:48
spacer 02:14:50
bieganie 01:31:45
rolki 00:30:11

Dystans (podział na lata)

Rok Aktywność Dystans
2020 marsz 36.42 km
2019 bieganie 19.61 km
2019 marsz 111.59 km
2018 bieganie 48.60 km
2018 marsz 206.51 km
2018 rower górski 61.81 km
2017 bieganie 77.53 km
2017 marsz 331.89 km
2017 rolki 2.31 km
2017 rower górski 34.75 km
2017 wędrówka 11.85 km
2016 bieganie 10.75 km
2016 marsz 206.87 km
2016 rower górski 234.08 km
2016 spacer 9.37 km